PROCES GROMADZENIA SIĘ OSADÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKUMULACJA to:

proces gromadzenia się osadów (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AKUMULACJA

AKUMULACJA to:

skupienie; gromadzenie/ nagromadzenie się czegoś w jednym miejscu (na 10 lit.)AKUMULACJA to:

gromadzenie środków na inwestycje (na 10 lit.)AKUMULACJA to:

nagromadzenie bliskoznacznych określeń w celu np. uwydatnienia cechy, nadania ekspresji (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES GROMADZENIA SIĘ OSADÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.740

WYKŁADZINA, SZPACHLARZ, MIENIE ZAMIENNE, THINK TANK, DEMARKACJA, RODZAJ, PRZEŻYCIE, PUDLINGOWANIE, ŁAD KORPORACYJNY, TYP, OWADOŻERNE, PODPAŁ, KRUP, FACET, EPIC TRANCE, KONTRAPUNKT, SZEŚĆSETKA, POLIPTYK, DZIELNIK, DRIBLING, SUITA, POLA ELIZEJSKIE, KĄT PÓŁPEŁNY, SZAKAL, MAKROWIRUS, ROZCHÓD, BOTULIZM DZIECIĘCY, MECHANIKA KWANTOWA, IMPERIUM KHMERSKIE, DZIAŁ PERSONALNY, PORWAK, RETROGRADACJA, LĘK DEZINTEGRACYJNY, NOC, SOS MUŚLINOWY, ANTYROMANTYZM, RĄBEK, MIŚ, POWTÓRZENIE, EKLIPTYKA, AMINOKWAS BIAŁKOWY, POLAK, DEKANAT, MALARSTWO OLEJNE, RYSOWNICA, PRZECIWNAKRĘTKA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, KOSTECZKA SŁUCHOWA, AGREGAT POMPOWY, RĄCZNIK, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, WARTOŚCIOWOŚĆ, KANAŁ RODNY, KAPITULANT, MUCHA, NAPALENIEC, JĄDRO, FILOZOFIA PRZYRODY, UŚMIECH, ZAKUP, KOŃ BERBERYJSKI, MANDARYŃSKI, NIEUDOLNOŚĆ, ROKOWANIA ZBIOROWE, KWAS KAMFOROWY, PRZEDMIOT, NOTORYCZNOŚĆ, CHORIAMB, DYPTYK, ROŚLINA AKWARIOWA, GIL, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, KULTURA TRZCINIECKA, KRASNAL, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, METAL CIĘŻKI, ALEURON, CZEP, KUKIEŁKA, SPADOCHRONIARZ, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, WAPER, WALKA, INCYDENTALNOŚĆ, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, POPIELNICZKA, KOSZARY SZYJOWE, OFICJEL, KAWALERIA, RUDZIK, MASZT, TREN, JĘZYK KENTUM, LOGIKA FORMALNA, SPIKER, JAZGOT, ROK, PADOK, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, KANAPKA, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, SIODLARSTWO, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, CHILLI, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, PARABOLICZNOŚĆ, FRYZ, MANIACZKA, WODOCIĄGOWNIA, KRATER, PRZEDMORZE, AKUMULATORY, ŚCINACZ, SUMA ZEROWA, CHOROBA KENNEDY'EGO, POŻAR, VOLLEY, KAPLIN, RÓJ, ŚLIZGAWKA, KONWOKACJA, KURZ, CELULOZOWNIA, SAMODESTRUKCJA, NIEPRZYJACIEL, PODUSZKA KURTYNOWA, ŚWIT KALENDARZOWY, SPOTKANIE OPŁATKOWE, BAJT, TEKSTYLNY, ABLACJA, WSZOŁY, PŁOMIEŃ, KOŻUCH, BIOLOGIA, PORTRECISTKA, NEGACJONISTA, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, GRZYB PIASKOWY, USTNOŚĆ, MARUDER, OPONA PAJĘCZA, DOPUST, MOTYWIK, WARKA, EPIZOOTIOLOGIA, WULKAN, TRYBADYZM, CIŚNIENIE STATYCZNE, ŚRÓDKOŚCIE, ŚLIZG, PARCELANT, KULANKA, AFRYKATA, EDOMETR, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, DŻINN, PIONEER, TELETECHNIKA, BIURO LUSTRACYJNE, PANOPTIKON, MRÓWNIK, ISKRA, SIDLISZ PIWNICZNY, FALKON, MARSZ ŚMIERCI, PIERÓG KARELSKI, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, BŁONKA, ZRZECZENIE SIĘ, CYKLOP, SAPER, ABSOLUTYZACJA, OPRAWKA, KLEJARZ, JĄDRO MIGDAŁOWATE, IGŁA MAGNETYCZNA, NAPIERANIE, ERA KENOZOICZNA, TELEMARK, DORADA, SZCZOTECZKA, SĄD OSTATECZNY, SŁOWACYSTYKA, SEGMENTACJA, ATTACHAT, KROWIENTA, ORCZYK, UCHAL, TOBOGAN, POTRZASK, NACHLANIE SIĘ, OSŁONKA, MIECZ OBROTOWY, PROSTAK, KREWETKA ELEGANCKA, ABRAZJA GLACJALNA, SKAŁA GŁĘBINOWA, BOKÓWKA, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, GRAFIKA, RUMIANEK, FRAZA, IRANIZACJA, PAMIĘĆ, CIAŁO AMORFICZNE, SAMOGŁOSKA DŁUGA, SZASZŁYK, BAZA, KREOLKA, PARTIA WIEDEŃSKA, ZABAWA, FAZA, CHONDRYT, PIERWSZY PLAN, BOTULIZM PRZYRANNY, MIKROPRZEŁĄCZNIK, WISKOZA, SOPEL, PĘCHERZYK, INDOKTRYNACJA, PROPILEJE, EURYTMIA, MAJÓWKA, SZWEDZKI, BECZKARNIA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, RUCH WAHADŁOWY, PILATES, LUSTRO, KSENOLIT, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, SYROPEK, DRZEWO MAMUTOWE, LALKA, MIECZ DŁUGI, BAZA NAMIOTOWA, EKLIPTYKA, SARDELOWATE, PRZYBYTEK, KIFOZA, WODA PO KISIELU, WIDZ, BUDOWNICTWO WODNE, ŚMIESZKA, ALBUMIK, CYWILNOŚĆ, BOREWICZ, KAMBIUM WASKULARNE, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, LONGER, DAMULA, MAJĄTEK RUCHOMY, PARTIA ANGIELSKA, KOLKA, BHP, KASZANKA, NAKŁAD POŁOWOWY, EGZEKUTYWA, ZAWIĄZEK, MIKROSKOP SKANINGOWY, DOJŚCIE, SZCZUDLARSTWO, DZIUPLA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, CEMENTOWE BUTY, OGRÓDEK JORDANOWSKI, KIEROWNIK MUZYCZNY, BERA, POKŁAD GÓRNY, ZWORKA, MIECZ UCHYLNY, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, LINGWISTYKA STOSOWANA, SEGMENTACJA, PROCES GEOLOGICZNY, STRATEGIK, CUMULUS, PISMO DEMOTYCZNE, DZIOBÓWKA, SYNGIEL, DOLICHOCEFALIA, FEDERACJA, PODKŁAD KOLEJOWY, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, EN GRISAILLE, DETEKTYW, ASTRONOM, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, ŁUSZCZYCA STAWOWA, HIEROGLIFY, PANEK, IBERYSTYKA, UMOWA KONTRAKCYJNA, HEIMAT, ?SKALENOEDR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.740 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES GROMADZENIA SIĘ OSADÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES GROMADZENIA SIĘ OSADÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKUMULACJA proces gromadzenia się osadów (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKUMULACJA
proces gromadzenia się osadów (na 10 lit.).

Oprócz PROCES GROMADZENIA SIĘ OSADÓW sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - PROCES GROMADZENIA SIĘ OSADÓW. Dodaj komentarz

5+9 =

Poleć nas znajomym:

x