PODŁUŻNY ELEMENT TWORZĄCY STRUKTURĘ NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI LUB POJAWIAJĄCY SIĘ W NICH W WYNIKU JAKIEJŚ ZMIANY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WŁÓKNO to:

podłużny element tworzący strukturę niektórych substancji lub pojawiający się w nich w wyniku jakiejś zmiany (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WŁÓKNO

WŁÓKNO to:

podstawowa jednostka struktury wielu wyrobów tekstylnych, która charakteryzuje się znaczną długością i niewielkim przekrojem (na 6 lit.)WŁÓKNO to:

wydłużony, pojedynczy element tkanki mięśniowej lub nerwowej, pełniący wyspecjalizowane funkcje (na 6 lit.)WŁÓKNO to:

podłużna komórka roślinna, tworząca pasmo włókien, którego zadaniem jest wzmacnianie (na 6 lit.)WŁÓKNO to:

olbrzymia struktura wszechświata, ciągnąca się na przestrzeni od 70 do 150 megaparseków; jest skupiskiem gromad lub supergromad galaktyk (na 6 lit.)WŁÓKNO to:

obiekt topologiczny, przeciwobraz w rzutowaniu punktu w bazie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODŁUŻNY ELEMENT TWORZĄCY STRUKTURĘ NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI LUB POJAWIAJĄCY SIĘ W NICH W WYNIKU JAKIEJŚ ZMIANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.028

STĘŻENIE MOLALNE, WYWIAD SKARBOWY, MAKATKA, GÓWNOJAD, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, WSPÓŁKRÓL, NADNOSIE, BEZAWARYJNOŚĆ, ANTYKWARNIA, SALA, LITERATURA POPULARNA, ALMANACH, MALKONTENCTWO, TRANSPOZYCJA, OSTANIEC, LEGENDA, SIÓDMY, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, POKAL, OPAR, MISIOLUB, LUDWIK, PRZECIWSTAWIENIE, MONOGENEZA, FASCYNATOR, MATERIAŁ ROZSZCZEPIALNY, REFLEKS, OBSADA, SŁODZIAK, KAZUS, KOMPONENT, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, EKSHIBICJONISTA, METALICZNOŚĆ, ENTEROTOKSYNA, MARUDERSTWO, RZEŹNIK, NIEROZEZNANIE, LATO, MĘŻCZYZNA, WULKAN, KRUP, ZASTRZAŁ, NADZIENIE, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, WERANDA, BUSINESSMAN, BATUTA, RYGIEL, KAFETERIA OTWARTA, SZKOŁA ŚREDNIA, POPRZEDNICA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, ANKUS, LWIA CZĘŚĆ, DEZINTEGRACJA SKAŁ, GETTO ŁAWKOWE, KRAWIECZYZNA, KRÓL, KUMOTERSTWO, WSCHÓD, NIEZBIEŻNOŚĆ, ŻARTOWNIŚ, DOBRO PRAWNE, CZOŁDAR, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, NEKTARNIK, NAWROTOWOŚĆ, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, PACZKA, ZARODEK, HAK, BIURO, PRZYDAŚ, REPRESJA, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, DODAJNIK, LINIA ABSORPCYJNA, SZNUR, SALWINIOWCE, CZOŁÓWKA, MIKROSTRUKTURA, ŁAŻENIE, INŻYNIER DUSZ, ABNEGATKA, ROZWÓJ ZALEŻNY, PUDDING, ROZTRUCHAN, RELIKT, RUADA, KROSOWNICA WIZYJNA, ZACHŁYST, GAŁĄŹ, KSYLOFAGIA, MECHOWCE, ZBROJA, PUSTAK ŚCIENNY, WAPER, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, MOBING, STRZAŁA, POWIERZCHNIA STEROWA, FĄFEL, INTROJEKCJA, WAŁECZEK, BROMOLEJ, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, PÓŁROCZNIK, WARTOWNIK, SZUM, ODNIESIENIE, OSUWISKO, UKŁAD, POMPA WYPOROWA, SIATKA POJĘCIOWA, CUD, ODKOS, BERGMAN, PIĄTKA, ZNAK, BRODAWKA PŁCIOWA, PROSZEK, ORIENTACJA, KULTURA MINOJSKA, NIECKA, WŚCIBSKOŚĆ, ZESPÓŁ TUMARKINA, FELINOLOGIA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, REAKCJA PODSTAWIANIA, WIEŻA, GARNEK, CHEMIA NIEORGANICZNA, NARKOTYZER, CZARCIE NASIENIE, BUŁAN, BUFET, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, CZAS MĘSKI, ALUMN, LEJBIK, CIEMNA KARTA, MISTRZ, HOL, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, DWUTLENEK SIARKI, HALO, TRZECI PLAN, ALDO, GEOELEKTRYKA, TWARDZIAK, PRÓG WYBORCZY, KOCHAŚ, SPRAY, SSAK, ZAPRZĄG, MUGOL, BUTA, SZLARA, HACJENDA, BUTERSZNYT, KIELICH, WYRAZISTOŚĆ, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, ARABESKA, ZADRAPNIĘCIE, WYCISKANIE, ADRESAT, WIELOETAPOWOŚĆ, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, ZBÓJNICKI, SKRZYNIA BIEGÓW, MIŃSZCZANIN, SYNONIMIKA, KAWALKADA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, PORZĄDEK JOŃSKI, AUTOMAT TELEFONICZNY, LILIPUTKA, CIAŁO MIGDAŁOWATE, CHAOS, MYJNIA, ELEMENT ROZDZIELCZY, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, PIŁA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, KRAJ, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, AKCELERATOR LINIOWY, PODATEK BASENOWY, REWIZJONIZM, PŁATNOŚĆ BALONOWA, OPOZYCJONISTA, ABRAZJA, ZEW, MECHANIKA PŁYNÓW, TOP, PISAWA, NOSACZ SUNDAJSKI, DIWA, SZTURWAŁ, AFERA KOPERKOWA, TAJSTRA, BAROTROPIA, SKORPIONY, WIDEOMAN, WĄTROBIANKA, CZARNA MOWA, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, KRĘGOWIEC, LIST ZASTAWNY, OLEJEK ETERYCZNY, CIOTCZYSKO, CÓRKA ŚMIECIARZA, SKOPEK, PRASA, PRERAFAELITA, JEZIORO TEKTONICZNE, KOLUMNA, DENIALIZM, RAGOUT, RASOWOŚĆ, TEOLOGIA NATURALNA, AKLIMATYZACJA, RESPIRATOR, OLIGOMER, OLEJ SILNIKOWY, PRZENOSKA, KWASZARNIA, FILOLOGIA, ZBROJA PEŁNA, KAPLICA CHRZCIELNA, OSTRA AMUNICJA, QUEBECKI, KRÓTKOWIDZTWO, SAMORZUTNOŚĆ, RAPTULARZ, KANAŁ, TRZEPOT, HANGAR, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, ZBAWCZYNI, KONTROLA DOSTĘPU, CZYNNIK ENDOGENICZNY, GODET, SKRZYPOWE, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, DUCH OPIEKUŃCZY, MIERNIK, CUKIER ZŁOŻONY, BAWOLE OKO, REAKTYWACJA, CYMES, TOPOLOGIA SZYNOWA, TEST, HAMULEC, ARYSTOKRACJA SENATORSKA, CZOŁOWNICA, ZAPITA, PATAGOZAUR, DIADEM, ARSYNA, POLICHLOREK WINYLU, NOMADYZM, DYFTERIA, OCIEKACZ, KEFALINA, ZMOWA CENOWA, KASETA, PRZYLĄDEK, PIEPRZ, F, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, MOPS, PRZEGUBOWIEC, DRYBLING, PONDERABILIA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, WYROŚL, POKRYWA, TYSIĄC, POŚWIST, ŚMIAŁEK, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, LICA, BAZA TRANSPORTOWA, GREKA, SMOCZEK, TORSJE, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, POCIĄG METRA, PLUTON, FUTURE, UŁUDA, RUCH IZOSTATYCZNY, ?PŁYN ZŁOŻOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.028 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODŁUŻNY ELEMENT TWORZĄCY STRUKTURĘ NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI LUB POJAWIAJĄCY SIĘ W NICH W WYNIKU JAKIEJŚ ZMIANY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODŁUŻNY ELEMENT TWORZĄCY STRUKTURĘ NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI LUB POJAWIAJĄCY SIĘ W NICH W WYNIKU JAKIEJŚ ZMIANY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WŁÓKNO podłużny element tworzący strukturę niektórych substancji lub pojawiający się w nich w wyniku jakiejś zmiany (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WŁÓKNO
podłużny element tworzący strukturę niektórych substancji lub pojawiający się w nich w wyniku jakiejś zmiany (na 6 lit.).

Oprócz PODŁUŻNY ELEMENT TWORZĄCY STRUKTURĘ NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI LUB POJAWIAJĄCY SIĘ W NICH W WYNIKU JAKIEJŚ ZMIANY sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - PODŁUŻNY ELEMENT TWORZĄCY STRUKTURĘ NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI LUB POJAWIAJĄCY SIĘ W NICH W WYNIKU JAKIEJŚ ZMIANY. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast