DAWNA JEDNOSTKA MIARY OBJĘTOŚCI DLA TOWARÓW SYPKICH, GŁÓWNIE ZBOŻA, STOSOWANA OD XIV DO XIX WIEKU W PORTACH NADBAŁTYCKICH; LICZYŁA 3000-3840 LITRÓW (DM3) I DZIELIŁA SIĘ NA 30 KORCÓW LUB 60 SZEFLI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁASZT to:

dawna jednostka miary objętości dla towarów sypkich, głównie zboża, stosowana od XIV do XIX wieku w portach nadbałtyckich; liczyła 3000-3840 litrów (dm3) i dzieliła się na 30 korców lub 60 szefli (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁASZT

ŁASZT to:

dawna jednostka objętości ciał sypkich od 2900 do 4000 litrów (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DAWNA JEDNOSTKA MIARY OBJĘTOŚCI DLA TOWARÓW SYPKICH, GŁÓWNIE ZBOŻA, STOSOWANA OD XIV DO XIX WIEKU W PORTACH NADBAŁTYCKICH; LICZYŁA 3000-3840 LITRÓW (DM3) I DZIELIŁA SIĘ NA 30 KORCÓW LUB 60 SZEFLI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.962

SZYSZKA, WŚCIEK DUPY, SYNONIM TAKSONOMICZNY, SZYDLARZ, MARKIZA, ZDECHLINA, HELIOLATRIA, ZBIORÓWKA, DOKTOR HONORIS CAUSA, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, POTNIK, CYNAMON, PLAC, CYTOKININA, AMORY, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, GANC EGAL, BOHATER, ZAIR, BIURO PARLAMENTARNE, PODMALÓWKA, DISCO POLO, MI, WSPÓŁCZYNNIK ODDECHOWY, MINIMALISTA, NAGAN, SZPADA, KOMPUT, PIEPRZ ZIELONY, BRANŻA, ALLEL DOMINUJĄCY, IZBA ROZLICZENIOWA, CHON, PANORAMA, WIEŻA SZYBOWA, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, JEDNOSTKA CZĘSTOTLIWOŚCI, EDAMMER, WARZYWNIAK, PŁOMIENIE, BAJOS, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, WÓDKA, OBUWIE, PRZYBLIŻENIE, QUEBECKI, FAGOT, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, CHMURA KONWEKCYJNA, PIĘCIOGROSZÓWKA, ZESTAW, LICENCJA POETYCKA, INWESTYCJA PORTFELOWA, DOROSŁOŚĆ, MARAKUJA, WOLEJ, JEŻYNA, KROK DOSTAWNY, BIEGŁY SĄDOWY, SYNGIEL, PRECESJA, OSIEDLE, FALA MORSKA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, KOLOR LUKOWY, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, POWOŹNIK, PRZODUJĄCY USTRÓJ, SKŁONNOŚĆ, KLEJÓWKA, DRUK, EUPELYKOZAURY, SAGAN, WIECZOREK POETYCKI, PART, REAKCJA SPRAWCZA, PALINGENEZA, KONTROLER, AGREGACJA, DREWNO KĘDZIERZAWE, JEDNOSTKA OSADNICZA, BATALION, REDAKTOR NACZELNY, STANISŁAW MIKOŁAJCZYK, IMPLANT ŚLIMAKOWY, BRZYDACTWO, MATE, TĘCZA, JEŻYNA, HISTORYZM, MUTACJA DYNAMICZNA, ZEFIR, SYSTEM, FILTR POLARYZACYJNY, SKAŁA OSADOWA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, POSTOŁY, WYPAD, LINIA KOLEJOWA, MECHANIK SAMOCHODOWY, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, PORZĄDEK SPOŁECZNY, BRYKLA, TRAWERS, PRAŻUCHA, RAJSTOPY, KOMISJA REWIZYJNA, LODOWIEC NORWESKI, CIUPAGA, UMOWA, PULPIT STEROWNICZY, LINIA WIDMOWA, SKINHEAD, GRINDWAL, SERENADA, WATA, DRENAŻ, KARABIN BRUNSZWIK, KAFTAN, ZNAK JAKOŚCI, KROWA MORSKA, KOLORY NARODOWE, CHOROBA CAFFEYA, ŻAL, RODZINA JĘZYKOWA, JEDNOSTKA, CHOROBA WERLHOFA, GEN WĘDRUJĄCY, FILOLOGIA ROMAŃSKA, KARYKATURALNOŚĆ, WYZWOLICIEL, WYSTRÓJ, PIECHOTA, ŚLICZNOŚĆ, BUDKI, RESPIRATOR, TEATR ELŻBIETAŃSKI, ORTODONCJA, GRA, BALDACHIM, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, POGODNOŚĆ, MARTA, OBSZAR CELNY, POJAZD LATAJĄCY, KOSKINOMANCJA, PARA MINIMALNA, SCENKA, RÓŻOWE OKULARY, FILAMENT, PUCHAREK, WYLĘGARNIA, CEDRAT, JAZ RUCHOMY, MUNICYPIUM, EUTEKTOID, TRAKEN, GLIF, FURAŻ, CIELISTOŚĆ, JEŹDZIK, GRZYB SIARKOWY, INTELEKTUALIZM, GAJA, TRAWA MORSKA, KSIĘŻULKO, DACH, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, DRUGA BRODA, RZEMYK, UTARG CAŁKOWITY, PARAKAPPACYZM, LUK, TEORIA REKURSJI, ORANT, FAKULTET, DZWONY RUROWE, HETEROTROFIA, FALA, GUZ, CASUS, UBYTEK, GALWANOSTEGIA, DŁUGOSZPAR, ATAWIZM, INSTRUMENT SMYCZKOWY, DŁUGIE RĘCE, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, BALANS, REBOKSETYNA, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, PEDERASTKA, ALLEGROWICZKA, EB, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, SUPERKONTO, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, PŁETWA, STRINDBERG, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, PRZECIWNIK, POMPA POŻARNICZA, ROK, OLEJ JADALNY, PRIMADONNA, FILIGRAN, GRZYB DĘBOWY, TAWROSZ, POSADZKA, PŁYN STAWOWY, SARNIAK, SAMOREALIZACJA, SPŁYW BŁOTNY, REDUTA, BIEG ALPEJSKI, KAWAŁEK, ASPIRACJA, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, CHOROBA TAYA-SACHSA, BIEG PATROLOWY, WŁAZ, SPEAKER, ŁBISKO, PATENA, POKRYWA, MROCZEK POSREBRZANY, GNOZA, TOLERANCJA, KOPERCZAKI, BEZSTRONNOŚĆ, PRZYWÓZ, MARSJAŃSKI, ZAMÓWIENIE SEKTOROWE, ESSEŃCZYCY, WATA CUKROWA, PRADZIADEK, METODA FEULGENA, WINKULACJA, SER EDAMSKI, KAMBUZ, INDUKTOR, KAHUN, MESZEK, FILTRACJA, MŁODZIEŻÓWKA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, METODA SHEPARDA, WĘZEŁ, CALLANETICS, EPIGENEZA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, ŚCIEŻKA, KUFF, ŁATA, SIATKA, STROP, PROPLASTYD, ROCAILLE, TURBINA SPALINOWA, PANEL ADMINISTRACYJNY, DIUSZESA, FORMA DRUKOWA, PŁATNIK, PUDŁO, PLEBEJKA, FAZA, ŁUSZCZARNIA, APPALOOSA, KONWENT, UPOMNIENIE, AGAMA, PIZZERIA, TRANSLACJA, BARWNOŚĆ, CEGLARSTWO, SUWNICA POMOSTOWA, TAKSON, KANAPA, NIETYPOWOŚĆ, BOŻA RĘKA, CEREMONIAŁ, RĄBEK, UPOLITYCZNIENIE, ELIMINACJE, TROL, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, FARBIARSTWO, NUR LODOWIEC, REZERWACJA, ANTUALAŻ, ZIELENICE WŁAŚCIWE, POJAZD SILNIKOWY, GŁUPIĄTKO, ZŁOŻENIE BRONI, KOMPLANACJA, HAMULEC, ?SŁUP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.962 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DAWNA JEDNOSTKA MIARY OBJĘTOŚCI DLA TOWARÓW SYPKICH, GŁÓWNIE ZBOŻA, STOSOWANA OD XIV DO XIX WIEKU W PORTACH NADBAŁTYCKICH; LICZYŁA 3000-3840 LITRÓW (DM3) I DZIELIŁA SIĘ NA 30 KORCÓW LUB 60 SZEFLI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DAWNA JEDNOSTKA MIARY OBJĘTOŚCI DLA TOWARÓW SYPKICH, GŁÓWNIE ZBOŻA, STOSOWANA OD XIV DO XIX WIEKU W PORTACH NADBAŁTYCKICH; LICZYŁA 3000-3840 LITRÓW (DM3) I DZIELIŁA SIĘ NA 30 KORCÓW LUB 60 SZEFLI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁASZT dawna jednostka miary objętości dla towarów sypkich, głównie zboża, stosowana od XIV do XIX wieku w portach nadbałtyckich; liczyła 3000-3840 litrów (dm3) i dzieliła się na 30 korców lub 60 szefli (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁASZT
dawna jednostka miary objętości dla towarów sypkich, głównie zboża, stosowana od XIV do XIX wieku w portach nadbałtyckich; liczyła 3000-3840 litrów (dm3) i dzieliła się na 30 korców lub 60 szefli (na 5 lit.).

Oprócz DAWNA JEDNOSTKA MIARY OBJĘTOŚCI DLA TOWARÓW SYPKICH, GŁÓWNIE ZBOŻA, STOSOWANA OD XIV DO XIX WIEKU W PORTACH NADBAŁTYCKICH; LICZYŁA 3000-3840 LITRÓW (DM3) I DZIELIŁA SIĘ NA 30 KORCÓW LUB 60 SZEFLI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - DAWNA JEDNOSTKA MIARY OBJĘTOŚCI DLA TOWARÓW SYPKICH, GŁÓWNIE ZBOŻA, STOSOWANA OD XIV DO XIX WIEKU W PORTACH NADBAŁTYCKICH; LICZYŁA 3000-3840 LITRÓW (DM3) I DZIELIŁA SIĘ NA 30 KORCÓW LUB 60 SZEFLI. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

x