DZIEDZINA PRZEMYSŁU LUB USŁUG - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRANŻA to:

dziedzina przemysłu lub usług (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BRANŻA

BRANŻA to:

handlowy dział (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEDZINA PRZEMYSŁU LUB USŁUG". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.580

PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, RACJONALNA IGNORANCJA, KURS, KUCHENKA, KRÓCIEC, SAKSAUŁ, HALO, POETA, RESTART, ARABIKA, FAGOCYTOZA, WEŁNIAK, SAFARI, BELWEDER, ULOT, PRZEZIERNOŚĆ, ANIMACJA KOMPUTEROWA, RYT, SSAK, CYNIA, LOGIKA MATEMATYCZNA, ABERRACJA, ODCZYNNIK CHEMICZNY, MIŁOŚĆ, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, STYLON, HEKSAMETR, DZIADEK DO ORZECHÓW, HACJENDA, FOTOALBUM, GWARA, ŻYWOT, SZYK, KRUPON, KOŁO SEGNERA, PSEUDOMORFIZM, SZYLKRET, NAJEM, MADRAS, SKARB, BUGAJ, SCENKA, KURANT, TAKSON, ALLEGRETTO, KRATER UDERZENIOWY, SŁODYCZ, ZŁORZECZENIE, PAPRYKARZ, OKNO, PŁYTA KORKOWA, GORSET, HERETYK, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, SERYJNY MORDERCA, GÓRA LODOWA, UMOWA, KIERAT, PRZEKŁADNIA BOCZNA, KOSMYK, BĘBEN, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, SPULCHNIACZ, CZAS TERAŹNIEJSZY, DESKA KLOZETOWA, DOGODZENIE SOBIE, KREOLKA, KLERODENDRON, CHABANINA, PRZEPLOTNIA, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, TEREN, HANDEL ZAGRANICZNY, BRYTFANKA, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, ROZDŹWIĘK, KLASA, EŁK, KASZTELANIA, WĘZEŁ, FRAZA NOMINALNA, WITAMINA, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, CLERK, SŁODKA BUŁKA, NABRZEŻE, BOZIA, CZABAN, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, PASEK, PRZEWIELEBNOŚĆ, APARTAMENT, RAJDER, AGATA, LIBRA, PRZEDSIĘBIORSTWO, MARCHWIANE RĘCE, SKANDYNAWSKOŚĆ, PORA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, ELEKTROSTATYKA, WARSTWA ABLACYJNA, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, SPRZĘT, KASETON, KIEROWNICTWO, BODZIEC WARUNKOWY, WSPOMNIENIE, PODKOWA, OSTROMLECZ, NIEZDOLNOŚĆ, PATENA, JON CENTRALNY, ZAŁOM, GOTYK, KUSAK, STOŻEK USYPISKOWY, MAKAGIGI, MEGAPOLIS, ALKOHOL ROLNICZY, GRÓDŹ, ADIDAS, DENDRYT, CHODZĄCY TRUP, MODRASZKOWATE, PACJENT URAZOWY, DYMARKA, ARKA, WYRAZ BLISKOZNACZNY, TAG, KANEFORA, BACYTRACYNA, SYSTEM, SIEĆ KRYSTALICZNA, NERCZYŁUSK, KOPROFIL, AMBASADOR, IDENTYFIKACJA, MARSREJA, PRZYCZÓŁEK, OBŁĘK, STARTER, PANOCZEK, NAPÓJ, DOSTĘP, JERZY, STYPENDIUM SOCJALNE, HISZPAŃSKI, KOD DWUWARTOŚCIOWY, KOCIOŁ EWORSYJNY, OPERACJA, ZABYTEK, BASKINA, TABU MILCZENIA, SKUN, MARTA, TEOGONIA, ANGIELSKA FLEGMA, STEROLOTKA, KOMISARZ WOJSKOWY, WERANDA, MONITORING, SŁOMA TARGANA, KRĘPACZKI, JĘZYK ANGIELSKI, ZNAK LEGITYMACYJNY, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, LEJNOŚĆ, MESZEK, KARTA WIZYTOWA, KROTON, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, ŻUREK, DYWERGENCJA, STARA GWARDIA, ZAPONA, KALKA, OBCHÓD, MIKROMIERZ, LOKAL SOCJALNY, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, KARAFKA, WĄŻ, PYZA, ŁATKA, DOBYTEK, BRAHMS, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, LITERA, LINIA DEMARKACYJNA, OMAM, COŚ, BEKON, CHŁOSTA, LIŚCIEC, MARKIZETA, DIAKRYT, MINERALIZACJA, SZYKANA, GATUNEK ALOCHRONICZNY, BILL, OTĘPIENIE, PROMIEŃ, HAYDN, AURA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, SOŁTYSOSTWO, DRYBLING, DROBNICOWIEC, DOZA, NIEBO, PIEPRZYK, LITOTRYPSJA, ŁOŻNIK, ADIANTUM ROZWICHRZONE, FOTOGENICZNOŚĆ, GUMA ARABSKA, JEŻYNA, ŚNIEŻNIK, WIZA, NIEDYSPONOWANIE, UPGRADE, ECCHI, PUL, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, DEPESZOWIEC, NACISK, PRACOWNIK FIZYCZNY, ZĘBORÓG, AUSZPIK, ALDEHYD, RUBLÓWKA, ZORZA, DZIEWIĄTY, POLEWKA, LOBOTOMIA, TEST PASKOWY, KPINA, SZPULKA, MOC ZNAMIONOWA, MADŻONG, SEKCJA, HOLK, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, BARIERA, INDIANKA, BUT, TRENCZ, WALKA, CARAT, NIECZUŁOŚĆ, ZYSK, NARWA, NAROŻNIK, KLASTER, ZESPOLENIE, SZAMPAN, STRASZYK, MARMURKOWANIE, UDAR, SUCHAR, STWORZENIE, USKOK, WULKAN CZYNNY, WIZERUNEK, WARTOŚĆ OPAŁOWA, HISZPAŃSKOŚĆ, SYTA, TWIST, SIŁA, MAYO, FALA, TEORIA INFORMACJI, WALENCJA, ANTENA YAGI-UDA, KOREAŃSKI, PRZEMYT MRÓWKOWY, MEFLOCHINA, STANOWISKO, GALERIA, NORZYCA, ATRYBUCJA, SREBRZENIE, ODMA OPŁUCNOWA, ŁATA, SAMOCHODZIARZ, TABU, MEGATSUNAMI, GAJ, IRYDOLOGIA, SELSKIN, BIZA, PLEBISCYT TERYTORIALNY, MAFIJNOŚĆ, KOMENDA, NOTOWANIE CIĄGŁE, HORYZONT ZDARZEŃ, ADWOKAT, MATURA POMOSTOWA, ?METRYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.580 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEDZINA PRZEMYSŁU LUB USŁUG się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIEDZINA PRZEMYSŁU LUB USŁUG
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRANŻA dziedzina przemysłu lub usług (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRANŻA
dziedzina przemysłu lub usług (na 6 lit.).

Oprócz DZIEDZINA PRZEMYSŁU LUB USŁUG sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - DZIEDZINA PRZEMYSŁU LUB USŁUG. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x