POTRAWA MĄCZNA WYWODZĄCA SIĘ Z NIEMIECKIEGO OBSZARU KULTUROWEGO, POPULARNA TAKŻE W POLSCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KNEDLE to:

potrawa mączna wywodząca się z niemieckiego obszaru kulturowego, popularna także w Polsce (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KNEDLE

KNEDLE to:

kuliste lub podłużne pierogi z ciasta z gotowanych ziemniaków i mąki pszennej, nadziewane owocami, mięsem, grzybami, serem itp (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POTRAWA MĄCZNA WYWODZĄCA SIĘ Z NIEMIECKIEGO OBSZARU KULTUROWEGO, POPULARNA TAKŻE W POLSCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.020

USTNIK, NORNIK PÓŁNOCNY, PROGRESJA, GWIAZDA WIELOKROTNA, KWAS BURSZTYNOWY, MUZYKA, PĘPOWNIK, INŻYNIERIA TKANKOWA, UTLENIANIE, ANTYPAST, BYT ABSOLUTNY, KRAKELURA, SYBERYNA, HOHENZOLLERNOWIE, PRZEGLĄDARKA, PORA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, MAGNESIK, CHMURZENIE CZOŁA, HEGEL, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, MISIO, RZĘSOREK MNIEJSZY, ANTYPERSPIRANT, PELNIK, ELEGIA, JASŁO, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, PRZESTWORZE, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, PORÓD LOTOSOWY, ZIARNO, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, MRÓWNIK, DZIENNIK, POSTLUDIUM, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, AEROLIT, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, PERFORMANS, MIĘKKI RESET, ROZRZUTKA BRUNATNA, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, RZEMIEŚLNIK, KOŃ ARDEŃSKI, MOGISYGMATYZM, SZAFLIK, CHŁOPEK-ROZTROPEK, GRYZIEL TAPETNIK, MORION, CZUJNIK GENERACYJNY, ZDRADA, LECZENIE CHIRURGICZNE, ASZKENAZKA, METATEKST, MALANÓW, EUPELYKOZAURY, PRINSEPIA CHIŃSKA, FERRIMAGNETYZM, KOSZARY SZYJOWE, PRZESTĘPCA, OAZA SPOKOJU, ZLEWKA, SZCZELINA SKRZELOWA, KCIUK NARCIARZA, SAMOCZYSZCZENIE, WIELOPIĘTROWIEC, SZKŁO, PRZYPADEK, BERGMAN, PAPROTNIK KOLCZYSTY, TERCJA OBRONNA, KOMBUCZA, JEŻ MORSKI, NASTROSZEK MORSKI, KUSICIEL, KLEJARZ, MODEL POINCARÉGO, SZURPEK MISECZKOWATY, FILM HISTORYCZNY, CHOROBA ODZWIERZĘCA, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, PODKOMORZY, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, HISPANO, CIELENIE LODOWCA, WĄŻ W KIESZENI, TRZYNASTKA, RDZEŃ, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, BRODAWKA, OPIEKA SPOŁECZNA, LOGGIA, PARK MIEJSKI, WSCHÓD, LIŚCIONOGI, PSZCZOŁA AUGUSTOWSKA, MORS, SUSHI, KATECHEZA, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, DEOKSYADENOZYNA, CHEMIA ORGANICZNA, GONIEC, ROZBIERACZ, KWIAT, SSAKI, KOFFLER, KĄSACZ, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, GNIAZDO SIECIOWE, KOSZYKÓWKA ULICZNA, SOK JELITOWY, GEREZA CZARNA, EWANGELIA, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, RATATUJ, CZARNA MOWA, TRIATLON, POWIEŚĆ KRYMINALNA, ŁĘG TARNOWSKI, FRYZ, GOT, POWTARZALNOŚĆ, SAŁATKA, INTERROGACJA, WYLEW, DOMENA INTERNETOWA, ŚWISTAK CZERWONY, BATAT, PRZETARG OGRANICZONY, MASTYKS ASFALTOWY, ZARZUELA, BIOZA, NAROST, PRAWORĘKI, TALENT, OBŁOK OORTA, MONTAŻYSTKA, OZONOSFERA, SOCJOLOGIA RADYKALNA, MONOGENEZA, CIĄG, HIGHLAND, BUJAK, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, BOROWIEC, NUR, STROFANTYNA, PODGLĄDACTWO, GADACZ, MISKA SOCZEWICY, DEKORATOR WNĘTRZ, SEJM, IMMATRYKULACJA, KŁĄB, JAJKO W KOSZULCE, PRZYCISK DZWONKA, ILUZJA PIENIĄDZA, PALEOPATOLOGIA, WAHACZ WZDŁUŻNY, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, NABYTEK, UZWOJENIE WTÓRNE, KOPROFIL, UNIWERSUM HERBRANDA, KRĄŻENIE DUŻE, GUGIEL, KALOSZEK, FULMAR, KOSMOGONIA, MAZUREK, KONIKI MORSKIE, TRYBUŁKA, STRZEMIENNY, NAOS, TIECK, SZTUKA UŻYTKOWA, KOŃ, POMOC, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, GÓWNOJAD, SFORMUŁOWANIE, TEKST REZULTATYWNY, STACJA ZBORNA, KONSONANS, ŁĄCZNOŚĆ, DEWALUACJA, GRENADIER PANCERNY, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, WSPÓŁBRZMIENIE, ŚWIĘTÓWKA, GRUPA, KONWERTOR, URODA, WYŁOŻENIE SIĘ, OBÓZ KONDYCYJNY, PSEFOLOGIA, NIEWIERNOŚĆ, CERKIEWSZCZYZNA, WYSPA KUCHENNA, KWINTET FORTEPIANOWY, SPIRALA HIPERBOLICZNA, LIKWIDATOR SZKÓD, PONIATOWA, SUBSKRYBENT, RODAMINA, GRZYB PLEŚNIOWY, DANDYSKI, NARZĄD ROZRODCZY, GOŁĘBICA, MUZYKA KLASYCZNA, DZIEWCZĘCOŚĆ, PRAGMATYKA, WNIEBOWZIĘTA, CORBETT, STAROUKRAIŃSKI, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, OPOZYCJA, UMOWA UBEZPIECZENIA, DERMOKOSMETYKA, TŁOCZEK, PEŁNIA, NOUMENON, ANTYNATURALIZM, NERWIAK ZARODKOWY, PIECZONA ALASKA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, SĘPNIK PSTROGŁOWY, PONAGLENIE, ŁOSKOT, METYZACJA, GRZBIETORODY, TERYTORIUM MANDATOWE, KARTUSZ HERBOWY, TURBOSŁOWIANIN, CHAŁTURNIK, RADIOTA, CHOROBA TAYA-SACHSA, JOŃSKI, JAWORZE, AŁMATY, OBORNIK, PÓŁTUSZA, GRA, NIETOPERZE, IZBA, SZASZŁYK, ZROSTNICZEK WYSMUKŁY, TABU, LALKARSTWO, FAKT NAUKOWY, ŚMIETANKA, STAGNACJA GOSPODARCZA, SZARMANT, FILEMON BLADY, MALARSTWO FIGURATYNWE, PERON, FANDANGO, PORTE-PAROLE, FUNKTOR INTENSJONALNY, FIRLETKA, DROGA ŻELAZNA, TEORIA GRAFÓW, LENIWCOWATE, BŁĄD, RZUT OSZCZEPEM, JĘZYK, XHOSA, NASZYWKA, KERALCZYK, PAPU, OSŁONICA, PARKINGOWY, ROZDZIELCZOŚĆ, KREUTZ, FOSFATAZA ALKALICZNA, BEZGRANICZNOŚĆ, HIPOTELORYZM, JOGIZM, MINERAŁ, SPRZĄGLE, JAJECZNICA, MATEMA, STRZECHEWKA BRUZDOWANA, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, MASOŃSKOŚĆ, PRĘŻNOŚĆ, PIÓROPUSZNIK STRUSI, KOMUNA, ACHROMATYNA, PAŃSTWO UNITARNE, POSMAK, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, ZAPAŚNICTWO, SYF, ?JĘZYK FRYZYJSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.020 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POTRAWA MĄCZNA WYWODZĄCA SIĘ Z NIEMIECKIEGO OBSZARU KULTUROWEGO, POPULARNA TAKŻE W POLSCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POTRAWA MĄCZNA WYWODZĄCA SIĘ Z NIEMIECKIEGO OBSZARU KULTUROWEGO, POPULARNA TAKŻE W POLSCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KNEDLE potrawa mączna wywodząca się z niemieckiego obszaru kulturowego, popularna także w Polsce (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KNEDLE
potrawa mączna wywodząca się z niemieckiego obszaru kulturowego, popularna także w Polsce (na 6 lit.).

Oprócz POTRAWA MĄCZNA WYWODZĄCA SIĘ Z NIEMIECKIEGO OBSZARU KULTUROWEGO, POPULARNA TAKŻE W POLSCE sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - POTRAWA MĄCZNA WYWODZĄCA SIĘ Z NIEMIECKIEGO OBSZARU KULTUROWEGO, POPULARNA TAKŻE W POLSCE. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

x