MYXINI - MONOTYPOWA GROMADA PRYMITYWNYCH ZWIERZĄT MORSKICH ZALICZANYCH DO BEZŻUCHWOWCÓW (AGNATHA); ŚLUZICE PROWADZĄ NOCNY TRYB ŻYCIA; ŻYWIĄ SIĘ PADLINĄ, RYBAMI CHORYMI ORAZ UNIERUCHOMIONYMI W SIECIACH RYBACKICH; ZAMIESZKUJĄ WODY PRZYBRZEŻNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚLUZICE to:

Myxini - monotypowa gromada prymitywnych zwierząt morskich zaliczanych do bezżuchwowców (Agnatha); śluzice prowadzą nocny tryb życia; żywią się padliną, rybami chorymi oraz unieruchomionymi w sieciach rybackich; zamieszkują wody przybrzeżne (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MYXINI - MONOTYPOWA GROMADA PRYMITYWNYCH ZWIERZĄT MORSKICH ZALICZANYCH DO BEZŻUCHWOWCÓW (AGNATHA); ŚLUZICE PROWADZĄ NOCNY TRYB ŻYCIA; ŻYWIĄ SIĘ PADLINĄ, RYBAMI CHORYMI ORAZ UNIERUCHOMIONYMI W SIECIACH RYBACKICH; ZAMIESZKUJĄ WODY PRZYBRZEŻNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.482

GEEK, KIKUTNICE, LUGER, CHOMIK BAŁKAŃSKI, FILOLOGIA ORIENTALNA, CERATOFYLLID, ROOIBOS, PANOPTIKON, BUKIECIARZ, KARMNIK, MOGISYGMATYZM, MANDAT, POZBYCIE SIĘ, ZĘBIEŁEK BIAŁAWY, TRYBUT, AKSJOMAT, CIĄGNIK KOŁOWY, PŁYWACZEK, KORYNT, POJAZD SAMOBIEŻNY, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, KARMELÓWKA, LYNCH, VIKING, CYMBAŁY, AKTYWNOŚĆ, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, KAPLICA PRZYCMENTARNA, GEN RECESYWNY, FORTALICJA, ROZCZAROWANIE, BIAŁA GORĄCZKA, ZAWŁOKA, PRACE KONSERWACYJNE, PALLASYT, CZARDASZ, SKRĘT, FOTEL ROZKŁADANY, ŁADOWNIK, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, ONTOLOGIA, ŚLIWA, WYSYP, PŁYN, TŁUSZCZAK, ZWARCIE SZYKÓW, RAJTUZY, RUSYCYSTYKA, PRACUŚ, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, INTENDENT, ANABIOZA, SEN, SKORPIONY, DZIAŁANIE, PRZEGUB, LANSJER, STUDNIA, GALICYJSKI, MAŁPA WĄSKONOSA, WRÓG, PARASOLNIK, STAŁA SVEDBERGA, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, BRZEŻANKA, PAWIAN GWINEJSKI, ŚLEPE ŹRÓDŁO, BARYŁKA, TOŁHAJ, KARAKOL, KWALIFIKACJA, DEZADAPTACJA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, CZEKAN, FABRE, WODA GEOTERMALNA, SONOMETR, BOMBA GŁĘBINOWA, KTOŚ, WOŁYNIAK, RAZSOLNIK, PILON, ĆAKRA, WYKROCHMALENIE SIĘ, WYBUCH, WODA, ŻÓŁW OBRZEŻONY, BECHTER MOSKIEWSKI, MANDARYŃSKI, SILUMIN, SEMESTR LETNI, DEMOLUDY, PODUSZKA BALANSOWA, BUDYŃ, PODKOWIASTOGŁOWE, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, GUYS, SCYNKI WODNE, NAPIERANIE, RACHUNEK CAŁKOWY, KAPLICA, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, RUCH WAHADŁOWY, JAMA PACHOWA, GRANDA, WROTA, KONTROLA, PEPINIERA, PROWANSALSKI, CYPRYSIK JAPOŃSKI, AKWARYDY, WINDA, SKIBOB, FILM SAMURAJSKI, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, AKCELERATOR LINIOWY, MEGAFON, DIBIASI, BRAMKA LOGICZNA, MINERALOGIA, AUTOGIEŁDA, CZAGRA SENEGALSKA, REPRODUKCJA KULTUROWA, DEFLAGRACJA, PLANETARIUM, BANOWINA, ELIKSIR ŻYCIA, KREWETKA ELEGANCKA, BOROWODOREK, WĘGIERSKI, PANCERZ LAMELKOWY, PARALAKSA, ELEKTRONIKA, KWOTA POŁOWOWA, WET, AIOLI, KPINA, LIOTARD, CELEBRACJA, ŁOSKOT, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, DZIECIŃSTWO, CAPPIELLO, MAPA TEMATYCZNA, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, BLISTER, KORYTO, SKÓRNIK, WYSŁUGA LAT, POMÓR, MIEDNICZKA, DYŻURNY ŁĄCZNOŚCI, NURT, ESPERANTYSTA, IMMUNOHEMATOLOGIA, WYŚCIGÓWKA, OBRONA, BŁYSTKA OBROTOWA, WOMBATY, RYBA AMFIDROMICZNA, SĄD REJESTROWY, PATAGOZAUR, GAR, NARTA WODNA, MATKA-POLKA, FORUM, SYRENA ALARMOWA, BROSZA, KOMITAT, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, PODKOWA, WODOCIĄGOWNIA, SADYSTYCZNOŚĆ, RÓWNOWAGA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, KRATER BOCZNY, FIGURA, KAZUISTYKA, SIODŁO JUCZNE, PANAFRYKANIZM, DIAMAGNETYZM, ORTODONCJA, MONILOFITY, WZGÓREK NASIENNY, AZOTEK KRZEMU, GUZ ZŁOŚLIWY, MEDRESA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, REDOWA, EKONOMIA DOBROBYTU, KARDIOCHIRURGIA, BOCIAN, WOLNY RODNIK, ADWOKAT, SKAUT, ŹDZIERSTWO, CYSTOIDY, PRZEBIEG, BIOZA, SZEW PODNIEBIENNY, KINOMANIAK, TROJACZEK, AFRYKANERSKI, SADOWNICTWO, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, SOPRAN KOLORATUROWY, ARMIA, TOŃ WODNA, PUNKT KONSTRUKCYJNY, PISMO TECHNICZNE, POZYCJA TESTOWA, KONIEC, TEREN, RÓJ, ZAPAŁECZKA, EKSPEDYCJA, SPŁYW GRAWITACYJNY, KAMICA NERKOWA, CZARNA STOPA, GASTROENTEROLOGIA, WAPIENNIK, TOPIEL, WYCISK, POGO, ZMARTWIENIE, GIEŁDA SAMOCHODOWA, SARKOMER, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, BETON, BUTELKA, PANAMA, CEREMONIA, BŁAZENEK, TAMA, MIECZOGONY, PICOWNIK, FILOZOFIA MATEMATYKI, WSPOMNIENIE, MŁOTOWATE, ANONIMAT, CENA SKUPU, WSPÓŁUCZENNICA, KOŃ BUDIONNOWSKI, TOPOLOGIA MAGISTRALI, WSPÓŁUCZEŃ, COKÓŁ KONTYNENTALNY, KORELACJA ELEKTRONOWA, POMPA, FLAWONOL, PRZECIWNIK, HERBATNICA, RÓŻA PUSTYNI, ODRUCH RZEPKOWY, RAJA POLARNA, LAKIER, UDRY, SADZENIAK, WERSOLOGIA, KŁUSAK FRANCUSKI, IMMUNOFLUORESCENCJA, PASIECZYSKO, ZATRUCIE WODNE, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, SCENKA, TEORIA DOMINA, COROCZNOŚĆ, KRÓLIK, INTUICJONIZM, PUNKT DYMIENIA, PARAMEDYK, PLAMIEC AGREŚCIAK, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, PRZEDNÓWEK, PŁASZCZKA NAGA, LABORANT, KOSTNOJĘZYKOWE, MAKI, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, KULTURA ŁUŻYCKA, NUR BIAŁODZIOBY, ZGODA, INTERNACJONAŁ, ENTOMOFAGI, ARABESKA, MAKARON, MINÓG, LÓD FIRNOWY, EFEKT RYGLA, SIŁACZ, WODNOŚĆ, PUŁAP TEORETYCZNY, EKSTERN, ROŚLINA CIENIOLUBNA, KRYSTALOGRAFIA, KARONIN, DETERMINIZM, RYNEK KONTESTOWALNY, ?ANALIZA FINANSOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.482 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MYXINI - MONOTYPOWA GROMADA PRYMITYWNYCH ZWIERZĄT MORSKICH ZALICZANYCH DO BEZŻUCHWOWCÓW (AGNATHA); ŚLUZICE PROWADZĄ NOCNY TRYB ŻYCIA; ŻYWIĄ SIĘ PADLINĄ, RYBAMI CHORYMI ORAZ UNIERUCHOMIONYMI W SIECIACH RYBACKICH; ZAMIESZKUJĄ WODY PRZYBRZEŻNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MYXINI - MONOTYPOWA GROMADA PRYMITYWNYCH ZWIERZĄT MORSKICH ZALICZANYCH DO BEZŻUCHWOWCÓW (AGNATHA); ŚLUZICE PROWADZĄ NOCNY TRYB ŻYCIA; ŻYWIĄ SIĘ PADLINĄ, RYBAMI CHORYMI ORAZ UNIERUCHOMIONYMI W SIECIACH RYBACKICH; ZAMIESZKUJĄ WODY PRZYBRZEŻNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚLUZICE Myxini - monotypowa gromada prymitywnych zwierząt morskich zaliczanych do bezżuchwowców (Agnatha); śluzice prowadzą nocny tryb życia; żywią się padliną, rybami chorymi oraz unieruchomionymi w sieciach rybackich; zamieszkują wody przybrzeżne (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚLUZICE
Myxini - monotypowa gromada prymitywnych zwierząt morskich zaliczanych do bezżuchwowców (Agnatha); śluzice prowadzą nocny tryb życia; żywią się padliną, rybami chorymi oraz unieruchomionymi w sieciach rybackich; zamieszkują wody przybrzeżne (na 7 lit.).

Oprócz MYXINI - MONOTYPOWA GROMADA PRYMITYWNYCH ZWIERZĄT MORSKICH ZALICZANYCH DO BEZŻUCHWOWCÓW (AGNATHA); ŚLUZICE PROWADZĄ NOCNY TRYB ŻYCIA; ŻYWIĄ SIĘ PADLINĄ, RYBAMI CHORYMI ORAZ UNIERUCHOMIONYMI W SIECIACH RYBACKICH; ZAMIESZKUJĄ WODY PRZYBRZEŻNE sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - MYXINI - MONOTYPOWA GROMADA PRYMITYWNYCH ZWIERZĄT MORSKICH ZALICZANYCH DO BEZŻUCHWOWCÓW (AGNATHA); ŚLUZICE PROWADZĄ NOCNY TRYB ŻYCIA; ŻYWIĄ SIĘ PADLINĄ, RYBAMI CHORYMI ORAZ UNIERUCHOMIONYMI W SIECIACH RYBACKICH; ZAMIESZKUJĄ WODY PRZYBRZEŻNE. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

x