Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ORGANIZM, KTÓREGO PROCESY ŻYCIOWE WSPOMAGANE LUB REALIZOWANE SĄ PRZEZ URZĄDZENIA TECHNICZNE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYBORG to:

organizm, którego procesy życiowe wspomagane lub realizowane są przez urządzenia techniczne (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CYBORG

CYBORG to:

robot, przypominający wyglądem człowieka (na 6 lit.)CYBORG to:

człowiek zdolny do nadludzkiego wysiłku bez okazywania oznak zmęczenia; pracujący jak maszyna (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANIZM, KTÓREGO PROCESY ŻYCIOWE WSPOMAGANE LUB REALIZOWANE SĄ PRZEZ URZĄDZENIA TECHNICZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.272

GLAZURA, GOOGLE, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, JEZIORO DRUMLINOWE, RURA, PILAW, ZIELENICE WŁAŚCIWE, SPIKER, ROZTOCZE, RAWKA BŁAZEN, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, STOS, RACJONALIZM GENETYCZNY, BOROWODOREK, PARAFIA, KONOTACJA, PRANIE MÓZGU, RYBAŁT, PASJA, KRAWAT, AKROCYJANOZA, MONITOR, ŁASKAWCA, IMPREZA TURYSTYCZNA, JĘZYK ANGIELSKI, TYTANIAN, SMERF, ARGENTYNOZAUR, AUTOTEMATYZM, GRZYB PIASKOWY, SUPERKLIENT, KOMÓRKA, DEPESZA EMSKA, TEST KOMPLEMENTACJI, AMBASADORKA, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, GAD, MUR OPOROWY, KOMUNIKATOR, PISEMKO, JĘZYK LINGALA, BANKOWOŚĆ MOBILNA, SMOLUCH, CZASOWNIK PERFORMATYWNY, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, AKRECJA, ANIMACJA, GLORIETA, USZAK, NOMOKANON, GNIAZDOWNIK, KULT PUBLICZNY, PARA, RZECZNIK PATENTOWY, APOLOGIA, STEK, ABLACJA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, CIĄGUTEK, KORPUS, ADIDAS, SORPCJA, PLAC APELOWY, WSPINACZKA SPORTOWA, KURIER PODHALAŃSKI, BRAMOWNICA, ETHSHAR, ILUMINACJA, BAKARAT, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, BACIK, WĄŻ, STANOWISKO, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, SYSTEM EKSPERTOWY, NAPĘD HYBRYDOWY, KLESZCZOWINA, POKŁAD, SUBLIMATOR, KALWINIZM, GETRY, PRZYSTAWANIE, ROŚLINA KOPALNA, ARANŻACJA, ZATRACENIE, LABIRYNT, BORDER, SZLAFROK, PATYCZAK, ZEPPELIN, MNICH, TEREN ZIELONY, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, NORWESKI, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, PEJORATYW, PRZYPADŁOŚĆ, POŁYSK, DWUSTRONNOŚĆ, CENA ZBYTU, RÓŻA, AZYMUT ASTRONOMICZNY, POWTÓRZENIE, KARIOLKA, PROSTOPADŁA, LIST ZASTAWNY, DYSKRETKA, MEDALION, MAŁY PALEC, ZNAK DIAKRYTYCZNY, KARYKATURALNOŚĆ, EKONOM, KIFOZA PIERSIOWA, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, JER SŁABY, SŁOMIANY WDOWIEC, REZEDA, ROŚLINA, PRĄD ZMIENNY, NESTOR, BUTWA, EPITET, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, ŚWIĄTKARSTWO, DWUBÓJ KLASYCZNY, SKARGA KASACYJNA, POWTÓRZENIE, SIEROTA SPOŁECZNA, TOWIAŃSZCZYZNA, RÓW, ANEMOSTAT, DEMOBILIZACJA, DEKADA, WIZYTA DOMOWA, ROZBÓJNIK MORSKI, KARTANA, NAZWA KODOWA, LUGIER, IRANISTAN, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, OPERATOR KABLOWY, PODEJŚCIE, PUKLERZ, METAL KOLOROWY, POJAZD SAMOCHODOWY, OPARY, ODBYTNICA, PERYKARP, NOWOUJGURSKI, MORENA CZOŁOWA, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, WITAMINKA, DYWIZJON RAKIETOWY, INTERWENCJA PROCESOWA, POLITYKA SOCJALNA, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, CIASTO, POLARYZACJA JONOWA, CYWILKI, MEREŻKA, MASWERK, OKSYDAZA, KRYPTOKOMUNIZM, CAŁOPALENIE, TEORIA DOMINA, PRZYTULIA, OFICER PRASOWY, MARAZM, PRZEKAŹNIK, CMOKIER, NADZIEMNOŚĆ, POWTÓRKA, MIĄŻSZ, USTERZENIE RUDLICKIEGO, CHOROBA WRZODOWA, POZIOM, WRZASKLIWOŚĆ, KRYTERIUM STEROWANIA, MUZYKA PROGRAMOWA, BRYTYJSKOŚĆ, REPUBLIKA, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, GORĄCZKA HAVERHILL, JACHTKLUB, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, SANDALIN, SKWAPLIWOŚĆ, CIĄGI, ŚWIERK CZERWONY, HEŁM, ZAPORA SIECIOWA, ESCALIVADA, ZAKRES REAKCJI, WEKTOR, KLIPER, ORBITER, SALCESON, PRZEBIEG, RURKA INTUBACYJNA, ANIMIZM, BOCZNOTRZONOWIEC, WYSTRÓJ, KARTOTEKA, REMITENT, PIANISTYKA, INGRESJA MORZA, SET, IPP, KLUCZ, UJŚCIE GARDŁOWE, SOLITER, BARONIĄTKO, NIEUŻYTECZNOŚĆ, SZURPEK, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, PILENTUM, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, WARZYWO, SERIAL TELEWIZYJNY, MAKINTOSZ, BŁYSK, REGULARNOŚĆ, STATYSTA, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, OBJĘTOŚĆ, RIKSZARZ, AKREDYTACJA, PIĘDZIK SIEWIERAK, UBAW, SULFON, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, LAMPA DÖBEREINERA, WZGLĄD, PRZYCHÓWEK, ADAGIO, SERBO-CHORWACKI, PROPAROKSYTON, WSPÓŁREGENT, WATRUSZKA, CHUTOR, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, MUZYK, TĘCZA, OBRĘCZ, CHRZEST, KOMPOZYCJA, WĘGLIK SPIEKANY, LICZNIK ISKROWY, POKARM, KLUCZ, MIEJSCE, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, CHOROBA D'ACOSTY, ASEKURANTKA, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, WOLE OKO, ODGAŁĘZIACZ, BRYTYJSKOŚĆ, BADANIE, SYRENY, ANTYŚWIADECTWO, UBÓJ, AKALKULIA, SĄDOWNICTWO POLUBOWNE, DYFERENCJACJA, KOPNIAK, HULAKA, AREA, ABERRACJA, SYGNAŁ ANALOGOWY, SKŁADKA, EKLEKTYCZNOŚĆ, HIW, WYDATKI INWESTYCYJNE, BENTO, BOROWIKOWA, MOLESKIN, LAGERPETON, SPRZĘT, DEMOKRACJA, OMER, HALOTRON, KURACJA UDERZENIOWA, NACZYNIAK, SZYDLARZ, KLUCZ, CHOROBA PASOŻYTNICZA, KOPIA FOTOGRAFICZNA, CYRK, BODZIEC WARUNKOWY, LICYTACJA, NASZ CZŁOWIEK, PIĘTRO, PRZEWODNICZĄCY, KOLORY NARODOWE, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, PAŹDZIERZ, IDEAŁ, DZIEŃ OTWARTY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.272 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: organizm, którego procesy życiowe wspomagane lub realizowane są przez urządzenia techniczne, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANIZM, KTÓREGO PROCESY ŻYCIOWE WSPOMAGANE LUB REALIZOWANE SĄ PRZEZ URZĄDZENIA TECHNICZNE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
cyborg, organizm, którego procesy życiowe wspomagane lub realizowane są przez urządzenia techniczne (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYBORG
organizm, którego procesy życiowe wspomagane lub realizowane są przez urządzenia techniczne (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x