DUŻA, NIEZGRABNA DZIEWCZYNA LUB KOBIETA, KTÓRA MOŻE TEŻ MIEĆ NIECO MĘSKĄ TWARZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOBYŁA to:

duża, niezgrabna dziewczyna lub kobieta, która może też mieć nieco męską twarz (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOBYŁA

KOBYŁA to:

samica konia (na 6 lit.)KOBYŁA to:

młodz. trudny egzamin (na 6 lit.)KOBYŁA to:

przen. gruba książka (na 6 lit.)KOBYŁA to:

KLACZ; samica konia (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DUŻA, NIEZGRABNA DZIEWCZYNA LUB KOBIETA, KTÓRA MOŻE TEŻ MIEĆ NIECO MĘSKĄ TWARZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.643

KOMPLEKS, PIELGRZAN, LIBELLA, ANTIDOTUM, STAL, SZYKANA, PRANKO, MAKART, ZAGRYWKA, ZAJĄKNIĘCIE, MALTANKA, KURACJA WSTRZĄSOWA, KOPARKA, SUBSTANCJA DODATKOWA, ŁĄCZYNA, BOMBARDA, RYBA UKWIAŁOWA, SMĘTOWO, KALINA, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, BONANZA, HIERARCHIA, BRZOZA, ROZBIEŻNOŚĆ, ODJEMNIK, REEDUKACJA, TRZYDZIESTKA, STANOWISKO, SKĄPA, BLOKADA EKONOMICZNA, MELUZYNA, PRZODOMÓZGOWIE, PURPURAT, ŁAZIK, AKT, ZALESZCZOTEK, SOS, TECHNIKA ANALOGOWA, JEDEN, PARKA, CIAPKAPUSTA, KILOBAJT, KB, OPOŁEK, POWSZECHNOŚĆ, BULWARÓWKA, KOŃ CUGOWY, RANA, KIEROWNIK MUZYCZNY, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, JOGURCIK, MONOLOG WEWNĘTRZNY, ANARCHIA, SENS, GOŹDZIK, PRZYCHYLNOŚĆ, EKOLOGISTYKA, KORZONEK, MŁODZIEŻÓWA, KNOTNIK ZWISŁY, KUTER, LOT KOSZĄCY, TOREBKA, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, STYMULATOR, ROZMIAR, SUMA KONTROLNA, BEFSZTYK, SIATKA GEOGRAFICZNA, HOSTIA, FILTR POWIETRZA, PIERWIASTEK GŁÓWNY, WIDŁOGONKA SIWICA, MOSH, DAMAST SKUWANY, SKĄPICA, JEZIORO ZASTOISKOWE, MASKA, HAUST, FORLANA, HOLK, CZTERDZIESTÓWKA, WIGILIA, KWASZONKA, BIFORIUM, WISZNICA, WYWIAD, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, ZEW KRWI, NADWYŻKA, TABU, SENEGALKA, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, METYZACJA, ELIMINACJA, KAMIKADZE, ZATRUCIE, TONGIJKA, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, MURARKA, DEASEMBLER, EKSPREZYDENT, ZABYTEK NIERUCHOMY, KROPIELNICA, KUNDMAN, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, ŚLEPA PRÓBA, WERSJA LEKTORSKA, LEJTNANT, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, OTWARTOŚĆ, SKAŁA OSADOWA, DELUWIUM, BARANEK WIELKANOCNY, SZAŁWIA, LODÓWKA, HALO, DRĄG, UPGRADE, NADWRAŻLIWOŚĆ, GUPIK, SEKS, DZIESIĄTY, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, LINIA, CHAŁUPNICA, ZŁOCISZ, KAPUŚCIANA GŁOWA, PEIRESKIA, MÓL BOROWICZAK, PUSTAK, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, FEERIA, KONTRDEMONSTRACJA, CHUJÓWKA, ROZTRUCHAN, TRYSKAWKA SZKLANA, ZNAJDEK, MINIA, KONKURSISTA, ZAĆMA NABYTA, WŁOSKOŚĆ, JAJA, PRZYLEPNOŚĆ, WITAMINA, OLIWA, TRAMONTANA, MATRYKUŁA, PRZECIWIEŃSTWO, OTRUCIE, NIGER, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, HOLOCEN, POLARYZACJA JONOWA, SULFOTLENEK, CZOSNEK, CHMIELNO, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, ŁUSKOWIEC, ELANA, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, JEDNOSTKA INFORMACJI, ZŁÓG, KUBEŁ, SEKS ANALNY, OSIEMNASTOLATKA, BYDLEŃ, WÓR, MESJASZ, PAROSTATEK, INSTRUMENT MECHANICZNY, SPOJLER, RURA, SYMETRALNA, PAMPA, DIVA, KATEGORIA OPEN, TERYNA, OPCJA BARIEROWA, OBŻER, PŁACZKA, ŁOPACIARZ, IRANIZACJA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, LASKA, ARYTMOMETR, DZIANINA, BONOŃCZYK, SZCZAPA, KABINA, ALKIERZ, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, LOT NURKOWY, SYMPOZJON, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, MEDYCYNA PALIATYWNA, METAL, ELEKTROLIT, KANCONA, AOJDA, PORÓWNYWARKA, KLĄTWA, PIEKŁO, GUMOWE UCHO, DYFUZJA CHEMICZNA, SYMULACJONIZM, NIEZMIENNIK, KONKURENCJA, DRAMATYZM, KUMOSZKA, CZARCZAF, BŁYSK HELOWY, SRACZKA, KOCHAŚ, BUCHTA, PRZECIWNICZKA, DŹWIGNIA, DEPRESJA, DOBRA, AUDIOBUS, ANNA, TRANSWESTYTA, CIEMNA ENERGIA, SENSYBILIZATOR, POR, PRZEJEZDNA, RYBONUKLEAZA, MATKA, KOŁECZEK, SPIEK, KURWISZON, POMPA INFUZYJNA, ROŚLINA WYMARŁA, TAFELKA, WYBUCHOWA ATMOSFERA, KURACJA UDERZENIOWA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, KONSUMENT, SPOINA, ŻABNICA, WŁOSKOWATOŚĆ, SAUNAMISTRZ, SSAK MORSKI, KSYLOFON, ODPUST, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, PÓŁA, KAPAR, BARANEK, ZŁOTA RENETA, SOŁTYSOSTWO, ALERT, KOJEC, TROJAN, ŁUSKA, MIGDAŁ, SKARB, YOUTUBER, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, KULA, KOMBAJN, LINIA, WARTOŚĆ BILANSOWA, INDYJSKI, TINA, CUDEŃKO, OPIS, PĘDNIK CYKLOIDALNY, GIGANT, WARZYWO, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, ALDEHYD, STREPTOKOK, LICZEBNIK, MLEKO, FUNKCJA NAZWOWA, SEKTA, NONKONFORMISTA, ASYRYJSKI, DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, SKAŁA LITA, NOWA KLASYCZNA, RUCHANKA, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, GRUSZKA BOKSERSKA, GARDEROBA, GIPSATURA, ALDO, STOPOFUNT, ALBUM, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, TARAS WIDOKOWY, DWUDZIESTY DRUGI, NAGANIACZ, CARSTWO, MĄDRA GŁOWA, SUBREGION, ?LIMETA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.643 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DUŻA, NIEZGRABNA DZIEWCZYNA LUB KOBIETA, KTÓRA MOŻE TEŻ MIEĆ NIECO MĘSKĄ TWARZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DUŻA, NIEZGRABNA DZIEWCZYNA LUB KOBIETA, KTÓRA MOŻE TEŻ MIEĆ NIECO MĘSKĄ TWARZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOBYŁA duża, niezgrabna dziewczyna lub kobieta, która może też mieć nieco męską twarz (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOBYŁA
duża, niezgrabna dziewczyna lub kobieta, która może też mieć nieco męską twarz (na 6 lit.).

Oprócz DUŻA, NIEZGRABNA DZIEWCZYNA LUB KOBIETA, KTÓRA MOŻE TEŻ MIEĆ NIECO MĘSKĄ TWARZ sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - DUŻA, NIEZGRABNA DZIEWCZYNA LUB KOBIETA, KTÓRA MOŻE TEŻ MIEĆ NIECO MĘSKĄ TWARZ. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x