PLACODONTIA - RZĄD TRIASOWYCH GADÓW MORSKICH PRAWDOPODOBNIE Z RZĘDU SAUROPTERYGIA - PŁETWOJASZCZURÓW, JEDNAK ICH SYSTEMATYKA JEST NIEJASNA; ICH SKAMIENIAŁOŚCI ZNAJDOWANO NA TERENIE EUROPY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLAKODONTY to:

Placodontia - rząd triasowych gadów morskich prawdopodobnie z rzędu Sauropterygia - płetwojaszczurów, jednak ich systematyka jest niejasna; ich skamieniałości znajdowano na terenie Europy (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PLACODONTIA - RZĄD TRIASOWYCH GADÓW MORSKICH PRAWDOPODOBNIE Z RZĘDU SAUROPTERYGIA - PŁETWOJASZCZURÓW, JEDNAK ICH SYSTEMATYKA JEST NIEJASNA; ICH SKAMIENIAŁOŚCI ZNAJDOWANO NA TERENIE EUROPY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.080

ZACIOS, OPIEKUŃCZOŚĆ, MATRYCA STRUKTURALNA, BIAŁA HERBATA, ANTYHITLEROWIEC, REALIZM, PATATAJKA, TUZ, PRZEBRZYDŁOŚĆ, KMIEĆ, ZAGANIACZ, RZĄD, MASTYKS, PRZEWODNICZKA, TEOLOGIA NEGATYWNA, ŁACIŃSKOŚĆ, WYBITNOŚĆ, MYKOLOGIA, SKRYTOBÓJSTWO, DOMINIUM, EUCELOFYZ, AMALGAMAT, OAZIK, KLECANKA RDZAWOROŻNA, GŁUPKOWATOŚĆ, OWCA CZTEROROGA, MAGIEL, POWIEŚĆ SENSACYJNA, PODHALAŃSKI, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, ZAJĄC SZARAK, PRAWIDŁO, WESOŁOŚĆ, TRUP, ALBAŃSKOŚĆ, ŁUSKOWCE, MLECZNIK, METALIK OGNISTOSTERNY, FAETON, METODOLOGIA, KUSOKURKA PERLISTA, KOSARZ POSPOLITY, SIATKA POJĘCIOWA, STOLIK TOPOGRAFICZNY, MANDAT WOLNY, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, MRÓWKOLEW, PRZECZULICA SKÓRNA, POŚRÓDKI, SKRZYDŁOSZPONY, ORDYNACJA WYBORCZA, WYDRA, PANDERICHTYS, PATRYCJUSZ, DRZEWO KOSMICZNE, MRÓWKA FARAONA, ROSTBEF, TRANSPORT PNEUMATYCZNY, WARSZTAT STRATEGICZNY, POSTNIK, PRAWO DŻUNGLI, PRAWO DEWIZOWE, NAMPULA, LEKARZ DOMOWY, ZABAWOWOŚĆ, ASKEPTOZAUR, SILNIK BOCZNIKOWY, MŁOT, FACHOWIEC, ŻAGLICA, IDEALIZM OBIEKTYWNY, ZIMORODEK, OBIEKT WESTCHNIEŃ, PSYCHOTEST, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, SKALA RANKINE'A, OLFAKTOMETRIA, MYSZ POLNA, ROŚLINY RUDERALNE, KRAŚNIK PIĘCIOPLAMEK, NEK, FIZYKA MOLEKULARNA, SPORT EKSTREMALNY, JEDNOSTRONNOŚĆ, PRZĄDKA PIERŚCIENICA, PALMOWCE, CHORDOFON, SYGNAŁ RADIOWY, MŁOTOWATE, CYNKOTYPIA, SZATNIARZ, NIEGODZIWOŚĆ, ZAGADKA, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, SŁONACZEK, NIESPOKOJNOŚĆ, LELKOWE, ONIRYCZNOŚĆ, ISTOTA ZBITA, SKRĘTKOWATE, ALTANNIK, DRIBLER, SZAKŁAKOWATE, SCHADOW, GUBERNATOR GENERALNY, KAPAROWCE, PRĄTNIKOWCE, MINÓG STRUMIENIOWY, CIASNOŚĆ, WIELOPŁETWIEC, KURZYSKO, GUJOT, CZAS FIZYCZNY, LEKKOMYŚLNOŚĆ, JESIOTRY, SUAREZ, KORMOFITY, ENERGICZNOŚĆ, DIUGONIE, FORMALISTA, WELUR, TLENEK FOSFORU(V), ONTOLOGIZM, RAJD OBSERWOWANY, SPONDYLOSOMA, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, NAGÓRNIK, CĘGOSTEREK CHILIJSKI, OGONICE, PERKOŁYSKA, GOLEM, TANAGRA, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, NIELITOŚCIWOŚĆ, ZŁUDNOŚĆ, POTRZEBUJĄCA, PIENIĄŻEK, GADATLIWOŚĆ, CZART, HOMINIDY, GAZ OBOJĘTNY, RAMA KOMUNIKACYJNA, WOJSKI, PŁOMIEŃ, PIERWSZY, WYRAZ PODSTAWOWY, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, STACJA OBSŁUGIWANA, BIPOLARNOŚĆ, POZYTYWNOŚĆ, PAŹDZIOR, EMIGRACJA, BŁYSK, FILM KATASTROFICZNY, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, GAZELA PRZEWALSKIEGO, BIEG BEZPOŚREDNI, WYMIANA GAZOWA, AUTOTELICZNOŚĆ, BZYG, BAWOLEC, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, EGOISTYCZNOŚĆ, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, ROZTWÓR STAŁY, SREBRNA PAPROĆ, JAK, NIEDOJRZAŁOŚĆ, MŁYNOWY, GIL, STRZECHWOWATE, WALOR, KARDYNAŁ, PŁATNIK SKŁADEK, SPARTANKA, PLAGIOZAUR, ROZDZIAŁKA, ROŚLINA SŁONOLUBNA, PLISZKOWATE, MALACHICIK CIEMNY, STAWONOGI, ARIANIE, HENTAI, ROTA, KECALKOATL, SZYLDKRET, NAWAŁNIKI, ŻÓŁWIE MUŁOWE, GONIATYTY, ANGIOTENSYNA, ULEMOZAUR, LUSITANOZAUR, KOSARZ ZWYCZAJNY, WRÓBEL POŁUDNIOWY, NANDU, CIERLICA, PROSUMENT, PROGNOSTYK, PODGRUPA NORMALNA, AKROBACJA LOTNICZA, NATURYSTA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, ROMBOEDR, UPIĘKSZENIE, PRZEBÓJ, SZKOLNOŚĆ, POKOLENIE, OPONA RADIALNA, WAĆPANNA, KORAL MADREPOROWY, ZWROTNOŚĆ, BRZESZCZOTKOWATE, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, ŻÓŁWIE TRÓJPAZURZASTE, ŁADOWNICZY, DEFENSYWNOŚĆ, BIELNIK BIAŁY, ŁYSKA, KAMELEON ŻYWORODNY, SPRAWNOŚĆ, BEEBE, ŻÓŁW OZDOBNY, JAMRAJE, FONDUE, MALINOTRUSKAWKA, UMOWA BUKINGOWA, ROZGWIAZDA CZERWONA, GABLOTA, SZMOTŁOCHOWATE, LISTOWNICA JAPOŃSKA, KWAS AZOTOWY, ZAKRES, LIOPLEURODON, KRWIOBIEG PŁUCNY, TORFOWCOWATE, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, DOBRO PRAWNE, GRUPA LIEGO, SWÓJ, NIELOGICZNOŚĆ, REWOLUCJA, BUŁGARIA WOŁŻAŃSKO-KAMSKA, FUNKCJA SCHODKOWA, ZMOWA, CHYBOTLIWOŚĆ, MAŁPKA, SAMOLOT BOMBOWY, STOPA PROCENTOWA, OPOŁEK, OPIEKUŃCZOŚĆ, PASZCZUR, IZOTROPOWOŚĆ, UCIECZKA, TEORIA GEOCENTRYCZNA, SROKOSZ, BASEN PORTOWY, KANCIASTOŚĆ, JEŻOWATE, BIAŁA KSIĘGA, OCZYSZCZALNIK, MINÓG RZECZNY, ALTANNIK FIOLETOWY, SPEKTROMETRIA MASOWA, MENTOR, ZWIERZĘTA KOPALNE, EKSKLUZYWIZM, WYDMUSZKA, ŚWIATŁODRUK, MANATOWATE, OMIEG KOZŁOWIEC, PLUSZCZ, HOMARZEC, KONTRDEMONSTRACJA, RONDELA, TERAPIA REINKARNACYJNA, KREDKA ŚWIECOWA, PACZKA, METALOPROTEINA, SUMA WEKSLOWA, ANTYMONARCHISTA, USTERZENIE PŁYTOWE, CZARNA ROBOTA, CIEKŁOŚĆ, RYSUNEK, BEKON, SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ, WIEWIÓRECZNIKOWATE, SAUNAMISTRZ, ZALOTNIK KLINODZIOBY, NIEMRAWOŚĆ, DOBUDÓWKA, POLE WIROWE, PIJUS, ZAJOB, BYLICA BOŻE DRZEWKO, POCHŁANIACZ, OUTSIDER, ZGORZEL, GRZEBACZOWATE, ?NIESTABILNOŚĆ JEANSA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.080 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PLACODONTIA - RZĄD TRIASOWYCH GADÓW MORSKICH PRAWDOPODOBNIE Z RZĘDU SAUROPTERYGIA - PŁETWOJASZCZURÓW, JEDNAK ICH SYSTEMATYKA JEST NIEJASNA; ICH SKAMIENIAŁOŚCI ZNAJDOWANO NA TERENIE EUROPY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PLACODONTIA - RZĄD TRIASOWYCH GADÓW MORSKICH PRAWDOPODOBNIE Z RZĘDU SAUROPTERYGIA - PŁETWOJASZCZURÓW, JEDNAK ICH SYSTEMATYKA JEST NIEJASNA; ICH SKAMIENIAŁOŚCI ZNAJDOWANO NA TERENIE EUROPY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLAKODONTY Placodontia - rząd triasowych gadów morskich prawdopodobnie z rzędu Sauropterygia - płetwojaszczurów, jednak ich systematyka jest niejasna; ich skamieniałości znajdowano na terenie Europy (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLAKODONTY
Placodontia - rząd triasowych gadów morskich prawdopodobnie z rzędu Sauropterygia - płetwojaszczurów, jednak ich systematyka jest niejasna; ich skamieniałości znajdowano na terenie Europy (na 10 lit.).

Oprócz PLACODONTIA - RZĄD TRIASOWYCH GADÓW MORSKICH PRAWDOPODOBNIE Z RZĘDU SAUROPTERYGIA - PŁETWOJASZCZURÓW, JEDNAK ICH SYSTEMATYKA JEST NIEJASNA; ICH SKAMIENIAŁOŚCI ZNAJDOWANO NA TERENIE EUROPY sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - PLACODONTIA - RZĄD TRIASOWYCH GADÓW MORSKICH PRAWDOPODOBNIE Z RZĘDU SAUROPTERYGIA - PŁETWOJASZCZURÓW, JEDNAK ICH SYSTEMATYKA JEST NIEJASNA; ICH SKAMIENIAŁOŚCI ZNAJDOWANO NA TERENIE EUROPY. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x