UBYTEK NASKÓRKA LUB NABŁONKA BŁONY ŚLUZOWEJ, SPOWODOWANY NAJCZĘŚCIEJ URAZEM MECHANICZNYM, KONTAKTEM ZE ŚRODKAMI CHEMICZNYMI, BĄDŹ PROCESEM CHOROBOWYM (NP. DROŻDŻYCA, RAK SZYJKI MACICY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NADŻERKA to:

ubytek naskórka lub nabłonka błony śluzowej, spowodowany najczęściej urazem mechanicznym, kontaktem ze środkami chemicznymi, bądź procesem chorobowym (np. drożdżyca, rak szyjki macicy) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UBYTEK NASKÓRKA LUB NABŁONKA BŁONY ŚLUZOWEJ, SPOWODOWANY NAJCZĘŚCIEJ URAZEM MECHANICZNYM, KONTAKTEM ZE ŚRODKAMI CHEMICZNYMI, BĄDŹ PROCESEM CHOROBOWYM (NP. DROŻDŻYCA, RAK SZYJKI MACICY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.829

TRAGIZM, KIERDEL, PRZEDNÓWEK, ZBRODNIA PRZECIW POKOJOWI, GRZYB PASOŻYTNICZY, PRZEJŚCIÓWKA, FROTKA, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, SZUM, KWAS LINOLENOWY, PULPIT STEROWNICZY, OPCJA TERMINOWA, NACISK, NIEMIEC, NIESPORCZAK, GAŁĄŹ, HALLOWEEN, TRIFORIUM, TARCZA, PARALELIZM, PRACA, TRANSLOKACJA, MIŚ, LEKTURKA, TRÓJNÓG, PIANKA, SKIPASS, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, KOPULACJA, AUDIOBUS, POSTERUNEK, POWIEŚĆ RZEKA, INFORMACJA, LAMPA WYŁADOWCZA, STAUROPIGIA, HOL, BEZPROBLEMOWOŚĆ, KRATER UDERZENIOWY, BROŃ JĄDROWA, WAMPIREK, PRYMUS, PÓŁSKÓREK, ANYŻEK, ROZZIEW, POUSSIN, AUTOMAT, JĘZYK LODOWCOWY, CZOŁO, DŁUGIE RĘCE, LUFKA, REGISTER, NIEŚMIAŁOŚĆ, ŁAŹNIA, ALTERNATYWA, DRABIK DRZEWKOWATY, TAJNE KOMPLETY, KURT, KOTLARNIA, ELASTYK, IZBA, NANOŚNIK, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, KONTROLA, SUMA, POKREWIEŃSTWO, AUREOLA, SMAK, KOMISJA REWIZYJNA, GRÓB, KNEBEL, AZOTAN, SKIP, PUNKT DYMIENIA, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, SZESNASTY, DECYMA, TYGIEL, MŁAKA, FIGURA, GRZANKI, PIANOLA, WYCHÓD, MOC WYTWÓRCZA, SĄD KOLEŻEŃSKI, KONKATEDRA, NAPIĘCIE DOTYKOWE, KĘPA, WYŁADOWANIE KORONOWE, HALE, KASZKIET, MUSZTRA, SMREKUN, REGION, IMPREZA TURYSTYCZNA, SIEKIERA, WELUR, SATELITA, DEKLAMACJA, OKAP, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, ZŁĄCZE, IMPLIKACJA MATERIALNA, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, ORGAN, BUDKA, MARIMBA, WIELOKULTUROWOŚĆ, CYWIL, DEKLARACJA, ROZUM, UDAR MÓZGOWY, KOLO, DYSKALKULIA, MAH JONG, UWAGA, LODÓWKA, RACHUNEK CAŁKOWY, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, DŁUG HONOROWY, SZERYF, FLUORESCENCJA, TAPER, MIENIE, ŻEGADŁO, TUNBERGIA, CHAŁWA, NAZWA KODOWA, TYNK, DRUGI, UDAR, MURARKA OGRODOWA, TAŚMA, POLE, KORYTKO, PRZYDZIAŁ, PAPIER FOTOGRAFICZNY, GÓRA, TERAPIA WSTRZĄSOWA, PALINKA, KHMER, APELATYWNOŚĆ, KOLEŻANKA PO FACHU, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, POGROM, PIÓRO, NAPĘD TAŚMY, JEDNOŚĆ, ANDANTINO, PÓŁPIĘTRO, EGZOCENTRYZM, UDAWACZ, FALKA, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, ZASKARŻENIE, PODUSZKA, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, ALTERNATYWA, SZKUNER, KOSMYK, POZIOM, TABULA RASA, OCZKO, PRZYDANKA, ŚRODKOWOŚĆ, PRESTIŻ, CZARODZIEJSTWO, METYLOTROFIA, BARONIĄTKO, MAKINTOSZ, SIODZI, KANAŁ JONOWY, MOMENT, BULLA, EKSPROPRIACJA, KOSMOGONIA, CHORĄGIEW, MITOLOGIZM, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, ZAŁOŻENIE PARKOWE, WOREK TRENINGOWY, KLON, KLAKA, KOŁTRYNA, EKSPONENT, SPOWINOWACONY, KSIĘGI, BRZOZOWATE, CZEP, SKAŁA OSADOWA, MARMURKOWANIE, DOKUMENT, NAROST, OPINIOTWÓRCA, UWAGA, ASTROTURFING, OSTROMLECZ, DŻET, TEMAT, ALLELOPATIA, KOKTAJL MOŁOTOWA, MATURA POMOSTOWA, ŁUK, KOMPENSACJA, PRZECIWIEŃSTWO, BIRET, KOŁO PODBIEGUNOWE, DOWÓZ, BAGNO, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, KANOPA, KOALICJA, KOLOSTOMIA, INTERIOR, BITUMIZACJA, MARSZAND, MINOGOWATE, SZCZEP, TYMPANON, SEKSTURYSTYKA, KOD GENETYCZNY, SŁUŻKA, KRATOWNICA, RYGIEL, PASTWA, SPEKTAKL, LAMNOWATE, OPERA, MAGIERKA, EKRAN, SMOOTHIE, KOMPETYCJA, BATERIA, BERŻERA, KAMIKADZE, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, WĘGLÓWKA, ŚLEPY NABÓJ, ASSAPAN, ŁZAWNIK, SERPENTYNA, AMPUTACJA, KĄPIEL OŁOWIANA, SKUNKS, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, CYRK, RAWKA BŁAZEN, RĘKAWICA, ABRAZJA, SOS TATARSKI, BABINIEC, OBSŁUGIWANIE, KABRIOLET, OPŁATA STOSUNKOWA, DZWONY RUROWE, RATYSZCZ, SZKLARKA, NANERCZ, GALANTYNA, WAŻNIK, PIĘĆDZIESIĄTKA, MAGNEZJA, SENTYMENT, NAGANNOŚĆ, URYNA, STAN, KIJ, OSIEMNASTY, MELDUNEK, WZORZEC, RURA, DIRT, GOLIZNA, CHOCHOŁ, EROZJA WSTECZNA, ŁAŃCUCH, WOSK, TABU MILCZENIA, MAJÓWKA, ATRYBUCJA, PASMANTERIA, POCZEKALNIA, REKOMENDACJA, PORT, DOBIEG, SIAD, EKWILIBRYSTYKA, KIOSK, OKRES, BAZA LOTNICZA, MOTOR, PRACE KONSERWACYJNE, OBIEG, SKALISKO, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, PŁOZA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, ORGANDYNA, ?EWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.829 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UBYTEK NASKÓRKA LUB NABŁONKA BŁONY ŚLUZOWEJ, SPOWODOWANY NAJCZĘŚCIEJ URAZEM MECHANICZNYM, KONTAKTEM ZE ŚRODKAMI CHEMICZNYMI, BĄDŹ PROCESEM CHOROBOWYM (NP. DROŻDŻYCA, RAK SZYJKI MACICY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UBYTEK NASKÓRKA LUB NABŁONKA BŁONY ŚLUZOWEJ, SPOWODOWANY NAJCZĘŚCIEJ URAZEM MECHANICZNYM, KONTAKTEM ZE ŚRODKAMI CHEMICZNYMI, BĄDŹ PROCESEM CHOROBOWYM (NP. DROŻDŻYCA, RAK SZYJKI MACICY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NADŻERKA ubytek naskórka lub nabłonka błony śluzowej, spowodowany najczęściej urazem mechanicznym, kontaktem ze środkami chemicznymi, bądź procesem chorobowym (np. drożdżyca, rak szyjki macicy) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NADŻERKA
ubytek naskórka lub nabłonka błony śluzowej, spowodowany najczęściej urazem mechanicznym, kontaktem ze środkami chemicznymi, bądź procesem chorobowym (np. drożdżyca, rak szyjki macicy) (na 8 lit.).

Oprócz UBYTEK NASKÓRKA LUB NABŁONKA BŁONY ŚLUZOWEJ, SPOWODOWANY NAJCZĘŚCIEJ URAZEM MECHANICZNYM, KONTAKTEM ZE ŚRODKAMI CHEMICZNYMI, BĄDŹ PROCESEM CHOROBOWYM (NP. DROŻDŻYCA, RAK SZYJKI MACICY) sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - UBYTEK NASKÓRKA LUB NABŁONKA BŁONY ŚLUZOWEJ, SPOWODOWANY NAJCZĘŚCIEJ URAZEM MECHANICZNYM, KONTAKTEM ZE ŚRODKAMI CHEMICZNYMI, BĄDŹ PROCESEM CHOROBOWYM (NP. DROŻDŻYCA, RAK SZYJKI MACICY). Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x