Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PEMPHIGUS NEONATORUM - CHOROBA DOTYKAJĄCA NOWORODKI, OBJAWIAJĄCA SIĘ POWSTAWANIEM PĘKAJĄCYCH PĘCHERZY PRZEDE WSZYSTKIM NA SKÓRZE TWARZY, POŚLADKÓW, BRZUCHA I W OKOLICY PRZEGUBÓW STAWOWYCH; UZNAWANA ZA ODMIANĘ LISZAJCA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PĘCHERZYCA to:

Pemphigus neonatorum - choroba dotykająca noworodki, objawiająca się powstawaniem pękających pęcherzy przede wszystkim na skórze twarzy, pośladków, brzucha i w okolicy przegubów stawowych; uznawana za odmianę liszajca (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PĘCHERZYCA

PĘCHERZYCA to:

schorzenie autoimmunologiczne ssaków, którego wiodącym objawem jest tworzenie się pęcherzy śródnaskórkowych, co jest uzależnione od utraty połączeń między komórkami naskórka (lub komórek nabłonka wielowarstwowego błony śluzowej), wskutek działania przeciwciał skierowanych przeciwko cząsteczkom wiążącym te komórki (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PEMPHIGUS NEONATORUM - CHOROBA DOTYKAJĄCA NOWORODKI, OBJAWIAJĄCA SIĘ POWSTAWANIEM PĘKAJĄCYCH PĘCHERZY PRZEDE WSZYSTKIM NA SKÓRZE TWARZY, POŚLADKÓW, BRZUCHA I W OKOLICY PRZEGUBÓW STAWOWYCH; UZNAWANA ZA ODMIANĘ LISZAJCA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.973

LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SROMU, BATYMETRIA, STRUNOOGONOWE, SZORY, ALERGOLOGIA, STARÓWKA, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, MLECZ, CHOROBA ALKOHOLOWA, KUCHNIA, JEZIORO DRUMLINOWE, CZARDASZ, AKUMULACJA, WIRTUOZ, ZAPŁATA, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, DEPRECHA, OSOBOWOŚĆ, ALPINARIUM, ANKIETOWANA, RUCH, KASTANIETY, DOMENA INTERNETOWA, RYTM, APELACJA, OBIPIĘTA, CHOROBA KUFSA, WYWIJAS, KALEJDOSKOP, SENSAT, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, SAPKA, METALMANIA, SNICKERS, OKRUTNIK, OSTRONOS, LEKARSTWO, OZÓR, CHMURZENIE CZOŁA, ZJAWISKO KERRA, ŁAPCE, SKRADANKA, ORBITOWANIE, SMYCZ, TOPOLOGIA MAGISTRALI, KAKOFONIA, FREDRO, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, OSTATNIA POSŁUGA, SNIFFER, TER, DŻIN, OBŻER, ACHALAZJA, ROJSTONA KRÓLEWSKA, UKŁAD CIAŁA, POCIĄG METRA, ASOCJACJA GWIAZD, GŁÓWKA ARTYKUŁU, RZEZAK, STATYSTYKA, SMUTY, NISZCZUKA KROKODYLA, SZLACHTA CHODACZKOWA, WĄŻ OSTROGŁOWY, ODROŚL, PAPROTNICA GÓRSKA, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, STARAJĄCY SIĘ, RAKIETOWY POCISK ANTYBALISTYCZNY, ŚLEDŹ, ENERGIA GEOTERMALNA, OPONENT, ORBITA, DICYNODONTY, BRADSOT, WAHLIWOŚĆ, OKSZA, ACHONDRYT, ŚWIETLIKI, PŁATKI, HYCEL, PIĘĆDZIESIĄTKA, MIŚ, MECHANIK POKŁADOWY, MODERUNEK, KOŁODZIEJ, CHOROBA DUCHA, SUPERNOWA TYPU II, LEJ, FOSFATAZA ALKALICZNA, ASTERYZM, RZUT KAMIENIEM, PRZEŁĄCZNICA, KAGANIEC, SPÓŹNIALSTWO, DRAPACZ, RÓŻOWA LANDRYNKA, JĘZYK WIETNAMSKI, BŁONA NACZYNIOWA, BIFURKACJA, CEDET, RUCH WAHADŁOWY, PAKA, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, PÓŁŚWIATEK, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, AUTOSANIE, CHART, KRÓCIEC, HANAFITA, OPIEKA TERMINALNA, KOŚCIÓŁ, STRATEGIK, TURECKI, ORNITOLOGIA, BEZGRANICZE, KWAS BURSZTYNOWY, CIAŁO MIGDAŁOWATE, LIPOATROFIA POINSULINOWA, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, PRZEWIJAK, CZANKA, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, PRZEMYSŁ CIĄGNIKOWY, CERAMIKA SZNUROWA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, AKLIMATYZACJA, KOŃ JOMUDZKI, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, STARY WRÓBEL, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, WYNURT, JEZIORO WYTOPISKOWE, KUFA, SNIFTER, DIADOCHIA, BIURO MATRYMONIALNE, GROTESKA, UPRAWA, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, LORI, FILAKTERIE, REFLEKTOR, PANIER, LAWENDA, WIĆ ROŚLINNA, CZESALNIA, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, CIASTO, LUMBAGO, BIBIMBAP, KONTROLING, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, NIERUCHLIWOŚĆ, TOPOGRAF, KWALIFIKACJA PRAWNA, NIEODPORNOŚĆ, ZHAFTOWANIE SIĘ, LODOWIEC SZELFOWY, SEKWENCJA CHI, PAŁASZ, JAPOK, RYBA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, SZALKA, ŚMIGŁO, ADBLOCK, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, MIGRACJA PLANETARNA, WINKRYSTYNA, SIATKA, ZBIEŻNOŚĆ, GOGLE, BIKRON, FRIK, LENIWIEC BRUNATNY, CYTOMEGALIA, KLUB, PIES GOŃCZY, FERRIMAGNETYK, TOLERANCJA WYMIARU, STOPA DYSKONTOWA, MODEL, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, OCEL, MALARZ, GATUNEK POGRANICZNY, FRAZA, KRĘGOWIEC, DORADA, NALOT, BIKINIARZ, PARAPETÓWKA, STRUKTURA FUNKCJONALNA, DEMODEKOZA, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, RADCA, WRZAWA, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, AFGAŃSKI, KOMPLEKS ARENOWY, SZPADA, CHMURA KONWEKCYJNA, BUREK, AFEKTYWNOŚĆ, KOMA, REAKTOR JĄDROWY, OMLET NORWESKI, PAŁĄK, FILM SAMURAJSKI, UCHLANIE SIĘ, HARUSPIK, SŁOWACKI, CZEPLIWOŚĆ, WĘŻOWNIK, SKÓRNICTWO, BABA JĘDZA, AMBRAZURA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, ENIGMATYCZNOŚĆ, SĄD GRODZKI, MIEDNICA, ZAMIANA, JĘZYK OBCY, OWADOŻERNE, PIEGUS, LIKWIDACJA, NAPŁYW, AUSTRONEZYJCZYK, POMPIER, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, RODNIA, KOŃ LOKAJSKI, CHOROBA ALPEJSKA, LINA RATUNKOWA, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, KONTEMPLATOR, KULTURA PIEŃKOWSKA, PŁYWACZOWATE, OBIEG PIENIĄDZA, ROZPIERACZ, WIELKI STEP, TRYCZNIK, ENERGETYKA WODNA, CISOWCE, WIDZENIE MASZYNOWE, RAMIENISKO, ZAPAŁECZKA, JESIOTR, FORUM, MASA SOLNA, GOŁĘBIĄTKO, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, SYN MARNOTRAWNY, ZAŁAM, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, IMPUTOWANIE, GEOELEKTRYKA, KROK, PŁYTA GŁÓWNA, NIERUCHOMOŚĆ, BAR, LAMPA ELEKTRONOWA, PARTER OGRODOWY, CHAMEFIT, LEGENDA, MYJNIA, KOSA, RESPONDENTKA, JADŁOSPIS, WYSPA WULKANICZNA, PRZYĆMIENIE, INFILTRACJA, BIDET, PAMPA, BOREWICZE, DELFIN, ZASYP, BAWOLE OKO, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, BIAŁA DAMA, NIECHCIUCH, FALA DŹWIĘKOWA, GEOGRAF, RADIOLOGIA, DENTYSTA, OBSERWATOR, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, SPŁYW GRAWITACYJNY, NIECKA, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, PEWNOŚĆ, TWARZOWIEC, NEOTENIA, POMURNIK, ŚWINKA MORSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.973 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: Pemphigus neonatorum - choroba dotykająca noworodki, objawiająca się powstawaniem pękających pęcherzy przede wszystkim na skórze twarzy, pośladków, brzucha i w okolicy przegubów stawowych; uznawana za odmianę liszajca, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PEMPHIGUS NEONATORUM - CHOROBA DOTYKAJĄCA NOWORODKI, OBJAWIAJĄCA SIĘ POWSTAWANIEM PĘKAJĄCYCH PĘCHERZY PRZEDE WSZYSTKIM NA SKÓRZE TWARZY, POŚLADKÓW, BRZUCHA I W OKOLICY PRZEGUBÓW STAWOWYCH; UZNAWANA ZA ODMIANĘ LISZAJCA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
pęcherzyca, Pemphigus neonatorum - choroba dotykająca noworodki, objawiająca się powstawaniem pękających pęcherzy przede wszystkim na skórze twarzy, pośladków, brzucha i w okolicy przegubów stawowych; uznawana za odmianę liszajca (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PĘCHERZYCA
Pemphigus neonatorum - choroba dotykająca noworodki, objawiająca się powstawaniem pękających pęcherzy przede wszystkim na skórze twarzy, pośladków, brzucha i w okolicy przegubów stawowych; uznawana za odmianę liszajca (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x