SUBSTANCJA, KTÓREJ CZĄSTECZKI POCHŁANIAJĄ ENERGIĘ, A NASTĘPNIE PRZEKAZUJĄ JĄ REAGENTOM CHEMICZNYM, CO UMOŻLIWIA LUB PRZYSPIESZA PRZEBIEG REAKCJI CHEMICZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SENSYBILIZATOR to:

substancja, której cząsteczki pochłaniają energię, a następnie przekazują ją reagentom chemicznym, co umożliwia lub przyspiesza przebieg reakcji chemicznej (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SENSYBILIZATOR

SENSYBILIZATOR to:

substancja chemiczna, która zwiększa wrażliwość organizmu na bodźce (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA, KTÓREJ CZĄSTECZKI POCHŁANIAJĄ ENERGIĘ, A NASTĘPNIE PRZEKAZUJĄ JĄ REAGENTOM CHEMICZNYM, CO UMOŻLIWIA LUB PRZYSPIESZA PRZEBIEG REAKCJI CHEMICZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.104

HERB, JĘZYK OBCY, FREON, PARATYFUS, KATZENJAMMER, OKRUCH SKALNY, DEZINTEGRACJA WIELOPOZIOMOWA, PRZEBIEG, PRZESTRZEŃ HILBERTA, WINO ZIOŁOWE, ANGOL, PRZEWÓD SŁUCHOWY, PRZEWOŹNIK, PARY SPORTOWE, NIEOSTROŚĆ, KULTURA OBRAZKOWA, KOTLARNIA, WIDZOWNIA, ANTENA YAGI, TAUTOLOGIA, PERKAL, SEGMENTACJA, ETYKIETA, MAŁŻ, CHRYJA, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, TEUTOŃSKI, ELEKTROWÓZ, KOGA, PLAMICA, ANTENA, MANDOLA, KIJ, MATNIA, FUNKCJA DODATNIA, ZAWIŁOŚĆ, AKCENCIK, KONWIKT, FENYLOPROPANOLAMINA, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, BAN, TARYFA ULGOWA, LOGIKA ZDAŃ, GUMA NATURALNA, DZIRYT, PRZYWŁASZCZENIE, KRATKA WENTYLACYJNA, WĄSONÓG, MASZYNKA, OKRĘT SZPITALNY, CHOROBA PFEIFERA-CHRISTIANA-WEBERA, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, LIBERIA, ANTONI, KOSIARKA ROTACYJNA, MEFLOCHINA, OPCJA TERMINOWA, KONGREGACJA, ŁUSKA, DEKLARACJA, MIMEOGRAF, TKANKA MIĘKKA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, POKER ROZBIERANY, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, FILTR, RELING, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, ALBINOS, DYSZKANCIK, MIKSER, NÓW, DRĄŻEK KIEROWNICZY, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, ZATOR, NAKAZ, JĄKANIE, PRZEKŁADNIA RÓŻNICOWA, KONSERWATYWNOŚĆ, OBJĘTOŚĆ, DESKA KLOZETOWA, KONIEC ŚWIATA, BYDLAK, JARZENIÓWKA, OBSADA, HISZPANKA, ZAPLECZE SANITARNE, DRESZCZE, TLENEK, ROZTRUCHAN, SUCHOWIEJ, MORDOKLEJKA, NADZIEMNOŚĆ, ARCHIWOLTA, DZIENNIK URZĘDOWY, KONWIKT, POŚCIELÓWKA, WIDŁAK, WYDALINA, KINKAN, LOBELIA, WODOROSIARCZEK, BLEŻNIA, BRZOZA CZARNA, DELATOR, ZACHOWANIE, BRUDAS, MASER, FAKTOR, OSĘKA, FILOZOFIA LOTOSU, KIERKI, OSTEOTOMIA, ELANA, PRZEKĄSKA, WOKALIZA, PEPICZEK, SUKCESJA, EPITET, DOZYMETR, ODKAŻALNIK, KOREKTOR, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, MACIERZ KORELACJI, WARIACJE, SYNTEZA, CZWORONÓG, HALO, WOJEWODA, LABIRYNT, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, SAMOGŁOSKA NEUTRALNA, GREK, SPRZEDAWCA, OSTENTACJA, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, HUBA SINIAK, INWOLUCJA, PRZEŁOM, DIRCIK, ZANIECZYSZCZENIE, AMIDEK, KOLEJKA LINOWA, CIĘŻKIE DZIAŁA, PRZEDZIAŁ, KĄPIEL OŁOWIANA, AKSAMIT, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, BUCZYNA NIŻOWA, SIATECZKA, BUTERSZNYT, CHEMOTAKSYNA, TURBINA POWIETRZNA, MINARET, SUPERRAKIETA, ANTAŁEK, STOPIEŃ CELSJUSZA, BULANŻERIA, GLORIETTA, SPALINY, STRUDEL, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, NANERCZ, KARP BEZŁUSKI, KONWERGENCJA, KWIATUSZEK, JĘZYKI URALSKIE, STRZAŁA, PODPORA, SUCHA IGŁA, ZWARCIE, ZMIANA WSTECZNA, JAN, DOLARÓWKA, GRUPA WAROWNA, ZAZNAJOMIENIE, DOM JEDNORODZINNY, EDAMMER, LEGITYMACJA PROCESOWA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, KASZANKA, NOSOROŻEC, BZYGI, AUTOMAT, DWÓJKA, EWANIELIA, KUCHENKA ELEKTRYCZNA, RATOWNIK MEDYCZNY, HIPOTEKA, SORBIT, CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWA, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, DYWIZ, PALUCH KOŚLAWY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, KAPTUR, AC, BROŃ NUKLEARNA, JAJA, GŁOWICA, IZBA, SIŁY POKOJOWE, BLOKHAUZ, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, ŚLEPY NABÓJ, KANKAN, UGRUPOWANIE, OBRĘCZ, RUSZT, METRYKA, KOMPRADOR, TAKIFUGU, ANTENA TUBOWA, POMORSKI, PRASA, BEAN, REPUTACJA, SAMOGŁOSKA TYLNA, SEK, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, MODEL, BAŃKA, ADIUWANT, SZNAPS, KAMICA NERKOWA, WYCHODZTWO, BOKSERKA, KRATA ROZDZIELNA, FARMAKOTERAPIA, EGZEKUTYWA, BIERWIONO, ISKRA ELEKTRYCZNA, WIĄZADŁO, CZERWONE ŚWIATŁO, FALKA, KLUCZ, SAMOGŁOSKA USTNA, FIGA, CZĘBOREK, PAZUR, GALISYJCZYK, SPRZĘCIOR, RÓG, SZACHY TRZYOSOBOWE, SEKSTURYSTYKA, EV, PART, WYKŁADOWCA, NAPALM, PILOT, AGROFIZYKA, ELEWATOR ZBOŻOWY, TENDER, SZUPINKA, PŁACA ZASADNICZA, CALVIN, CIEMNOŚĆ, ZAJAD, TENIS STOŁOWY, P-BENZOCHINON, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, CZARCIE NASIENIE, IZBICA, MONOGAMIA, KAPUSTA KISZONA, WARTOWNIA, DOŚWIADCZENIE, RENATA, CHOWDER, ZRĘCZNOŚCIÓWKA, KANU, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, DZIANET, PRZEWRÓT, SEKS ANALNY, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, CZYNNIK SYTUACYJNY, GŁOWA, WICEDZIEKAN, POSREBRZANIE, DANIO, ŁBISKO, MIESZEK, ELEKTROWNIA ATOMOWA, WYKUPNE, ŁAŃCUSZEK, POSTING, KAMIENICA, REZERWA WALUTOWA, PŁYTA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, CHOROBA OGUCHIEGO, DROGA ZBIORCZA, TRAWA, MAPA AKUSTYCZNA, KAZALNICA, ANIOŁEK CHARLIEGO, LAWABO, ?LOTERIA PROMOCYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.104 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJA, KTÓREJ CZĄSTECZKI POCHŁANIAJĄ ENERGIĘ, A NASTĘPNIE PRZEKAZUJĄ JĄ REAGENTOM CHEMICZNYM, CO UMOŻLIWIA LUB PRZYSPIESZA PRZEBIEG REAKCJI CHEMICZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA, KTÓREJ CZĄSTECZKI POCHŁANIAJĄ ENERGIĘ, A NASTĘPNIE PRZEKAZUJĄ JĄ REAGENTOM CHEMICZNYM, CO UMOŻLIWIA LUB PRZYSPIESZA PRZEBIEG REAKCJI CHEMICZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SENSYBILIZATOR substancja, której cząsteczki pochłaniają energię, a następnie przekazują ją reagentom chemicznym, co umożliwia lub przyspiesza przebieg reakcji chemicznej (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SENSYBILIZATOR
substancja, której cząsteczki pochłaniają energię, a następnie przekazują ją reagentom chemicznym, co umożliwia lub przyspiesza przebieg reakcji chemicznej (na 14 lit.).

Oprócz SUBSTANCJA, KTÓREJ CZĄSTECZKI POCHŁANIAJĄ ENERGIĘ, A NASTĘPNIE PRZEKAZUJĄ JĄ REAGENTOM CHEMICZNYM, CO UMOŻLIWIA LUB PRZYSPIESZA PRZEBIEG REAKCJI CHEMICZNEJ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - SUBSTANCJA, KTÓREJ CZĄSTECZKI POCHŁANIAJĄ ENERGIĘ, A NASTĘPNIE PRZEKAZUJĄ JĄ REAGENTOM CHEMICZNYM, CO UMOŻLIWIA LUB PRZYSPIESZA PRZEBIEG REAKCJI CHEMICZNEJ. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast