PIERŚCIEŃ POSTERUNKÓW USTAWIONYCH WOKÓŁ REGIONU, W KTÓRYM ROZPRZESTRZENIA SIĘ EPIDEMIA (LUB EPIZOOTIA) NIEBEZPIECZNEJ CHOROBY ZAKAŹNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORDON SANITARNY to:

pierścień posterunków ustawionych wokół regionu, w którym rozprzestrzenia się epidemia (lub epizootia) niebezpiecznej choroby zakaźnej (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIERŚCIEŃ POSTERUNKÓW USTAWIONYCH WOKÓŁ REGIONU, W KTÓRYM ROZPRZESTRZENIA SIĘ EPIDEMIA (LUB EPIZOOTIA) NIEBEZPIECZNEJ CHOROBY ZAKAŹNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.186

SZAFOT, AKROPOL, FILM PŁASZCZA I SZPADY, LORA, ZAKUP, SETNIK, WOLNOBIEG, ROZDANIE, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, WETERYNARZ, PĘDZLIK, MANDRYL, CZUB, SZAL, PRZEWODNIENIE IZOTONICZNE, GLORIA, WYMIANA, MONOFAGI, FRANCISZKANIZM, STALLE, ŁAPACZ, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, POPARZENIE, PRZEDZIAŁ, ROZLUŹNIENIE, BARWINEK, STRZELEC POKŁADOWY, WOW, ŚRODEK PRAWNY, PRZODOWNIK, GRABARZ, MESJANIZM, WEŁNIAK, KRÓWSKO, KRAJALNICA, HARD ROCK, RAKSLOT, TETRAPOD, ZADRAPNIĘCIE, LABORKA, PRECYPITACJA, CHORÓBKA, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, GLORIETA, DROGA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, STANOWISKO, PORTRECISTA, NIĆ, ZATRACENIE, LEGOWISKO, GOSPODARSTWO TOWAROWE, DOMINATOR, MILTON ERICKSON, FRANCA, UDRĘKA, SARI, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, RACICA, PRYSZCZARKI, MROK, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, UBEZPIECZENIE CHOROBOWE, PODKOLANIE, ŚLICZNOŚĆ, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, FILM NOIR, ZAINTERESOWANIE, MALUNEK, OBIEGNIK, TŁUSZCZAK, ŚLEPE WROTA, PEŁNOMOCNICTWO, ANGLISTYKA, EPIMER, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, TONACJA, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, PANTEON, SFERA NIEBIESKA, KICHA, RUTENIZACJA, GALAKTYKA, DIAPSYDY, DECERNAT, OSTROKÓŁ, LUSTRACJA MAJĄTKOWA, SYGNATURKA, PRZYRODOZNAWCA, WCISTEK, SEMESTR ZIMOWY, BROŃ BIOLOGICZNA, INTENSJA, SMUTNI PANOWIE, SUPERKLIENT, ROZŚWIETLACZ, TAMARAW, OPARZENIE, KOSZULARZ, CYNGIEL, SZTOLNIA WODNA, SZCZEĆ, KOKARDKA, KLOZET, ŁUK JARZMOWY, MŁODOGRAMATYCY, PRINSEPIA CHIŃSKA, KĄT UJEMNY, FLESZ, TYTULIK, MOSKWICZ, BRODZIK, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, POZWANY, SUWNICA BRAMOWA, BANK ZRZESZAJĄCY, DRABINA, KEYBOARD, PTERION, EWA, SIŁA, PERYPATETYK, GRÓD, AKOMPANIAMENT, ROZMIAR KĄTOWY, ŁAWA KOMINIARSKA, AUTOTELICZNOŚĆ, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, SZPECIELOWATE, LAMPA WYŁADOWCZA, HUBA, MADZIARSKI, TWIST, STAN, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, KWATERODAWCA, INTERNUNCJUSZ, ASEKURANTKA, MIĘTA KĘDZIERZAWA, CYKL KOSMICZNY, STYL GRZBIETOWY, ŚLIZGAWKA, TRAGEDIA, OKRUSZYNKA, FREAK, TURBINA CIEPLNA, STRAJK GŁODOWY, GORSET, ASTROWIEŻYCZKA, SZAGRYN, ŻABI SKOK, KUCHNIA, PLAKIETA, HARMONIKA, STRAŻ OGNIOWA, KARA GŁÓWNA, TEATR, ZEW, CYBORIUM, PIĄTY, ELANA, DOŚWIADCZENIE, DZIENNIKARZ PRASOWY, PŁASKOSZ, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, ŁAPADŁO, SYN, GULASZ, NEON, CHRONOMETR, ZREKOMPENSOWANIE, AGROWŁÓKNINA, WIR PYŁOWY, TRIADA CHARCOTA, SAMOCHODZIARZ, STOPA NARZUTU, ARC TG, RAJOKSZTAŁTNE, BOCZEK, GRUSZKA, CIASTO DROŻDŻOWE, RYGOR, WYBRZEŻE SZKIEROWE, UCHO ZEWNĘTRZNE, HYPERBATON, ARCHIWOLTA, KLESZCZ, PALCE, MATERIA, WAŁ, ZAPINKA, ISKRA, SĘKACZ, BYDLAK, HUCUŁ, PORCYJKA, OTWOREK, BIAŁY ŚPIEW, PASO PERUWIAŃSKI, OBYWATELKA, ASYMPTOTA, GWIAZDKA, ŚWIATOWOŚĆ, WZÓR, STOLIK, WYROBNICA, PAJACYK, OSOBA, LYGODIUM JAPOŃSKIE, MORS, KONCERT ŻYCZEŃ, PIERÓG, ZMIANA, DERBY, BIEGUN, TELEWIZORNIA, BEZCIELESNOŚĆ, GAJ, PAŃSTWO PRAWNE, KANION PODMORSKI, ŁYŻKA, KARKÓWKA, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, WŚCIEKLICE, KOEGZYSTENCJA, ŻALE, DANIEL DUBICKI, ZIOŁO, MACON, NAZWA PATRONIMICZNA, BIEG, NASIENNIK, GĘSIARZ, WYTWÓRCZOŚĆ, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, PUSZEK, ROZKOJARZENIE, DITLENEK WĘGLA, BUTERSZNYT, INTROMISJA, UMOWA BARTEROWA, MARCHWIANE RĘCE, MONARCHIA ELEKCYJNA, NOWELIZACJA, SIŁACZ, ŁACINNIK, NIECHCIUCH, MARTWIAK, OMER, WARTOŚĆ DODANA, ARTRETYZM, KAMIEŃ, LISZAJ CZERWONY, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, HARTOWNOŚĆ, DYRYGENTURA, SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA, NIEGOŚCINNOŚĆ, LUBBOCK, SATURACJA, PRZESTRZEŃ STANU, DODATEK PIELĘGNACYJNY, WĘDZIDŁO OLIWKOWE, ZOO, STANOWISKO, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, KORDON, CYTOARCHITEKTONIKA, PAPROĆ, BANDAMKA, AEDICULA, POMIDOR DRZEWIASTY, SPRZĘŻNICE, PEDOFILIA, DŻOLER, CZARKA, PODREGION, SELSKIN, PARTIA HISZPAŃSKA, ALBULOWATE, PICUŚ, ROŚLINA FIKCYJNA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, RYCERZ, ARENA, CZAROWNICA, KOLBA, KOPNIAK, ŚWIADECTWO, KRAJANKA, ROZTOPY, DZIEWIĘTNASTKA, LANE CIASTO, NEONTOLOGIA, SŁONIOWATE, ZOOLOGIK, ?ZAPORA OGNIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.186 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIERŚCIEŃ POSTERUNKÓW USTAWIONYCH WOKÓŁ REGIONU, W KTÓRYM ROZPRZESTRZENIA SIĘ EPIDEMIA (LUB EPIZOOTIA) NIEBEZPIECZNEJ CHOROBY ZAKAŹNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIERŚCIEŃ POSTERUNKÓW USTAWIONYCH WOKÓŁ REGIONU, W KTÓRYM ROZPRZESTRZENIA SIĘ EPIDEMIA (LUB EPIZOOTIA) NIEBEZPIECZNEJ CHOROBY ZAKAŹNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORDON SANITARNY pierścień posterunków ustawionych wokół regionu, w którym rozprzestrzenia się epidemia (lub epizootia) niebezpiecznej choroby zakaźnej (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORDON SANITARNY
pierścień posterunków ustawionych wokół regionu, w którym rozprzestrzenia się epidemia (lub epizootia) niebezpiecznej choroby zakaźnej (na 15 lit.).

Oprócz PIERŚCIEŃ POSTERUNKÓW USTAWIONYCH WOKÓŁ REGIONU, W KTÓRYM ROZPRZESTRZENIA SIĘ EPIDEMIA (LUB EPIZOOTIA) NIEBEZPIECZNEJ CHOROBY ZAKAŹNEJ sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - PIERŚCIEŃ POSTERUNKÓW USTAWIONYCH WOKÓŁ REGIONU, W KTÓRYM ROZPRZESTRZENIA SIĘ EPIDEMIA (LUB EPIZOOTIA) NIEBEZPIECZNEJ CHOROBY ZAKAŹNEJ. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x