WYRÓŻNIANIE TYLKO DWU WARTOŚCI LOGICZNYCH: PRAWDY I FAŁSZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DWUWARTOŚCIOWOŚĆ to:

wyróżnianie tylko dwu wartości logicznych: prawdy i fałszu (na 16 lit.)ZASADA DWUWARTOŚCIOWOŚCI to:

wyróżnianie tylko dwu wartości logicznych: prawdy i fałszu (na 23 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DWUWARTOŚCIOWOŚĆ

DWUWARTOŚCIOWOŚĆ to:

sprzeczność uczuć, dwoistość myśli i sądów (na 16 lit.)DWUWARTOŚCIOWOŚĆ to:

wyróżnianie tylko dwu wartości logicznych: prawdy i fałszu (na 16 lit.)DWUWARTOŚCIOWOŚĆ to:

w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka dwa wiązania (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYRÓŻNIANIE TYLKO DWU WARTOŚCI LOGICZNYCH: PRAWDY I FAŁSZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.028

METODA ELIMINACJI GAUSSA, TEKST, FIKCJONALIZM, BLASZKOWIEC, ŚREDNIA GEOMETRYCZNA, SANIE, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, FLAGOWIEC, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, GRZYB JADALNY, APROKSYMACJA, ARYTMETYKA MODULARNA, REPRODUKCJA KULTUROWA, OSET KLAPOWATY, PODPŁOMYK, DŁUGOSZOWCE, KLASA ZEROWA, CHROMBUCYL, FUNKCJA OGRANICZONA, FORMUŁA WILCOXA, WODOROSIARCZAN, BEDŁKA, ŁUT, RAMOTA, KOMPILATOR LOGICZNY, TRIOLA, ZMIENNA, KOLAUDACJA, BEZAN, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, MAŁPY WŁAŚCIWE, STAN CZYNNY, FAZA ROZKWITU, GRUPA KOŁOWA, RELATYWIZM MORALNY, HIPERFOKALNA, JEMIOŁA POSPOLITA JODŁOWA, KARIOLKA, OGOŃCZYK OSTROKRZEWOWIEC, MINIMALIZM, CYNAMON, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, JAWORZE, STĄGIEW, METASEKWOJA, UKŁAD JEDNOFAZOWY, IDIOM, MONOPARTYJNOŚĆ, KINO PRAWDY, PARYTET, SPLOT, WEKTOROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA, DUPERELA, CENA NADMIERNIE WYGÓROWANA, MONOPOL NATURALNY, PRAWO MURPHY'EGO, WSPÓŁCZYNNIK ZAWARTOŚCI HARMONICZNYCH, PRANERCZE, TRZYRUBLÓWKA, RUCH WZGLĘDNY, LIBERALIZM, SKARB, SOSNOWCE, RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU, CIŚNIENIE STATYCZNE, ŚWIĘTOKRADCZYNI, WERBENOWATE, SMOK, WYSPA PŁYWOWA, SKĄPOGUZKOWCE, OBLAT, SPŁASZCZKOWATE, FILM DOKUMENTALNY, ZAROST, NIEROZŁĄCZKA, FIOŁEK ALPEJSKI, HIPOTEKA KAUCYJNA, TYSIĄC, ATRYBUCJA, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, INDEKS CENOWY, KRĘGOSŁUP, APRECJACJA, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, TRYL, OPERAT SZACUNKOWY, PAKARANOWATE, NACECHOWANIE, PARKIETNIK, CARSKIE WROTA, TEORIA NAUKOWA, ANTROPOLOGIA, AUTODIAGNOZA, GNU BIAŁOOGONOWE, SEMANTYKA FORMALNA, UWEWNĘTRZNIENIE, GARNIEC, DEWIZY, MACKI, AKCENT, BRANLE, ELIMINACJA, KONGREGACJA, KOPIEC, DWUSTUZŁOTÓWKA, DOGMATYZM, TEKST REZULTATYWNY, MUSZLOWCE, IZBA, METODA SIMPSONA, CEL INFLACYJNY, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, HOMOPOLIMER, KASZA, REDUKTOR CIŚNIENIA, USTNOŚĆ, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, AKSJOLOGIA, MAŁŻ, PIĘCIOZŁOTÓWKA, KLUCZ KODOWY, AMORTYZACJA, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, KLINGA, PIES STRÓŻUJĄCY, SUPLEMENT, DUUMWIR, WCINKA, KWADRA, PRANIE PIENIĘDZY, BANKSTER, PRZELICZNIK, FUNKCJA PROSTA, PRĄD ZWARCIOWY, SZCZĘKA, LEKKOZBROJNY, APOSTATA, BRZESZCZOT, ODBIJANIE, WIDMO MACIERZY, MEDIATEKA, KATALIZA, PLANTACJA NASIENNA, ZŁOCIENICE, PÓŁINTERNAT, WSPINACZKA LODOWA, JEDNOWYMIAROWOŚĆ, HUBA BIAŁAWA, KARMAZYN, ROZRZUTKA BRUNATNA, POWŁOKA ELEKTRONOWA, ROZNOSICIEL, KRYMINAŁ, PANTOMIMA, NEUTRALIZACJA, KŁĄB PSZCZELI, ANALIZA WARTOŚCI, ESTETYZM, PRZYŚPIESZENIE STYCZNE, NAGRODA POCIESZENIA, KOLUMNA, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, GRANICA, NEURON LUSTRZANY, SMACZNY KĄSEK, KOTLINA KŁODZKA, LEMUR KARŁOWATY, STÓJKA, SKINNY, DEWALUACJA, REKOMENDACJA, DWUDZIESTKA, CZTERDZIESTKA, STÓWA, PENS, APROKSYMACJA, SELEKCJA, KLAUZULA DUALNA, WYPRAWKA, PIĘĆSETKA, SPŁATA BALONOWA, WYMIANA, POLIOLEFINA, LEASING LOMBARDOWY, PARK KRAJOBRAZOWY, JAZDA BEZ TRZYMANKI, POMARAŃCZA, GODZINA PRAWDY, KONSUMPCYJNOŚĆ, KRWAWNIK, BŁAHOSTKA, NOCEK DUŻY, TREND, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, ENDEMIZM, MYSZ PANCERNA, KODEKS PRACY, CHRYZOFITY, NIERÓBKA, OKULARY, UKŁAD HOMOGENICZNY, OKULIZACJA, SEMIWEGETARIANIN, STUZŁOTÓWKA, ANTYLOPA DERBIEGO, TECHNOKRATA, OUTSIDER, MAZUREK, MANIPULACJE, TYSIĄC, DZIERŻAWINA, KERMESYT, MIKROKRYSZTAŁ, GÓRALKI, NOMINALIZM, MILU, WEKTOR, SILNIK INDUKCYJNY, TUBULOPATIA, ZABYTEK, NIESZCZEROŚĆ, EGOISTA, METODA NEWTONA, SEKWOJA, SPOWIEDNICZKA, PANCERNIK KARŁOWATY, RUDBEKIA, PRZEDZIAŁ, ANOMALIA, TRIANGULACJA, CHOMIK KAUKASKI, BARBARZYŃCA, DAMAN, SZEREG HOMOLOGICZNY, BEZROLNY, BEZANMASZT, ALGEBRA ALTERNATYWNA, OCENA, GNU BRUNATNE, WIDEOFON, SIERPIK, FILOZOFIA, KĄT PÓŁPEŁNY, INFLACJA AKADEMICKA, MODULACJA DELTA, ANTROPOIDY, WAHACZ, DIENIEŻKA, EROZJA WĄWOZOWA, WIERNOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK PRZELICZENIOWY, ODSTĘPCA, JĘZYK, DEGRESJA, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, SZAKŁAKOWATE, MÓJ, BEZAN MASZT, STAWKA AMORTYZACYJNA, MIŁORZĘBOWCE, EUROCENTRYZM, REFERENCJA, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, PRAWO DEWIZOWE, HODOWLA ZWIERZĄT, PUNKT POMIAROWY, DWÓJKA, NIERÓWNOŚĆ HARNACKA, WAGA MUSZA, PODNIESIONE CZOŁO, KLAUZULA WALORYZACYJNA, ROZPRĘŻENIE, DWUGROSZÓWKA, MODEL DECYZYJNY, CHINON, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, BEDŁKA FIOLETOWA, PENSÓWKA, WYJEC CZERWONY, STRAŻAK, KAZALNICA, MILU, CZYNNOŚĆ OPODATKOWANA, MUFLON, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, SŁUPOZĘBNE, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, LOGIKA NIEFREGOWSKA, AWERSJA DO RYZYKA, POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI, KONFRONTACJA, ŚLEPA PRÓBA, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, LANDSZAFT, ZESZYT W LINIE, NOŚNIK NARZĘDZI, MATERIALIZM, STURUBLÓWKA, ?DOKTRYNERSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.028 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYRÓŻNIANIE TYLKO DWU WARTOŚCI LOGICZNYCH: PRAWDY I FAŁSZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYRÓŻNIANIE TYLKO DWU WARTOŚCI LOGICZNYCH: PRAWDY I FAŁSZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DWUWARTOŚCIOWOŚĆ wyróżnianie tylko dwu wartości logicznych: prawdy i fałszu (na 16 lit.)
ZASADA DWUWARTOŚCIOWOŚCI wyróżnianie tylko dwu wartości logicznych: prawdy i fałszu (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DWUWARTOŚCIOWOŚĆ
wyróżnianie tylko dwu wartości logicznych: prawdy i fałszu (na 16 lit.).
ZASADA DWUWARTOŚCIOWOŚCI
wyróżnianie tylko dwu wartości logicznych: prawdy i fałszu (na 23 lit.).

Oprócz WYRÓŻNIANIE TYLKO DWU WARTOŚCI LOGICZNYCH: PRAWDY I FAŁSZU sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - WYRÓŻNIANIE TYLKO DWU WARTOŚCI LOGICZNYCH: PRAWDY I FAŁSZU. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x