WIĘKSZOŚĆ OSIĄGNIĘTA, GDY PODCZAS GŁOSOWANIA LICZBA GŁOSÓW ZA WNIOSKIEM JEST WIĘKSZA OD SUMY GŁOSÓW PRZECIW I WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ to:

większość osiągnięta, gdy podczas głosowania liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIĘKSZOŚĆ OSIĄGNIĘTA, GDY PODCZAS GŁOSOWANIA LICZBA GŁOSÓW ZA WNIOSKIEM JEST WIĘKSZA OD SUMY GŁOSÓW PRZECIW I WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.702

ZALEŻNOŚĆ, SIODLARSTWO, KOŁO, STAWONOGI, RODZINA NIEPEŁNA, ODSTRZAŁ, PŁOMYCZEK, TANAGRYJKA, BAJECZNOŚĆ, ALIENACJA POLITYCZNA, GORYL NIZINNY, NIEUBŁAGALNOŚĆ, KOLEJ GONDOLOWA, JAPOŃSKOŚĆ, LOTNE PIASKI, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, BALERON, KORNICKI, KOALA, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, IDIOMATYZM, WĘGORZOKSZTAŁTNE, KONTRGAMBIT GIANUTIO, ALDROWANDA, OSZOŁOM, CUKIER ZŁOŻONY, HAMULEC NAJAZDOWY, NIENOWOCZESNOŚĆ, KWADRAT MAGICZNY, TENOR DRAMATYCZNY, KOSZULKA WODNA, COCKNEY, WESELNIK, SMAR, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, ALLEN, STYRON, SÓL, NIEPOJĘTOŚĆ, WALENTYNKA, SKŁADNIA, NASTAWANIE, PRZEGUB, POBIAŁKA, GAŁKA BLADA, DIORAMA, DZIECINNOŚĆ, MASECZKA, OBUSTRONNOŚĆ, WSPOMNIENIE, KOŻUSZEK, BOBIK, WSPÓLNOŚĆ, GRUPA, ZORBA, DWUNASTOKROTNOŚĆ, SZWEDY, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, KOŻUCH, PRAKTYCZNOŚĆ, KAPRYŚNIK, KATAKAUSTYKA, KIELICH, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, ARARAT, KARMIN, WARSTWA ŚCIERALNA, TRZEJ KRÓLOWIE, BARWINEK POSPOLITY, OBSZAR ALIMENTACYJNY, MINÓG UKRAIŃSKI, BRUTALNOŚĆ, WIDEŁKI HERETYKÓW, LAMNOWATE, WOLNOŚCIOWIEC, GÓWNIANOŚĆ, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, GARDZIEL, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, WZÓR CIOŁKOWSKIEGO, ANALITYK, LAPILLE, KONCERNIAK, MOGISYGMATYZM, CHŁOPAK DO BICIA, SZKOLNOŚĆ, HURYTA, KAZUISTA, MATRYCA LOGICZNA, DRAMAT SĄDOWY, PARAPETÓWA, DACH ŚWIATA, DWORNOŚĆ, CHRZĄSTKA, ZGNIŁY KOMPROMIS, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, PAJĘCZYNÓWKA, LICZBA PIERWSZA, ANONIMAT, GOŁĘBIE SERCE, PUKAWKA, ALARM POWODZIOWY, ŁADUNEK BOJOWY, INWOLUCJA, PERKOZ, DENTYSTA, PRZESYP, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, WOODSTOCK, SEROKONWERSJA, JĘZYK DUNGAŃSKI, DIABELSKOŚĆ, BRYANT, PUPIL, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, RACJONALNA IGNORANCJA, SZUMOWINA, GRUBA LINIA, ŚNIEŻYCA WIĘKSZA, KROWIAK, REDOWA, SPEDYTOR, MOTOR, OKRĘT LINIOWY, PRACOHOLIK, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, TLENEK ŻELAZOWY, ODLEWARNIA, BIAŁY ŚPIEW, NASKÓREK, CZŁOWIEK GUMA, KOZIOŁ, PODZIELNIK, LIPA, PROSTAK, OGIEŃ OLIMPIJSKI, LITERAT, AKCJA, POLIMORFIZM, GALIARDA, MIASTO UMARŁYCH, WYBORY POŚREDNIE, TURBINA PAROWA, UKRAIŃSKOŚĆ, UWAŻNOŚĆ, FACH, ŚWIR, FUTBOL AMERYKAŃSKI, LICZBA PORZĄDKOWA, STOMATOLOG, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, NIEMĘSKOŚĆ, CHOROBA LENEGRE'A, RELACJA PEŁNA, WEKA, ZEGAR WODNY, DOSTRZEGALNOŚĆ, CHIRURG, SALK, RZECZOWNIK, PROTOBUŁGARSKI, BIEGŁOŚĆ, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, LICZBA, NAPÓR, KACZKA PO PEKIŃSKU, SKWAPLIWOŚĆ, TEORIA DOMINA, UNISTOR, NIEOCZYWISTOŚĆ, PIĘĆDZIESIĄTNICA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, FILOLOGIA NIEMIECKA, EUROPEJSKOŚĆ, CYKL KOSMICZNY, ZMOWA, PORAŻENIE MÓZGOWE, KĄT, UNIKATOWOŚĆ, HEGEL, UŁAMEK PIĘTROWY, ROMANISTYKA, BEZSENSOWNOŚĆ, SYNDROM, BAWOLE OKO, ZMIANA PATOLOGICZNA, WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA, CZARTER, GLINIANE RĘCE, DWUDZIESTA CZWARTA, SURF, CANTUS FIRMUS, CENTRALA, REWIZJA NADZWYCZAJNA, ŚPIEW, SOLFUGI, MOSTEK, LUTNIA, OSZCZĘDNOŚĆ, MSZA, NIELUDZKOŚĆ, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, JAZDA BEZ TRZYMANKI, TEMAT FLEKSYJNY, SYFON, STYL GRZBIETOWY, SAMOGRAJ, RAK, WYCZUWALNOŚĆ, DOBRO POZYCJONALNE, ZATRUDNIENIE, SZOK, PŁYTA KONTYNENTALNA, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, KSIĄŻĄTKO, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, ROTACJA, KNEDLE, ŻEBRO, CZEŚNIK KORONNY, DYSTANS, KRYSTALIZACJA, ANALIZA KOSZTÓW, SCREENSHOT, HIPOTERAPEUTA, DUR POWROTNY, CHOMIK TURECKI, METEORYT, PREKLUZJA, SIŁA AERODYNAMICZNA, NIEPRZYJEMNOŚĆ, PANNA NA WYDANIU, PIERNIK, SPŁYW, WARIACYJNOŚĆ, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, WERSJA STABILNA, SZYMEL, OPAKOWANIE, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, WYLĘG, AKROCYJANOZA, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, OPIEKUN FAKTYCZNY, TEATR LALEK, UJŚCIE, POMADKA, TKACZ, STEROWIEC SZKIELETOWY, KOLAMINA, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, ŚNIEG, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, PROGRESJA, EISEGEZA, ELEGIA, OKNO DIALOGOWE, ROMANISTA, IMADŁO ŚLUSARSKIE, PIES PRZECIWPANCERNY, POWAGA, JĘZYKI TURAŃSKIE, INTENSYWNOŚĆ, SIATKOWIEC, WIERNY, EURYBIONT, KASTYLIJSKI, DERMOKOSMETYK, WIELKOGŁOWOWATE, BOTULIZM DZIECIĘCY, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, PLAFON, SUBTELNOŚĆ, RADIESTETA, BEZAN, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, DZIEŃ ROBOCZY, OSIEMDZIESIĄTKA, PIERWSZOŚĆ, FLUID, BRACTWO KURKOWE, PŁYN NASIENNY, ARKEBUZER, ZABURZENIE NASTROJU, OPIEKUŃCZOŚĆ, NABOJKA, STOJAK, SUBTELNOŚĆ, BITNOŚĆ, WIĘZADŁO, SZOP, NAUKI PENALNE, ROOIBOS, ZABYTEK, KULTURA, RESZTKA, ZBIEG, ?ROSYJSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.702 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIĘKSZOŚĆ OSIĄGNIĘTA, GDY PODCZAS GŁOSOWANIA LICZBA GŁOSÓW ZA WNIOSKIEM JEST WIĘKSZA OD SUMY GŁOSÓW PRZECIW I WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIĘKSZOŚĆ OSIĄGNIĘTA, GDY PODCZAS GŁOSOWANIA LICZBA GŁOSÓW ZA WNIOSKIEM JEST WIĘKSZA OD SUMY GŁOSÓW PRZECIW I WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ większość osiągnięta, gdy podczas głosowania liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ
większość osiągnięta, gdy podczas głosowania liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się (na 20 lit.).

Oprócz WIĘKSZOŚĆ OSIĄGNIĘTA, GDY PODCZAS GŁOSOWANIA LICZBA GŁOSÓW ZA WNIOSKIEM JEST WIĘKSZA OD SUMY GŁOSÓW PRZECIW I WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - WIĘKSZOŚĆ OSIĄGNIĘTA, GDY PODCZAS GŁOSOWANIA LICZBA GŁOSÓW ZA WNIOSKIEM JEST WIĘKSZA OD SUMY GŁOSÓW PRZECIW I WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. Dodaj komentarz

5+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast