LICZBA OBROTÓW DANEGO CIAŁA WYKONYWANA W JEDNOSTCE CZASU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA to:

liczba obrotów danego ciała wykonywana w jednostce czasu (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LICZBA OBROTÓW DANEGO CIAŁA WYKONYWANA W JEDNOSTCE CZASU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.015

PŁASZCZKOKSZTAŁTNE, ORGIA, ELEWACJA, CYKL PRECESYJNY, MASA RELATYWISTYCZNA, MIERNIKOWCOWATE, LICZBA FIBONACCIEGO, BREST, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, SZMAT, DUPCIA, REGUŁA ALLENA, IMMUNOLOGIA, DRAMATYKA, LICZBA POJEDYNCZA, FUZJA PIONOWA, HABER, PRZEPĘD, TACHOGRAF, NOSOROŻEC, METAMER, WYKRĘTAS, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, BREWICERATOPS, ODDYCHANIE TKANKOWE, SZUANGMIAOZAUR, OBLITERACJA, AKLIMATYZACJA, PŁAZY OGONIASTE, OKRĄGŁOŚĆ, STYMULACJA, ARMILA, PRĘDKOŚĆ KĄTOWA, KAMASZE, GATUNEK INWAZYJNY, OSTATNIE PODRYGI, KANGNAZAUR, UDERZENIE, PROPRIOCEPCJA, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, POWSZECHNY OBOWIĄZEK WOJSKOWY, PROGLOTYD, GODZINA LEKCYJNA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, PŁÓD, NAKŁUCIE, DZIESIĘCIOLECIE, ORTEZA, LENIWKA, KODEKS KARNY, GOSPODARKA NARODOWA, CZTERNASTKA, WNĘTRZNOŚCI, S, SEKSTET, COLOGARYTM, RADIOLOGIA, PUCHLINA WODNA, CHRONOGRAF, LOKATA RENTIERSKA, CHAŁUPNICTWO, GRAFIKA, JĄDRO, DEPILATOR, OBSŁUGA, WAGA, WĘZEŁ, WSPÓŁRZĘDNA, NADSUBSKRYPCJA, TEATR, EWALUACJA EX-POST, HISTOLOGIA, PIERWSZOŚĆ, CZYNNIK ABIOTYCZNY, REAKCJA WYPROSTNA, GOSPODARKA RABUNKOWA, UŁAMEK SEKUNDY, HESPEROZAUR, GALWANOTERAPIA, PRĘŻNOŚĆ, IZOTERMIA, CZAS PLANCKA, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, SEGMENT, KRYL ANTARKTYCZNY, PALUSZEK, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, DUAL, LICZBA UJEMNA, PRZEWRÓT, MODELUNEK, JEDNOŚĆ, STAN, E, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, UCHWAŁA, NADŚWIETLNA, PRACA SPOŁECZNA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, WĄŻ, BIEGUN, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, IZBA CHORYCH, AMORFICZNOŚĆ, MINUTA, BLOK, DZIEWIĘTNASTKA, AKCENT RUCHOMY, TERCJA, MITSUKURINA, CZUBUTIZAUR, KLAOZAUR, GŁADZIZNA, WYWIJAS, SZYJA, PENSUM DYDAKTYCZNE, GLOBUS, ALASKACEFAL, CLEARING, INTEGRALNOŚĆ TERYTORIALNA, ESKIMOSEK, GODZ, KOMPLEKSJA, CIERNIOGŁOWY, JASNOWIDZTWO, SPECJACJA RADIACYJNA, LICZBA, PRZEPSZCZELENIE, INTERMEZZO, PRĘDKOŚĆ WZGLĘDNA, LUFA, SEKUNDA, FEERIA, CESJA NALEŻNOŚCI, OLIGOPOL, CHITYNA, CHWILA, JAMA CIAŁA, PRACA NAKŁADCZA, WUEF, LICZBA PRZESTĘPNA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ABRAZJA, BÓBR EUROPEJSKI, ZWÓJ RDZENIOWY, GRZYB SITARZ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, KWALIFIKATOR, REDAKTORSTWO, ALETOPELTA, POLITYKA KURSOWA, ROPNIAK, TERMOIZOLACJA, TARCIE, TEJU Z CHILE, AKT, STRUMIEŃ, LICZBA BARIONOWA, DYSPOZYTOR, FIGURKA, SŁABOŚĆ, ARMIA, NEOTENIA, KWALIFIKACJA, DOGRYWKA, SKORUPIAKI WYŻSZE, ROSŁOŚĆ, PRĘDKOŚĆ UCIECZKI, LEGALIZACJA PONOWNA, ANTROPOTOMIA, DUPAL, BEZBRZEŻ, GRUPA, NIEDOWŁAD POŁOWICZY, TUSZ, IMPULS, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, RESET, OPRYCHÓWKA, OBRAZ, AMBYSTOMY, CHWILA, PRZERYWKA, ŁACHOTKI, RODZEŃSTWO SYJAMSKIE, DONATELLO, KONTYNGENT, TEMPERATURA BARWOWA, KOORDYNAT, SCENOPISARSTWO, KRYTERIUM STEROWANIA, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, MATKA, BEZAN ŻAGIEL, EFEKT ZATŁOCZENIA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, GROT, SĄD OGÓLNY, PRĘDKOŚĆ OBROTOWA, OŚ STRZAŁKOWA, LICZBA NATURALNA, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, LISTA TRANSFEROWA, STW, PISMO, BEZPOSTACIOWOŚĆ, OPCJA WALUTOWA, KOŃCZYNA DOLNA, DZIESIĄTKA, GLOBUS, DUPOGODZINA, ZAWZGÓRZE, KOLOGARYTM, CEWNIK, ŚLUZAK, ZERO, POBOROWY, TERMINATOR, PENSUM, ROZGWIAZDY, NOGA, PRZECIWSTAWIENIE, KRATER METEORYTOWY, ZAKON, REZERWA, GOSPODARSTWO KRAJOWE, TEKTONIKA, RATING KREDYTOWY, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, LICZBA DODATNIA, WĘDRÓWKA DUSZ, ROZRYWKOWOŚĆ, LICZBA PARZYSTA, PARADYGMAT, PARABOLOIDA OBROTOWA, METODA TERMICZNA, PENSUM, ROPUCHY NOSATE, KONCENTRACJA, DRYF GENETYCZNY, WORECZEK, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, LICZBA CHROMATYCZNA, MULTIKULTURALIZM, KONFERENCJA EPISKOPATU, CLUBBING, METAMERIA, UNIWERSUM, KWAZIKRYSZTAŁ, PINGWIN PRZYLĄDKOWY, WÓR, SUBTELNOŚĆ, MOL, SATYR, PANEL ADMINISTRACYJNY, PRZEPROST, DOBA, PRAWNICTWO, KONFIGURACJA, PRACA SEZONOWA, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, ELIPSOIDA OBROTOWA, POLIGYNANDRIA, KOŃCZYNA, PRACA TYMCZASOWA, BIAŁY ŚPIEW, REKONSTRUKTOR, TURYSTYKA PRZYJAZDOWA, PARÓWKA, GRZBIET, KOŃCZYNA GÓRNA, UKŁAD NIESTACJONARNY, CZUANDONGOCELUR, CHITYNA, MGNIENIE OKA, DOBA, PRAWO OBYWATELSKIE, WYSIĘK, WYMAGANIA SYSTEMOWE, RAMA CHRONOLOGICZNA, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, OBFITOŚĆ, HUMANOID, LICZBA RZECZYWISTA, GIMNASTYKA MÓZGU, ANTYKWARK, SZCZEPONOGI, WOJSKA LĄDOWE, MIMETYZM, LĘG, PARK, LUSITANOZAUR, KRAJALNIA, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, GASPARINIZAURA, SYGNAŁ DYSKRETNY, ?GENERALICJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.015 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LICZBA OBROTÓW DANEGO CIAŁA WYKONYWANA W JEDNOSTCE CZASU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LICZBA OBROTÓW DANEGO CIAŁA WYKONYWANA W JEDNOSTCE CZASU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA liczba obrotów danego ciała wykonywana w jednostce czasu (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
liczba obrotów danego ciała wykonywana w jednostce czasu (na 16 lit.).

Oprócz LICZBA OBROTÓW DANEGO CIAŁA WYKONYWANA W JEDNOSTCE CZASU sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - LICZBA OBROTÓW DANEGO CIAŁA WYKONYWANA W JEDNOSTCE CZASU. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x