BANKIER, KTÓRY POZBAWIONY JEST LUDZKICH UCZUĆ, DBA TYLKO O SWÓJ INTERES I ZAMOŻNOŚĆ SWOJEGO BANKU, NIE LICZĄC SIĘ Z KOSZTAMI SPOŁECZNYMI INŻYNIERII FINANSOWEJ; W MOMENCIE KRYZYSU FINANSOWEGO OD KLIENTA ZAŻĄDA NATYCHMIASTOWEJ REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ, A NA PAŃSTWIE WYMUSI OGROMNE DOFINANSOWANIA DLA SWOJEGO SEKTORA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BANKSTER to:

bankier, który pozbawiony jest ludzkich uczuć, dba tylko o swój interes i zamożność swojego banku, nie licząc się z kosztami społecznymi inżynierii finansowej; w momencie kryzysu finansowego od klienta zażąda natychmiastowej realizacji zobowiązań, a na państwie wymusi ogromne dofinansowania dla swojego sektora (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BANKIER, KTÓRY POZBAWIONY JEST LUDZKICH UCZUĆ, DBA TYLKO O SWÓJ INTERES I ZAMOŻNOŚĆ SWOJEGO BANKU, NIE LICZĄC SIĘ Z KOSZTAMI SPOŁECZNYMI INŻYNIERII FINANSOWEJ; W MOMENCIE KRYZYSU FINANSOWEGO OD KLIENTA ZAŻĄDA NATYCHMIASTOWEJ REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ, A NA PAŃSTWIE WYMUSI OGROMNE DOFINANSOWANIA DLA SWOJEGO SEKTORA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.440

HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, ANOMIA, ŻMIJA, ZJAWISKO KURZAWKOWE, DRAG, ŻABA ZWINKA, SIŁA SPOKOJU, KRÓLOWA MATKA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, OKUREK, PRZYSŁÓWEK, TEREN ZAKRYTY, TARTALETKA, CHOROBA GOODPASTURE'A, SZOPKARZ, EUCHARYSTIA, KOMUNIA ŚWIĘTA, RYMARSTWO, ŻÓŁW PROMIENISTY, START, NONSENSOWNOŚĆ, NERW CZASZKOWY, KIERUNEK, BOCZNIAK, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, PILOT DOŚWIADCZALNY, PRZEPRAWA, GWICHT, WPIERDOLKA, ANAPSYDY, MEDIATEKA, ROZSADNIK, KOORDYNACJA, ZMIERZCH CYWILNY, AGREST, MAŚLANY RYNEK, OBYCZAJNOŚĆ, LICZBA FERMATA, JĘZYK KENTUMOWY, KONSEKWENTNOŚĆ, RUCHLIWOŚĆ, GÓWNOZJAD, SZTUCZNY SATELITA, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, BUFONADA, WIELOETATOWOŚĆ, NACZYNIAK GRONIASTY, PREZYDENTKA, RELACJA BINARNA, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, SIEĆ, LORA, WYSZYWANKA, KURATORIUM, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, PORFIRYNA, ETYKA, SZKLANKA, DYNAMICZNOŚĆ, DRAMA, PREDYKCJA, GWAŁTOWNOŚĆ, BARIERA JĘZYKOWA, ZARZUCAJKA, HUNCWOT, LIGAWA, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, ADAM SŁODOWY, PUB, ŻAGIEL SKOŚNY, WSZECHMOGĄCY, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, ZASTAW REJESTROWY, PĘD ROŚLINNY, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, DELTA, PŁASKI TALERZ, BEZAN MASZT, DIAPSYDY, JĘZYK FLEKSYJNY, FECHMISTRZ, GALAKTYKA, ROZSTAW BOŚNIACKI, KOLORYSTYKA, BARCZATKA BORÓWCZANKA, MACH, MAFIJNOŚĆ, BUJANIE, BLANKIETOWOŚĆ, INTERMEZZO, HISTORYZM CEGLANY, PIKNIK, MUSZLA, PRZEWIJAK, KSENOLIT, DZIWNY ATRAKTOR, PODAWACZ, OWOC SZUPINKOWY, PARTNER, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, IRLANDZKOŚĆ, DOKTORAT HONOROWY, BRYGADA, OPROWADZACZKA, DOWÓD, RÓŻOWIEC BIAŁY, PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE, PARWENIUSZ, GRZYB SITARZ, ZESPÓŁ REWASKULARYZACJI, BRYZA, APOLOGETA, SIEDEMNASTKA, ŁUK ŻEBROWY, TUBA, SARABANDA, ASFALT, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, GRZYBEK JAPOŃSKI, FOSFORESCENCJA MORZA, ROK PLATOŃSKI, PIETROW, STACJA TELEWIZYJNA, ALEURON, KORPUS, STRUKTURA PROSTA, SZTUKA DEKORACYJNA, DYFUZOR, KARKOŁOMNOŚĆ, NOZDRZAKI, BRACTWO SZPITALNE, MOSTOWNICTWO, MISIACZEK, OKULARY SŁONECZNE, SPÓJNIK, SYLABA OTWARTA, KRAINA WIECZNYCH ŁOWÓW, GATUNEK CELOWY, GOL SAMOBÓJCZY, NAPIĘCIE, FILOZOFIA KRYTYCZNA, PŁYWACZOWATE, CHARAKTER PISMA, MĘŻCZYZNA, PISARZ, MIKROTRON, MŁYNOWY, STYLING, RDZENIARZ, MORFOGENEZA, MEDYCYNA SĄDOWA, MAJDANIARZ, NIEGUSTOWNOŚĆ, HETEROTROFIZM, ZAKRYSTIA, PRECEPTOR, KOLANO, INERT, WATA CELULOZOWA, WINO LIKIEROWE, WIZJA LOKALNA, GETER, PRZYPŁYW, OŚWIETLACZ, TĘGA GŁOWA, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, PEWNIK, NAZAREJCZYK, RYNSZTOK, OŻYWIENIEC, GUJOT, BIFORIUM, KAPSYD, AKCJA, HIPOPOTAMOWATE, EMBRIOGENEZA, RADIOTA, PRZYCZYNEK, FARMAKOEKONOMIKA, MECENAS, PODLIZUCH, SOLE, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, DELFINY OCEANICZNE, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, BIOGAZOWNIA, BANK, FTYZJOLOGIA, RODZAJNIK, ARCUS TANGENS, MARTWY PUNKT, JURYSLINGWISTYKA, DAR, SZKŁO WENECKIE, KONCHIOLINA, RZEŻUCHA, RZEŹBIARNIA, GLINIASTOŚĆ, BADANIA SYSTEMOWE, RÓW TEKTONICZNY, STAGNACJA GOSPODARCZA, WANNA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, ZMAGANIA, PISEMNOŚĆ, GRĄD SUBATLANTYCKI, KASETON, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, AZJATYCKI TYGRYS, FAZA, FOSFOREK, FILAMENT AKTYNOWY, FOREMKA, CZIROKEZKA, TURANISTA, FILOLOGIA POLSKA, CHÓR, DEZASEMBLER, GYNYCEUM, SPEKULACJA, POTPOURRI, KOŃCÓWKA, SŁODYCZ, KOZOJEBCA, WYROBNICA, WĘGAREK, NADMIERNA SENNOŚĆ, METALOGIKA, OKSOKWAS, STARORUSKI, SATYRYCZNOŚĆ, SCENARIUSZ FILMOWY, ANTYKWA, ASTRONOMIA POZYCYJNA, DEMOSCENA, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, HANIEBNOŚĆ, KRUPNIK, TRIADA CARNEYA, WĄSY, ETER, FILOLOGIA GERMAŃSKA, DRAMAT MODERNISTYCZNY, ANGORA, KOD GRAYA, MODYFIKACJA, OSKARŻONY, SABOT, TEINA, POŁOŻENIE, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, AWANPORT, INŻYNIERIA CHEMICZNA, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, PORZĄDNOŚĆ, USTRÓJ NIEWOLNICZY, CZYNNIK ENDOGENICZNY, ŁAMANIEC, BALANS, PRZYGODA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, STRATEGICZNOŚĆ, PRAWNICTWO, DEKIELEK, STOPNICA, SOGDYJSKI, MSZYCZNIK, KADZIDŁO, PARLAMENT, WEZWANIE DO ZAPŁATY, ASTROLOG, DIAKON, NAPASTNIK, SECESJONISTA, ŻYRYTWA, DZIEŃ DZISIEJSZY, BECZKARNIA, EPISJER, NIEPRZENOSZALNOŚĆ, WOJEWÓDZTWO, MATE, BIEGUN, PODKŁADKA, IKAR, POTRZASK, KREWETKA PŁYWAJĄCA, NARWAL, CYTOARCHITEKTONIKA, BRACHYCEFALIA, BEZPANCERZOWCE, STRAGANIARZ, KULTURA WIELBARSKA, LB, SAMOUPROWADZENIE, KLUSKA KŁADZIONA, PANOWANIE, SHUTE, ZĘBNICA, CYGAŃSKIE DZIECKO, ?ZAOCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.440 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BANKIER, KTÓRY POZBAWIONY JEST LUDZKICH UCZUĆ, DBA TYLKO O SWÓJ INTERES I ZAMOŻNOŚĆ SWOJEGO BANKU, NIE LICZĄC SIĘ Z KOSZTAMI SPOŁECZNYMI INŻYNIERII FINANSOWEJ; W MOMENCIE KRYZYSU FINANSOWEGO OD KLIENTA ZAŻĄDA NATYCHMIASTOWEJ REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ, A NA PAŃSTWIE WYMUSI OGROMNE DOFINANSOWANIA DLA SWOJEGO SEKTORA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BANKIER, KTÓRY POZBAWIONY JEST LUDZKICH UCZUĆ, DBA TYLKO O SWÓJ INTERES I ZAMOŻNOŚĆ SWOJEGO BANKU, NIE LICZĄC SIĘ Z KOSZTAMI SPOŁECZNYMI INŻYNIERII FINANSOWEJ; W MOMENCIE KRYZYSU FINANSOWEGO OD KLIENTA ZAŻĄDA NATYCHMIASTOWEJ REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ, A NA PAŃSTWIE WYMUSI OGROMNE DOFINANSOWANIA DLA SWOJEGO SEKTORA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BANKSTER bankier, który pozbawiony jest ludzkich uczuć, dba tylko o swój interes i zamożność swojego banku, nie licząc się z kosztami społecznymi inżynierii finansowej; w momencie kryzysu finansowego od klienta zażąda natychmiastowej realizacji zobowiązań, a na państwie wymusi ogromne dofinansowania dla swojego sektora (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BANKSTER
bankier, który pozbawiony jest ludzkich uczuć, dba tylko o swój interes i zamożność swojego banku, nie licząc się z kosztami społecznymi inżynierii finansowej; w momencie kryzysu finansowego od klienta zażąda natychmiastowej realizacji zobowiązań, a na państwie wymusi ogromne dofinansowania dla swojego sektora (na 8 lit.).

Oprócz BANKIER, KTÓRY POZBAWIONY JEST LUDZKICH UCZUĆ, DBA TYLKO O SWÓJ INTERES I ZAMOŻNOŚĆ SWOJEGO BANKU, NIE LICZĄC SIĘ Z KOSZTAMI SPOŁECZNYMI INŻYNIERII FINANSOWEJ; W MOMENCIE KRYZYSU FINANSOWEGO OD KLIENTA ZAŻĄDA NATYCHMIASTOWEJ REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ, A NA PAŃSTWIE WYMUSI OGROMNE DOFINANSOWANIA DLA SWOJEGO SEKTORA sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - BANKIER, KTÓRY POZBAWIONY JEST LUDZKICH UCZUĆ, DBA TYLKO O SWÓJ INTERES I ZAMOŻNOŚĆ SWOJEGO BANKU, NIE LICZĄC SIĘ Z KOSZTAMI SPOŁECZNYMI INŻYNIERII FINANSOWEJ; W MOMENCIE KRYZYSU FINANSOWEGO OD KLIENTA ZAŻĄDA NATYCHMIASTOWEJ REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ, A NA PAŃSTWIE WYMUSI OGROMNE DOFINANSOWANIA DLA SWOJEGO SEKTORA. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast