TERMIN SOCJOLOGICZNY OZNACZAJĄCY PRZEMIESZCZANIE SIĘ JEDNOSTEK SPOŁECZNYCH LUB KATEGORII SPOŁECZNYCH W STRUKTURZE SPOŁECZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA to:

termin socjologiczny oznaczający przemieszczanie się jednostek społecznych lub kategorii społecznych w strukturze społecznej (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TERMIN SOCJOLOGICZNY OZNACZAJĄCY PRZEMIESZCZANIE SIĘ JEDNOSTEK SPOŁECZNYCH LUB KATEGORII SPOŁECZNYCH W STRUKTURZE SPOŁECZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.076

SPŁUKIWANIE, GĘSTOŚĆ PLANCKA, ODCZYNNIK, SZWARCOWNIK, WZMACNIACZ OPERACYJNY, STYL FORMULARNY, WOJNA CELNA, TŁO, INDEKS RZECZOWY, MOLEKUŁA, HIACYNT, SANATORIUM UZDROWISKOWE, PRZEŻUWACZE, ATRYBUCJA, DANIEL DUBICKI, JEHOLOPTER, WYDŁUŻALNIK, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, FLEKTA, KANIBALIZACJA, UBOŻENIE, WYSPA BARIEROWA, OTWORZENIE SERCA, SIWERT, SIODZI, SIŁA WYŻSZA, ODSTRZAŁ, BROKAT, OTWIERANIE SERCA, GRUPA WSPARCIA, EGZEKUTYWA, ARIANIE, TROMPA, POLIMER WINYLOWY, KOLONIA, ŻALE, MANDAT, OSA, PARNOŚĆ, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, HELING, KONTRAMARKARNIA, PRZYKASÓWKA, KARTOWNIK, ESPRESSO, ASTROLOGIA, PREORIENTACJA, ANTROPOZOONOZA, KAMIKADZE, DACHÓWKA, DRAMATYCZNOŚĆ, LENIUSZEK, BUDA, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, TEOGONIA, ANTYKWARNIA, KIELICH, MASZT, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, BAKTERIA ŚLUZOWA, TŁUSZCZYK, GNÓJ, AZJATA, SMYCZ, ADAPTOWANIE SIĘ, RACJONAŁ, PROJEKT, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, MEDALION, OBRZYD, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, ROZGAŁĘŹNIK, SĄD KOLEŻEŃSKI, MILCZĄCA ZGODA, KREOLKA, KURZAJKA, KREOL, POLE, GRAJCAR, ZGRAJA, LAND, CEROWNIA, ZATRACENIE, USTERKOWOŚĆ, KIESZEŃ, OGRÓDEK, INFLACJA OTWARTA, BYDLEŃ, RAWA, WAPNIARKA, WRZASKLIWOŚĆ, ABLUCJA, MIKROSOCZEWKA, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, NAGRODZENIE, WERSYFIKACJA, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, JUWENALIA, MANDŻURSKI, KURONIÓWKA, WAŻNIAK, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, TRUP, WYCIERACZKA, WAN, INSTRUMENT SZARPANY, LENIN, ZEW KRWI, KLEROMANCJA, BANALNOŚĆ, BADACZ, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, OTWÓR STRZAŁOWY, CUDEŃKO, CIĄG, SZENG, LASKA, BRZOZA CZARNA, STRATEG, JASŁO, GNOJOWNIK, KOJEC, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, SPORT MOTOROWY, POZIOM, BACHATA, NEOPOGAŃSTWO, SZCZEP, PIEPRZ, USŁUGA SPOŁECZNA, ZORZA, KULANKA, KOLCZAK, MAMMOLOGIA, KUPON, DEKONCENTRACJA, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, KANONIERKA, FIKOLOGIA, DOMEK DLA LALEK, DRZEWO TERPENTYNOWE, BARWA OCHRONNA, KOKSIAK, LICZBA BRINELLA, KSIĄŻĘ ALBERT, CIOS, KLINKIER, DŁAWIDUDA, DŹWIĘCZNOŚĆ, BOSTON, OMDLAŁOŚĆ, PYŁ, OBIEKTYWIZM, IMMUNOGENETYKA, PURUSZA, LATARNIA, PRZEWÓD JEZDNY, REKOMPILACJA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, TERCJA, ATRYBUCJA STABILNA, WSPÓŁBRZMIENIE, LENIWIEC BRUNATNY, PYSZCZEK, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, MECENAT ARTYSTYCZNY, CHRUST, GREEN, POMÓR, TEMAT, INWEKTYWA, WYBIEG, GWIAZDARZ, NOTKA, CZAS ZIMOWY, CYMBAŁ, PAROSTATEK, PRZEWŁOKA, RADIOMETRIA, ALGEBRA LINIOWA, FORMA ODLEWNICZA, REPERTUAR, FUNKCJA NAZWOWA, CZARKA, MONTAŻYSTKA, USZYSKO, DRELICH, AKCJONARIUSZ, STYPENDIUM, PALEOORNITOLOGIA, SZPARA POWIEKOWA, SAKRALIZACJA, MINERAŁ ALLOGENICZNY, ZGRUPOWANIE, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, PEWNOŚĆ, POKŁAD ŁODZIOWY, LALKARSTWO, RATUSZ, STRZAŁA AMORA, KŁUSAK ROSYJSKI, MISKA SOCZEWICY, PIERWSZY PLAN, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, WAHACZ WZDŁUŻNY, LODOŁAM, WIĄD RDZENIA, OBAWA, SZYFON, PODKAST, PLURALIZM, BIDET, CZERWONY, SPŁONKA, GRAMATYK, PUNK, WRĘGA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, MYKOHETEROTROF, NIEWYPARZONY JĘZYK, DROGA KRAJOWA, PRZEWÓD, POLEPA, PLAGA, WOSZCZYNA, KOCIOŁ EWORSYJNY, POSTAĆ BIBLIJNA, MIGLANC, RUSKI, GEN DOMINUJĄCY, FUNDUSZ PŁAC, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, DĘTKA, CHANSON, OŚWIADCZENIE, EFFENDI, CYBERPUNK, NIECKA BASENOWA, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, SER, KROJCZYNI, KURS, UKŁAD KIEROWNICZY, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, ALIAS INTERNETOWY, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, OŚ PORTALOWA, TONAŻ, MEDYCYNA PALIATYWNA, SKORUPA, PLAMA, WYŚCIG SZCZURÓW, BARCHAN, TERMIN ZAWITY, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, ZBIÓRKA, TRANZYSTOR POLOWY, ESDEK, PRZEMYSŁÓWKA, ORBITA PARKINGOWA, GRZYBICA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, NAROŻNIK, DZIENNIKARZ PRASOWY, GRANAT, BERGMAN, AUDIOTEKST, PAŃSTWO OPIEKUŃCZE, CISZA PRZED BURZĄ, MARCHWIANE RĘCE, ZŁOŻENIE URZĘDU, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, ANILANA, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, LOTNICTWO, PRZYŚPIEW, ŻABA KRZYKLIWA, DZIEŁO SZTUKI, BODMERIA, MISKA KLOZETOWA, PROSZEK, MAPNIK CAGLE'A, HELMINTOLOGIA, WYLICZANKA, PRZECHYŁKA, ZAŁOM, APOLOGETYK, ZAWIESIE, KLIENT, WIRUS POLIO, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, MIEDNICZKA, PRACA WYJŚCIA, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, BÓR BAGIENNY, KLAKSON RĘCZNY, PASIECZNIK, JELEŃ MILU, ?NAWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.076 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TERMIN SOCJOLOGICZNY OZNACZAJĄCY PRZEMIESZCZANIE SIĘ JEDNOSTEK SPOŁECZNYCH LUB KATEGORII SPOŁECZNYCH W STRUKTURZE SPOŁECZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TERMIN SOCJOLOGICZNY OZNACZAJĄCY PRZEMIESZCZANIE SIĘ JEDNOSTEK SPOŁECZNYCH LUB KATEGORII SPOŁECZNYCH W STRUKTURZE SPOŁECZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA termin socjologiczny oznaczający przemieszczanie się jednostek społecznych lub kategorii społecznych w strukturze społecznej (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA
termin socjologiczny oznaczający przemieszczanie się jednostek społecznych lub kategorii społecznych w strukturze społecznej (na 18 lit.).

Oprócz TERMIN SOCJOLOGICZNY OZNACZAJĄCY PRZEMIESZCZANIE SIĘ JEDNOSTEK SPOŁECZNYCH LUB KATEGORII SPOŁECZNYCH W STRUKTURZE SPOŁECZNEJ sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - TERMIN SOCJOLOGICZNY OZNACZAJĄCY PRZEMIESZCZANIE SIĘ JEDNOSTEK SPOŁECZNYCH LUB KATEGORII SPOŁECZNYCH W STRUKTURZE SPOŁECZNEJ. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast