DREWNIANY INSTRUMENT MUZYCZNY WYDAJĄCY PRZY POTRZĄSANIU CHARAKTERYSTYCZNE DŹWIĘKI, SKŁADAJĄCY SIĘ Z DESECZKI OSADZONEJ NA RĄCZCE ORAZ ZAMOCOWANEGO NA ZAWIASIE MŁOTKA, KTÓRY UDERZAJĄC W DESECZKĘ WYDAJE KLEKOCZĄCY DŹWIĘK; RÓWNIEŻ: URZĄDZENIE, KTÓRE DZIAŁA NA ZASADZIE UDERZANIA JEDNĄ POWIERZCHNIĄ W DRUGĄ W CELU UZYSKANIA DŹWIĘKU KLEKOTANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLEKOTKA to:

drewniany instrument muzyczny wydający przy potrząsaniu charakterystyczne dźwięki, składający się z deseczki osadzonej na rączce oraz zamocowanego na zawiasie młotka, który uderzając w deseczkę wydaje klekoczący dźwięk; również: urządzenie, które działa na zasadzie uderzania jedną powierzchnią w drugą w celu uzyskania dźwięku klekotania (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLEKOTKA

KLEKOTKA to:

kobieta, która dużo, szybko, zawzięcie mówi, często rzeczy pozbawione głębszego sensu; papla, pleciuga (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DREWNIANY INSTRUMENT MUZYCZNY WYDAJĄCY PRZY POTRZĄSANIU CHARAKTERYSTYCZNE DŹWIĘKI, SKŁADAJĄCY SIĘ Z DESECZKI OSADZONEJ NA RĄCZCE ORAZ ZAMOCOWANEGO NA ZAWIASIE MŁOTKA, KTÓRY UDERZAJĄC W DESECZKĘ WYDAJE KLEKOCZĄCY DŹWIĘK; RÓWNIEŻ: URZĄDZENIE, KTÓRE DZIAŁA NA ZASADZIE UDERZANIA JEDNĄ POWIERZCHNIĄ W DRUGĄ W CELU UZYSKANIA DŹWIĘKU KLEKOTANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.929

WIDZENIE FOTOPOWE, CIAŁO DOSKONALE SZARE, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, MASZT, STERNIK JACHTOWY, KONIOWODNY, PROTOAWIS, GNIAZDO, KAROLINGOWIE, MUMIA, NASADA, MIENIE ZAMIENNE, CIĘŻKI KRĄŻOWNIK, NERKOWIEC, BYLICA POSPOLITA, ASOCJACJE, WIKTYMOLOGIA, DIDŻEJ, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, BILETER, POPYT ELASTYCZNY, ZAWŁOTNIA, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, TOPIK, SZYJKA, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, FORMUŁA 1, LANE CIASTO, MACERAT, KURS, LAKIER, GATUNEK BLIŹNIACZY, PASKUDZTWO, WYPAŁ, KASETA, BRZECZKA PIWNA, KONKURENCJA, GRZECHOTKA, CZERSKA, RĘKA, TERAPENA DIAMENTOWA, FILM ODWRACALNY, ZATOKA, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, ANKSJOLITYK, ZIELONY SZLAK, NUKLID PROMIENIOTWÓRCZY, ŚCISŁY POST, SŁOWACYSTYKA, MAKROKIERUNEK, HULANKA, KRONIKA TOWARZYSKA, PAKULARKA, OŚWIETLACZ, SENIOR, FUNKCJA ZDANIOWA, INTEL, ZARYCIE NOSEM, SMUŻKA LEŚNA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, BICIE POKŁONÓW, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, DEPOZYCJA, SUCHY ŚNIEG, SOCJOBIOLOG, DYWERSJA, DEKODER, LAMPA, INSTYTUCJA, UKŁAD ODNIESIENIA, STAROŚĆ, LASONOGI, KOPROFAG, BIEGUN UKŁADU, STRÓJ WIECZOROWY, STRASBURG, UKRAINISTYKA, WESELNIK, PORTUGALSKI, PODKARMIACZKA, CHOROBA KENNEDY'EGO, POJAWIENIE SIĘ, SUPORT, LEWOSKRZYDŁOWY, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, KALKA OŁÓWKOWA, MECHANIKA KONSTRUKCJI, ZARAZA, OGÓREK, GRUPA BIOLOGICZNA, FEERIA, LIKWIDACJA, SZUMSK, KONSERWACJA ZABYTKÓW, HUŚTAWKA, OGONICE, KUC DALES, PĘDZARNIA, PŁETWA STEROWA, DOJNICA, ZSYPISKO, SŁOMIANY ZAPAŁ, KOLOR, TŁO, WOMBAT TASMAŃSKI, BOLERO, CZELESTA, MINIATURA, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, SZRAPNEL, ANTYNATURALIZM, PRZEGRANY, OGON, KLAPA, TAPIR MALAJSKI, SELEKCJONER, KONSYGNATARIUSZ, PATYNKI, PAROLATEK, BLENDA, SZCZUPAK, PRAGMATYKA, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, GĄGOŁ KRZYKLIWY, ZWIĄZEK NARCIARSKI, SENTYMENT INWESTYCYJNY, STRYJO, AKREDYTYWA, PSZCZOLINKI, ŚLIZGACZ, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, BECZUŁKA, H, RAMIĘ KĄTA, DOMINATOR, GĘSIAREK, LANCRET, JAJARZ, SZUM, SYGNAŁ DŹWIĘKOWY, COROCZNOŚĆ, ESKADRA ROZPOZNAWCZA, OSAD CZYNNY, WALKA ODWROTOWA, JARZYNIARZ, MAGICZNA GÓRKA, LAPUNDER, REP, UTATSUZAUR, RAKOWICE, KAPITAŁ RZECZOWY, PROGRAM, TUTORIAL, KOŃ LOKAJSKI, BABIA DUPA, ŻYŁKI, LÓD BRZEGOWY, BALON PILOTOWY, WIDEŁKI HERETYKÓW, MALUNEK, UT, KIŚĆ, RUSZT, OBSUW, KREMOGEN, KAFKA, MŁYNEK, SEJSMOMETRIA, URLOP GÓRNICZY, BEZPARDONOWOŚĆ, ROZCHODNIACZEK, NASTAWNOŚĆ, PAMIĘĆ RUCHOWA, PRZETARG OGRANICZONY, MIOPATIA ALKOHOLOWA, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, GŁOS, KAZUISTA, RODZINA PSZCZELA, WSTYD, ARCHOZAUROMORFY, KATAFOREZA, ZUCH, ZŁOTY DESZCZ, ASTRONOM, MARMOZETA BIAŁA, PRZEMYSŁ LEKKI, RYNEK PODSTAWOWY, STRATYFIKACJA, KAMIKADZE, MIKWA, POWIEŚĆ POLITYCZNA, MODEL, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, KONTRAKT TERMINOWY, TERBINAFINA, MAJĘTNOŚĆ, FIGURA DZIOBOWA, BRUDNICA MNISZKA, BAZA LOKALOWA, METATEZA, MONITOR, DARŃ, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, WĘZEŁ KRZYŻOWY, POCHŁANIACZ, ZAKŁAD WZAJEMNY, DOŻYWOCIE, NASADA, TECHNIKA ANALOGOWA, NIKOLAIZM, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, STAN CZYNNY, PŁYWANIE SYNCHRONICZNE, MIEDNICA, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, PROWIZOR, KANIBALIZACJA, ZARODZIEC SIERPOWY, OSŁONICE, TRANSAKCJA WIĄZANA, ŚWINKA MORSKA, BON VIVANT, SYNTEZA, PRZEWALENIE SIĘ, RUCHOMY PIASEK, BONANZA, ROBOTA, EPISTOLOGRAFIA, OWOC RZEKOMY, SZPARNICOWATE, HAŁASOWNIK, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, POPRZECZKA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, ZBLIŻENIE, WIELKOŚĆ, PARTIA WŁOSKA, PUNKT KARNY, GLOSA, NASTAWNOŚĆ OKA, HISTORYZM, JAMA NOSOWA, CZERWONAK, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, KOZA SAANEŃSKA, TRICK, PLANTAN, SPRAWNOŚĆ, PRZEWRÓT, PAWIAN PŁASZCZOWY, PLEŚNIAK, JĘZYK PERSKI, RZEMIEŚLNIK, PRZYBYTEK, EMPETRÓJKA, WZORNIK, MANDOLA, MANATOWATE, WSPOMINKI, PRZEDMURZE, OPONA, CELNOŚĆ, ZNAK PISARSKI, NAOS, CZABAN, WARTKOŚĆ, HAZUKA, GEKON PIASKOWY, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, RÓWNANIE BUTLERA-VOLMERA, FLUBV, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, ZOOLOGIK, KUJNOŚĆ, DZIEŁO SZTUKI, RUNO LEŚNE, DEMÓWKA, FIZYKA, BĄCZEK ZWYCZAJNY, MIASTECZKO ROWEROWE, TACOS, NIEUŻYWALNOŚĆ, LANGUR WSPANIAŁY, WYBUCH WŁAŚCIWY, UROZMAICENIE, WYNAGRODZENIE OSOBOWE, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, BEZDNO, DEZETKA, JA, KRATOWNICA, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, SONOMETR, OBBLIGATO, ?PINIOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.929 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DREWNIANY INSTRUMENT MUZYCZNY WYDAJĄCY PRZY POTRZĄSANIU CHARAKTERYSTYCZNE DŹWIĘKI, SKŁADAJĄCY SIĘ Z DESECZKI OSADZONEJ NA RĄCZCE ORAZ ZAMOCOWANEGO NA ZAWIASIE MŁOTKA, KTÓRY UDERZAJĄC W DESECZKĘ WYDAJE KLEKOCZĄCY DŹWIĘK; RÓWNIEŻ: URZĄDZENIE, KTÓRE DZIAŁA NA ZASADZIE UDERZANIA JEDNĄ POWIERZCHNIĄ W DRUGĄ W CELU UZYSKANIA DŹWIĘKU KLEKOTANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DREWNIANY INSTRUMENT MUZYCZNY WYDAJĄCY PRZY POTRZĄSANIU CHARAKTERYSTYCZNE DŹWIĘKI, SKŁADAJĄCY SIĘ Z DESECZKI OSADZONEJ NA RĄCZCE ORAZ ZAMOCOWANEGO NA ZAWIASIE MŁOTKA, KTÓRY UDERZAJĄC W DESECZKĘ WYDAJE KLEKOCZĄCY DŹWIĘK; RÓWNIEŻ: URZĄDZENIE, KTÓRE DZIAŁA NA ZASADZIE UDERZANIA JEDNĄ POWIERZCHNIĄ W DRUGĄ W CELU UZYSKANIA DŹWIĘKU KLEKOTANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLEKOTKA drewniany instrument muzyczny wydający przy potrząsaniu charakterystyczne dźwięki, składający się z deseczki osadzonej na rączce oraz zamocowanego na zawiasie młotka, który uderzając w deseczkę wydaje klekoczący dźwięk; również: urządzenie, które działa na zasadzie uderzania jedną powierzchnią w drugą w celu uzyskania dźwięku klekotania (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLEKOTKA
drewniany instrument muzyczny wydający przy potrząsaniu charakterystyczne dźwięki, składający się z deseczki osadzonej na rączce oraz zamocowanego na zawiasie młotka, który uderzając w deseczkę wydaje klekoczący dźwięk; również: urządzenie, które działa na zasadzie uderzania jedną powierzchnią w drugą w celu uzyskania dźwięku klekotania (na 8 lit.).

Oprócz DREWNIANY INSTRUMENT MUZYCZNY WYDAJĄCY PRZY POTRZĄSANIU CHARAKTERYSTYCZNE DŹWIĘKI, SKŁADAJĄCY SIĘ Z DESECZKI OSADZONEJ NA RĄCZCE ORAZ ZAMOCOWANEGO NA ZAWIASIE MŁOTKA, KTÓRY UDERZAJĄC W DESECZKĘ WYDAJE KLEKOCZĄCY DŹWIĘK; RÓWNIEŻ: URZĄDZENIE, KTÓRE DZIAŁA NA ZASADZIE UDERZANIA JEDNĄ POWIERZCHNIĄ W DRUGĄ W CELU UZYSKANIA DŹWIĘKU KLEKOTANIA sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - DREWNIANY INSTRUMENT MUZYCZNY WYDAJĄCY PRZY POTRZĄSANIU CHARAKTERYSTYCZNE DŹWIĘKI, SKŁADAJĄCY SIĘ Z DESECZKI OSADZONEJ NA RĄCZCE ORAZ ZAMOCOWANEGO NA ZAWIASIE MŁOTKA, KTÓRY UDERZAJĄC W DESECZKĘ WYDAJE KLEKOCZĄCY DŹWIĘK; RÓWNIEŻ: URZĄDZENIE, KTÓRE DZIAŁA NA ZASADZIE UDERZANIA JEDNĄ POWIERZCHNIĄ W DRUGĄ W CELU UZYSKANIA DŹWIĘKU KLEKOTANIA. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast