ZATRZYMAĆ KOGOŚ LUB COŚ W BIEGU, W RUCHU, UNIEMOŻLIWIĆ POSUWANIE SIĘ NAPRZÓD - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POWSTRZYMANIE to:

zatrzymać kogoś lub coś w biegu, w ruchu, uniemożliwić posuwanie się naprzód (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZATRZYMAĆ KOGOŚ LUB COŚ W BIEGU, W RUCHU, UNIEMOŻLIWIĆ POSUWANIE SIĘ NAPRZÓD". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.545

GŁOŻYNA, PLUSY, PODKAST, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, PRZEDSTAWICIEL, PODKŁAD KOLEJOWY, KOMPARATYSTYKA, FILC, LAWATERZ, KURIOZUM, SZYPUŁA, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, NIMFA, ŚWIĄTEK, KABOTAŻ, KONDOR, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, PUNKT ROSY, ZNAK LICZBY, BRĄZOWNIK, PRAWICA, SUCHOKLATES, RAMIĘ, DRUCIARZ, DOWCIPNOŚĆ, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, BERBER, BRZOZA OJCOWSKA, NIEKOMERCYJNOŚĆ, EGZAMIN, CZAPA POLARNA, KOLEŚ, AKREDYTOWANIE SIĘ, GODNOŚĆ, ALLEGRO, MENISK, TWARDA DUPA, TRACZ DŁUGODZIOBY, CHONDRYTY, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, KOŃ KIŃSKI, ŚMIECH NA SALI, OPŁATA PROLONGACYJNA, BURSZTYNNIK, MUCHA MOKRA, MADAPOLAM, SITO, BRUDNA ROBOTA, SYRENOWATE, NADOBNOŚĆ, GRA WSTĘPNA, ZAUWAŻALNOŚĆ, MONETA OBIEGOWA, DWUBARWNOŚĆ, WŁÓKIENNICTWO, KADZIELNICZKA, BECZUŁKA, ATASZAT, ETER, DYSTANS, ROZKOJARZENIE, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, POLSKOŚĆ, ZNAKOMITOŚĆ, KAPSLA, PRECEDENSOWOŚĆ, POWŁÓCZYSTOŚĆ, EFEKT BOGACTWA, SEKSOWNOŚĆ, ZDRADA, DEMONOLOGIA, TBV, ZAOKRĄGLENIE, ZŁUDZENIE, TEORIA MODELI, SZABLA, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, MAZUREK, KOMPLEKS, MASWERK, MIARKA, ŁACINNIK, OCZKO, PUCHAR, KANAŁ PÓŁKULISTY, WISZNICA, KOT, ZACHOWAWCZOŚĆ, KATEDRA, GŁOWICA KONWENCJONALNA, EUTENIKA, ZAPROSZENIE, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, PŁATNIK, WERSJA LEKTORSKA, GAZ BOJOWY, PREMIERA, DYNGUS, TROMPA, JONOFOREZA, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, ŚMIAŁOŚĆ, ANTOLOGIA, CHYTROŚĆ, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, ROPOMOCZ JAŁOWY, ZDECYDOWANIE, PRZYLEPA, GLUKOZOAMINOGLIKAN, BATERIA ANODOWA, TUTOR, PELAGRA, PÓŁKA SKALNA, SOS MALTAŃSKI, ZWARCIE SZEREGÓW, ZABORCZOŚĆ, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, NOKAUT TECHNICZNY, FUNGICYD, PRZYRZĄD OPTYCZNY, LUSTRO, NAUKA, BELLOTTO, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, OBCHÓD, GAUSS, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, DWUDZIESTY PIERWSZY, KIJEK NARCIARSKI, ZASIEKI, PALARNIA, CYKL GOSPODARCZY, KORKOWE, GLORIETA, ZĘBOWCE, SKARB, FILEMONKA, BOMBARDON, FLESZ, OFICER TAKTYCZNY, FRATER, WELWET, STRZELBA, KREDYT ZAUFANIA, WŁODZIMIERZ, MONOGENEZA, OWOC RZEKOMY, SPAWACZ, NAKŁAD INWESTYCYJNY, EV, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, DRZEWOSTAN NASIENNY, ZADOWOLENIE, OBLĘŻENIE, SYTA, DELICJA, KONTO, RUCH PIESZY, KOMÓRCZAK, INFOBOKS, KIWI, MIKROSKOP OPTYCZNY, CAPRICCIO, FIGURA GEOMETRYCZNA, OSIEMNASTKA, IMPLIKACJA LOGICZNA, SIODZI, NACIEK, MIHRAB, NORMALIZACJA, ANTYSYJONISTA, ŁUK JARZMOWY, PAKIET POMOCOWY, CHOROBA KUFSA, KONWENANS, STARZĘŚLA, PRĄD BŁĄDZĄCY, JĘZYK, PEŁZAK, TERCJA, ANDANTINO, DELFIN BIAŁONOSY, WĄSKIE GARDŁO, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, GAŁKI, DOBRA STRONA, HISTORYZM, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, SERIA, CNOTA KARDYNALNA, CENZOR, BORZEŚLAD ZWISŁY, GLONY ZŁOCISTE, ZESPÓŁ CHOROBOWY, CIAŁO SZTYWNE, DOJŚCIE, LABORANT, MAMIŃSKI, ZGIĘCIE PODESZWOWE, DZIENNIKARZ, ILUWIUM, PIĘĆDZIESIĄTKA, TRZEPACZ, PANEL ADMINISTRACYJNY, PAMIĘĆ GÓRNA, ARGUMENT, MENISK, BANDYTYZM, KARCZMA PIWNA, SĄDECZANKA, FAKTOR, RZUTKA, NIESKWAPLIWOŚĆ, PALMETA, OOLIT, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, PRASA, UDAWACZKA, BATYMETRIA, GHUL, PRZYNĘTA, BAT, ŁAZĘGA, CIAŁO, LICZEBNIK ZBIOROWY, IMMUNOGLOBULINA, CHIMEROKSZTAŁTNE, BRODAWKA SUTKOWA, PANKREATYNA, PODGATUNEK, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, GLORIETTA, MODYFIKACJA, CHMURA KŁĘBIASTA, WARIACJE, CZARNOSECINIEC, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, WARSZTAT, OSOBA, MIĄŻSZ, PLAC MANEWROWY, WIZA IMIGRACYJNA, KONCERN, SPORT ZIMOWY, WZGLĄD, KLAUZURA, PODEJRZLIWOŚĆ, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, PUNKT GASTRONOMICZNY, PRZEBITKA, INFOBOX, KINGDOM, SYFON, ARCHEOLOGIA PODWODNA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, ODPŁYW, ŚWIATŁO, GUARANA, DWUKROTNOŚĆ, CIELENIE SIĘ LODOWCA, AGREGAT KRYSTALICZNY, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, PRZEDMURZE, NIEDOTYKALNOŚĆ, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, AŁMATY, FUSY, RATOWNICTWO GÓRNICZE, HEROD-BABA, SIŁA SPOKOJU, DYSKIETKA INSTALACYJNA, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, BRONCHOGRAFIA, DIETA ASPIRYNOWA, MISIEK, TOPOGRAF, AKCJONARIUSZ, RUSZT, SKARB, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, REFLEKS, ANTYNATURALIZM, WIELKOŚĆ, NASTAWNOŚĆ OKA, SIEDZIBA, POTWIERDZENIE, ALTERNATA, CHRISTIE, GRZECZNOŚĆ, NAROŻNICA, BAK, STORCZYKARNIA, AŁUN, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, RYKSZARZ, ?RZEP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.545 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZATRZYMAĆ KOGOŚ LUB COŚ W BIEGU, W RUCHU, UNIEMOŻLIWIĆ POSUWANIE SIĘ NAPRZÓD się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZATRZYMAĆ KOGOŚ LUB COŚ W BIEGU, W RUCHU, UNIEMOŻLIWIĆ POSUWANIE SIĘ NAPRZÓD
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POWSTRZYMANIE zatrzymać kogoś lub coś w biegu, w ruchu, uniemożliwić posuwanie się naprzód (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POWSTRZYMANIE
zatrzymać kogoś lub coś w biegu, w ruchu, uniemożliwić posuwanie się naprzód (na 13 lit.).

Oprócz ZATRZYMAĆ KOGOŚ LUB COŚ W BIEGU, W RUCHU, UNIEMOŻLIWIĆ POSUWANIE SIĘ NAPRZÓD sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - ZATRZYMAĆ KOGOŚ LUB COŚ W BIEGU, W RUCHU, UNIEMOŻLIWIĆ POSUWANIE SIĘ NAPRZÓD. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x