KSIĄŻKA, KARTOTEKA LUB INFORMATYCZNY NOŚNIK DANYCH, DO KTÓRYCH SĄ WPISYWANE ORAZ REJESTROWANE, ZWIERZĘTA HODOWLANE ORAZ INFORMACJE O ICH HODOWCACH, WŁAŚCICIELACH, POCHODZENIU ORAZ WYNIKACH OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ LUB WARTOŚCI HODOWLANEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KSIĘGA HODOWLANA to:

książka, kartoteka lub informatyczny nośnik danych, do których są wpisywane oraz rejestrowane, zwierzęta hodowlane oraz informacje o ich hodowcach, właścicielach, pochodzeniu oraz wynikach oceny wartości użytkowej lub wartości hodowlanej (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KSIĄŻKA, KARTOTEKA LUB INFORMATYCZNY NOŚNIK DANYCH, DO KTÓRYCH SĄ WPISYWANE ORAZ REJESTROWANE, ZWIERZĘTA HODOWLANE ORAZ INFORMACJE O ICH HODOWCACH, WŁAŚCICIELACH, POCHODZENIU ORAZ WYNIKACH OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ LUB WARTOŚCI HODOWLANEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.746

NIEMOŻNOŚĆ, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, EDYL, ROZSTĘP, KUM, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, WYDAWNICTWO DZIEŁOWE, ZAPALNIK UDERZENIOWY, PODGŁÓWEK, PRZEBUDOWA, BEZTORBIKI, ROZDZIALIK, NUMEREK, RAKIETA, PUCH, KOSARZE, ZASADA POMOCNICZOŚCI, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, EMANACJA, SORT MUNDUROWY, MARMURKOWANIE, EMPORA, SONDA, CAŁKA PIERWSZA, PAPROĆ WODNA, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, OGONEK, KRZYŻ PAPIESKI, SMOŁOWIEC, TABUIZACJA, PĘTO, FREON, ODDZIAŁYWANIE, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, TILAKA, EUROLAND, OPIEKACZ, JERZY, SPRZĘCIOR, WOKALIZA, BAJECZNOŚĆ, ŁAMANY DACH POLSKI, KAPITANA, WERSJA LEKTORSKA, OPTIMUM EKONOMICZNE, AGREGATOR TREŚCI, KISZKA PASZTETOWA, ŚRODEK KARNY, SIEDLISKO, KRÓL, WABIK, GUMIDRAGAN, KWIZ, METAMORFIZM DYSLOKACYJNY, DRZEWCE, NOSICIEL, MOBBING, DZIURKA, INTENSJONALNOŚĆ, DIAKRYT, TRYTON, BANER, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, OWOC SZUPINKOWY, SŁONIOROŚL, ROBOT PRZEMYSŁOWY, PIWNICA, OŚLA GŁOWA, STRATYFIKACJA, ŚWIECA, ŁBISKO, TRYSKAWKA, RAJOKSZTAŁTNE, KIEŁBA, DŻIHAD, PSYCHOLOGIA, KIJ BEJSBOLOWY, SAKIEWNIK, ASYSTENCJA, ABHENR, KALIKO, ZDROJEK POSPOLITY, AYRTON, SNAJPER WYBOROWY, NACIEK, KOSZT POŚREDNI, AKCJA, LALA, WIDEO, LALKA, PLACEK, AKWIZYCJA, NAGANNOŚĆ, ANALIZA WARIANCJI, MYSZOPŁOCH, FAKOMATOZA, DZIECIACZEK, ODZYSK, PĘTLA, DROGA ELEKTRONICZNA, ANTYNOMIA, TARCZA, ZLEW, PRZECIWCIAŁO PRZECIWWYSPOWE, WYBIEG, MILICJANT, SZPETOTA, INWESTYCJA PORTFELOWA, CZERWIENIDŁO, ASD, POMOC, FORMACJA DEFENSYWNA, MURZYŃSKOŚĆ, MAŁA OJCZYZNA, TAUTOLOGICZNOŚĆ, KONTRWYWIAD, ŁYSAK, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, MAZER, LAKSACJA, KOREANKA, TRÓJLOJALIZM, DWUDZIESTY ÓSMY, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, IZOTERMIA, STRZELANKA, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, OBUWIE, SPECYFIKACJA, MITENKI, AWESTA, STOSUNEK, DEKONTAMINACJA, GRA NA ZWŁOKĘ, NORMANDZKI COB, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, KIERZNIA, MESZEK, OBLICÓWKA, PRZECHOWALNICTWO, WATA, FAŁSZERZ, DONICZKOWCE, KOTWICZNIKOWCE, ŁACINNIK, BIAŁA KSIĘGA, PRZEPITA, NERW, ŻÓŁW MALOWANY, TRANSMISJA DANYCH, MACIERZ TOEPLITZA, WIETLICA, TARTINKA, TOREBKA BOWMANA, DRUK AKCYDENSOWY, RENTGENOLOGIA, PILOKARPUS, WOJSKO SPECJALNE, ZAPAŚNICTWO, SZANTA, SÓL ORGANICZNA, KURAWONGA ZMIENNA, ŁAWA KOMINIARSKA, PRYMULA, PETRYFIKACJA, TACOS, SMAKOWITOŚĆ, MATNIA, REWERSAŁ, LAKIER, CZYNNOŚĆ POZNAWCZA, KOSMONAUTA, POSEŁ, PŁÓTNO, TEST PSYCHOLOGICZNY, DEZYNSEKCJA, SEJMIK GENERALNY, MINESTRONE, OSTRY DYŻUR, WRZASKLIWOŚĆ, SZCZUR TUNELOWY, POJAZD NIENORMATYWNY, WRĘGA, SPŁYW, LAMPA WOODA, KINO AKCJI, PREDYKACJA, PLUSY, CZEK PODRÓŻNICZY, MELUZYNA, GORGONOPS, DELEGACJA, KOMBATANTKA, CZÓŁNO, PSYCHOTERAPIA GESTALT, AGERATUM, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, LALKARSTWO, KULTURA TRZCINIECKA, ŚWIĘTOKRADZTWO, ŚCIĘCIE, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, RETABULUM, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, ŁUPEK DACHOWY, MINÓG DALEKOWSCHODNI, OPERA MYDLANA, TEKSASY, KRAB, WYROSTEK JARZMOWY, OLEFINA, POJAZD KONNY, GOLIZNA, WYKLUCZENIE, URLOP DZIEKAŃSKI, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, AURA, MONOPOL NATURALNY, BATYST, CZŁONEK, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, JEZIORO WYTOPISKOWE, WCHŁANIANIE ZWROTNE, RZEMIOSŁO, OKOP, SZACHULEC, ANTRYKOT, ARESZT DOMOWY, SKRA, SIEROTA, HUBA SINIAK, WYMIANA, ZAPRAWA, WALC, KSIĘGA STADNA, UKŁAD ODNIESIENIA, WELON, BUDOWNICTWO LĄDOWE, WPROWADZENIE, JAGODÓWKA, PRZEDZIAŁ, OCZKO, DELIKT KONSTYTUCYJNY, POTOK, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, FULAR, GOŁOLEDŹ, SONDA, KWAS MLEKOWY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, KLEJONKA, SERWER WIDEO, OKRES ZALICZALNY, PRODUKCJA, ANTYKACZYZM, KREWNIAK, WÓZ MEBLOWY, DASZEK, EDYCJA, BEATA, PAPROTNICA SUDECKA, WSPÓLNOTA, ŻAGIEL, EKOGROSZEK, LIPA, OPASKA BRZEGOWA, TRASZKA MARMURKOWA, TWORZYWO SZTUCZNE, WROŚNIAK, KOŁECZEK, PASER, TYMPANON, LIOFILIZACJA, TARCZYCA, BARK, WOŁY, SITKO, RAMA, MINERALOGIA GENETYCZNA, POKRĘTKA, DEZASEMBLER, FUNKCJA GREENA, MARIAŻ, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, NARWALOWATE, GARBNIK, MLEKO, UŻYTEK ZIELONY, DZIEDZICZNOŚĆ, WYROBISKO GÓRNICZE, BIAŁA NOC, UISTITI PIGMEJKA, PRZECHOWANIE, MASKARON, CHERUBIN, SUBSTANCJA OBCA, ?KASETA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.746 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KSIĄŻKA, KARTOTEKA LUB INFORMATYCZNY NOŚNIK DANYCH, DO KTÓRYCH SĄ WPISYWANE ORAZ REJESTROWANE, ZWIERZĘTA HODOWLANE ORAZ INFORMACJE O ICH HODOWCACH, WŁAŚCICIELACH, POCHODZENIU ORAZ WYNIKACH OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ LUB WARTOŚCI HODOWLANEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KSIĄŻKA, KARTOTEKA LUB INFORMATYCZNY NOŚNIK DANYCH, DO KTÓRYCH SĄ WPISYWANE ORAZ REJESTROWANE, ZWIERZĘTA HODOWLANE ORAZ INFORMACJE O ICH HODOWCACH, WŁAŚCICIELACH, POCHODZENIU ORAZ WYNIKACH OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ LUB WARTOŚCI HODOWLANEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KSIĘGA HODOWLANA książka, kartoteka lub informatyczny nośnik danych, do których są wpisywane oraz rejestrowane, zwierzęta hodowlane oraz informacje o ich hodowcach, właścicielach, pochodzeniu oraz wynikach oceny wartości użytkowej lub wartości hodowlanej (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KSIĘGA HODOWLANA
książka, kartoteka lub informatyczny nośnik danych, do których są wpisywane oraz rejestrowane, zwierzęta hodowlane oraz informacje o ich hodowcach, właścicielach, pochodzeniu oraz wynikach oceny wartości użytkowej lub wartości hodowlanej (na 15 lit.).

Oprócz KSIĄŻKA, KARTOTEKA LUB INFORMATYCZNY NOŚNIK DANYCH, DO KTÓRYCH SĄ WPISYWANE ORAZ REJESTROWANE, ZWIERZĘTA HODOWLANE ORAZ INFORMACJE O ICH HODOWCACH, WŁAŚCICIELACH, POCHODZENIU ORAZ WYNIKACH OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ LUB WARTOŚCI HODOWLANEJ sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - KSIĄŻKA, KARTOTEKA LUB INFORMATYCZNY NOŚNIK DANYCH, DO KTÓRYCH SĄ WPISYWANE ORAZ REJESTROWANE, ZWIERZĘTA HODOWLANE ORAZ INFORMACJE O ICH HODOWCACH, WŁAŚCICIELACH, POCHODZENIU ORAZ WYNIKACH OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ LUB WARTOŚCI HODOWLANEJ. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x