WYBUCHOWA MIESZANINA GAZOWA WODORU Z TLENEM (2:1 OBJĘTOŚCIOWO, 1:8 WAGOWO) LUB POWIETRZEM (2:5 OBJĘTOŚCIOWO) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIESZANINA PIORUNUJĄCA to:

wybuchowa mieszanina gazowa wodoru z tlenem (2:1 objętościowo, 1:8 wagowo) lub powietrzem (2:5 objętościowo) (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYBUCHOWA MIESZANINA GAZOWA WODORU Z TLENEM (2:1 OBJĘTOŚCIOWO, 1:8 WAGOWO) LUB POWIETRZEM (2:5 OBJĘTOŚCIOWO)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.385

FIGOWIEC POSPOLITY, PRZEKAŹNIK, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, KEM, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, BOCZNIAK, MIĘKISZ SPICHRZOWY, WKŁADKA, BURLESKA, REAKCJA JĄDROWA, STATUS SPOŁECZNY, ROM, POLEWKA, SPRAWNOŚĆ, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, AWANS, SZLAUCH, PUSZKA, HIERARCHIA, TEMBR, AGERATUM, PIKIETA, DESER, ELIMINACJA, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, JEZIORO POLODOWCOWE, GATUNEK ITEROPARYCZNY, BĄK, BARONIĄTKO, SIEROTA SPOŁECZNA, ALIANT ZACHODNI, TABUIZACJA, DESZCZ, NACIEK JASKINIOWY, WYLĘGARNIA, PREPARAT CHEMICZNY, KOKTAJL MOŁOTOWA, DEZAKTYWACJA, WIELORAK, ZADANIE, REGENERACJA, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, PĄCZEK, KNEL, OSADY ŚCIEKOWE, WOJNA, SCHRONISKO, FAKTURA, KRĄG KAMIENNY, COŚ, ANALIZA LOGICZNA, DIADEM, TERAPIA REINKARNACYJNA, ZAJĄKNIĘCIE, SOBÓR, PANICZĄTKO, KRAKOWIAK, MŁAKA, MALATURA, OSTROWIANKA, MECENAT, PUNKTUALNOŚĆ, PRZEDZIAŁ, ASYSTENT, PRÓBKA, TARPAN, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, KLOPSIK, TARNOWIANKA, KATAPULTOWANIE, ŁOWCA , DUCHOWY OJCIEC, BIAŁA NOC, BEZECEŃSTWO, PIESZEK, PATRONAT, DIAKONIA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, ADWENTYZM, ŻABKA, ZASKARŻENIE, MINY, BERET, RYFT, ODROŚLE, SZARADA, RAKSOLOTY, ŚCISŁOŚĆ, GRZYBIARSTWO, PAPIERZAK, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, MIĘTÓWKA, KALETA, SPIKER, ZDROJEK POSPOLITY, JACHT, PODKŁAD, GLIF, LUK, TREPY, REFORMING PAROWY, KSIĄŻĘ, BARWA DŹWIĘKU, ALAN, NASTURAN, CISZA PRZED BURZĄ, NOMINAŁ, NIKIELINA, CHUSTA, KOKPIT, CIS, PRZEWIELEBNOŚĆ, RETROGRADACJA, GŁOWA, DZIELNIK, EGZORCYZM, KREWETKA ELEGANCKA, GIMBAZA, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, KONDOMINIUM, JANE, SALA, SKALISKO, PODBIERACZ POKOSÓW, KOSZT INWESTYCYJNY, OPERATOR KABLOWY, ZMYWACZ, RĘKAWICA, PRZEWRÓT, BLOKADA, AGNOZJA TWARZY, TAŚMA, FLACHA, RESPIRATOR, TRENCZ, WROTA, TURNIA, MANDARYŃSKI, WEŁNA, DRUK AKCYDENSOWY, ACID WESTERN, KIERAT, METYL, CZAS PRZYSZŁY, ZGROMADZENIE CZYNNE, SEZON, KOSZTORYS INWESTORSKI, EREKCJA, EMPORA, PIEC DYMARSKI, PARCH, REALNOŚĆ, KLUCZ, LEKARZ, PISMO URZĘDOWE, PATENA, OCZKO, SOKOLE OKO, OPARY, DOKUMENT, GRZYB, MAKROKIERUNEK, WARSZTAT STRATEGICZNY, PORTRET, PODPINKA, BOK, PISMO IDEOGRAFICZNE, MARIMBA, ADRES, METABAZA, DACHÓWKA, SPRYCIARKA, ŁACINNICZKA, KONIUNKCJA, EMOCJA, MAZER, MORWIN, RĘKAW, DRENAŻ LIMFATYCZNY, KAFEL, KATZENJAMMER, DYWESTYCJA, ŁACINNIK, WIĘZADŁO, NARY, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, MASŁO, CZOŁOWNICA, KARCZOWISKO, MODUŁ SERWISOWY, RANA, MODEL, BAT, CZOŁÓWKA, CURRY, PIĘĆDZIESIĄTKA, KAZAMATA, KURZAWKA, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, GENDER, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, WIWAT, KOLUMNA, ORBITA BIEGUNOWA, SURDYNKA, ANYŻEK, CROSS, HLAK, KOŁACZYK, ZWORNIK, KOGNITYWIZM, JEDWAB OCTANOWY, BUGAJ, SEKS ORALNY, KAWLATA, OTĘPIAŁOŚĆ, INDEKS, KACZY DÓŁ, NICI, MIECZ, KOZAK, RZUTKA, SKARGA, ONELINER, ŚCIGAŁKA, JON WODOROWY, KONKURENCJA, KONDOMINIUM, RODZICIELSKOŚĆ, KOLORYSTYKA, MIKROMIERZ, STOSUNEK, LANDLORD, UKŁAD WIELOKROTNY, DRĄŻEK SKRĘTNY, BĄK AMERYKAŃSKI, HEGEMONICZNOŚĆ, CYKL PERYGLACJALNY, ELKI, KRAŃCÓWKA, RZYGACZ, BARYCENTRUM, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, MARSZ, NASIONNICE, ŁAŹNIA, AŁUN, DŻEMIK, KIFOZA PIERSIOWA, WŁOSKOŚĆ, OSTROMLECZ, DŻEM, OBRZMIENIE, ŁYSAK, EUFORBIA, SMAKOŁYK, CIĄŻA, SŁUŻBA, BICIE CZOŁEM, CHÓR, GOŁĄBKI, TALASOTERAPIA, ŻAGIEW, WYKONAWCA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, DROGA ZBIORCZA, LIMNOCHARYSOWATE, KARIN, CHAŁTURA, GWASZ, SŁONIOROŚL, WĘZEŁ GORDYJSKI, DOLABELLA, CZEK PODRÓŻNICZY, ŁAŃCUCH, PARK MASZYNOWY, TYGRYSIE OKO, ODMIANKA, PEREŁKA, EGRETA, WASĄG, CIŚNIENIE, ALKID, SER, RURA, ODPŁYW, PÓŁKOLONIE, KOLUMNA, NALEPKA, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, LAMPA ŁUKOWA, KORYTKO, DIABEŁ, CHWALCA, MATURA POMOSTOWA, ZAŁATWIANIE, HORMON, EMISJA, ?SMOCZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.385 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYBUCHOWA MIESZANINA GAZOWA WODORU Z TLENEM (2:1 OBJĘTOŚCIOWO, 1:8 WAGOWO) LUB POWIETRZEM (2:5 OBJĘTOŚCIOWO) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYBUCHOWA MIESZANINA GAZOWA WODORU Z TLENEM (2:1 OBJĘTOŚCIOWO, 1:8 WAGOWO) LUB POWIETRZEM (2:5 OBJĘTOŚCIOWO)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIESZANINA PIORUNUJĄCA wybuchowa mieszanina gazowa wodoru z tlenem (2:1 objętościowo, 1:8 wagowo) lub powietrzem (2:5 objętościowo) (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIESZANINA PIORUNUJĄCA
wybuchowa mieszanina gazowa wodoru z tlenem (2:1 objętościowo, 1:8 wagowo) lub powietrzem (2:5 objętościowo) (na 21 lit.).

Oprócz WYBUCHOWA MIESZANINA GAZOWA WODORU Z TLENEM (2:1 OBJĘTOŚCIOWO, 1:8 WAGOWO) LUB POWIETRZEM (2:5 OBJĘTOŚCIOWO) sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - WYBUCHOWA MIESZANINA GAZOWA WODORU Z TLENEM (2:1 OBJĘTOŚCIOWO, 1:8 WAGOWO) LUB POWIETRZEM (2:5 OBJĘTOŚCIOWO). Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

x