KAWAŁEK MATERIAŁU Z NASZYTYMI WIZERUNKAMI CHRYSTUSA I MATKI BOŻEJ, NOSZONY PRZEZ OSOBY ŚWIECKIE NA ZNAK DUCHOWEJ I CIELESNEJ CZYSTOŚCI ORAZ DUCHOWEGO ZWIĄZKU Z MATKĄ BOSKĄ; NOSZENIE SZKAPLERZA I STOSOWANIE SIĘ DO PEWNYCH REGUŁ MA ODGANIAĆ OD NOSZĄCEGO ZŁE MOCE I ZAPEWNIĆ MU MIEJSCE W NIEBIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZKAPLERZ to:

kawałek materiału z naszytymi wizerunkami Chrystusa i Matki Bożej, noszony przez osoby świeckie na znak duchowej i cielesnej czystości oraz duchowego związku z Matką Boską; noszenie szkaplerza i stosowanie się do pewnych reguł ma odganiać od noszącego złe moce i zapewnić mu miejsce w niebie (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZKAPLERZ

SZKAPLERZ to:

medalik z wizerunkiem Matki Boskiej, Chrystusa lub świętych (na 9 lit.)SZKAPLERZ to:

wierzchnia część habitu w niektórych zakonach (karmelici, karmelici bosi, dominikanie, benedyktyni, cystersi, trynitarze, serwici) w postaci szerokiego płata materiału z otworem na głowę, takiego samego z jakiego uszyta jest tunika i zazwyczaj w tym samym co ona kolorze (na 9 lit.)SZKAPLERZ to:

część stroju zakonnego; prostokątny płat sukna z otworem na głowę nakładany na Habit (na 9 lit.)SZKAPLERZ to:

medalik z wizerunkiem (na 9 lit.)SZKAPLERZ to:

prostokątny płat sukna z otworem na głowę nakładany na habit (na 9 lit.)SZKAPLERZ to:

dwa kawałki sukna połączone ze sobą, noszone przez osoby świeckie jako miniaturka szkaplerza zakonnego (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAWAŁEK MATERIAŁU Z NASZYTYMI WIZERUNKAMI CHRYSTUSA I MATKI BOŻEJ, NOSZONY PRZEZ OSOBY ŚWIECKIE NA ZNAK DUCHOWEJ I CIELESNEJ CZYSTOŚCI ORAZ DUCHOWEGO ZWIĄZKU Z MATKĄ BOSKĄ; NOSZENIE SZKAPLERZA I STOSOWANIE SIĘ DO PEWNYCH REGUŁ MA ODGANIAĆ OD NOSZĄCEGO ZŁE MOCE I ZAPEWNIĆ MU MIEJSCE W NIEBIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.645

ŚWIATŁO ZIELONE, REWIZOR, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, ZEBRULA, KURACJA SZOKOWA, GETTER, STYLIZACJA, BIAŁA ŚMIERĆ, OCHRONA UZDROWISKOWA, RÓW, OBLEGA, KAZALNICA, WŁÓKNO WĘGLOWE, PĘTÓWKA, CHŁODZENIE ABLACYJNE, MAMMOLOGIA, SYLWETA, DANIE KOSZA, ŚMIGŁO, UNIŻENIE SIĘ, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, DEZERTER, LICHENOLOGIA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, KARTON, SOKOLARNIA, USYTUOWANIE, JĘZYKI TURAŃSKIE, MITRA, ÓSMY CUD ŚWIATA, DELAWIRDYNA, KONTROLA DOSTĘPU, AKTYWNOŚĆ, SPORRAN, CHODZĄCA REKLAMA, HIGH LIFE, KOKPIT, PUNKT PODSŁONECZNY, SER PODPUSZCZKOWY, MEDYCYNA SPORTOWA, BACYTRACYNA, TRYCZNIK, IMACZ, PONCZÓWKA, ŚWIECZKA, NIERUCHOMOŚĆ, KULT CARGO, ŚWIR, MARCONI, BAT, WYCIĄG, SEGMENT RUCHOWY, TERMOOBIEG, SALAMANDRA SYBERYJSKA, DZIEWICA KONSYSTORSKA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, CÓRKA ŚMIECIARZA, PRODUCENT, INERCYJNOŚĆ, MNIEJSZE ZŁO, NEKROFAG, WIEŚ, KORZENIONÓŻKI, BEZIDEOWOŚĆ, MAŁPA WĄSKONOSA, ZANUSSI, DERYWAT ASOCJACYJNY, MYDŁO, SALTO, HIPIS, KRATA, MIAZMATY, APRETURA, KIESZEŃ, CHRZEST, KOBIECOŚĆ, PORTUGALSKI, HOWARDYT, CIAŁO AMORFICZNE, KIKUTNICE, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, KRUSZARNIA, PRZEBRANIE, GRA KARCIANA, ESPADRYLA, CEDET, PENDENT, PIRAMIDA ZIEMNA, ZAJĄC, DĄBROWIANIN, KAPILARA, BATUTA, MOHRG, OWODNIOWCE, AVELINE, ZNAJOMY, MIĘTA, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, TEKSTUALNOŚĆ, SZEW PODNIEBIENNY, SPENCER, SZACHY AKTYWNE, TANKINI, DZIECINNOŚĆ, RAKIETKA TENISOWA, FUNKCJA ZDANIOWA, PRZEWÓD FAZOWY, STORCZYKARNIA, SKOMPROMITOWANY, ŁADA, PARAFRAZA, KOMPETYCJA, MASIELNICZKA, BIEGUN UKŁADU, TURECKI, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, TAPIRY, PODATEK, POSTĘPOWANIE CYWILNE, BIAŁA STREFA, KANA, SEKWOJA OLBRZYMIA, ULOTKARZ, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, AFEKTYWNOŚĆ, STREFA RYFTU, ESCUDO ANGOLSKIE, WIÓR, WŁOSIENICZNIK, KARPLE, LENIN, DZIOBÓWKA, AZYMUT, LITOSFERA OCEANICZNA, DOMINO, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, MENNONITYZM, RUTYNA, JOŁOP, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, ODSTRZAŁ, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, ŁUSKOSKÓRNE, BURKA, JAROSZ, KOSTIUM, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, UKŁAD CIAŁA, DIARIUSZ SĄDOWY, WIMPERGA, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, WYDATKI OSOBOWE, NEURON PIRAMIDOWY, KURANT, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, ARIANE, DOLICHOCEFALIA, DIASTOLE, OKRES OKOŁOPORODOWY, PRYZMAT PENTAGONALNY, ŁATKA, BUDOWNICTWO LĄDOWE, ZIEMIA OBIECANA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, PODZIELNOŚĆ, ZNAK TOPOGRAFICZNY, IDIOSYNKRAZJA, DŁUŻNIK SOLIDARNY, KOMPANIA, WĘŻÓWKOWATE, KORDON SANITARNY, JĘZYK AFRYKANERSKI, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, ELIMINACJA, ŚLONSKI, ALBERTA, DĘTKA, PIERD, BAGNO, SITAR, TRZONKÓWKI, ARCHIWISTA, TĘTNICA OCZNA, MANDYLION, ETANERCEPT, PAS, ROKIET, KORMORAN ŚRÓDZIEMNOMORSKI, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, FILOLOGIA GERMAŃSKA, KIJ, ZNACZENIE, PAJA, PŁYNNOŚĆ, KOŁO, PODKARMIACZKA, CHRZEST PRAGNIENIA, ORGAN PROMULGACYJNY, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, REKRUTER, KIEROWNICA, DIATERMIA, ŁOMOTANIE, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, KLEJOWNIA, DIAPAUZA ZIMOWA, KORZEŃ, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, ZAWIESZENIE BRONI, HEJT, BD, SEANS, ODRUCH BEZWARUNKOWY, MODEL AKTANCJELOWY, WORKOWCE, KARTEL NARKOTYKOWY, SEZON, BIJATYKA, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, WYPUKŁOŚĆ, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, PRZENOSKA, ZJAWISKO KURZAWKOWE, LIKWIDACJA, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, PRUSACZKA, MEDYCYNA PALIATYWNA, MCLAREN, ILOCZYN MIESZANY, AUTOPERCEPCJA, PALATALIZACJA, JUDASZOWE SREBRNIKI, PIAST, DIABELSKOŚĆ, STRUKTURA DECYZYJNA, ŻYWY TOWAR, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, JEZIORO FIORDOWE, SHONEN-AI, TELEKONWERTER, PILOTKA, KOMORA, WYPAŁ, PŁOTKA, GARNIZON, CZŁOWIEK GUMA, MUZYKA, FISZBINOWCE, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, RARYTAS, DUPOLIZ, AKWAWITA, WIELOETATOWOŚĆ, GALAKTYKA, FORMALISTKA, SOS MALTAŃSKI, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, UŚMIECH LOSU, SZCZELINA LODOWCOWA, ŚWIATŁO CZERWONE, ELOKWENCJA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, STACJA PRZELOTOWA, ŻUPA, GÓRSKI KONIK BOŚNIACKI, TURAS, METR KATOLICKI, CZUJNIK GENERACYJNY, MAMMOLOGIA, KONSULTANTKA, WSPÓŁBRZMIENIE, PERILLA ZWYCZAJNA, ARACHNOLOGIA, KORONIARZ SERCATY, OBORA DWORSKA, MELANODERMA, BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE, PODKOLANIE, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, GWAŁT, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, KAZUS, LOTNICTWO, PSYCHUSZKA, ROK GWIAZDOWY, STRÓŻÓWKA, DYSCYPLINA SPORTOWA, OBEDIENCJA, ZAKWATEROWANIE PRZEJŚCIOWE, PREPAID, TŁOCZEK, PLASTYKA, ODBIJANIE, JĘZYK KAFIRSKI, MAJEUTYKA, ?ŻÓŁWIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.645 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAWAŁEK MATERIAŁU Z NASZYTYMI WIZERUNKAMI CHRYSTUSA I MATKI BOŻEJ, NOSZONY PRZEZ OSOBY ŚWIECKIE NA ZNAK DUCHOWEJ I CIELESNEJ CZYSTOŚCI ORAZ DUCHOWEGO ZWIĄZKU Z MATKĄ BOSKĄ; NOSZENIE SZKAPLERZA I STOSOWANIE SIĘ DO PEWNYCH REGUŁ MA ODGANIAĆ OD NOSZĄCEGO ZŁE MOCE I ZAPEWNIĆ MU MIEJSCE W NIEBIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAWAŁEK MATERIAŁU Z NASZYTYMI WIZERUNKAMI CHRYSTUSA I MATKI BOŻEJ, NOSZONY PRZEZ OSOBY ŚWIECKIE NA ZNAK DUCHOWEJ I CIELESNEJ CZYSTOŚCI ORAZ DUCHOWEGO ZWIĄZKU Z MATKĄ BOSKĄ; NOSZENIE SZKAPLERZA I STOSOWANIE SIĘ DO PEWNYCH REGUŁ MA ODGANIAĆ OD NOSZĄCEGO ZŁE MOCE I ZAPEWNIĆ MU MIEJSCE W NIEBIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZKAPLERZ kawałek materiału z naszytymi wizerunkami Chrystusa i Matki Bożej, noszony przez osoby świeckie na znak duchowej i cielesnej czystości oraz duchowego związku z Matką Boską; noszenie szkaplerza i stosowanie się do pewnych reguł ma odganiać od noszącego złe moce i zapewnić mu miejsce w niebie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZKAPLERZ
kawałek materiału z naszytymi wizerunkami Chrystusa i Matki Bożej, noszony przez osoby świeckie na znak duchowej i cielesnej czystości oraz duchowego związku z Matką Boską; noszenie szkaplerza i stosowanie się do pewnych reguł ma odganiać od noszącego złe moce i zapewnić mu miejsce w niebie (na 9 lit.).

Oprócz KAWAŁEK MATERIAŁU Z NASZYTYMI WIZERUNKAMI CHRYSTUSA I MATKI BOŻEJ, NOSZONY PRZEZ OSOBY ŚWIECKIE NA ZNAK DUCHOWEJ I CIELESNEJ CZYSTOŚCI ORAZ DUCHOWEGO ZWIĄZKU Z MATKĄ BOSKĄ; NOSZENIE SZKAPLERZA I STOSOWANIE SIĘ DO PEWNYCH REGUŁ MA ODGANIAĆ OD NOSZĄCEGO ZŁE MOCE I ZAPEWNIĆ MU MIEJSCE W NIEBIE sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - KAWAŁEK MATERIAŁU Z NASZYTYMI WIZERUNKAMI CHRYSTUSA I MATKI BOŻEJ, NOSZONY PRZEZ OSOBY ŚWIECKIE NA ZNAK DUCHOWEJ I CIELESNEJ CZYSTOŚCI ORAZ DUCHOWEGO ZWIĄZKU Z MATKĄ BOSKĄ; NOSZENIE SZKAPLERZA I STOSOWANIE SIĘ DO PEWNYCH REGUŁ MA ODGANIAĆ OD NOSZĄCEGO ZŁE MOCE I ZAPEWNIĆ MU MIEJSCE W NIEBIE. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x