UBYTEK NASKÓRKA LUB NABŁONKA BŁONY ŚLUZOWEJ, SPOWODOWANY NAJCZĘŚCIEJ URAZEM MECHANICZNYM, KONTAKTEM ZE ŚRODKAMI CHEMICZNYMI, BĄDŹ PROCESEM CHOROBOWYM (NP. DROŻDŻYCA, RAK SZYJKI MACICY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NADŻERKA to:

ubytek naskórka lub nabłonka błony śluzowej, spowodowany najczęściej urazem mechanicznym, kontaktem ze środkami chemicznymi, bądź procesem chorobowym (np. drożdżyca, rak szyjki macicy) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UBYTEK NASKÓRKA LUB NABŁONKA BŁONY ŚLUZOWEJ, SPOWODOWANY NAJCZĘŚCIEJ URAZEM MECHANICZNYM, KONTAKTEM ZE ŚRODKAMI CHEMICZNYMI, BĄDŹ PROCESEM CHOROBOWYM (NP. DROŻDŻYCA, RAK SZYJKI MACICY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.829

ROZBÓJNIK MORSKI, OBSZAR WIEJSKI, ARTROZA, MARKER NOWOTWOROWY, URLOP TACIERZYŃSKI, ODGAŁĘZIACZ, STOCZNIA, DWÓJECZKA, BAGAŻÓWKA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, PREZYDENTKA, ZAŁATWIANIE, NAUKA MEDYCZNA, CYBORIUM, DYSKALKULIA, REGLAN, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, LEKKOZBROJNY, TKAŃCOWATE, BASEN, PIEGUS, JALAPENO, GLORIA, DWUNASTY, EPIZOOCJA, DŁUGOSZOWE, MUZA, KUSKUS, REDAKTOR NACZELNY, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, SYMBOL, POŁĄCZENIE, HIPOTEKA, ZAŁOŻENIE, OZÓR, FULAR, REGULATOR KWASOWOŚCI, AVIZO, SAMOODNOWA, PRZESZUKANIE, KĄT ROZWARTY, MALINÓWKA, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, SYMETRIA, BLOCZEK, DEMO, PŁATNIK, DOBRO PRAWNE, BRAK, MASKA, BARIERA, POTNIK, HEL, KRZYŻ MALTAŃSKI, PALNIK, DOMINANTA, KONSYGNATARIUSZ, WIERZEJE, FATAMORGANA, ZĘBORÓG, NACIEK, TEORIA INFORMACJI, DZIRYT, DROBNICA, BRODAWKA WENERYCZNA, WARIACJE, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, EKONOMIA POLITYCZNA, PRZEJAW, AMINOKWAS, UŻYTEK, RABA, IZOMER KONFORMACYJNY, SERPENTYNA, UKRZYWDZONY, KANTAR, AUDIOBUS, MANEWR, KAJAK, ŻABOT, MADA, WIDELEC, ZRYWKA, PARÓWKA, OPIEKA SPOŁECZNA, GREGORIANKA, PRZEWOŹNIK, NIESAMOWITOŚĆ, CZYŚCIOCHA, PLANETKA, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, SPÓJNIK WYNIKOWY, MATURKA, OSTRZE TRZONECZKOWATE, DWUZŁOTÓWKA, KOMBINATORYKA, FROTTOLA, WSZARZ, GORSET, UDŹWIG, DYPTYCH, KOTLET SCHABOWY, CYKL PERYGLACJALNY, FASOLA, ZNAK KOREKTORSKI, LB, OBUCH, ORTALION, KOMPETYCJA, WITAMINA, CHOWDER, ELEKTRONOWOLT, PODATEK, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, OPERA MYDLANA, PRZEPRÓCHA, POMOC, PERKOLACJA, NIERUCHLIWOŚĆ, FRASZKA, JACHT ŻAGLOWY, KORONATOR, FORMA, LODOWNIA, KARES, JEDNOSTKA NAUKOWA, OKAP, KERATNOCYT, WSTAWKA, LEJEK, OMEGA, NOTOWANIA, KONNICA, BUTERSZNYT, STANOWISKO, ATAK, ŁASKUN, SZAŁAS, PODDAŃCZOŚĆ, ZIOŁO, ELIPSA, SYLWETKA, DROGI RODNE, RAJDER, POLEPA, WAGA, KOLO, AGENCJA, WAGON, KLUCZ, TEMPERATURA ZAPŁONU, DELOKALIZACJA, JEŻ MORSKI, BIOREMEDIACJA, REZYDUUM, RENATA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, TRZECI, KOBYŁA, CZARTER, FETA, ORGIA, BRZOZA OJCOWSKA, ŁOPATA, LUSTRO TEKTONICZNE, KULTURA MATERIALNA, TAMARILLO, PROWINCJA, NOSOWOŚĆ, ENDOPROTEZA, SZYK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, STYLISTKA, CHOROBA UHLA, GAJNIK LŚNIĄCY, UPADEK, ZEWŁOK, ODWAGA, SKRYBA, BARONIĄTKO, OSPOWATOŚĆ, WYLĘGARNIA, UKRAIŃSKOŚĆ, KAPITALNY REMONT, LIST, RURA OGNIOWA, CZĄSTECZKA, RELIKWIARZ, SUMA KONTROLNA, NIEŁUPKA, KB, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, BINDA, POKOLENIE, BACYTRACYNA, NIEBIOSA, PÓŁRUCH, WIELOMIAN TRYGONOMETRYCZNY, KLASYFIKACJA ABC, GALAKTOLIPID, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, MEFLOCHINA, BEZPANCERZOWCE, KALWARIA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, ODZIEMEK, CZABAN, MASZYNA ELEKTRYCZNA, OSPA, SZLAK GRADOWY, WIZYTÓWKA, ROMUALD, MASTYKS, ZGŁĘBNIK, ALMARIA, KNEL, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, IZOLATKA, BRĄZOWNIK, LALKA, SOS, PRZEPOJA, ARGUMENT, KLUCZ, HEBAN, KATASTROFISTA, PIESZCZOSZEK, GÓRKA, ROZWÓJ ZARODKOWY, DACH POGRĄŻONY, BOLERO, RYTUAŁ, AKCJONARIUSZ, DRAFT, ADIANTUM WŁAŚCIWE, BEŁT, PIKNIK, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, DRĄŻEK, PIESIO, KOMPENSACJA, SIAD RÓWNOWAŻNY, MURARKA OGRODOWA, KOTLET, KUCIE, TOKSYNA SINICOWA, CASUAL, TRAWERS, OKNO, HABANERA, KET, ŁOŻE, BISEKS, MIKROOTOCZENIE, NOGA, OPŁATA MIEJSCOWA, KAMIENICA, PODKŁAD, HIPOTROFIA, ŻYTO, GÓRA, MECHANIKA, DASZEK, LUMINATOR, ŁUSZCZYCA POSPOLITA, KAPAR, MOŻLIWOŚĆ, SENS, UKŁAD DYNAMICZNY, RÓŻE, FOSFORYT, NIECZUCIE, ALLEGROWICZKA, NARTA, ROSZCZENIE REGRESOWE, OSTRE ZAPALENIE KRTANI, ROPNICA, DEZABIL, DYSJUNKCJA, WODNIAK, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, WINYLEUM, ADRES, GOTYK, KIEŁ, MIOTŁA, TURBINA SPALINOWA, DYSKRETKA, UŻYTEK ZIELONY, WIECHA, TŁUSZCZ, KOTLET POŻARSKI, PASZTECIK SZCZECIŃSKI, POLIPTYK, PRĄTNIKOWCOWE, GRZBIET KSIĄŻKI, ASTROGRAFIA, PIECZYWO, MARTWY CIĄG, ?ZMORA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.829 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UBYTEK NASKÓRKA LUB NABŁONKA BŁONY ŚLUZOWEJ, SPOWODOWANY NAJCZĘŚCIEJ URAZEM MECHANICZNYM, KONTAKTEM ZE ŚRODKAMI CHEMICZNYMI, BĄDŹ PROCESEM CHOROBOWYM (NP. DROŻDŻYCA, RAK SZYJKI MACICY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UBYTEK NASKÓRKA LUB NABŁONKA BŁONY ŚLUZOWEJ, SPOWODOWANY NAJCZĘŚCIEJ URAZEM MECHANICZNYM, KONTAKTEM ZE ŚRODKAMI CHEMICZNYMI, BĄDŹ PROCESEM CHOROBOWYM (NP. DROŻDŻYCA, RAK SZYJKI MACICY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NADŻERKA ubytek naskórka lub nabłonka błony śluzowej, spowodowany najczęściej urazem mechanicznym, kontaktem ze środkami chemicznymi, bądź procesem chorobowym (np. drożdżyca, rak szyjki macicy) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NADŻERKA
ubytek naskórka lub nabłonka błony śluzowej, spowodowany najczęściej urazem mechanicznym, kontaktem ze środkami chemicznymi, bądź procesem chorobowym (np. drożdżyca, rak szyjki macicy) (na 8 lit.).

Oprócz UBYTEK NASKÓRKA LUB NABŁONKA BŁONY ŚLUZOWEJ, SPOWODOWANY NAJCZĘŚCIEJ URAZEM MECHANICZNYM, KONTAKTEM ZE ŚRODKAMI CHEMICZNYMI, BĄDŹ PROCESEM CHOROBOWYM (NP. DROŻDŻYCA, RAK SZYJKI MACICY) sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - UBYTEK NASKÓRKA LUB NABŁONKA BŁONY ŚLUZOWEJ, SPOWODOWANY NAJCZĘŚCIEJ URAZEM MECHANICZNYM, KONTAKTEM ZE ŚRODKAMI CHEMICZNYMI, BĄDŹ PROCESEM CHOROBOWYM (NP. DROŻDŻYCA, RAK SZYJKI MACICY). Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast