OKREŚLENIE ODNOSZĄCE SIĘ DO PODEJMOWANIA POŻYCIA SEKSUALNEGO W SPOSÓB MINIMALIZUJĄCY RYZYKO PRZENIESIENIA CHORÓB WENERYCZNYCH LUB ZAJŚCIA W CIĄŻĘ, Z ZASTOSOWANIEM TZW. BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH LUB ŚRODKÓW ANTYKONCEPCYJNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEZPIECZNY SEKS to:

określenie odnoszące się do podejmowania pożycia seksualnego w sposób minimalizujący ryzyko przeniesienia chorób wenerycznych lub zajścia w ciążę, z zastosowaniem tzw. bezpiecznych zachowań seksualnych lub środków antykoncepcyjnych (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKREŚLENIE ODNOSZĄCE SIĘ DO PODEJMOWANIA POŻYCIA SEKSUALNEGO W SPOSÓB MINIMALIZUJĄCY RYZYKO PRZENIESIENIA CHORÓB WENERYCZNYCH LUB ZAJŚCIA W CIĄŻĘ, Z ZASTOSOWANIEM TZW. BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH LUB ŚRODKÓW ANTYKONCEPCYJNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.266

ZAPITKA, SKLEP, CAP, AZYTROMYCYNA, TROGLODYTA, PIESZCZOSZEK, RULETKA, SPOTKANIE MODLITEWNE, TURBOSŁOWIANIN, TOWARZYSZKA BRONI, JAŁOWIEC CHIŃSKI, WANIENKA, IRRADIACJA, ARPEDŻIO, ZŁOŻE GRUNTOWE, KONTEMPLATOR, KOPROFAG, ARTEFAKT, SEJMIK RELACYJNY, MINUTA, CARAT, GŁÓG, RACJA, BULWARÓWKA, EFEKT UBOCZNY, SZKAPLERZ, ZADRAPNIĘCIE, SZPACHLARZ, EMALIA, ANNA, STEWA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, ZAGŁÓWEK, POWTÓRZENIE, ŁUPEK BENTONITOWY, PRZESYP, OBEREK, SERWETECZKA, UŻYTEK ZIELONY, ZGĘSTEK, PASKUDA, KOMPOTIERA, KRYSTALOMANCJA, MAŁPA CZŁEKOKSZTAŁTNA, TRYSEKCJA, ANTARKTYKA, BRZEZINA, UŻYTEK, MOTOR, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, DOSTRZEGALNOŚĆ, WYWROTNOŚĆ, URAZ, SZPONTON, CYC, IMBECYL, PAŃSTWO ZŁOŻONE, KARŁOWATOŚĆ, WOAL, LEKCJA, KASZA, RUBLÓWKA, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, PODSTEROWNOŚĆ, ALKOWA, EPICYKL, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, WESZ MORSKA, BRODAWKA, RADIOODTWARZACZ, ZNAJOMA Z WIDZENIA, KORNICKI, DOMICYL, ANTYFUTBOL, RANA, FILOZOFIA KRYTYCZNA, FANTOM, POŚWIST, LAVABO, PANOWANIE, DISNEY, OCENA, OLDSKUL, JĘZYK, BOJER, SUBWOOFER AKTYWNY, SZCZUDLARZ, DOJŚCIE, ALTOSTRATUS, ZUCH, IZOLACJONIZM, CEZURA, KLIENT, CHOROBA UHLA, WYWIETRZNIK, WIĄZADŁO, PODPINKA, ŻEGLUGA, TENOR LIRYCZNY, INDYWIDUALIZM, KORUPCJA, EGRETA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, PANIER, MAKINTOSZ, RĘCZNE STEROWANIE, RUSZT, REZYDENCJA, NEPER, LINIA CZYSTA, PREZENTER, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, SAMOUK, OPIEKA PALIATYWNA, MISIACZEK, GŁOS, IGŁA, BUDKA, SZNUR, SUPERTOSKAN, SEPTYMOLA, TEORYJKA, POJAZD GĄSIENICOWY, NOOB, VAT, KOZAK REGESTROWY, SZOWINISTA, PRZEBÓJ, JAMRAJ, DZBANECZNIK, PŁUCZKA WIERTNICZA, OLIGOMER, TRUST, KOMBINATORYKA STOSOWANA, KOBYŁA, BIOSFERA, AGREGACJA, KESON, HARMONIJKA, PISMO DEMOTYCZNE, BATERIA, TEKA, EJDETYCZNOŚĆ, ASTROCYT, KPINA, HALLOWEEN, RENTGENODIAGNOSTYKA, MIĘSO, KOPUŁKA, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, AKSAMITKA, UBOŻENIE, SKANER 3D, GAPA, DELAWIRDYNA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, SZKOŁA SPECJALNA, CHRUPKOŚĆ, FALOWNICA, PROSUMENT, SZAMOTANINA, ROZUM, PALIWO KOPALNE, ZASADA D'ALEMBERTA, EMBARGO, SZKODNIK, DOROŻKARSTWO, FIZJOPATOLOGIA, AKSAMIT, KONTYNGENT CELNY, GABINET, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, BIDON, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, OLEFINA, BUKACIARNIA, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, TRANSPORTER, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, ĆMA BAROWA, GERONTOKRACJA, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, FILOLOGIA CHORWACKA, SEMINARZYSTA, KREDYT ZAUFANIA, JARZĘBINA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, MILANEZ, KARATEKA, PROROK, ZNAK NAWIGACYJNY, SPIS POWSZECHNY, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, ANTEPEDIUM, FAZA, MIECZ UCHYLNY, HEKSAMETR, VOLKSDEUTSCH, TRÓJKĄT, MAPA MENTALNA, WYDARZENIE, PTASZEK, AERODYNAMIK, SZPATUŁKA, OGRANICZNIK, ULTRAPRAWICA, GŁÓD, ODWYKÓWKA, TYMOTKA, SIEĆ, METAMORFIZM PROGRESYWNY, GENETYKA KLINICZNA, POLSKI, MIEJSCE, POWŁOKA, POSTING, NAWIETRZAK, METODYKA, WIERNOŚĆ, POSTĘP TECHNICZNY, OJCIEC, CIAŁO AMORFICZNE, CZERWONA GWARDIA, ZNAMIĘ, OBORA DWORSKA, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, LEKCJA POGLĄDOWA, PLOMBOWIEC, MEMBRANA, JELEŃ DAVIDA, UJĘCIE, SZKOCKOŚĆ, PARAPET, SZTAJEREK, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, FILTR BUTTERWORTHA, WÓZEK SZPITALNY, PIRAT, KONNICA, KAPITUŁA, STAN, MAIŻ, WYRAJ, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, PORZĄDEK DORYCKI, BRYGADA, TUSZ, CIĄGACZ, EKSPRES PRZELEWOWY, WSPÓŁŻYCIE, WĘGAREK, AMALGAMAT, INSTYTUCJA, DETERMINIZM, KOKTAJL, HALO, KOD IDENTYFIKACYJNY, SINGIEL, OUTSIDER, TRASZKA GRZEBIENIASTA, BIZNESWOMAN, BORDER, DWORAK, KWAS, PISIOR, DYSFUNKCJA NARKOTYZUJĄCA, KAMIEŃ, GIDRAN, TONAŻ, URZĄD CENTRALNY, FANTAZJA, STOCZNIA ZŁOMOWA, MENISK, EMOTIKONA, ZAŁOM, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, CYFRONIK, WIELOZADANIOWOŚĆ, BLADA TWARZ, NADZIEWARKA, KOLONISTA, WEKTOR JEDNOSTKOWY, KONTRABANDA, KUREK, KRÓLOWA MATKA, WYNURT, PONTICELLO, ŚLĄSKI, SZTUKA UŻYTKOWA, SKLEPIENIE KLASZTORNE, PIWNICA, KURACJA UDERZENIOWA, BRAT POLSKI, CENA SKUPU, COLCANNON, BRAT MNIEJSZY, ?ZAWÓD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.266 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKREŚLENIE ODNOSZĄCE SIĘ DO PODEJMOWANIA POŻYCIA SEKSUALNEGO W SPOSÓB MINIMALIZUJĄCY RYZYKO PRZENIESIENIA CHORÓB WENERYCZNYCH LUB ZAJŚCIA W CIĄŻĘ, Z ZASTOSOWANIEM TZW. BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH LUB ŚRODKÓW ANTYKONCEPCYJNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKREŚLENIE ODNOSZĄCE SIĘ DO PODEJMOWANIA POŻYCIA SEKSUALNEGO W SPOSÓB MINIMALIZUJĄCY RYZYKO PRZENIESIENIA CHORÓB WENERYCZNYCH LUB ZAJŚCIA W CIĄŻĘ, Z ZASTOSOWANIEM TZW. BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH LUB ŚRODKÓW ANTYKONCEPCYJNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEZPIECZNY SEKS określenie odnoszące się do podejmowania pożycia seksualnego w sposób minimalizujący ryzyko przeniesienia chorób wenerycznych lub zajścia w ciążę, z zastosowaniem tzw. bezpiecznych zachowań seksualnych lub środków antykoncepcyjnych (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEZPIECZNY SEKS
określenie odnoszące się do podejmowania pożycia seksualnego w sposób minimalizujący ryzyko przeniesienia chorób wenerycznych lub zajścia w ciążę, z zastosowaniem tzw. bezpiecznych zachowań seksualnych lub środków antykoncepcyjnych (na 14 lit.).

Oprócz OKREŚLENIE ODNOSZĄCE SIĘ DO PODEJMOWANIA POŻYCIA SEKSUALNEGO W SPOSÓB MINIMALIZUJĄCY RYZYKO PRZENIESIENIA CHORÓB WENERYCZNYCH LUB ZAJŚCIA W CIĄŻĘ, Z ZASTOSOWANIEM TZW. BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH LUB ŚRODKÓW ANTYKONCEPCYJNYCH sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - OKREŚLENIE ODNOSZĄCE SIĘ DO PODEJMOWANIA POŻYCIA SEKSUALNEGO W SPOSÓB MINIMALIZUJĄCY RYZYKO PRZENIESIENIA CHORÓB WENERYCZNYCH LUB ZAJŚCIA W CIĄŻĘ, Z ZASTOSOWANIEM TZW. BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH LUB ŚRODKÓW ANTYKONCEPCYJNYCH. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast