CECHA CZEGOŚ, CO PRZYPOMINA FIGURĘ WOSKOWĄ, JEST JAK Z WOSKU, POZBAWIONE ŻYCIA, NIERUCHOME, SZTYWNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WOSKOWATOŚĆ to:

cecha czegoś, co przypomina figurę woskową, jest jak z wosku, pozbawione życia, nieruchome, sztywne (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WOSKOWATOŚĆ

WOSKOWATOŚĆ to:

podobieństwo do wosku pod względem struktury, koloru, wyglądu (na 11 lit.)WOSKOWATOŚĆ to:

podobieństwo do wosku pod względem aromatu (na 11 lit.)WOSKOWATOŚĆ to:

cecha czegoś, co zawiera wosk, pokryte jest woskiem (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO PRZYPOMINA FIGURĘ WOSKOWĄ, JEST JAK Z WOSKU, POZBAWIONE ŻYCIA, NIERUCHOME, SZTYWNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.293

STONOGA MUROWA, SKRYTKA, ABLACJA, WIENIEC, CHŁOPAK, GATUNEK PARASOLOWY, NIEOBOJĘTNOŚĆ, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, WYSPIARSKOŚĆ, HOLOGRAM, ZWODNICZOŚĆ, NAŚLADOWNIKOWATE, TEREN ZAKRYTY, BROŃ SAMOCZYNNO-SAMOPOWTARZALNA, ANGIOTENSYNA, ROZBIEŻNOŚĆ, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, WIDZENIE, MUCHA SUCHA, ALPAKS, WIZJA LOKALNA, ARMEŃSKI, BAZA, STRATYFIKACJA, DIDGERIDOO, WOLUNTARYZM, SROGOŚĆ, POWIETRZNIA, DOMINATOR, DROBNOZIARNISTOŚĆ, BÓL, MDŁOŚĆ, KROYER, LARWA, KUJNOŚĆ, SPARTANKA, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, OSPAŁOŚĆ, TRYB OZNAJMUJĄCY, DZIOBAK, ESTETYCZNOŚĆ, CHAMSTWO, AGREGATOR TREŚCI, SUBSTANCJALNOŚĆ, METODA ZERO-JEDYNKOWA, WRZASKLIWOŚĆ, ANTYHITLEROWIEC, POBRATYMSTWO, MUMIA, NIECZYNNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ, RÓWNANIE FUNKCYJNE, ALOZA NIEBIESKA, PRZENIKLIWOŚĆ, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, SIELANKA, ONA, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, KANAŁ ŻEGLOWNY, MOWA EGOCENTRYCZNA, ETIOPSKI KLASYCZNY, KASACJA, ABRAZJA, TAJEMNICZOŚĆ, DELIKATNOŚĆ, UCZCIWOŚĆ, DWUDZIESTOPAROLATKA, ŻART, SILNIK PRZELOTOWY, OFFSET, CHODZĄCY TRUP, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, CUDZOZIEMSKOŚĆ, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, NIEOSTROŚĆ, WANIENKA, KAPUSTA KWASZONA, KARKOŁOMNOŚĆ, DWUCYFRÓWKA, PATENT, ZABORCZOŚĆ, ZASIEDZIAŁOŚĆ, ZAINTERESOWANIE, DRUK BEZADRESOWY, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, ZOOLATRIA, HISTON ŁĄCZNIKOWY, RETENCJA, MASKA, URZECZOWIENIE, SKOCZKOWCE, RYNEK KAPITAŁOWY, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, WĄTŁOŚĆ, ŁAGODNOŚĆ, OHYDZTWO, KOLOSALNOŚĆ, WIRTUOZERSTWO, NASIĘŹRZAŁOWCE, NEFF, WYSOKOŚĆ, UBOGOŚĆ, WYCZERPYWALNOŚĆ, DAKTYLOGRAFIA, RZĘSOREK RZECZEK, CISZA WYBORCZA, TRZON TŁOKOWY, KOŃCÓWKA, E-POCZTA, OPIESZALSTWO, OCET, POLIGAMICZNOŚĆ, ŚRODEK, DOBRO LUKSUSOWE, ZMYŚLNOŚĆ, CYZELATORSTWO, WYNIOSŁOŚĆ, AGRESYWNOŚĆ, DYREKTYWNOŚĆ, OPTYMALIZACJA, CEROMANCJA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, SZPETNOŚĆ, NOCEK BRANDTA, PASTERSKOŚĆ, SYMETRIA, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, PRZEWODNICZKA, TWIERDZA, LENIUCH OSPAŁY, KŁĘBCZAK, SUPERKLIENT, MANDALA, TRANSKRYPCJA, WSTĘŻNIAKI, ASYSTA, OKNO KROSNOWE, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, POZOSTAŁOŚĆ, CZOŁÓWKA, LASONOGI, OBOJĘTNOŚĆ, ROZTROPNOŚĆ, JAJA, KRANIEC, TECHNIKA, DZIELNOŚĆ, NIEUWAŻNOŚĆ, POGODNOŚĆ, MŁOT, HIPERFOKALNA, IMPULSYWNOŚĆ, KATOLICYZACJA, SYMBOLICZNOŚĆ, HIPERTROFIA, MANET, ABSOLUTNOŚĆ, REEDUKATOR, NIEDOMIAR, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, JĘZYK MARTWY, SERDECZNIK POSPOLITY, BEZUCZUCIOWOŚĆ, KĘDZIERZAWOŚĆ, CHCIWSTWO, AKT OSKARŻENIA, NIEGODZIWOŚĆ, NEGATYWIZM, USTAWNOŚĆ, NIESZLACHETNOŚĆ, GRZECZNOŚĆ, URAZ, BIEG, KONOTATKA, PORZĄDNOŚĆ, CIĄG NIESKOŃCZONY, WYPUST, WŁAZ, ODZYSK, PODDANY, PÓŁWYSEP, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, CHORDOFON, PEDAGOGIKA SPECJALNA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, ALBAŃSKOŚĆ, BYSTROŚĆ, RELACJA TOTALNA, BUTA, POŚWIST, PIERWSZA POMOC, ZERO ABSOLUTNE, FINEZYJNOŚĆ, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, SZEW CZASZKOWY, NAWA GŁÓWNA, PLUTOKRACJA, PODSTAWA POTĘGI, DARMOCHA, WYRAZISTOŚĆ, DZIUPLA, BEZSIŁA, NIEPODATNOŚĆ, ZAPYCHACZ, PRODUKTYWNOŚĆ, PAPROTNICA KRUCHA, NIEREGULARNOŚĆ, TRANSAKCJA SPOT, DEIZM, SEKUNDA, WRZÓD TWARDY, TEŚCIK, MALOWNICZOŚĆ, TOWAR AKCYZOWY, ŻART, RACJONALNOŚĆ, CAP, WYPŁATA, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, DOBROĆ, PSI GRZYB, IKEBANA, SZKOLNOŚĆ, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, BEMOL PODWÓJNY, WARIACJE, PODPORA, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, TELEMARK, NIEMRAWOŚĆ, LICZBA PRZESTĘPNA, EUGLENA ZIELONA, OKO, KRETY WORKOWATE, TOKSEMIA, NIEWYPARZONA GĘBA, ODCHYLENIE, PASEK, SZCZERBA, ŻAGIEL SKOŚNY, HORMON STERYDOWY, PROSTA, NIEZRĘCZNOŚĆ, PERFUMA, WODNIAK, ODSŁONIĘCIE, LEWAR, INSTYNKT ZACHOWAWCZY, FILOLOGIA POLSKA, PRZEBIEG, DZIDZIA-PIERNIK, MIESZANKA, JEMIOŁA, ZACZEPNOŚĆ, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, GALAKTOLIPID, INTUICYJNOŚĆ, PRAWDA, DOKONANOŚĆ, TEORIA GEOCENTRYCZNA, DZIEWICA, WYRAZ POKREWNY, PISCHINGER, ŚCISŁOŚĆ, BRZESZCZOT, ZATOR, MIKROPRĄD, FUNKCJA ADDYTYWNA, ŚLĄSKOŚĆ, JEDNOŻEŃSTWO, PLASTYCZNOŚĆ, BŁYSK, LUZACKOŚĆ, WERYZM, MACIERZYŃSKOŚĆ, BAKŁAWA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, MISKA, MATERIALIZM, BOCZEŃ, SWATKA, SPEKTAKL BALETOWY, OŚMIOKROTNOŚĆ, TRZECIORZĘDNOŚĆ, USZKO, PRZYGASZENIE, UMOWA BUKINGOWA, ŚWIADKOWA, PLEBEJUSZ, STAROPOLSZCZYZNA, TYGRYSIE OKO, MONARCHIA PARLAMENTARNA, POSIEW, POSYBILIZM, BEYLIZM, FENKAMFAMINA, ANTROPOCENTRYZM, ?FIRMÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.293 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO PRZYPOMINA FIGURĘ WOSKOWĄ, JEST JAK Z WOSKU, POZBAWIONE ŻYCIA, NIERUCHOME, SZTYWNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO PRZYPOMINA FIGURĘ WOSKOWĄ, JEST JAK Z WOSKU, POZBAWIONE ŻYCIA, NIERUCHOME, SZTYWNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WOSKOWATOŚĆ cecha czegoś, co przypomina figurę woskową, jest jak z wosku, pozbawione życia, nieruchome, sztywne (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WOSKOWATOŚĆ
cecha czegoś, co przypomina figurę woskową, jest jak z wosku, pozbawione życia, nieruchome, sztywne (na 11 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO PRZYPOMINA FIGURĘ WOSKOWĄ, JEST JAK Z WOSKU, POZBAWIONE ŻYCIA, NIERUCHOME, SZTYWNE sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO PRZYPOMINA FIGURĘ WOSKOWĄ, JEST JAK Z WOSKU, POZBAWIONE ŻYCIA, NIERUCHOME, SZTYWNE. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

x