SZKOLNA DROBNA OCENA POZYTYWNA LUB PODNIESIENIE JEJ O PÓŁ STOPNIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLUS to:

szkolna drobna ocena pozytywna lub podniesienie jej o pół stopnia (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PLUS

PLUS to:

znak używany w zapisie dodawania (na 4 lit.)PLUS to:

pozytywna ocena czegoś (na 4 lit.)PLUS to:

określenie, że czegoś jest więcej niż podana wartość (na 4 lit.)PLUS to:

korzyść osiągana w ostatecznym rozrachunku (na 4 lit.)PLUS to:

znak dodawania (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZKOLNA DROBNA OCENA POZYTYWNA LUB PODNIESIENIE JEJ O PÓŁ STOPNIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.185

MINÓG RZECZNY, MINÓG KASPIJSKI, DOBA, CYTOSTATYK, GRODŹ, OBŁĘK, ZBOWID, GÓRY KOPUŁOWE, KARBONATYT, BAGIETA, USTRÓJ, DROBNICA, SZNUR, JERSEY, GŁĄBIK, MUŁ, RELISZ, KONSYSTORZ, NADZIEWARKA, TRÓJKA, TRAGIZM, NARY, ROZBÓJNICTWO, MADAPOLAM, KOOPERANT, SZKŁA, OLGA, LEBERWURST, BOTTOMLESS, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, ZWAŁY, KOKON, KAZAMATA, BALERON, ARTUR, POKŁAD STATKU, MASCARPONE, OWOC, LALA, KERO, PIKA, ZAMEK, AGENCJA, ŚWIDOŚLIWKA, CIAŁO, WIEŻA KOŚCIELNA, BUTERSZNYT, PRZECZYSTOŚĆ, PREKLUZJA, PURUSZA, RELIKWIA, KOSZARKA, REN, HIPERWENTYLACJA, WŁOSIANKA, PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY, KOALICYJKA, MANEWR PRINGLE’A, FOTOTROPIZM DODATNI, KONTENER, BAGAŻÓWKA, CZASZA, SALSA, CAP, BAT, NACZYNIAK, SEGMENTACJA, BIEG DYSTANSOWY, DACH ŁAMANY, KUPON, ARANŻACJA, BATAGURY, HALOGENEK ALKILOWY, GOSPODARKA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, OPUS, BLEJTRAM, ZRAZÓWKA, ODGAŁĘZIACZ, NOTOWANIE, KUREK, OTWÓR, ODBOJNICA, CELUJĄCY, WŁÓCZĘGA, TRÓJKA, KONTRABANDA, WAWRZYN, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, HEMATOFAGIA, REGENERACJA, SYGNAŁ, TOKSEMIA, BRZDĄC, POZYCJA TESTOWA, PEŁZAK, PROSAK, ZDZIADZIENIE, PIGULARZ, OBSADA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, WYWIAD, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, TYSIĄC, OKARYNA, HEJT, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, CECHA, KORUND, KOMORA, KREACJA, SURFINGOWIEC, ODPRAWA, NAWA GŁÓWNA, NATURALNY SATELITA, ENERGIA ELEKTRYCZNA, KILKAKROTNOŚĆ, SZYCH, LAMA, KARBAMINIAN, MORWA, WSPÓLNOTA, HIPSOMETRIA, NEKROMANTA, GICZ, ROTA, PROCES GEOLOGICZNY, NAKO, TOKI, MAŹNICA, MINUTA, PRZEPIS, KORDON SANITARNY, ELOPSOPODOBNE, STATEK KORSARSKI, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, KAMIZELKA, LESZCZYNA, PIENIĄDZ LOKALNY, LIPOLIZA, WIEŻA SZYBOWA, SONAR, EUCHARYSTIA, PASTYLKA, PLAMISTOŚĆ, MIĘSOŻERCA, OSZCZĘDNOŚĆ, ROZKŁAD, SŁOWNIK, MISTERIUM, POCISK ODŁAMKOWY, DACHÓWKA, PENSJA, KSYLOFON, FRAZA, DZIANINA, MOSHING, KOMBATANT, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, DOPPELGANGER, EBOLA, RUCHANKA, PIANOLA, PIANISTYKA, KAUKAZ, EKSPLOATATOR, HOMOSEKSUALIZM, MALIMO, SZCZAPA, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, ZNAK, TECHNICZNY NOKAUT, PRÓBA NUKLEARNA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, RÓW MELIORACYJNY, CZASOWNIK FAZOWY, PREPARAT, ZAJĘCIE, ŁOŻE, PRZYWILEJ EMERYTALNY, ZĄB, GYMKHANA, ELIMINACJA, GALÓWKA, SZEŚCIAN, ZBOCZENICA, KIRPAN, AKRONIM, ANATOMIA, RZEMIOSŁO, POJAZD SILNIKOWY, ŚRODEK MASY, PLURALISTA, OBLECH, KOPOLIMER, PYCHOTA, OKUCIE, KULTYWAR, DYSKRETKA, ZAPŁATA, PSTRYKACZ, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, RZĄD, TROPOSFERA, ANNA, KOMISANT, ROZSZCZEPIENIE WARGI, SUPERKOMBINACJA, POWŁOKA, POLIMER FLUOROWY, SWÓJ, PÓŁKLUZA, HYDROFOB, NUCZA, KAWALKADA, PANDANOWIEC, SCENKA RODZAJOWA, KOLEGA PO FACHU, ODSYŁACZ, LARGHETTO, LICZBA PRZESTĘPNA, BŁONA LOTNA, GENE, NAGOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, OFIARA ŚMIERTELNA, TŁUK PIĘŚCIOWY, MANDARYŃSKI, NAKRĘTKA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, ZBROJA ŁUSKOWA, STALLE, SOLIDARNOŚĆ, CIEK, AGONISTA, SYMBOL, REGENERACJA, PÓŁCIEŃ, TRAŁ, ARABICA, CMOKIER, KONOTACJA, PANTALONY, SZMAT, FILIGRAN, KONNICA, APOGEUM, SĘKACZ, PIĘTA ACHILLESOWA, ZABAWKA, OLEJ JADALNY, SZAMBELAN PAPIESKI, SER, PARTIA, PIEKARNIK, DOMINIUM, MASER, PRZEZIERNIK, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, TRÓJNÓG, DECHA, MIASTO, ANEKSJA, ARENDA, KANONIERKA, DEGENERACJA, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, TEREN ZIELENI, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, LOT BALISTYCZNY, RZEKA CHWILOWA, MONETA OBIEGOWA, SZTUCZNY LÓD, CZUWANIE, KOMBINATORYKA STOSOWANA, HELIOFIT, WOLUTA, OPŁATA SANKCYJNA, MSZA GREGORIAŃSKA, WĘZEŁ, CZERWIENIDŁO, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, CZARNINA, KOZIA NÓŻKA, WCZASY POD GRUSZĄ, SKALISKO, MAKART, FERETRON, MANIERYZM, SEKULARYZACJA, BRUTTO, DUCHOWIEŃSTWO, WYTWÓRCZOŚĆ, GASTROFAZA, SZCZI, ZAKURZENIE, ROBUSTA, EKRANOPLAN, ?KAMIENNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.185 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZKOLNA DROBNA OCENA POZYTYWNA LUB PODNIESIENIE JEJ O PÓŁ STOPNIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZKOLNA DROBNA OCENA POZYTYWNA LUB PODNIESIENIE JEJ O PÓŁ STOPNIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLUS szkolna drobna ocena pozytywna lub podniesienie jej o pół stopnia (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLUS
szkolna drobna ocena pozytywna lub podniesienie jej o pół stopnia (na 4 lit.).

Oprócz SZKOLNA DROBNA OCENA POZYTYWNA LUB PODNIESIENIE JEJ O PÓŁ STOPNIA sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - SZKOLNA DROBNA OCENA POZYTYWNA LUB PODNIESIENIE JEJ O PÓŁ STOPNIA. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x