CYFRA, LICZBA 0; NEUTRALNY ELEMENT DODAWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZERO to:

cyfra, liczba 0; neutralny element dodawania (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZERO

ZERO to:

brak czegokolwiek, nic (na 4 lit.)ZERO to:

punkt na skali, od którego rozpoczyna się mierzenie (na 4 lit.)ZERO to:

mało ważna osoba (na 4 lit.)ZERO to:

owalna cyfra (na 4 lit.)ZERO to:

na początku skali (na 4 lit.)ZERO to:

na początku miary (na 4 lit.)ZERO to:

owalne nic (na 4 lit.)ZERO to:

bezwzględne nic (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CYFRA, LICZBA 0; NEUTRALNY ELEMENT DODAWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.376

MOLALNOŚĆ, NORMA PRAWNA, GODŁO HERALDYCZNE, PANTOGRAF, LICZBA ZESPOLONA, WKŁAD, POLITYKA ENERGETYCZNA, PIEPRZ, POCHŁANIACZ, ŁUK OPOROWY, ŁĄCZNOŚĆ, KONTROLKA, KWINTYLIARD, MACIEJÓWKA, OBSADA, LEKARZ RODZINNY, LICZBA UJEMNA, GŁOŚNIK OTWARTY, MISKA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, LOTKA, LIMBUS, TARCZA, MIANOWNIK, LICZBA AUTOMORFICZNA, RILEY, DZIESIĄTKA, KLEPKA, FIGURA HERALDYCZNA, WPUST CZOPKOWY, USZAK, KOŁECZEK, DĘTKA, INCYTATOR, POSTERUNEK OBSERWACYJNY, ZGRZEBŁO, DZIELNA, LUNETA, PIKSEL, ANEMOSTAT, WYRWA, BASTION, MIECZ, UCHWYT NOŻOWY, PRZYPORA, CHWYTNIK, RDZEŃ PACIERZOWY, KLAWISZ, KOLOROWOŚĆ, DRĄŻEK SKRĘTNY, WIELOMIAN, WYMIAR, NEUTRALNOŚĆ, STACJA DYSKÓW, OSTROKÓŁ, WĘDZIDŁO, OBIEKT NATURALNY, PRZĘSŁO, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, ŁĄCZNIK, BEZSTRONNOŚĆ, WPUST, GABION, PĘTLICA, ADAPTOR, LICZBA FERMATA, RAWELIN, LICZBA ALGEBRAICZNA, LICZBA, PAŁĄK, SIEDEMDZIESIĄTKA, RYGIEL, KWADRANT, MELODYKA, WYRAZ SKRAJNY, MÓZGOWIE, ADAPTER, PAS KOALICYJNY, RUADA, ZERO, DOMINANTA KOMPOZYCYJNA, ADIDAS, OPŁATA RYCZAŁTOWA, REAKCJA POŁÓWKOWA, PĘCZEK HISA, CHŁODNIK, PENSUM, STRZEMIĘ, HALA PERONOWA, PIEPRZ CZERWONY, TONACJA, GOLONECZKA, OPASKA, SZCZOTKA, GOLONKA, SZYJKA, PLUS, PARZENICA, WSZYSTKOWIDZĄCA, PINAKIEL, LICZBA, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, NÓŻ, ZAWIESZKA, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, SOCJOLOGIA RADYKALNA, LICZBA CHROMATYCZNA, BROSZA, ODDZIAŁ ZAPOROWY, ZWORKA, WKRĘTKA, STOLEC, FIGURA, KLEPISKO, ZERO BEZWZGLĘDNE, KOMPONENT, ŻOŁĄDEK, TELAMON, PODSTAWA POTĘGI, UCIOS, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, JARZMO, KORZEŃ, BUFOR, DEKORACJA, KOZUBA, DNO KWIATOWE, KOŁEK, KIEŁ, BLOK, ŁUK PÓŁPEŁNY, STÓŁ, POWIELACZ ELEKTRONOWY, NIEDOMÓWIENIE, PRZEWÓD ELEKTRYCZNY, OBSADA ETATOWA, WIĘZAR, CEWKA INDUKCYJNA, TRZĘSAK, DWUDZIESTKA, CZWÓRKA, SIÓDEMKA, LICZBA PRZECIWNA, SŁUCHAWKA, ŚLIMAK, DYBY, WIELOŚCIAN FOREMNY, KIPA, UPOLITYCZNIENIE, ODBÓJ, WYPUST, PAŁĄK, SAMOCHÓD GAŚNICZY, KARTRIDŻ, PLUS, WIĄZANIE, ZDERZAK, DŹWIĘK, TWÓR, ŁĄCZÓWKA, SKALAR, STANIK, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, ANTEFIKS, MEDALION, UKŁAD LOGICZNY, POPRZECZKA, ELEMENT ROZDZIELCZY, GWÓŹDŹ, ASTRONOMICZNA LICZBA, MESZ, OPORNIK, PROPOZYCJA UKŁADOWA, ELEMENT, LICZBA PORZĄDKOWA, WĄTEK, LICZBA PIERWSZA, TROGLOKSEN, KOSZ SZAŃCOWY, INDUKTOR, BAWEŁNIANKA, LUDŹ, CYFRA, PODSTAWA, GRUPA ADDYTYWNA, RAWELIN, WIĄZADŁO GŁOSOWE, TWIERDZENIE WILSONA, MASZYNKA, PŁAT, GOLONKO, JELEC, WIĄZANIE, TRZON, ZASADA DOBREGO UPORZĄDKOWANIA, TORSJA, TYRYSTOR, ELASTYK, PISZCZAŁKA ORGANOWA, STOPA MENNICZA, ÓSEMKA, KLAWISZ, WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO, CYFRA RZYMSKA, KOMÓRECZKA, PAKIET, ADIDASEK, KAMUFLAŻ, SERCE, KRATKA ODPŁYWOWA, PIÓRO, DZIAŁANIE ARYTMETYCZNE, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, KOMÓRKA, KOMÓRECZKA, SPOJLER, SZACHOWNICA, GARDA, LEJ, KORBKA, NUMEREK, BOLEC, LIGATURA, LICZBA KARDYNALNA, WIĘZADŁO GŁOSOWE, ŁUSKA, BACIK, SYLOGIZM, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, BASTION, OBEJMA, LEUKOCYT, ROZWIDLACZ, EKSCENTRYK, LISEK, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, ELEMENT, KOZIOŁ OPOROWY, ZBIÓR RZECZY, PARZYSTOŚĆ, MARS, KIEŁZNO WĘDZIDŁOWE, ALGEBRA LOGIKI, LICZBA ZŁOŻONA, ŁĄCZNIK, CHUSTA, SZYJA, CYNADRA, BLOK ŚCIENNY, PRZEWODZIK, CZŁON, TIURNIURA, DŹWIGAR, KÓŁKO, OBSADKA, KSZTAŁTKA RUROWA, LICZBA PORZĄDKOWA, WIESZAK, FEERIA, PÓŁKOSZULEK, KOTEW, SKŁADNIK, MUSZLA, ANTENA, TRZYNASTKA, KOMPLEKS, PANCERZ, KOMORA RATOWNICZA DAVISA, NUMER INWENTARZOWY, CZĄSTKA, DETAL ARCHITEKTONICZNY, OZÓR, KRENELAŻ, TUBING, IGŁA, WSTAWKA, DZIELNIK, MIESZEK, MOSTEK, BULWAR, RELACJA ZWROTNA, DYSPOZYCJA, SERIA, WSZYSTKOWIDZĄCY, OBFITOŚĆ, TERMOSTAT, KASECIAK, ŚWIATŁO CZERWONE, TAŚMA, ELEMENT FLORYSTYCZNY, FURDYMENT, PODATEK WYRÓWNAWCZY, SCHODEK, CZOP, ALKOHOLIZM, ASTATYZM, ZDOBINA, CYFRA, KANAŁ WENTYLACYJNY, ?PIERŚCIEŃ ZEROWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.376 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CYFRA, LICZBA 0; NEUTRALNY ELEMENT DODAWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CYFRA, LICZBA 0; NEUTRALNY ELEMENT DODAWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZERO cyfra, liczba 0; neutralny element dodawania (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZERO
cyfra, liczba 0; neutralny element dodawania (na 4 lit.).

Oprócz CYFRA, LICZBA 0; NEUTRALNY ELEMENT DODAWANIA sprawdź również:

upodobanie do rozrywek, zabawy, imprez ,
młody pęd krzewów do wegetatywnego rozmnażania się, m.in. maliny, winorośl ,
belka utrzymująca strop ,
turecki podpułkownik ,
Allium cyaneum - gatunek rośliny z rodziny amarylkowatych ,
zbiór wszystkich takich par uporządkowanych (a, b), że a należy do zbioru A i b należy do zbioru B ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
eufemistycznie - sytuacja kompletnego chaosu ,
górny, lekki pokład na statku wodnym ,
stan w środkowej części USA, na Wielkich Równinach, obszar 200 tys.km2,stolica Lincoln ,
styl architektoniczny wprowadzony przez Stanisława Witkiewicza w latach 90. XIX wzorowany na tradycyjnym budownictwie górali podhalańskich i wzbogacający je elementami secesji ,
organizator wystawy lub osoba, która użycza eksponatów ,
niewielki projekt, wytwór multimedialny (np. filmik, nagranie, krótka płyta), który ma być formą demonstracji (demo) ,
narzędzie rolnicze w postaci grzebienia osadzonego na trzonku, służące do grabienia ,
specjalnie powołany zespół pracowników zakładu gazowniczego, mający na celu podjęcie działań w nagłych przypadkach ulatniania się gazu ziemnego w miejscach do tego nieprzeznaczonych ,
chromosom determinujący płeć u rozdzielnopłciowych organizmów eukariotycznych ,
magnat ,
szczególna, trwała forma poświęcenia życia Bogu, definiowana w prawie kanonicznym ,
wiatr wiejący nad jeziorem Garda ,
pluskwiak równoskrzydły z podrzędu czerwców, szkodniki upraw; sadów ,
krzywa trójwymiarowa zakreślona przez punkt poruszający się ze stałą prędkością po tworzącej walca lub stożka, który obraca się jednocześnie ze stałą prędkością kątową wokół swej osi ,
w taoizmie: zasada leżąca u podstawy wszechświata, rządząca przyrodą wraz ze społeczeństwem jako jej częścią ,
zdrobniale - kot, zwierzę domowe ,
liczba obiektów, które - ustawione w regularnej trójkątnej siatce - mogą utworzyć kształt wypełnionego trójkąta równobocznego, w którego boku stoi n obiektów ,
okrągły opłatek będący przedmiotem ofiary mszalnej ,
miasto w europejskiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Kamą ,
pogląd, że Bóg stworzył wszechświat w akcie creatio ex nihilo ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej w płn. części Sachalinu, ośrodek eksploatacji ropy naftowej ,
miasto ze słynnym całunem

Komentarze - CYFRA, LICZBA 0; NEUTRALNY ELEMENT DODAWANIA. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast