COŚ, CO ZDARZA SIĘ TYLKO RAZ, NP. JEDNORAZOWOŚĆ SYTUACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEDNORAZOWOŚĆ to:

coś, co zdarza się tylko raz, np. jednorazowość sytuacji (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JEDNORAZOWOŚĆ

JEDNORAZOWOŚĆ to:

coś, co przydaje się tylko raz, np. jednorazowość użytego biletu na tramwaj (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, CO ZDARZA SIĘ TYLKO RAZ, NP. JEDNORAZOWOŚĆ SYTUACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.507

DZISIEJSZOŚĆ, WSPÓŁCZESNOŚĆ, PIÓRNIK, PLANTAN, JĘZYK BRETOŃSKI, MECHANIKA GÓROTWORU, GĄSKA WIOSENNA, MEDYCYNA, ENANCJOMER, NIEDBAŁOŚĆ, KAWIARKA, HOTELING, KOREKTOR, SSAK, KONTYNGENT CELNY, CHAŁTURZYSTA, PAWANA, FREEGANIN, TROLEJBUS, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, BEZGRANICZNOŚĆ, KAWA ROZPUSZCZALNA, CHOROBA STRÜMPLLA, GRUBA LINIA, LIST POLECONY, SZASZŁYK, KOMÓRKA MATECZNA, ZROBIENIE MIEJSCA, PARÓWKA, UŚMIECH LOSU, NARÓW, IRONIA, CAMPUS, NUDZIARZ, MONTANISTA, BŁAGALNIK, MEDYCYNA RATUNKOWA, KINEZYTERAPEUTA, SKRZYWIENIE INFLACYJNE, PALCZAK MADAGASKARSKI, GMATWEK, WZMACNIACZ OPERACYJNY, FENEK, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, MIKROSKOP OPTYCZNY, KATAR KISZEK, MYJNIA, ROZSADNIK, DZIAŁ PERSONALNY, SNYCERZ, SAMOZATRACENIE, DOM STARCÓW, STUPOR, MEDYCYNA NUKLEARNA, STRESIK, STAN ŚREDNI, PROSTOŚĆ, WÓR, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, CHIRURGIA, WALKA, KOŚLAWIEC, PODCIEP, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, ROZŁOŻENIE SIĘ, WĄTEK, ROPUCHA PANTEROWATA, SIŁACZ, ALFABET FONETYCZNY, PRZEKOPNICA WIOSENNA, FALISTOŚĆ, KODEKS PRACY, ŻART, FYKOLOGIA, WŁÓKNO WĘGLOWE, TEATR LALEK, PAKA, OKRES ZALICZALNY, OBRZYDŁOŚĆ, UWAŻNOŚĆ, MORDOBICIE, SOSNOWCE, SCENA, ANGEOLOGIA, ZASTAŁOŚĆ, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, PODKŁADKA, ATTACHAT, BASKINKA, FECHTMISTRZ, NERKA RUCHOMA, ŁADUNEK BOJOWY, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, CHIRURG PLASTYCZNY, MAJÓWKA, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, KOSZATNICZKA, EROZYJNOŚĆ, CHA-CHA, NASADKA, STACJA, AŁMATY, PALUDAMENT, STYL CASUALOWY, AMFIBIA, DEPRECJACJA, ATRAKCJA, NASIENNIK, NAJEMCA, WROTKARSTWO FIGUROWE, CHOROBA DUCHENNE'A, ZALEWA, WŁÓCZĘGA, PASEK, PUSTY DŹWIĘK, MISTRZOSTWO, APELATYWNOŚĆ, KANCONA, RYNEK KONKURENCYJNY, ŻYCIE, BAT, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, ODPYLNIA, OSTATNIA POSŁUGA, DŻUNGLA, DYNAMIZM, BRĄZOWNIK, PLAZMOLIZA, ESTRADA, GEOLOGIA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, NARYS KLESZCZOWY, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, ZAJĄKNIĘCIE, POBLISKOŚĆ, KARKAS, RYBY MORSKIE, FLUORESCENCJA, ZABORCA, ROŚLINA AKWARIOWA, KANAPA, ŁOWCA, EKSPEDYCJA, ZNAK ZAPYTANIA, MECENASKA, KOMORA MINOWA, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, ROTUNDA, AKADEMIA, KOŃ FIŃSKI, MUSZKIETER, PODKOWA, CYBERPUNK, KRYZYS, MEADE, STEKOWCE, BOHATER LIRYCZNY, FIZYKA, STYL MOTYLKOWY, LIKWIDATOR SZKÓD, ŁOPATA, ZERWA KULISTA, MATKA POLKA, BEZCHMURNOŚĆ, FAUNISTYKA, BIOLOG, PRZERAŹLIWOŚĆ, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, SIEKACZ, RADIO TAXI, NOMINALNOŚĆ, ZESTAW, MĘŻCZYZNA, KOSZT KONTROLI, FUZJA HORYZONTALNA, KRATER BOCZNY, BUTNOŚĆ, KONTRAPUNKT, POTENCJAŁ ZETA, CIĄŻENIE POWSZECHNE, BASENIK, NAPŁYW, NARZĄD ROZRODCZY, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, KLIMAKS, RAFA, OBJAWICIEL, SMACZNY KĄSEK, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, SEANS, CHOMIK EUROPEJSKI, CECHOWNIA, POŚWIADCZENIE, GORĄCY PIENIĄDZ, TOREBKA, STAROBIAŁORUSKI, NABOJKA, ROKIETOWATE, KONCERT, ANGIELSKA FLEGMA, MROŹNIA, KONFIRMACJA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, LONGER, SUWNICA POMOSTOWA, CHAMEOFIT, PRZEWLEKŁOŚĆ, PRZYPŁYW, GNIAZDO NASIENNE, KOPIA, WĄTEK, KOLCZATKA, PLAŻÓWKA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, CZYŚCIK, GONIEC BIAŁOPOLOWY, CZARNA LISTA, AZJATYCKOŚĆ, SPICIE SIĘ NA UMÓR, SHOUNENAI, KACZKA, SZLAGIER, NIEZBĘDNOŚĆ, INSTAGRAMER, ZACHOWANIE, BIOLOG MOLEKULARNY, TOPIELEC, KALEJDOSKOP, OTORYNOLARYNGOLOGIA, FONDUE CZEKOLADOWE, UŚMIESZEK, HIEROTOPOGRAFIA, FALKA COIFLET, WIĄZANIE, BŁYSZCZ SREBRA, REGUŁA MINIMAKSU, CYSTOLIT, OBEDIENCJA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, SONDA, ŚMIERDZIUCH, POCZUCIE, SATYRYCZNOŚĆ, KASZKA Z MLEKIEM, MARKGRAF, PIES RODZINNY, HELIKOPRION, SOS MALTAŃSKI, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, MYDLARZ, OFIAKODONTY, PODCHLEBSTWO, KOKLUSZ, MŁODZIEŃCZOŚĆ, TENOR DRAMATYCZNY, MNIEJSZOŚĆ, BRZOZA, BEZDNO, EPKA, NIEZMIENNIK, MAKABRYCZNOŚĆ, SUPORT, PAREMIOGRAF, OSTATNI KRZYK MODY, HACEL, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ŁASZT, DWA OGNIE, BELLOTTO, KOSMOLOGIA, OSIOWIEC, CYKL JAJNIKOWY, KOLORYMETRIA, UCHO, DRAMAT OBYCZAJOWY, CHLUBNOŚĆ, GWIAZDA, DOMEK NA DRZEWIE, KRÓTKOWIDZTWO, PARALAKSA, EN GRISAILLE, DOCZESNA, LUKI, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, KREDYT KONTRAKTOWY, LAMPA ELEKTRONOWA, SOLARIUM, CHOROBA LOKOMOCYJNA, KAPITULANT, FELERNOŚĆ, ETIOLOGIA, STOPKA, ORZESZNICA, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, PIĘKNODUCH, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, GŁÓWKA ARTYKUŁU, ?SUPERKLIENT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.507 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, CO ZDARZA SIĘ TYLKO RAZ, NP. JEDNORAZOWOŚĆ SYTUACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ, CO ZDARZA SIĘ TYLKO RAZ, NP. JEDNORAZOWOŚĆ SYTUACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEDNORAZOWOŚĆ coś, co zdarza się tylko raz, np. jednorazowość sytuacji (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEDNORAZOWOŚĆ
coś, co zdarza się tylko raz, np. jednorazowość sytuacji (na 13 lit.).

Oprócz COŚ, CO ZDARZA SIĘ TYLKO RAZ, NP. JEDNORAZOWOŚĆ SYTUACJI sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - COŚ, CO ZDARZA SIĘ TYLKO RAZ, NP. JEDNORAZOWOŚĆ SYTUACJI. Dodaj komentarz

2+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast