MASZYNA, KTÓREJ FUNKCJĄ JEST ROZDZIELANIE SUBSTANCJI ZIARNISTYCH NA SKŁADNIKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RAFA to:

maszyna, której funkcją jest rozdzielanie substancji ziarnistych na składniki (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RAFA

RAFA to:

struktura podwodna powstała przez nagromadzenie szkieletów organizmów rafotwórczych (m.in. koralowców) (na 4 lit.)RAFA to:

przenośnie to, co utrudnia, uniemożliwia osiągnięcie, zrealizowanie czegoś, przeszkoda (na 4 lit.)RAFA to:

przedmiot, który służy do rozdzielania lnu na główki i łodygi (na 4 lit.)RAFA to:

skała podwodna w formie wału albo grzbietu, której górna część znajduje się tuż pod albo tuż nad powierzchnią wody (na 4 lit.)RAFA to:

koralowa skała (na 4 lit.)RAFA to:

koralowa (na 4 lit.)RAFA to:

'koralowa' przeszkoda (na 4 lit.)RAFA to:

podwodny wał koralowy (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA, KTÓREJ FUNKCJĄ JEST ROZDZIELANIE SUBSTANCJI ZIARNISTYCH NA SKŁADNIKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.674

JEŻYNA POPIELICOWA, SPACHACZ ZIELONAWY, GŁOŚNIK OTWARTY, PĘCHERZYK, TELEWIZJA HD, ROZWAŻNOŚĆ, KUGLARSTWO, CIERŃ, KLEJÓWKA, AL SECCO, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, KRĘTARZ WIĘKSZY, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, POGODNOŚĆ, AUTSAJDER, PŁYTA DETONACYJNA, GŁUPKOWATOŚĆ, KICHA, USZKA, BUDOWACZ, PRAWO HUBBLE'A, SZYBKOZŁĄCZE, EGZYSTENCJALISTA, LAMPA OLEJNA, NIEPRAWDZIWOŚĆ, AKATALEKSA, CZTERDZIESTKA, JESIOTR ROSYJSKI, WSZECHMOCNOŚĆ, PRODUKCJA PIERWOTNA, ŁOMOT, JĘZYKI URALSKIE, OWRZODZENIE PIERWOTNE, POMOC, NASŁUCHOWIEC, OKAP, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, MIĘDLARKA, KRAKOWIAK, CELOWOŚĆ, NIEGODZIWOŚĆ, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, MUZYKA TŁA, FAJNOŚĆ, CENTRALNE OGRZEWANIE, SWOBODA, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, OCZY SZEROKO OTWARTE, CHODZĄCY TRUP, REMIS, ANODA, WŁAŚCIWOŚĆ FIZYCZNA, GRATIS, SWATKA, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, ZBIÓR DYSKRETNY, ZEBRA STEPOWA, KILOTONA, KOSZATNICZKA, ODWODORNIENIE, PRZEWODNICA, TEMPERATURA CURIE, CIEKAWSKOŚĆ, DZIEŁO SZTUKI, WOLNOŚĆ, BOASZKOWATE, MLECZARKA, PAN, MAKARON, EFEKTOWNOŚĆ, NIETOLERANCJA, PENDŻABSKI, ULEGŁOŚĆ, MATRYCA STRUKTURALNA, SSANIE, KAPERKA, NIEWYRAŹNOŚĆ, PRZYSADKA, ARSENEK, POSTĘP GEOMETRYCZNY, MOLALNOŚĆ, RZEP, PRZEGLĄD, WODA PODSKÓRNA, PROCH, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, WZORZEC ANALITYCZNY, WRZÓD HUNTERA, WYDERKA, MONARCHIA PARLAMENTARNA, WYŻSZA CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, GLOBALNOŚĆ, SZKODA MAJĄTKOWA, HOLENDER, KUC SZETLANDZKI, INICJATYWA PRYWATNA, KOLEKTYWIZM, KIERKI, DOBRA STRONA, JĘZYKI TURAŃSKIE, ŁYŻKA STOŁOWA, FIKCJA, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, KOROZJA CHEMICZNA, PIRYDOKSAL, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, CHOROBA OGUCHIEGO, EUKARIONT, ŻABA KRZYKLIWA, CHRZAN, KASZANKA, CIĄG GŁÓWNY, ZABAWIACZ, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, POLAROGRAFIA, SATELITA, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, BERA, OSTROŚĆ, BILET POWROTNY, GRĄD SUBATLANTYCKI, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, PRZEŁAWICENIE, WYBUCHOWA ATMOSFERA, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, TWIERDZENIE WILSONA, GRUCZOŁ MLECZNY, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, ALNICO, CHOROBA KAWASAKIEGO, KWADRATNIKOWATE, WYKŁADNIA AUTENTYCZNA, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, TUBUS, PARA, SPLĄTANIE, WYRAFINOWANOŚĆ, IDIOFON, BRYNDZA, KUM, HIEROFANT, BIOLOG MOLEKULARNY, SŁONOROŚL, WILGOTNOŚĆ, MIKROPRĄD, DOKTOREK, INFIKS, PODSZYWACZ, ROŚLINA WODNA, BEZPOŚREDNI CEL INFLACYJNY, BIDUL, PROGRESISTA, ZGORZKNIAŁOŚĆ, SĄŻNISTOŚĆ, ZDANIE, OCZODÓŁ, ABSORBANCJA, TAKSÓWKARKA, POSYBILIZM, SYMPTOMAT, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, UŚMIECH LOSU, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, GODZIWOŚĆ, ROŚLINY OSIOWE, PUNKT APTECZNY, PEŁNIA, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, WAR, LOPOLIT, MINIKOSZYKÓWKA, EKSŻONA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, KRETYŃSKOŚĆ, SŁUŻALCZOŚĆ, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, AKTORKA, ZGRZYBIAŁOŚĆ, MIEDNICZKA NERKOWA, CZERSKA, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, SAMOREALIZACJA, ŁACIŃSKOŚĆ, SEGREGACJA RASOWA, AKCJA NIEMA, PROFESKA, JEZIORO POLITROFICZNE, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, POPRZEWRACANIE, MAKI ZŁOCISTY, PRAWO, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, SILNIK OBCOWZBUDNY, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, PILATES, ARSENIN, KERMESYT, ŁOPIAN, NIEJEDNORODNOŚĆ, GRA NA ZWŁOKĘ, LEPIĘŻNIK BIAŁY, LOTERIA FANTOWA, OMIEG SERCOWATY, ZABYTEK, DZIARSKOŚĆ, GRA CYLINDRYCZNA, MINISIATKÓWKA, KONTRAKT MENEDŻERSKI, POMARAŃCZA, WARZYWO, BIEDA, DOM DZIECKA, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, ZYSK INFLACYJNY, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, ROŚLINA SŁONOLUBNA, KSENONOWA LAMPA ŁUKOWA, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, PLEBEJUSZ, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, PIORUN KULISTY, MŁODA, ZADUPIE, AUTOTEMATYZM, GODZINA REKTORSKA, ZBIÓR GĘSTY, KASSAWA, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, MASŁO, BIAŁY TRĄD, LANGE, MASZYNA ELEKTRYCZNA, OTWARTOŚĆ, FOLIARZ, WYSOKI KOMISARZ, GEOFIT KORZENIOWY, OBRZYD, OSOBOGODZINA, ŻART, HOMER, ABSORPCJA, PAPA MOBILE, ZATRUDNIENIE, PRZELICZNIK, DYSTRYBUTOR, FOTOGRAFIA LOTNICZA, ELEKTRON WALENCYJNY, PIEŃ TRZEWNY, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, ZEROWOŚĆ, JER TWARDY, OBRÓT SYNCHRONICZNY, SADYSTYCZNOŚĆ, POBUDKA, PRZEBRZYDŁOŚĆ, CHOROBOWE, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, ŁUPEK ŁYSZCZYKOWY, PROLETARIAT, MISIOWÓZ, FAZA DEPRESJI, KLUCZ UNIWERSALNY, PŁASZKA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, KALORMEN, POWSZECHNOŚĆ, START NISKI, EKWIPARTYCJA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, FILOZOFIA RELIGII, WPIERDOLKA, ELBAIT, WILK, NIEDOSTATECZNY, GENTELMAN, RYTUAŁ, BOMBA WULKANICZNA, WYBRANIEC, PLURALISTA, REFLUKS, USTĘPLIWOŚĆ, NOGA, NANSUK, ZŁOM, RUS, TURBINA POWIETRZNA, JĘZYK MASZYNOWY, BEZWIETRZE, ŁASKAWCA, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, KUZYN, EKSPEKTATYWA, IZOCHRONA, SUPERWAJZOR, MATERIA, KOŁOMYJKA, ?SPÓŁGŁOSKA DZIĄSŁOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.674 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA, KTÓREJ FUNKCJĄ JEST ROZDZIELANIE SUBSTANCJI ZIARNISTYCH NA SKŁADNIKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA, KTÓREJ FUNKCJĄ JEST ROZDZIELANIE SUBSTANCJI ZIARNISTYCH NA SKŁADNIKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RAFA maszyna, której funkcją jest rozdzielanie substancji ziarnistych na składniki (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RAFA
maszyna, której funkcją jest rozdzielanie substancji ziarnistych na składniki (na 4 lit.).

Oprócz MASZYNA, KTÓREJ FUNKCJĄ JEST ROZDZIELANIE SUBSTANCJI ZIARNISTYCH NA SKŁADNIKI sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA, KTÓREJ FUNKCJĄ JEST ROZDZIELANIE SUBSTANCJI ZIARNISTYCH NA SKŁADNIKI. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x