PIERWSZY ETAP ROZWOJU ZARODKOWEGO ZWIERZĄT TKANKOWYCH: SERIA MITOTYCZNYCH PODZIAŁÓW ZAPŁODNIONEJ (LUB ROZWIJAJĄCEJ SIĘ PARTENOGENETYCZNIE) KOMÓRKI JAJOWEJ NA CORAZ MNIEJSZE KOMÓRKI — BLASTOMERY; W WYNIKU BRUZDKOWANIA POWSTAJE MORULA, A NASTĘPNIE BLASTULA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRUZDKOWANIE to:

pierwszy etap rozwoju zarodkowego zwierząt tkankowych: seria mitotycznych podziałów zapłodnionej (lub rozwijającej się partenogenetycznie) komórki jajowej na coraz mniejsze komórki — blastomery; w wyniku bruzdkowania powstaje morula, a następnie blastula (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIERWSZY ETAP ROZWOJU ZARODKOWEGO ZWIERZĄT TKANKOWYCH: SERIA MITOTYCZNYCH PODZIAŁÓW ZAPŁODNIONEJ (LUB ROZWIJAJĄCEJ SIĘ PARTENOGENETYCZNIE) KOMÓRKI JAJOWEJ NA CORAZ MNIEJSZE KOMÓRKI — BLASTOMERY; W WYNIKU BRUZDKOWANIA POWSTAJE MORULA, A NASTĘPNIE BLASTULA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.075

MARKETING PARTNERSKI, ĆAKRA, WIERTNIK, HELIOFIZYKA, KASETOWIEC, FATALIZM, KURATOR, ANAGLIF, ODGAŁĘZIACZ, USTRÓJ, DELIKATNOŚĆ, OŚCIEŻE, MIGDAŁ, HEBRA, OBROŻA, KOLEJ, ŚCISKACZ, POŁĄCZENIE CIERNE, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, KRET, WIETRZENIE FIZYCZNE, SZARMANTERIA, PASO PERUWIAŃSKI, ZASTAWKA MITRALNA, BŁYSK, TOKSEMIA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, PRÓBA WODY, PASZA, OWADOŻERNOŚĆ, POŚWIST, ZĄBEK, LODOWIEC SZELFOWY, KANCONETTA, KRYSZTAŁEK, PRYSKAWKA, SPRZEDAŻ, CIĄGNIK SIODŁOWY, RODZINA PATCHWORKOWA, IMADŁO ŚLUSARSKIE, KARTY, MANCA, IMAGE, LABORANT, SZKLIWO WULKANICZNE, SPADOCHRONIARZ, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, C, KARBROMAL, ŻÓŁWIE LĄDOWE, ŁADUNEK BOJOWY, PÓŁSKÓREK, MONOCHORD, KITAJ, OCHRONA UZDROWISKOWA, METODYKA, NOSOWOŚĆ, SONDA, ROTUŁA, BŁONA NACZYNIOWA, MAGNETOSTATYKA, RACHUNKOWOŚĆ, ODKRYCIE, STARY WYŻERACZ, INTERNACJONALIZM, KRATA, BEZWŁAD, OPIESZAŁOŚĆ, KLAKA, WYMAGANIA SYSTEMOWE, PRĄTNIKOWCOWE, WITRYNA, WIERNI, CYBERPANK, GALARETKA, OSŁONICE, ANGORYZM, POMOC DROGOWA, ŁOPATA, ENZYM, INSTYTUCJA PRAWNA, CYGANKA, MIELINA, CHIMICHANGA, BEZWŁADNOŚĆ, WYTWÓRCZOŚĆ, ANTYDOGMATYZM, PRZEDROŚLE, ANARCHIA, PULSARY, DŹWIGNIA, WRAK, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, REWERS, DAWKA, KRĘG LĘDŹWIOWY, NEUTRALNOŚĆ, WRĘBNIK, DZIELNIK, ELFICKI, ŻYTO, TELEWIZJA HD, TRZYDZIESTKA, SKÓRA WŁAŚCIWA, LAMA, KRÓL, WETKA, KASZTELANIA, DEKANTER, SZÓSTY, POGO, SALUT, KOJEC, KURTYNA SKALNA, ZATOCZKA, KOMEDIANTKA, ZBIÓRKA, APRETURA, ZGRAJA, SADNIK, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, KOMISJA SKRUTACYJNA, AMNIOCENTEZA, DOKUMENT, SIEĆ, FREEGANIN, PRZEKŁADNIA CIERNA, KASTRAT, KWARTALNIK, KARAKUŁY, PACHOŁ, SOCJETA, ILUZJA PIENIĄDZA, TRÓJKĄT, MALARSTWO IKONOWE, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, KORONA, RYKOSZET, PORZECZKÓWKA, TWARDZINA, SKÓRNIK, ESDEK, MĄŻ ZAUFANIA, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, PODSYP, KANAŁOPATIA, DZIELNICA KLIMATYCZNA, DWUWIERSZ, ARCUS TANGENS, STYLIKOODWŁOKOWE, OBSŁUGA, WOLNOAMERYKANKA, HAMULEC TAŚMOWY, SPEAKER, SEN, ARAMEIZM, MARCHWIANE RĘCE, KORYTKO, WSCHÓD, SZYLKRET, RUBLÓWKA, OLIWA, NAGOLENNIK, SZNUR HACZYKOWY, GENOMIKA STRUKTURALNA, WARIACJE, ODBIJACZ, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, SZMALCÓWKA, DOBRA, LEWOSKRĘT, PANNEAU, OLEJOWIEC, WARIACJA, ŚRODKI PIENIĘŻNE, PRZYDZIAŁ, ZŁOTOGŁÓW, AKOMPANIAMENT, FRYWOLITKI, NIC, PTASZEK, MINERAŁ, INTERNACJONAŁ, SEKWENCJA TATA, ANIMAG, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, ZSYPISKO, BALONET, TYNK, UDAR, FLESZ, MASŁO, GODZ, KIJEK, REFORMA ROLNA, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, OKRĘT TRANSPORTOWY, OTWORZENIE DUSZY, GRUBA KRESKA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, PIENIĄDZE, WET, PAPROTNICA GÓRSKA, ARMIA, OMYŁKA, ZAWODNIK, GŁÓG, PANEW, KOLORYSTYKA, NOTORYCZNOŚĆ, RUMUŃSKOŚĆ, TORBA, LINIA BRZEGOWA, KINKIET, PENITENCJAŁ, BRODAWKA PŁCIOWA, OKRYWA, KLAWIATURA, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, WZORNIK, SKANER BĘBNOWY, SIEDEMDZIESIĄTKA, KASZUBSKOŚĆ, RAZ, KRAWIECZYZNA, POWIELACZ ELEKTRONOWY, SKLERYT, OKO, DRESSING, BIOPIERWIASTEK, TERAPENA KAROLIŃSKA, BATERIA, STEROWNIK URZĄDZENIA, BEJT, CYLINDEREK, TEOLOGIA WYZWOLENIA, MODUŁ SERWISOWY, ELIMINACJA, PTASIE MLECZKO, DYMORFIZM PŁCIOWY, PYLICA ALUMINIOWA, PAZURNICE, CEL, MRÓWKA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, FOTOTROPIZM DODATNI, PRAŻMOWSKI, REPLIKATOR, MATRYCA LOGICZNA, DOCHTÓR, SÓWKA, BERET, FILA, FIZYKA, AURA, WODOROST, LIŚĆ ŁODYGOWY, REFLEKSOLOGIA, WIĘZIENIE, PUSZCZA, GEOFIT KORZENIOWY, KONSOLA, NEURONAUKA, ALLEL RECESYWNY, PRODUKCJA WTÓRNA, ETER, KULTURA MATERIALNA, POKOLENIE, SOLNIK, GUMNO, GEORGE, KOTEWKA, KRĄG KULTUROWY, PUSZKA, DEWALUACJA, ASIEJEW, KLEKOTKA, ATOMISTA, ŁYK, RÓŻNICA, KARKAS, SOPRANISTA, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, WODY INGLACJALNE, IBERYSTYKA, TRANSLACJA, OCET SPIRYTUSOWY, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, PRZEKŁADKA, NARODZINY, BILL CLINTON, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, USYTUOWANIE, WSPÓŁKATEDRA, CONCEPT ART, MIKSTURA, MUSLIM, SCHLANIE SIĘ, ?POKRZYWDZONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.075 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIERWSZY ETAP ROZWOJU ZARODKOWEGO ZWIERZĄT TKANKOWYCH: SERIA MITOTYCZNYCH PODZIAŁÓW ZAPŁODNIONEJ (LUB ROZWIJAJĄCEJ SIĘ PARTENOGENETYCZNIE) KOMÓRKI JAJOWEJ NA CORAZ MNIEJSZE KOMÓRKI — BLASTOMERY; W WYNIKU BRUZDKOWANIA POWSTAJE MORULA, A NASTĘPNIE BLASTULA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIERWSZY ETAP ROZWOJU ZARODKOWEGO ZWIERZĄT TKANKOWYCH: SERIA MITOTYCZNYCH PODZIAŁÓW ZAPŁODNIONEJ (LUB ROZWIJAJĄCEJ SIĘ PARTENOGENETYCZNIE) KOMÓRKI JAJOWEJ NA CORAZ MNIEJSZE KOMÓRKI — BLASTOMERY; W WYNIKU BRUZDKOWANIA POWSTAJE MORULA, A NASTĘPNIE BLASTULA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRUZDKOWANIE pierwszy etap rozwoju zarodkowego zwierząt tkankowych: seria mitotycznych podziałów zapłodnionej (lub rozwijającej się partenogenetycznie) komórki jajowej na coraz mniejsze komórki — blastomery; w wyniku bruzdkowania powstaje morula, a następnie blastula (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRUZDKOWANIE
pierwszy etap rozwoju zarodkowego zwierząt tkankowych: seria mitotycznych podziałów zapłodnionej (lub rozwijającej się partenogenetycznie) komórki jajowej na coraz mniejsze komórki — blastomery; w wyniku bruzdkowania powstaje morula, a następnie blastula (na 12 lit.).

Oprócz PIERWSZY ETAP ROZWOJU ZARODKOWEGO ZWIERZĄT TKANKOWYCH: SERIA MITOTYCZNYCH PODZIAŁÓW ZAPŁODNIONEJ (LUB ROZWIJAJĄCEJ SIĘ PARTENOGENETYCZNIE) KOMÓRKI JAJOWEJ NA CORAZ MNIEJSZE KOMÓRKI — BLASTOMERY; W WYNIKU BRUZDKOWANIA POWSTAJE MORULA, A NASTĘPNIE BLASTULA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PIERWSZY ETAP ROZWOJU ZARODKOWEGO ZWIERZĄT TKANKOWYCH: SERIA MITOTYCZNYCH PODZIAŁÓW ZAPŁODNIONEJ (LUB ROZWIJAJĄCEJ SIĘ PARTENOGENETYCZNIE) KOMÓRKI JAJOWEJ NA CORAZ MNIEJSZE KOMÓRKI — BLASTOMERY; W WYNIKU BRUZDKOWANIA POWSTAJE MORULA, A NASTĘPNIE BLASTULA. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x