Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CZYNNOŚCI LUB ĆWICZENIA UKIERUNKOWANE NA PRZYWRÓCENIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ LUB PSYCHICZNEJ, UTRACONEJ W WYNIKU CHOROBY LUB WYPADKU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REHABILITACJA to:

czynności lub ćwiczenia ukierunkowane na przywrócenie sprawności fizycznej lub psychicznej, utraconej w wyniku choroby lub wypadku (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: REHABILITACJA

REHABILITACJA to:

oczyszczenie z zarzutów, przywrócenie dobrego imienia (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZYNNOŚCI LUB ĆWICZENIA UKIERUNKOWANE NA PRZYWRÓCENIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ LUB PSYCHICZNEJ, UTRACONEJ W WYNIKU CHOROBY LUB WYPADKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.498

WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, HLAK, KOLUMBARIUM, CZYSTKA ETNICZNA, ROZKŁADOWOŚĆ, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, ŁAKNIENIE SPACZONE, WOLNOBIEG, MARIMBA, PŁOTEK, BONET, KAKAO, EMISJA POLOWA, BIEGUNKA, PRIMADONNA, UCHO ZAPAŚNIKA, TŁUMIK, CHARAKTER, HULK, AC, PATRONAT, HALO, RAPTULARZ, HYDROFON, FOLKSDOJCZ, WŁADZUCHNA, OCHRONA ŚRODOWISKA, DACHÓWKA, ZIARNIAK, LICENCJA PRAWNICZA, LICZEBNIK ZBIOROWY, PUSZKA, PRZEKŁADKA, WOLNY RODNIK, MOKIET, POLONISTYKA, AWIZO, SZAGRYN, ŁAPACZ, NIEWINNA KREW, KREWNY, NISKOŚĆ, RESPONDENTKA, WENTYL, JĘZYCZEK U WAGI, OSADA, BAND, MIEJSCE, ORATORIUM, GÓRALSKI, FURUNKULOZA, SKALEŃ AWENTURYNOWY, CYNADRY, WYROBISKO, PATRON, BERŻERKA, KANAŁ, MURARKA RUDA, KAPUSTA KISZONA, GRODZISZCZANKA, PODRYG, PARODIA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, AWANS, COŚ, SIATKA, POTNIK, BAKTERIA ŚLUZOWA, POLIKRYSZTAŁ, SAKRAMENT, POJAZD, MONETKA, HAPTOBENTOS, CHLOASMA, WRZASKLIWOŚĆ, JELEŃ WIRGINIJSKI, POMYŁKA FREUDOWSKA, ANTYFAN, POŚWIĘCENIE, JEZIORO DRUMLINOWE, CYNIA, AHA, NABIERKA, KOPUŁA LODOWA, DUŃSKI, AKT, KRUSZYNA, ARGUMENT, EMERYTURA POMOSTOWA, TERAPIA, SINGIEL, PRZEDRUK, IMIONISKO, ODSTĘP, DESKA ŚNIEŻNA, DZIEWICTWO, WŁOSIANKA, PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE, ROGI, OWALNICA, SZPADA, KALINA, MELILIT, GLORIA, DESPOTYZM, EMALIA, NAZWA KODOWA, WISKOZA, SAKLA, GOTOWALNIA, FALA, PIĄTA WODA PO KISIELU, PAJĘCZAK, SEKCJA RYTMICZNA, DZIELNICA HISTORYCZNA, STONOGA MUROWA, NAPÓJ, FILECIK, KOPALINA STAŁA, GRANAT, KOLUMBARIUM, BEZSENS, FAWORYT, WYWIAD, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, SZWADRON ŚMIERCI, PĘDZLIK, POBIAŁKA, DIPLOPIA, KOŃ GORĄCOKRWISTY, PROCES HYDROTERMALNY, STRZAŁA, KASETON, TRAGIZM, BUDOWLA OBRONNA, HORMON, DETAL, LEWICOWOŚĆ, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, OTĘPIENIE, RYBA PO GRECKU, KAWALKATA, PUBLIKA, JABŁKO, MANEŻ, MAKARONIARZ, BEZCZYNNOŚĆ, ELEKTORAT, DRUK, HERETYCZKA, MECENAS, FLUID, KOŁNIERZYK, PRZEZIERNIK, ROZJAZD, KWACZ, RABACIK, HACZYK, OWRZODZENIE, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, LABIRYNT, BOCZNIK, NIEZAMOŻNOŚĆ, TRZYMADŁO, ZAŚWIATY, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, PAJĄCZEK, SUTANELA, EGRETA, CYZELATORSTWO, SKIPASS, ZAKOPCENIE, PLATFORMA PROCESOROWA, GRANATNIK, CHAŁTURA, DIAKONIA, DZIELNIK, MÓRG, PANNA, WASĄG, TYMOTKA, RADZIECKOŚĆ, MODRASZKOWATE, SENSUALIZM, SZANKIER, LICZBA KWANTOWA, MORENA KOŃCOWA, KINO DOMOWE, SZYNA, WYBUCHOWOŚĆ, BARIERA TECHNICZNA, PORWAK LODOWCOWY, FRAZA, RELIKWIA, GAŁĄŹ, SZPIEGÓWKA, WINDA, KALIBRACJA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KONTROLER, KNEL, JEŻOWIEC, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, HIPERDŹWIĘK, BLISKOZNACZNIK, UGNIATARKA, ADOLESCENCJA, KATAFOREZA, POŻYTEK, SYFON, TYP, KRATER, ISTOTA FANTASTYCZNA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, ZMOWA CENOWA, NASIĘŹRZAŁ, KOMONICA, BEZAN, DOPING, OSIEMDZIESIĄTKA, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, TROLLING, ANTYSOWIETYZM, GARNEK, MILREJS, DEKLARACJA, TRYCYKL, TERMOLUMINESCENCJA, TRÓJNÓG, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, ŚMIECIARZ, OBUSTRONNOŚĆ, JĘZYK OBCY, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, RUSZT, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, HEMATOLOGIA, STYMULACJA, KOLUMNADA, JARZYNA, METODA PORÓWNAŃ, LAWATERZ, INFORMACJA POUFNA, GRANULACJA, APLA, POWTÓRZENIE, DEZAKTYWACJA, TEST SPRAWNOŚCIOWY, PIKIETA, DROGA, JON KOMPLEKSOWY, INGRESJA MORSKA, KĘPA, NIEWYPAŁ, ZATOR, GLINKA KAOLINOWA, OGONEK, DZIEWIĘTNASTKA, JEDNOKROTNOŚĆ, CZTERDZIESTKA, AKT PŁCIOWY, DYSTANS, POLIGAMICZNOŚĆ, DOZOROWIEC POGRANICZA, FARBA OLEJNA, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, ABSTRAKCJA, FANPAGE, WĄŻ, BRATEK, XSARA, BELWEDER, LAMPA METALOHALOGENKOWA, ODBIÓR, NOSICIEL, ASYSTENCJA, CZEREŚNIA, PAS, SKONTRUM, KULT, CHOROBA ALPERSA, BAŻANT, ZAMIANA, TRZYNASTY, USTERKA, SCIENCE FICTION, HYBRYD, REDINGOTE, SAKWA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, OCIEKACZ, DOSTĘP, KOLCZAK, PRZEDSTAWIENIE, NAKŁAD INWESTYCYJNY, SKUPISKO, PŁEĆ, ZBRODNIA HITLEROWSKA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, ŁYKACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.498 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: czynności lub ćwiczenia ukierunkowane na przywrócenie sprawności fizycznej lub psychicznej, utraconej w wyniku choroby lub wypadku, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZYNNOŚCI LUB ĆWICZENIA UKIERUNKOWANE NA PRZYWRÓCENIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ LUB PSYCHICZNEJ, UTRACONEJ W WYNIKU CHOROBY LUB WYPADKU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
rehabilitacja, czynności lub ćwiczenia ukierunkowane na przywrócenie sprawności fizycznej lub psychicznej, utraconej w wyniku choroby lub wypadku (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REHABILITACJA
czynności lub ćwiczenia ukierunkowane na przywrócenie sprawności fizycznej lub psychicznej, utraconej w wyniku choroby lub wypadku (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x