WTARGNIĘCIE POWIETRZA LUB INNYCH GAZÓW DO JAMY OPŁUCNEJ SPOWODOWANE NAJCZĘŚCIEJ USZKODZENIEM MIĄŻSZU PŁUCNEGO LUB PRZEDZIURAWIENIEM ŚCIANY KLATKI PIERSIOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODMA OPŁUCNOWA to:

wtargnięcie powietrza lub innych gazów do jamy opłucnej spowodowane najczęściej uszkodzeniem miąższu płucnego lub przedziurawieniem ściany klatki piersiowej (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WTARGNIĘCIE POWIETRZA LUB INNYCH GAZÓW DO JAMY OPŁUCNEJ SPOWODOWANE NAJCZĘŚCIEJ USZKODZENIEM MIĄŻSZU PŁUCNEGO LUB PRZEDZIURAWIENIEM ŚCIANY KLATKI PIERSIOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.512

UKŁAD KOMUNIKACYJNY, WOSZCZYNA, PŁACHTA, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, ROŚLINA ZIELNA, CZEBUREK, ZBIÓRKA, BODZIEC, SP. Z O.O, ZABAWKA, WIESŁAW, WSPÓŁPLEMIENIEC, SZURPEK, KURS, OTWÓR, SYNDYK, ZAŁOM, PRZEMIENNIK AMATORSKI, WIROSZYBOWIEC, RAJTUZY, ODRUCH, PASEK, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, CYKL, KARKAS, ŚLĄSKOŚĆ, STOSUNEK, PIESIO, NAGŁOŚNIENIE, ŁAŃCUCH, ZGRZEWKA, SUBSTYTUCJA, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, PUSTAK STROPOWY, PODGATUNEK, UTYK, MOC CZYNNA, DYMA, PIEPRZ, STYL, AMARANT, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, BUT NARCIARSKI, UMBRA, OWOC, SILNIK KLATKOWY, CHOROBA TAKAYASU, WYDANIE, TYTULIK, ZMIENNOPŁAT, OKO OPATRZNOŚCI, KAMELEON, FRONT CIEPŁY, ANNA, WODNICZKA, POKÓJ GOŚCINNY, TECHNIKA ANALOGOWA, ADIANTUM ROZWICHRZONE, GRUBOŚĆ, ACID WESTERN, ANTYBIOTYK, GARNITUR, CMOKIER, WIDELEC, WIEŻA SZYBOWA, CHRUPKOŚĆ, ROZZIEW, KANAŁ TEMATYCZNY, NAWIAS OSTROKĄTNY, SZPRING, KOMISJA MATKA, MAGNEZJA, MORA, PŁATKI ZBOŻOWE, AMPLIFIKACJA, KORONA, BLENDA, KONDOTIER, DWUKROTNOŚĆ, SZCZYT, PASJA, KUTER, WYCHODŹTWO, PRZEJRZYSTKA, KOSZULKA, BANER, CHOROBA HAGLUNDA, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, HETERODYNA, GARMAŻERIA, SUWAK, KONSTYTUCJA, NIESZPUŁKA, YORKSHIRE PUDDING, JEZIORO POLODOWCOWE, SZKIELET, CLIPART, DELIBERACJA, ELIPSA, SAKLA, SKRZYDŁO, PRZEWÓD BOTALLA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, DZIEŁO SZTUKI, ALBUMIK, ZŁOTOKAP, BABCIA CIOTECZNA, PREZENT, LAKONIZM, KOLORYSTYKA, KAZAMATA, BLASTODERMA, TON, NAPÓR, LATANIE, SUBWOOFER AKTYWNY, RUCH, PRZECIWNIK, HANDEL NARĘCZNY, GUMBAD, KAMICA NERKOWA, ARTUR, ADWOKAT DIABŁA, KRUPNIK, FARBA, MAKAGIGA, EKLER, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, SPRAWNOŚĆ, GABINECIK, POLIKRYSZTAŁ, DESER, KROTON, WAGA, ENALAPRYL, OSTROWIANKA, SIOSTRA, PROSUMENT, SILOS RAKIETOWY, KASZA, IZOTERMIA, ZAWIESZKA, PIERDOLENIE O SZOPENIE, WIHAJSTER, SŁONIOROŚL, PODKŁAD, GWINT, OSTRA AMUNICJA, ODPYLACZ CYKLONOWY, ŚREDNIOPŁAT, LAPILLI, TEMPERATURA MROZU, KSIĄŻĘ, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, NAKŁAD INWESTYCYJNY, WIERZEJE, PESTO, BIAŁA BIERKA, ASYNCHRONIZM, OKREŚLNIK, OKOLE, DEWIANT, MARSKOŚĆ, KANONIERKA, DZBANEK NA KWIATY, CZĘŚĆ ZAMIENNA, AKT, KOMBATANT, BOTY, ZAKWASKA, ŻONATY, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, CZUPRYNA, WEK, INDEKSACJA, BAZYLIA, MULTIPLEKSER, ZDENERWOWANIE, LEADER, ANATOL, ZACHWALACZ, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, RADA, SYSTEM, NACISK, CALYPSO, PRZYGOTOWANIE, KORYTO RZEKI, SEMINARIUM, SZPALTA, MIĘSOŻERCA, JACK, ŚMIERDZIUCH, AC, DYSONANS, DWORAK, SIUR, STONOGA MUROWA, KWAS NAFTENOWY, FUNKCJA, KĄT PEŁNY, BLIŻSZOŚĆ, SZPILECZKA, PLAFON, ANTYUTLENIACZ, MOLINO, PŁUCZKA, REWITALIZACJA, WÓZEK, PARTIA, ALABASTRON, KLERK, HOKEJ, KATAPULTA, ORGAN, TORFOWIEC OBŁY, HYGROFIT, SZÓSTY ZMYSŁ, PIĘTRO, ZIARENKO, HIN, AGREGACJA, INDEKS, HERMETYCZNOŚĆ, PODŁOWCZY, DZWONNICA, TRZMIELEC, WPADKA, MYŚLISTWO, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, ASPOŁECZNOŚĆ, KORDON SANITARNY, ZŁOTKO, ROŚLINA ZIMOZIELONA, OSIEMNASTY, TYMPANON, SYNEK, KARZEŁEK, REDAKTOR TECHNICZNY, ODSUWACZ, KOŁOWROTEK, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, PREZENTER, MOMENT TEORETYCZNY, GNÓJ, IZOLAT, MOGISYGMATYZM, ENTOMOFAGI, RODZIMOŚĆ, PEREŁKA, BARWA, ATOL, OCZKO, ALTOCUMULUS, MARGINESOWOŚĆ, GEKONEK, NAWA, BLUZA, KIEŁZNO, ŁUK BLOCZKOWY, PUCHAR, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, FILIŻANKA, OSZOŁOM, SUBDOMENA, LOT NURKOWY, FIGURKA TANAGRYJSKA, REWERS, HASZTAG, HARCERKA, WSPARCIE, OSKÓREK, TYRANEK, POLIFONIA, CHORĄGIEW, MIARKOWNIK SPALANIA, KOMPOZYCJA, SZYSZKA, AUTOTEMATYZM, OFIARA ZAKŁADZINOWA, TRZYMADŁO, BAT, BIOCYD, KOBIETON, SILNIK PNEUMATYCZNY, UDAR, TŁUMIK, HIPNOTERAPIA, BAJOŃSKA SUMA, MONOPOL, EMIL, TROLLKONTO, OBJĘTOŚĆ ODDECHOWA, RETARDACJA, MIĘSIEŃ WDECHOWY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, MOMENT, WÓDKA, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, ?DANE TELEADRESOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.512 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WTARGNIĘCIE POWIETRZA LUB INNYCH GAZÓW DO JAMY OPŁUCNEJ SPOWODOWANE NAJCZĘŚCIEJ USZKODZENIEM MIĄŻSZU PŁUCNEGO LUB PRZEDZIURAWIENIEM ŚCIANY KLATKI PIERSIOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WTARGNIĘCIE POWIETRZA LUB INNYCH GAZÓW DO JAMY OPŁUCNEJ SPOWODOWANE NAJCZĘŚCIEJ USZKODZENIEM MIĄŻSZU PŁUCNEGO LUB PRZEDZIURAWIENIEM ŚCIANY KLATKI PIERSIOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODMA OPŁUCNOWA wtargnięcie powietrza lub innych gazów do jamy opłucnej spowodowane najczęściej uszkodzeniem miąższu płucnego lub przedziurawieniem ściany klatki piersiowej (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODMA OPŁUCNOWA
wtargnięcie powietrza lub innych gazów do jamy opłucnej spowodowane najczęściej uszkodzeniem miąższu płucnego lub przedziurawieniem ściany klatki piersiowej (na 13 lit.).

Oprócz WTARGNIĘCIE POWIETRZA LUB INNYCH GAZÓW DO JAMY OPŁUCNEJ SPOWODOWANE NAJCZĘŚCIEJ USZKODZENIEM MIĄŻSZU PŁUCNEGO LUB PRZEDZIURAWIENIEM ŚCIANY KLATKI PIERSIOWEJ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - WTARGNIĘCIE POWIETRZA LUB INNYCH GAZÓW DO JAMY OPŁUCNEJ SPOWODOWANE NAJCZĘŚCIEJ USZKODZENIEM MIĄŻSZU PŁUCNEGO LUB PRZEDZIURAWIENIEM ŚCIANY KLATKI PIERSIOWEJ. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x