W SZKOLNICTWIE POZIOM NAUCZANIA UCZNIÓW, JEDEN Z ROCZNYCH ETAPÓW, NA JAKIE DZIELI SIĘ PROGRAM NAUCZANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLASA to:

w szkolnictwie poziom nauczania uczniów, jeden z rocznych etapów, na jakie dzieli się program nauczania (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLASA

KLASA to:

kategoria przedmiotów wyróżniających się ze względu na taką samą jakość (na 5 lit.)KLASA to:

grupa uczniów, którzy wspólnie uczęszczają na lekcje (na 5 lit.)KLASA to:

pomieszczenie w szkole, w którym odbywają się lekcje (na 5 lit.)KLASA to:

kategoria przedmiotów lub zjawisk wyróżnianych na podstawie wspólnych cech, w sensie typologicznym (na 5 lit.)KLASA to:

kolejny stopień w systemie rozgrywek ligowych (na 5 lit.)KLASA to:

warstwa społeczeństwa, wyróżniana ze względu na takie kryteria jak zamożność, pozycja, rola społeczna, itp (na 5 lit.)KLASA to:

element klasyfikacji biologicznej, jednostka taksonomiczna obejmująca spokrewnione ze sobą rzędy roślin (na 5 lit.)KLASA to:

dział w szkole artystycznej, przedmiot poświęcony danej specjalizacji (na 5 lit.)KLASA to:

dobre maniery, elegancja, kultura osobista (na 5 lit.)KLASA to:

typ wagonu lub przedziału kolejowego, pomieszczenia w samolocie lub na statku wyróżniany ze wględu na komfort przewozu pasażerów (na 5 lit.)KLASA to:

częściowa lub całkowita definicja obiektu w programowaniu (na 5 lit.)KLASA to:

jedno z podstawowych pojęć matematycznych, zbiór w sensie matematycznym i logicznym (na 5 lit.)KLASA to:

potwierdzenie jakości, aprobata czegoś (na 5 lit.)KLASA to:

izba szkolna gdzie odbywają się lekcje (na 5 lit.)KLASA to:

szkolna sala (na 5 lit.)KLASA to:

IV a, w szkole (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W SZKOLNICTWIE POZIOM NAUCZANIA UCZNIÓW, JEDEN Z ROCZNYCH ETAPÓW, NA JAKIE DZIELI SIĘ PROGRAM NAUCZANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.768

KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, FIŃSKI, PLICHTA, WIDOWISKO, JĘZYK ARGOBBA, PÓŁŚWIATEK, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, SYLABA ZAMKNIĘTA, RIESZ, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, STAN PSYCHICZNY, RUMSZTYK, ZAPAS, PRYSZNIC, PRINT, HELMINTOLOGIA, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, LITOGRAFIA, ROZWÓJ, MINERAŁ AUTOGENICZNY, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, ATRAPA, ALIGATOROWATE, ŚWIĄTYNIA, DEZASEMBLER, ATAWIZM, BLUSZCZ, ROZDZIELCA, PENITENCJA, FILEMON CIEMNY, MOHORYCZ, LICEALIADA, PRZERABIACZ, OCZYSZCZALNIK, PUDŁO, NERW ŁOKCIOWY, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, PION, BARWA PODSTAWOWA, NARKOLEPSJA, DZIDZIA PIERNIK, AUTOMAT KOMÓRKOWY, MINA, BRÓDKA, MOMENT, FIZYKA TEORETYCZNA, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, HOBBISTA, ZATOCZKA, PORĘCZ, NIEDBAŁOŚĆ, PAS WŁĄCZENIOWY, KOT, BOHATER POZYTYWNY, PLAZMOLIZA, DZIECKO ULICY, FALA AKUSTYCZNA, SKLERODERMIA UKŁADOWA, ARKADA, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, REAKCYJNA PRAWICA, SKAŁKA, ROTATOR, KUC KASPIJSKI, MANIKIURZYSTKA, OPUSZCZENIE, GRUPA KETONOWA, NIETOLERANCJA, PHISHER, IMPUTOWANIE, SARDELOWATE, GRAFOLOGIA, TRYB, PUŁAPKA KREDYTOWA, NIEDOMYKALNOŚĆ, PEDOFIL, KONEKSJE, WYRAZ OBCY, LICZEBNIK GŁÓWNY, PRĄD ZAWIESINOWY, RAEBURN, IMMUNOONKOLOGIA, CZYNNIK ONKOGENNY, SERIA KWALIFIKACYJNA, ROŚLINA NACZYNIOWA, WAPIENNIK, SINGEL, ANALIZA KOSZTÓW, ICHNOLOGIA, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, SZARPANKA, PICOWNIK, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, TĘTNICA NERKOWA, SZABAŚNIK, PLAMIEC AGREŚCIAK, ZŁOTY BLOK, HEIMAT, SYSTEM AUTONOMICZNY, INSTALATOR, CZYSZCZALNIA, WSTYD, NAUKOWIEC, TELESKOP, APTECZKA, PRAWA MIEJSKIE, PIERWOTNIAK, BALANSJER, KASA, AMBRAZURA, CENTRUM, JEDNOKOMÓRKOWIEC, MEPROBAMAT, PROCES POZNAWCZY, PAPIER TOALETOWY, GATUNEK SEMELPARYCZNY, SONAR, RECESJA LODOWCA, NIEODPARTOŚĆ, BOCZNIAK, APORT, BUCHTA, PAŁASZ, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, POSŁUSZNICA, HISTORYZM CEGLANY, PANEK, DOJŚCIE, WARSTWA EUFOTYCZNA, BURACTWO, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, NAŚLADOWNICTWO, AMEBA, PIĘĆSETKA, JĘZYK SOGDYJSKI, LAS DESZCZOWY, AKTYWNOŚĆ, SINIAK, ZIELONA GRANICA, KAMMERLADER, SKŁADOWA, NARZECZEŃSTWO, GOŁĘBIĄTKO, BEZCZELNIK, LAK, FORMA, KNAJPA, TRANSFORMATORNIA, NEUROLOGIA, SAMORZUTNOŚĆ, UNIWERSYTUTKA, EKRAN FLUORESCENCYJNY, GRZYBIARZ, ADLER, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, ATAK, CHLOASMA, GEOTECHNIK, FINN, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, ROZCHWIEJ, DOWÓD ONTOLOGICZNY, MIKROFON LASEROWY, PRAWA RĘKA, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, SKRZYWDZONY, KOLCZATKA, JĘZYK ISLANDZKI, TYGIEL, BOCIAN, SSAK JAJORODNY, ASKOCHYTOZA, BATERIA AKUMULATOROWA, ROZSADNIK, PANI, BAS, RYBY DRAPIEŻNE, PRZYTOMNOŚĆ, ICHTIOZAURY, NISZA NIWALNA, NARAKA, SZKARŁUPIEŃ, BROŃ WODOROWA, SOŚNICOWATE, ARYJSKOŚĆ, SADNIK, KLASA, PRĄTNIKI, RZEŹNIK, OBSADKA, KARATE TRADYCYJNE, CZERWONA FALA, OSTATNIE PODRYGI, DZIELNICA KLIMATYCZNA, PUNKT ASEKURACYJNY, FEDERACJA, ZAKOLE, BANKSTER, HARD CORE, WISKOZA, POJAZD KOŁOWY, BEHRENS, DICKENS, OSTROKÓŁ, SKRĘT, MENEDŻER OKIEN, NARODOWOŚĆ, BORN, ENERGETYKA JĄDROWA, PODKÓWECZKA, GRACKA, CIĘŻKI WODÓR, MATEMA, BUTELKA MIAROWA, TRYGON, ASTROFOTOMETRIA, BLOK, FONTAINE, OTĘPIENIE, LAMBADZIARA, ÓSMY CUD ŚWIATA, ADOBE FLASH, OPERA, SZCZĘŚCIARA, CYTADELA, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, PRZYZWYCZAJENIE, WARS, STYL KORYNCKI, MAJOWY ROBOTNIK, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, MAKARON, APPELLATIVUM, PRZYLEPA, MAIL, BIAŁY ROSJANIN, PINGWIN, ZNACZNIK, BLACKJACK, PAVAROTTI, STRAJK OSTRZEGAWCZY, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, WSPÓŁMAŁŻONEK, STRUKTURA FUNKCJONALNA, STRZAŁKA, MIĘSOPUST, UPARTOŚĆ, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, RYTM, JANUSZ, DWUSTRONNOŚĆ, CHWYT PONIŻEJ PASA, KSIĘGOWA, WIRTUOZ, KOTWICZNIKOWCE, WAN, SSAK ŻYWORODNY, PRZEGUB, WSPÓŁGRACZ, NEKROFAG, MRÓWKA SMĘTNICA, PAULINIA, CHOROBA MÜNCHMEYERA, WĄTEK, ROZMNOŻA, NOC ASTRONOMICZNA, KLASA, REZYGNACJA, NIETOPERZE, ALIENACJA POLITYCZNA, ŻÓŁW MADAGASKARSKI, KIJEK, FANDANGO, FRANIA, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, HISPANO, MUZYKA PROGRAMOWA, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, NAPIERANIE, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, MIĘTA KĘDZIERZAWA, BĄBELEK, ZAWŁOKA, MECHANIKA GÓROTWORU, IMPULSYWNOŚĆ, ZAPASY, UKŁAD DYSKRETNY, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, AFRODYZJE, APELACJA, PĘTAK, TBV, SARKOFAG, TRANSPOZON, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, GEKON, ?WINKRYSTYNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.768 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W SZKOLNICTWIE POZIOM NAUCZANIA UCZNIÓW, JEDEN Z ROCZNYCH ETAPÓW, NA JAKIE DZIELI SIĘ PROGRAM NAUCZANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W SZKOLNICTWIE POZIOM NAUCZANIA UCZNIÓW, JEDEN Z ROCZNYCH ETAPÓW, NA JAKIE DZIELI SIĘ PROGRAM NAUCZANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLASA w szkolnictwie poziom nauczania uczniów, jeden z rocznych etapów, na jakie dzieli się program nauczania (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLASA
w szkolnictwie poziom nauczania uczniów, jeden z rocznych etapów, na jakie dzieli się program nauczania (na 5 lit.).

Oprócz W SZKOLNICTWIE POZIOM NAUCZANIA UCZNIÓW, JEDEN Z ROCZNYCH ETAPÓW, NA JAKIE DZIELI SIĘ PROGRAM NAUCZANIA sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - W SZKOLNICTWIE POZIOM NAUCZANIA UCZNIÓW, JEDEN Z ROCZNYCH ETAPÓW, NA JAKIE DZIELI SIĘ PROGRAM NAUCZANIA. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x