OBRAZ NA MATERIALE ŚWIATŁOCZUŁYM, KTÓRY UZYSKANO BEZ UŻYCIA SPECJALNEGO URZĄDZENIA NAŚWIETLAJĄCEGO (APARATU FOTOGRAFICZNEGO, POWIĘKSZALNIKA, NAŚWIETLARKI ITP.), A JEDYNIE POPRZEZ NAŚWIETLENIE MATERIAŁU ŚWIATŁOCZUŁEGO PRZYSŁONIĘTEGO RÓŻNEGO RODZAJU PRZEDMIOTAMI PÓŁPRZEZROCZYSTYMI LUB NIEPRZEZROCZYSTYMI; LUKSOGRAFIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FOTOGRAM to:

obraz na materiale światłoczułym, który uzyskano bez użycia specjalnego urządzenia naświetlającego (aparatu fotograficznego, powiększalnika, naświetlarki itp.), a jedynie poprzez naświetlenie materiału światłoczułego przysłoniętego różnego rodzaju przedmiotami półprzezroczystymi lub nieprzezroczystymi; luksografia (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FOTOGRAM

FOTOGRAM to:

zdjęcie fotograficzne wykonane na potrzeby fotogrametrii za pomocą specjalnego urządzenia - kamery fotogrametrycznej; służy do wykonania precyzyjnych pomiarów wielkości i kształtu badanego obiektu, np. przedmiotu lub terenu (na 8 lit.)FOTOGRAM to:

obraz na papierze światłoczułym, wykorzystywany dla celów artystycznych; artystyczna odbitka fotograficzna (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBRAZ NA MATERIALE ŚWIATŁOCZUŁYM, KTÓRY UZYSKANO BEZ UŻYCIA SPECJALNEGO URZĄDZENIA NAŚWIETLAJĄCEGO (APARATU FOTOGRAFICZNEGO, POWIĘKSZALNIKA, NAŚWIETLARKI ITP.), A JEDYNIE POPRZEZ NAŚWIETLENIE MATERIAŁU ŚWIATŁOCZUŁEGO PRZYSŁONIĘTEGO RÓŻNEGO RODZAJU PRZEDMIOTAMI PÓŁPRZEZROCZYSTYMI LUB NIEPRZEZROCZYSTYMI; LUKSOGRAFIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.566

PEPICZKA, HELING, LIBELLA, ZBIOROWISKO ROŚLINNE, DZIUPLA, OSPA, ZŁOTOGŁÓW, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, KANAŁ PRZERZUTOWY, POCZWARA, SZKAPLERZ, OKULARY, NIEPOSPOLITOŚĆ, KASKADA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, HAGIOGRAFIA, ZATROSKANIE, ROZDZIAŁ, BASKIJKA, POMORSKI, KONTAKCIK, BEDŁKA, EV, NIEMORALNOŚĆ, CHEMIK, KORDON SANITARNY, MASER, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, PRYSZCZARKI, CYGARETKI, JEDWAB, KREDYT KASOWY, BAZYLIKA WIĘKSZA, KLINKIER, MATURKA, GNIOT, FILM TRAGIKOMICZNY, FERETRON, DOKUMENT, WOLUNTARYZM, VAT, PAWĘŻ, KARTUSZ, SCENKA, FOTKA, HISTRA, ŻAŁOSNOŚĆ, MONOPOLISTA, DETAL, KLOZET, KRIS, MELODIA, BUGAJ, KOLEC, INWALIDA WOJENNY, ZBRODNIA HITLEROWSKA, ESPERANTYSTA, TENIS ZIEMNY, RYTON, IMPAS, BEZ, BLISKOZNACZNIK, DELFIN RISSO, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, INTERNOWANY, KLAPA, LAPILLE, KUNA, ALLEL DOMINUJĄCY, PRZESTRZEGACZ, ZBIÓRKA, STALLA, RYBOSTAN, LEK PRZECIWBÓLOWY, KRÓCICA, JAJKO SADZONE, KIEŁBACHA, KLINKIER, SZKŁA, ŻÓŁW NATATOR, PUNKT ROSY, SUBSKRYBENT, BILLBOARD, ALMIKI, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, KLINIEC, NAZWA SYSTEMATYCZNA, PARK, AWANGARDA, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, KASETA, MALINA, KARAWANING, PIGULARZ, KONCHYLIOLOGIA, ROŚLINA KOPALNA, ŁOWCA, PAŁAC, MATURA, KWASZARNIA, SNIFTER, PREZBITER, BEZWYZNANIOWIEC, PANTOGRAF, SPÓŁGŁOSKA WELARNA, INDUKTOR, ODSYŁACZ, KATOLICKOŚĆ, PRZETARG NIEOGRANICZONY, PRZYGOTOWANIE, HUMOR, SKUPIENIE, RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA, FASOLA, DZIEWCZĘCOŚĆ, ORDYNUS, GASTROFAZA, GRUPA, CZYTNIK, PARCIAKI, WEKTOR, TŁO, CZOŁÓWKA, SZTOS, INDEKS, DILER, BALON, CERAMIKA SANITARNA, PIERWOTEK, URSON, KRAJ, BRYKA, DRUHNA, HM, KROKANT, DYL, SZYSZKA, UPADŁY ANIOŁ, KALIBRACJA, MORENA ABLACYJNA, PARZĘCHLIN, ŚWIEŻAK, TYGIEL, PŁYN ETYLOWY, MANDARYŃSKI, INGUSZKA, NIEŻYCIOWOŚĆ, WYKŁAD, KREM, SZTYCH, PARTYCYPACJA, JASKINIOWIEC, KARIOLKA, PARÓWKA, WELON, BURNUS, KŁAKI, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, HANOWER, ANTENA YAGI-UDA, JOGURT, GRONO, PANEL, RACJA, SEKRECJA, ŚLIWA WĘGIERKA, CZUB, SZPRYCA, GRUPA WAROWNA, ARGUMENT, POLIS, ROŚLINA AKWARIOWA, PAGAJ, STOŁECZEK, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, NIEHARMONIJNOŚĆ, POUSSIN, JAŚMIN, PRYMARIUSZ, ŁOPATA, SZELKA, RACJONALNOŚĆ, SMRÓD, MANOMETRIA ANOREKTALNA, INTERMEZZO, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, MONET, UPGRADE, CYTOSTATYK, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, RIDER, WYKRZYKNIENIE, KORNET, PERŁA, EKONOMIA POZYTYWNA, PRZEPRÓCH, ZIEMNIACZEK, DEPESZA, SYFON, PATAREN, PRZĘDZA, ZIEMIA, WĘGAR, OTWÓR STRZAŁOWY, COASTER, ARGUS MALAJSKI, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, NUMER, PODDAŃCZOŚĆ, LUDWIK, TONUS MIĘŚNIOWY, PIES POLICYJNY, FAFUŁA, KATASTROFA, REWALIDACJA, NORMALIZACJA, TURANIEC, PACJENCJA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, KRAKERULA, GÓROŁAZ, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, PRZEMYSŁÓWKA, LIRNIK, BAŃKA, JAJKO W KOSZULCE, DOSADNOŚĆ, MANIERZYSTA, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, PRZEWRÓSŁO, STOPA, ŚLEPY NABÓJ, PRZEWRÓT, BIAŁA KSIĘGA, STUDNIARZ, PAMPA, LENIWIEC, POTRZEBA, PEJZAŻ, WĘGLIK, UNIKALNOŚĆ, LIRA TURECKA, MLECZAN ETAKRYDYNY, PROMIEŃ, POWŁOKA, FENIG, WAPER, FILM PŁASZCZA I SZPADY, UGNIATARKA, MA, OLIWKOBRODAL, WYROSTEK FILTRACYJNY, PIES PASTERSKI, MOTYLEK, BUM, URZĘDNIK DWORSKI, RZEZANIEC, PANOCZEK, PROFESOR, POMYŚLNY WIATR, AFIKSACJA, STRZAŁ, IRLANDZKOŚĆ, PIESIO, ISTOTA FANTASTYCZNA, MIKSER, CZARKA, TELETURNIEJ, JAZZ FUSION, DZIKA LOKATORKA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, CYBORIUM, RULETKA, MATERIAŁ, WAWRZYN, UKŁAD, VALAR, MANTYLA, KAPONIERA, DECYMA, CZEREŚNIAK, DRĄŻEK SKRĘTNY, ANONEK, GLIZA, SIŁA, CHŁOPSKI FILOZOF, BAKTERIA KORZENIOWA, KOŁO PODBIEGUNOWE, PRZEBIERANIEC, UWE, HETMAN NAKAŹNY, NADZIEWARKA, ROBOTA, DIAK, SUBSTANCJA, KWIATUSZEK, ZNAK, DOBRO POZYCJONALNE, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, ?ABSORPCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.566 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBRAZ NA MATERIALE ŚWIATŁOCZUŁYM, KTÓRY UZYSKANO BEZ UŻYCIA SPECJALNEGO URZĄDZENIA NAŚWIETLAJĄCEGO (APARATU FOTOGRAFICZNEGO, POWIĘKSZALNIKA, NAŚWIETLARKI ITP.), A JEDYNIE POPRZEZ NAŚWIETLENIE MATERIAŁU ŚWIATŁOCZUŁEGO PRZYSŁONIĘTEGO RÓŻNEGO RODZAJU PRZEDMIOTAMI PÓŁPRZEZROCZYSTYMI LUB NIEPRZEZROCZYSTYMI; LUKSOGRAFIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBRAZ NA MATERIALE ŚWIATŁOCZUŁYM, KTÓRY UZYSKANO BEZ UŻYCIA SPECJALNEGO URZĄDZENIA NAŚWIETLAJĄCEGO (APARATU FOTOGRAFICZNEGO, POWIĘKSZALNIKA, NAŚWIETLARKI ITP.), A JEDYNIE POPRZEZ NAŚWIETLENIE MATERIAŁU ŚWIATŁOCZUŁEGO PRZYSŁONIĘTEGO RÓŻNEGO RODZAJU PRZEDMIOTAMI PÓŁPRZEZROCZYSTYMI LUB NIEPRZEZROCZYSTYMI; LUKSOGRAFIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FOTOGRAM obraz na materiale światłoczułym, który uzyskano bez użycia specjalnego urządzenia naświetlającego (aparatu fotograficznego, powiększalnika, naświetlarki itp.), a jedynie poprzez naświetlenie materiału światłoczułego przysłoniętego różnego rodzaju przedmiotami półprzezroczystymi lub nieprzezroczystymi; luksografia (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FOTOGRAM
obraz na materiale światłoczułym, który uzyskano bez użycia specjalnego urządzenia naświetlającego (aparatu fotograficznego, powiększalnika, naświetlarki itp.), a jedynie poprzez naświetlenie materiału światłoczułego przysłoniętego różnego rodzaju przedmiotami półprzezroczystymi lub nieprzezroczystymi; luksografia (na 8 lit.).

Oprócz OBRAZ NA MATERIALE ŚWIATŁOCZUŁYM, KTÓRY UZYSKANO BEZ UŻYCIA SPECJALNEGO URZĄDZENIA NAŚWIETLAJĄCEGO (APARATU FOTOGRAFICZNEGO, POWIĘKSZALNIKA, NAŚWIETLARKI ITP.), A JEDYNIE POPRZEZ NAŚWIETLENIE MATERIAŁU ŚWIATŁOCZUŁEGO PRZYSŁONIĘTEGO RÓŻNEGO RODZAJU PRZEDMIOTAMI PÓŁPRZEZROCZYSTYMI LUB NIEPRZEZROCZYSTYMI; LUKSOGRAFIA sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - OBRAZ NA MATERIALE ŚWIATŁOCZUŁYM, KTÓRY UZYSKANO BEZ UŻYCIA SPECJALNEGO URZĄDZENIA NAŚWIETLAJĄCEGO (APARATU FOTOGRAFICZNEGO, POWIĘKSZALNIKA, NAŚWIETLARKI ITP.), A JEDYNIE POPRZEZ NAŚWIETLENIE MATERIAŁU ŚWIATŁOCZUŁEGO PRZYSŁONIĘTEGO RÓŻNEGO RODZAJU PRZEDMIOTAMI PÓŁPRZEZROCZYSTYMI LUB NIEPRZEZROCZYSTYMI; LUKSOGRAFIA. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x