DZIAŁ FIZJOLOGII I JEDNOCZEŚNIE PATOLOGII ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM ZMIAN I ZABURZEŃ W PRACY KOMÓREK, NARZĄDÓW I UKŁADÓW ORGANIZMU BĘDĄCYCH WYNIKIEM CHOROBY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA to:

dział fizjologii i jednocześnie patologii zajmujący się badaniem zmian i zaburzeń w pracy komórek, narządów i układów organizmu będących wynikiem choroby (na 22 lit.)FIZJOPATOLOGIA to:

dział fizjologii i jednocześnie patologii zajmujący się badaniem zmian i zaburzeń w pracy komórek, narządów i układów organizmu będących wynikiem choroby (na 14 lit.)PATOFIZJOLOGIA to:

dział fizjologii i jednocześnie patologii zajmujący się badaniem zmian i zaburzeń w pracy komórek, narządów i układów organizmu będących wynikiem choroby (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ FIZJOLOGII I JEDNOCZEŚNIE PATOLOGII ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM ZMIAN I ZABURZEŃ W PRACY KOMÓREK, NARZĄDÓW I UKŁADÓW ORGANIZMU BĘDĄCYCH WYNIKIEM CHOROBY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.896

POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, WARSTWA KULISTA, TRÓJDŹWIĘK, GARNA, KURONIÓWKA, PATOGENIA, OBOZOWISKO, AERONOMIA, PROPLASTYD, EMULSJA, AGENEZJA NEREK, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, LASONOGI, KINETYKA CIECZY, KARAKOL, SHORT-TRACK, KRZYŻYK, ILUZYJNOŚĆ, TEKSTOLOGIA, OBUDOWA, SŁUPEK STARTOWY, NERW CZASZKOWY, SYNANTROPIZACJA, SZARMANTERIA, CANZONA, OWOLOGIA, SSAKI, NIL, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, SZUM, SKOK, UROLOGIA, MIEDZIORYTNIK, PIJAWKA, STYLIKOODWŁOKOWE, NEOREALIZM, WAPNIARKA, CYTOARCHITEKTONIKA, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, AL SECCO, KROK PÓŁROZKROCZNY, SPEKTROSKOPIA ATOMOWA, NIDERLANDZKI, NASIENNIK, JAMA PACHOWA, BAYES, AŁMA ATA, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, MODEL AMERYKAŃSKI, LAUFER BIAŁOPOLOWY, MIKROFILAMENT, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, POSTĘPOWANIE, SUKA, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, CZWARTACZKA, NIEODPORNOŚĆ, KONTROLA DROGOWA, HYDROAKUSTYKA, NYLON, PEBA, NAGRODA RZECZOWA, RÓG, KATECHEZA, SŁOWOTWÓRSTWO, BIONIKA, JĘZYK WEGETUJĄCY, RYNEK DETALICZNY, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, GRUPA, PRZEGUB, KONTEMPLATOR, POWIEŚĆ BRUKOWA, DRAPACZ, ŚCIANA OGNIOWA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, DAWCA NARZĄDÓW, METEORYZM, TEREN ZIELENI, HIPOMANIA, KANARKI KSZTAŁTNE, DZIEŃ ROBOCZY, WIEDZA O KULTURZE, GARBATE SZCZĘŚCIE, FOXTROT, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, TOPOLOGIA MAGISTRALI, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, WKŁAD GRUNTOWY, DWUDZIESTA CZWARTA, FARMERYZACJA, ZAPAŚNICTWO, DETALISTKA, DOM KATECHETYCZNY, SZTUKA MINOJSKA, RECEPTYWNOŚĆ, GONDOLA, MIEDNICA, BOROWODOREK, ROPUCHA PANTEROWATA, GĘSIARZ, OKRĘŻNOŚĆ, RYGIEL, ŚWIT CYWILNY, WYSPA WULKANICZNA, PRZESILENIE POLITYCZNE, KAUCZUKOWIEC, MAZUT, BALANSJER, OSNUJA, KROATYSTYKA, ANTAŁEK, E-MAIL, DENDROMETRIA, KODEKS PRACY, BOKS, PRINT, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, EKONOMIA, FIRMAMENT, CHEMIA ORGANICZNA, MODERUNEK, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, PIJALNIA, INCYDENTALNOŚĆ, SZWEDY, ZWŁÓKNIENIE, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, MAGAZYN, DRĄŻEK POGO, ŚCIĘGNO ACHILLESA, KURDYJSKI, CZEPLIWOŚĆ, ALTERNARIOZA, KOŃ MAŁOPOLSKI, SHIMMY, ZŁOŻENIE BRONI, PLASTYKA, ADMINISTRACJA, TYPOGRAFIA, NIEŻYT, ROCKOWIEC, KUŹNIA, KOZA SAANEŃSKA, GENETYKA KLINICZNA, ZĘBOWCE, ŻEGLAREK, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, KATAR, BOHATER, ZDROWIE, SZLACHTA CHORĄGWIANA, DEMISEKSUALIZM, TACKA, PLEBEJUSZ, KLESZCZE, DYZARTRIA, EKONOMIA NORMATYWNA, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, SZABAS, GINEKOMASTIA, MAMUT WŁAŚCIWY, KOŁO, STRZELNICA, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, OVERCLOCKING, CHEMIA JĄDROWA, ZAPOJKA, KONIEC, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, NAGRODA, KRĘG SZYJNY, CHOROBOWE, ODKRYTY ATAK, ZAŁOM, REPETYTYWNOŚĆ, MANIPULATOR, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, EMBRIOGENIA, POKOLENIE KANAPKOWE, TEORIA MODELI, PEDOLOGIA, FESTIWAL, ŁAD KORPORACYJNY, RADIOGALAKTYKA, BIZNESMEN, WIRUS, SZPRYCKA, GARDEROBA, INWERSJA, ODTWARZANIE, CREPIDA, STATYSTYKA MATEMATYCZNA, OGRZEWNICTWO, HALA TARGOWA, PAPROĆ, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, GŁÓD, ROZTOCZE, OBRZYD, KLAUZURA, PROTOHISTORIA, BAROMETR KONIUNKTURY, KAMBIUM WASKULARNE, CIĘŻAREK, PORĘCZ, TYKOT, DZIENNIKARZ PRASOWY, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, TRZEŹWOŚĆ, POINT AND CLICK, RUCH, SROKOSZ, WIEDENKI, CANZONETTA, PERLATOR, CYWILNOŚĆ, MALARSTWO FIGURATYNWE, KWADRAT MAGICZNY, GRA SINGLOWA, PIECHUR, TEST WYSIŁKOWY, PUNKT KATECHETYCZNY, ŁUPEK DACHÓWKOWY, AKREDYTOWANIE SIĘ, PODSTEROWNOŚĆ, POTERNA, ZMARŹLAK, MIRAŻ, PROLIFERACJA, CHART, JĘZYK DRAWIDYJSKI, DEPOZYCJA, SETKA, DZISIEJSZOŚĆ, ZWIERANIE SZYKÓW, PANDA, EV, GRUCZOŁ TARCZOWY, TEST, DOCHÓD NOMINALNY, PONTICELLO, GROOMING, BUSINESSMAN, KARBUNKUŁ, KRYZYS, USIŁOWANIE, NAKURWIENIE SIĘ, CZARNY CHARAKTER, ISTOTA BIAŁA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, WROTKARSTWO FIGUROWE, HAJS, WZROST GOSPODARCZY, ZBIORÓWKA, GRZYBIARZ, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, KATANA, TREN, KONCEPT, CIEMIĘŻYCA, FALA DŹWIĘKOWA, OBUDOWA, POLEWANIE SIĘ, ELDAR, GEOMETRIA RÓŻNICZKOWA, ŻONA LOTA, SZMUGLERZ, EKRAN, ZESPÓŁ REWASKULARYZACJI, PERŁA URIAŃSKA, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, POLA ELIZEJSKIE, PAŹ ŻEGLARZ, PRZEWIJAK, ANTROPONIMIA, WSCHODEK, HÄNDEL, SYNERGETYKA, CHOMIK DŻUNGARSKI, AZOT AMONOWY, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, EKONOMIA SPOŁECZNA, MASKARADA, KRZYWA ELIPTYCZNA, CHOROBA MORGELLONÓW, GENOMIKA TEORETYCZNA, WARSTWA ŚCIERALNA, GRYZIPIÓREK, BAŚNIOWOŚĆ, KOŃ PRZEWALSKIEGO, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, PRZECZENIE, DIPOL ZAŁAMANY, KOLEGIUM, CIEPLUCH, ?SŁOWIANKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.896 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ FIZJOLOGII I JEDNOCZEŚNIE PATOLOGII ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM ZMIAN I ZABURZEŃ W PRACY KOMÓREK, NARZĄDÓW I UKŁADÓW ORGANIZMU BĘDĄCYCH WYNIKIEM CHOROBY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ FIZJOLOGII I JEDNOCZEŚNIE PATOLOGII ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM ZMIAN I ZABURZEŃ W PRACY KOMÓREK, NARZĄDÓW I UKŁADÓW ORGANIZMU BĘDĄCYCH WYNIKIEM CHOROBY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA dział fizjologii i jednocześnie patologii zajmujący się badaniem zmian i zaburzeń w pracy komórek, narządów i układów organizmu będących wynikiem choroby (na 22 lit.)
FIZJOPATOLOGIA dział fizjologii i jednocześnie patologii zajmujący się badaniem zmian i zaburzeń w pracy komórek, narządów i układów organizmu będących wynikiem choroby (na 14 lit.)
PATOFIZJOLOGIA dział fizjologii i jednocześnie patologii zajmujący się badaniem zmian i zaburzeń w pracy komórek, narządów i układów organizmu będących wynikiem choroby (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA
dział fizjologii i jednocześnie patologii zajmujący się badaniem zmian i zaburzeń w pracy komórek, narządów i układów organizmu będących wynikiem choroby (na 22 lit.).
FIZJOPATOLOGIA
dział fizjologii i jednocześnie patologii zajmujący się badaniem zmian i zaburzeń w pracy komórek, narządów i układów organizmu będących wynikiem choroby (na 14 lit.).
PATOFIZJOLOGIA
dział fizjologii i jednocześnie patologii zajmujący się badaniem zmian i zaburzeń w pracy komórek, narządów i układów organizmu będących wynikiem choroby (na 14 lit.).

Oprócz DZIAŁ FIZJOLOGII I JEDNOCZEŚNIE PATOLOGII ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM ZMIAN I ZABURZEŃ W PRACY KOMÓREK, NARZĄDÓW I UKŁADÓW ORGANIZMU BĘDĄCYCH WYNIKIEM CHOROBY sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - DZIAŁ FIZJOLOGII I JEDNOCZEŚNIE PATOLOGII ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM ZMIAN I ZABURZEŃ W PRACY KOMÓREK, NARZĄDÓW I UKŁADÓW ORGANIZMU BĘDĄCYCH WYNIKIEM CHOROBY. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x