CECHA CZEGOŚ, CO WYSTĘPUJE TRZY RAZY LUB W TRÓJKACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POTRÓJNOŚĆ to:

cecha czegoś, co występuje trzy razy lub w trójkach (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO WYSTĘPUJE TRZY RAZY LUB W TRÓJKACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.497

SER, GAZ SYNTEZOWY, KSIĘGA, KORKOWIEC, HIKORA, AKADEMIK, KALKA JĘZYKOWA, CHROPOWATOŚĆ, DOLABELLA, BROŃ BIOLOGICZNA, MODEL, OSKROBYWANIE, KORONA, MOKRADŁOSZKA ZAOSTRZONA, PELIKAN BRUNATNY, ROLNIK RYCZAŁTOWY, STACJA PRZESYŁOWA, KOMŻA, MAŁY PALEC, SKRAJNIK, KREACJA, BECZUŁKOWIEC, PRZESADNOŚĆ, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, GUFFA, FAJKA, PREZYDENCJA, JESIOTR KASPIJSKI, CYPRYS GOWENA, REDAKTOR NACZELNY, FILANDER KOSMATY, MYSZ CYPRYJSKA, RURKA, ZDANIE, GŁOWICA, GDERLIWOŚĆ, PACHOŁ, DOBROĆ, KRAKERULA, MOWA NIEZALEŻNA, BAZA PŁYWAJĄCA, WULWODYNIA, PYLICA ALUMINIOWA, POŁYSK, ELIMINACJA, METADANE, PU, DUŃSKOŚĆ, PENTAPTYK, TERCET, ANGIELSKOŚĆ, PAMIĘĆ, KUDŁACZ, GENETYKA KLINICZNA, FIRMA WYDMUSZKA, ABLACJA, PŁOW, ODBIERACZ, REPETYCYJNOŚĆ, CYCEK, TRZMIEL OZDOBNY, PROSAK, NOMOKANON, HORYZONT, WSTĄŻKA, BETON, PRZYTOMNOŚĆ, PROTETYKA, LETARG, MANIPULACYJNOŚĆ, PRZYCHYLNOŚĆ, PRZYCZÓŁEK, PROCES ODWRACALNY, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, SOK, PRZEPIS KOŃCOWY, RZEZALNIA, PANGSZURA INDYJSKA, EMANACJA, BARCZATKA GŁOGOWICA, MUTACJA PUNKTOWA, SOS SOJOWY, MEDALION, KREDKA, POPRAWKA, SZEWNICA POKRZYWNICA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, SZPIC, NAKŁAD, WYŚCIGI, AFRYKAŃSKOŚĆ, HOMOGENIZACJA, WIBRACJA LABILNA, BLOCZEK, POLIANDRIA, CZAS GRAMATYCZNY, PRZECHYŁKA, MODRASZKOWATE, KAUCZUK BUTYLOWY, CZAPLA MODRA, STOWARZYSZONY, KŁOSEK, ANEMOSTAT, PARYTET, ALKEN, KUKLIK ZWISŁY, WĘZEŁ GORDYJSKI, FILEMON BLADY, STEP, EMIGRACJA, KORMORAN BRUZDODZIOBY, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, CHOINKA, SZTUKA ZDOBNICZA, KARZEŁ, POŁĄCZENIE CIERNE, USTAWNOŚĆ, KRAŃCOWOŚĆ, DYSKIETKA INSTALACYJNA, PRZĘDNOŚĆ, REGISTER, TRZYMAK, MUSTEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, BRZEG, ORIENTACJA, POCO, TURBINA SPALINOWA, ALARM SZALUPOWY, PANDRAK, WCIĄGARKA, MIĘKKOSKÓREK DWUPAZURZASTY, MARKIZETA, WNĘKA, OGNISKO, DOBROSĄSIEDZTWO, TIRET, NOS, STARY MALUTKI, SYFON, PREDYKCJA, DANA, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, UNIFIKACJA, OPASKA, DIRCIK, PROFIL, ROZKAZ PERSONALNY, ZACHŁYŚNIĘCIE, AUTOTEMATYZM, RADCA, POPRZEDNIK, BOBREK TRÓJLISTKOWY, ŻABUTI LEŚNY, PRÓBNIK, PAGON, WILCZE STADO, PRYMITYWIZM, MĄDROŚĆ, HYBRYDA, SZTUCIEC, HIPOTEZA, SIEWRUGA, ŚWIECKOŚĆ, DOGODZENIE SOBIE, SALA, OBRONA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, LAMA, POKRZYWDZONY, BEZTORBIK BAMBUSOWY, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, FOTEL GINEKOLOGICZNY, SUCHORYT, TEOLOGIA NEGATYWNA, ASCEZA, OBRÓT, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, LICZBA, ELANA, OKŁAD, BADACZ POLARNY, RURA, FRAZA, ARMIA, KRYZYS KATATYMICZNY, POMOC, NIEKOMERCYJNOŚĆ, UGRUPOWANIE, SYNERGETYKA, PRZETWÓR, ŚWIERK CZERWONY, SWOISTOŚĆ, TŁO, MISTRZU, WYŚWIETLARNIA, STARA GWARDIA, JAWNOGRZESZNICA, SAMOORGANIZACJA, SZPIEGÓWKA, PARKA, ŚWIADCZENIE, FRAZA, ROZKŁAD, BODZIEC, PODATEK TONAŻOWY, RELACJA DWUCZŁONOWA, FURCZAK DŁUGOPIÓRY, CIĘŻKA STOPA, PÓŁCIEŃ, SORBET, BINOKLE, SĄD APODYKTYCZNY, DWUKROTNOŚĆ, SZYNOBUS, CHAMSA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, ANTENKA, PRZEBÓJ, PORA, ŚREDNIACTWO, SALA, WYSYŁKA, HORMON LOKOMOCYJNY, SZTUCER, BRUK, HALA, LEON, OKO, TWARZYCZKA, SYLWETA, BAJKOWOŚĆ, KUNA, PODKŁADKA, JEZIORO ZASTOISKOWE, ALFABET MUZYCZNY, GLOBUS, EPONIM, INFOMAT, DOSIEBNOŚĆ, GRAFFITI, FRONTALE, GEMISTA, BLOKHAUZ, BRUK, JAŚMIN, LINIA, FORMA, JEZIORO PROGLACJALNE, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, MOTYLEK, ABORCJA, NAGOŚĆ, SZAŁWIA, PUL, CIŚNIENIE, NAJWYŻSZY CZAS, ZORZA, KHMERKA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, FLESZ, STAN, MDŁOŚĆ, ŁAMANY DACH POLSKI, BOKÓWKA, ORGAN, MACHANIE RĘKĄ, PADWAN, POWSTRZYMANIE, ATRYBUCJA STABILNA, ŚCIANKA, TRZYDZIESTKA, PROTEZA, BRZESZCZOTEK CZARNY, UDAR MÓZGOWY, WYCINKOWOŚĆ, NOCEK WĄSATEK, ŻÓŁW SĘPI, PIĘCIOGROSZÓWKA, NIESKWAPLIWOŚĆ, WYNACZYNIENIE, WINA KWALIFIKOWANA, DANE SENSYTYWNE, DŹWIG, WASĄG, PRYMAT, SIEĆ, NIJAKOŚĆ, KRYSTALOMANCJA, HUBA SIARKOWA, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, LINIA PRZEMIANY, PRZYKURCZ, PRZEWÓD SŁUCHOWY, SPIKER, MODUŁ, SYTUACYJNOŚĆ, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, KOLUMNA, ?AZALIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.497 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO WYSTĘPUJE TRZY RAZY LUB W TRÓJKACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO WYSTĘPUJE TRZY RAZY LUB W TRÓJKACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POTRÓJNOŚĆ cecha czegoś, co występuje trzy razy lub w trójkach (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POTRÓJNOŚĆ
cecha czegoś, co występuje trzy razy lub w trójkach (na 10 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO WYSTĘPUJE TRZY RAZY LUB W TRÓJKACH sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO WYSTĘPUJE TRZY RAZY LUB W TRÓJKACH. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x