TO ŻE CZEGOŚ NIE DA SIĘ OBLICZYĆ, NIE DA SIĘ ROZWIĄZAĆ ŻADNYMI DOSTĘPNYMI ALGORYTMAMI ANI ZA POMOCĄ ŻADNYCH MASZYN LICZĄCYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEOBLICZALNOŚĆ to:

to że czegoś nie da się obliczyć, nie da się rozwiązać żadnymi dostępnymi algorytmami ani za pomocą żadnych maszyn liczących (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEOBLICZALNOŚĆ

NIEOBLICZALNOŚĆ to:

cecha człowieka, którego zachowania nie można przewidzieć ani się spodziewać, to, że ktoś reaguje w sposób nieprzewidywalny, gwałtowność, skrajność zachowań (na 15 lit.)NIEOBLICZALNOŚĆ to:

to, że czegoś nie można przewidzieć, to, że skala czegoś, sposób występowania są niemożliwe do obliczenia, przewidzenia, oszacowania (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO ŻE CZEGOŚ NIE DA SIĘ OBLICZYĆ, NIE DA SIĘ ROZWIĄZAĆ ŻADNYMI DOSTĘPNYMI ALGORYTMAMI ANI ZA POMOCĄ ŻADNYCH MASZYN LICZĄCYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.364

CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, KOTYLOZAURY, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, KOZIOROŻEC, RYFLA, PRZEMIANA POKOLEŃ, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, PANNA, CHA-CHA, SETER, FISZA, ŻUŻLOBETON, SAŁATA, NORMALIZATOR, ONKOLOGIA, GŁÓWKA, STYLISTYKA, BEZNADZIEJA, IZOMER, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, NIEODRÓŻNIALNOŚĆ, ZANIK MIĘŚNI, BARWY WOJENNE, PRZYZWOITOŚĆ, KURIER TATRZAŃSKI, GRA LOSOWA, LUKIER, KONSTANTAN, RELACJA DWUCZŁONOWA, WYRAZ OBCY, APOGEUM, WZNIESIENIE, BEZA, STANDARDBRED, KOLINEACJA PERSPEKTYWICZNA, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, GINEKOLOGIA, NIWA, LATAWICA, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, LISZAJ PŁASKI, FRONT, SYRENA ALARMOWA, OCIEKACZ, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, ZAKOLE, WOLNY RYNEK, WYCIERACZKA, KIELON, BETONKA, OTĘPIENIE, INKAUST, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, LAJKONIK, ASTROSPEKTROSKOPIA, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, ROZBIERANKA, URANIDOWATE, SAMOLOT LEKKI, DOJNICA, SUPERKOMBINACJA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, CHARLESTON, ŻOŁDAK, NIECHLUJ, SKOCZKOWE, PODBITKA, POLAJ, MOTYLEK, SANDBOX, FASKA, MYJNIA SAMOCHODOWA, AGAR, REWERS, TURECKI, NARODZINY, PUNKT ROSY, KORPUS, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, SMOCZEK, POŁAWIACZ MIN, CHODY, EFFIGIA, BEZROBOCIE JAWNE, MONOTEMATYCZNOŚĆ, ŁEBEK, USŁUGA OBCA, MECHANIKA TEORETYCZNA, KARCZOWISKO, MAŁY FIAT, KOLKA, PULA, UCISK, REPUBLIKA PREZYDENCKA, PRZECIWNOŚĆ, BIMBROWNIA, KOŁTRYNA, KCIUK NARCIARZA, POGROBOWISKO, RUSKI, ZMIANA PATOLOGICZNA, ZGRZYBIAŁOŚĆ, KRYSZTAŁEK, IRGA POZIOMA, NARYS KWIATOWY, ROZSADNIK, JEDZENIE, WURST, AMPUŁKA, PARTYJKA, PÓŁOKRĄG, WĄTŁOŚĆ, RZUT RÓWNOLEGŁY, REJTERADA, BEZDOMNOŚĆ, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, ANTARKTYKA, GRUNT, JAŁOWNIK, ASESOR, SPÓŁKA HOLDINGOWA, LEGAR, STRAŻ GMINNA, PŁYTA GŁÓWNA, GRYZEK, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, NORMATYWISTA, EUBAKTERIA, BRAZYLIJSKOŚĆ, RAFIA, ŚWIDRAK, ZWINNOŚĆ, PROMIEŃ, RDZEŃ WIERTNICZY, INTERPOLACJA LINIOWA, LITOŚĆ, ZŁOTY RYŻ, GRZEBUŁA, SKRYBA, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, CICHA MSZA, ASESOR KOLEGIALNY, MISIO, SYFON, LINA, OKRĘT ŻAGLOWO-WIOSŁOWY, KAKOFONIA, PAŃSTWO POLICYJNE, MODEL, ORZECHÓWKA, TANATOLOGIA, AFRYKAŃSKOŚĆ, POLEMICZNOŚĆ, KUCHNIA, FILEMON SZARY, SKRYTKA, ORGANISTA, FIZA, PUSZCZYK, FOSFATAZA KWAŚNA, KOSA, OSIEMDZIESIĄTKA, BRÓG, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, TERAPIA BEHAWIORALNA, SCENERIA, BIERNY ZAWODOWO, PUKNIĘCIE, SZLACHTUZ, NORMA, LUKSEMBURSKI, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, WERSJA STABILNA, JAMA PACHOWA, FLETY, DEMOBILIZACJA, BARWA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, SPUSZCZENIE, CIĄŻA JAJOWODOWA, PORTUGALSKOŚĆ, RZESZOTO, REKIN CHOCHLIK, PRANIE, POCISK ODRZUTOWY, NIEKONKRETNOŚĆ, PRAINDOEUROPEJSKI, FLUORESCENCYJNA HYBRYDYZACJA IN SITU, METEOR, STOLARKA OTWOROWA, SCENKA, SCHIZOTYMIA, STAN SUROWY, OBJAWIENIE PRYWATNE, STYL CASUALOWY, TRANSPOZYCJA, WAMPIRZYCA, CHOROBA LENEGRE'A, CHOROBA VERNEUILA, IZOTERMICZNOŚĆ, RZEP, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, UTRAKWIZM, HAWAJSKI, SOPRAN KOLORATUROWY, MASŁO CZOSNKOWE, NASTAWNOŚĆ OKA, SESJA, GRANICA CIĄGU, ASZKENAZYJKA, SZATA GRAFICZNA, TUNIKA, CERATOFYLLID, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, ARYTMETYZACJA JĘZYKA, FALOWNIK PRĄDU, PROTESTANTYZM, STARA MALUTKA, JEDNOSTRONNOŚĆ, KOŁNIERZYK, WILGOTNOŚĆ, SACHARYD, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, GÓWNOJAD, GNOJAK, CZASOWNIK POSIŁKOWY, EMBRIOGENIA, ANUSZKIEWICZ, RZADKOŚĆ, BON VIVANT, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, SZPANERSTWO, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, PRZYZWOITOŚĆ, POŻYTECZNY IDIOTA, BOROWINA, KĄPIEL, PILARZ, KLEJOWNIA, PLAC MANEWROWY, HASŁO, OTWARCIE SERCA, KOKSIARZ, LEKARZ DOMOWY, PRAWOMOCNOŚĆ, CHOCHLA, TENDENCJA, ZIMOWISKO, EPOKA KAMIENIA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, PALATOGRAFIA, JĘZOR, ŁUSKOWIEC, OKULISTYKA, KRYSZTAŁ MIESZANY, PASAŻ, POCHLEBSTWO, BANANA SPLIT, LIMIT, KIJANKA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, STATEK ŻAGLOWY, PERKOZEK TRÓJBARWNY, KNEDLE, MSZYCZNIK, NIEZGRABA, APEKS, PLEŚŃ, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, PRZYKŁAD, SERIALIZM, JĘZYK FLEKSYJNY, FAKT NAUKOWY, CELTYJKA, BEZDEŃ, MARKETING INWAZYJNY, SZPARNICOWATE, ASPIRANTKA, DARŃ, HANDSZPAKI, WIERSZ OBRAZKOWY, DROGI MOCZOWE, ZŁOŻENIE URZĘDU, WILCZA PASZCZA, RYCERZ, ATALIA, WIEŻA STRAŻNICZA, NIEWIERZĄCA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, SZKLISTOŚĆ, NIEWYPARZONY PYSK, PRZEBIEG, FLORYSTA, FURIOSO, GAWORZENIE, ŁASICA, ?DRYFTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.364 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO ŻE CZEGOŚ NIE DA SIĘ OBLICZYĆ, NIE DA SIĘ ROZWIĄZAĆ ŻADNYMI DOSTĘPNYMI ALGORYTMAMI ANI ZA POMOCĄ ŻADNYCH MASZYN LICZĄCYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO ŻE CZEGOŚ NIE DA SIĘ OBLICZYĆ, NIE DA SIĘ ROZWIĄZAĆ ŻADNYMI DOSTĘPNYMI ALGORYTMAMI ANI ZA POMOCĄ ŻADNYCH MASZYN LICZĄCYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEOBLICZALNOŚĆ to że czegoś nie da się obliczyć, nie da się rozwiązać żadnymi dostępnymi algorytmami ani za pomocą żadnych maszyn liczących (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEOBLICZALNOŚĆ
to że czegoś nie da się obliczyć, nie da się rozwiązać żadnymi dostępnymi algorytmami ani za pomocą żadnych maszyn liczących (na 15 lit.).

Oprócz TO ŻE CZEGOŚ NIE DA SIĘ OBLICZYĆ, NIE DA SIĘ ROZWIĄZAĆ ŻADNYMI DOSTĘPNYMI ALGORYTMAMI ANI ZA POMOCĄ ŻADNYCH MASZYN LICZĄCYCH sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - TO ŻE CZEGOŚ NIE DA SIĘ OBLICZYĆ, NIE DA SIĘ ROZWIĄZAĆ ŻADNYMI DOSTĘPNYMI ALGORYTMAMI ANI ZA POMOCĄ ŻADNYCH MASZYN LICZĄCYCH. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast