W GRACH: PRZESUNIĘCIE PIONKA LUB FIGURY SZACHOWEJ NA PLANSZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RUCH to:

w grach: przesunięcie pionka lub figury szachowej na planszy (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RUCH

RUCH to:

poruszanie się, zwykle w celu nabycia większej sprawności fizycznej (na 4 lit.)RUCH to:

zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części (na 4 lit.)RUCH to:

zespół czynności, działań, akcji podejmowanych w jakimś celu (taki ruch to nigdy nie jest grupa ludzi, zawsze tylko czynności) (na 4 lit.)RUCH to:

wzmożone wykonywanie czynności, np. dokonywanie zakupów przez wiele osób w jednym czasie, ożywienie (na 4 lit.)RUCH to:

poruszanie się przechodniów i pojazdów po szlakach komunikacyjnych (na 4 lit.)RUCH to:

zmiana położenia punktu materialnego w stosunku do innych punktów dokonująca się w czasie (na 4 lit.)RUCH to:

regularne poruszanie się ciał niebieskich, części skorupy ziemskiej lub części atmosfery (na 4 lit.)RUCH to:

przemieszczanie się wojska w terenie (na 4 lit.)RUCH to:

zmiana położenia jakiegoś bytu lub formy jego istnienia (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GRACH: PRZESUNIĘCIE PIONKA LUB FIGURY SZACHOWEJ NA PLANSZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.567

WYDZIAŁ, KRATKI, TELEFON ZAUFANIA, PIRANIOWATE, DOBÓR GENETYCZNY, AGAT MSZYSTY, PIĘTNO, WOSZCZYNA, ADAPTOWANIE SIĘ, TRENCZ, KRATER, KASTANIETY, UŻYTEK ZIELONY, JANE, PALATYNKA, DOWÓD, BOCZEK, KIEŁBACHA, CZARCIE NASIENIE, PROCES DECYZYJNY, PANTOGRAF, BINOKLE, KROSOWNICA WIZYJNA, PAPIERZAK, TRÓJNÓG, ALLOSTERIA, ŁAMANIEC, STACJA, DRUT, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, LALKA, ALIANT ZACHODNI, ZORZA, CUDZOZIEMSKOŚĆ, SEPTET, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, WĘGLÓWKA, POKRĘTKA, KONTROLA, STRZAŁA, TRAWERSOWANIE, WYCIERACZKA, AUTOBUS CZŁONOWY, TONAŻ, ZNACZENIE, POŻYCZKA, AURORA, NAGRANIE WIDEO, POŁYKACZ, OGONEK, STOS, PROTEKTORAT, OLGA, OGRANICZENIE, SUWNICA, STEMPEL, CZTERDZIESTKA, CZARNA SOTNIA, ARMATOR, SAMPLER, ROZDŹWIĘK, RÓŻOKRZYŻ, CYKL WYDAWNICZY, AMERYKANIZM, TRAŁ, GLOSA, ANONS, MOST POWIETRZNY, ULOTKA, BABIZM, AKROBATYKA, BRUDAS, MEDALIK, AGROGAZ, WODOROSIARCZEK, PODCAST, PRALNIA, MUSZTARDA, NAKAZ, PRACA DOMOWA, WOLNY ZAWÓD, SIOSTRZYCZKA, APARAT REGENERACYJNY, LUKA STRATYGRAFICZNA, SZPONA, STOŻEK PRZYBYSZOWY, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, PORTUGALSKI, OŚCIEŻE, GRENADYNA, WAWRZYN, BER, ŚWIETLISTOŚĆ, SUROWOŚĆ, CELIBAT, PAL, ADALINA, KONWENT, MADZIARSKI, ZAĆMA POURAZOWA, WILKOM, ARABIKA, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, UKŁAD PLANETARNY, KLIN, FUNKCJA, JUDASZOWE SREBRNIKI, CIEMNA KARTA, INFORMACJA, WOLUTA, RACJONALNA IGNORANCJA, MEDALION, ABOLICJA, PAKIET, ROZPRUWACZ, PARAFRAZA, WYGIĘCIE, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, TROPIK, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, GOMÓŁKA, ZAGRYWKA, POZYCJA, NATURA, HALLOWEEN, TRAKTURA, ODSTRZAŁ, KORMA, CZUB, CENA MAKSYMALNA, ŚLIWKA, PODZIAŁKA, WIATR KATABATYCZNY, ASPIRACJA, RERECORDING, KARAFKA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, BULLETIN BOARD SYSTEM, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, STOŻEK USYPISKOWY, AKROPOL, SUBSTANTYWNOŚĆ, BROŃ OBUCHOWA, FASOLKA MUNG, UTRILLO, KOMBINACJA, KARBIDEK, SPRAWA, MOMENT TEORETYCZNY, TRANSEKT, PLOTER BĘBNOWY, MARUDA, FUTERKO, DOSTĘP, BABINIEC, FILET, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, PRZEDRUK, SATELITA SZPIEGOWSKI, PACHCIARZ, MINIATURA FORTEPIANOWA, SZÓSTKA, ZABURZENIE UROJENIOWE, OKAP, KORONKA, GALETA, KONTUR, AZOTAN, INTELEKTUALIZM, KOŁACZYK, AEDICULA, PANEGIRYSTA, TYFTYK, RESTRYKCJA, LOKACJA ATELIEROWA, ENZYM, PRODUKT, GAMBIT, MUESLI, DUPLEKS, TRYL, KOŃ, SONG, DZWONNICA, AŁYCZA, WARIOMETR, INDUKTOR, OGNIWO SREBROWE, RÓŻE, NEKTARNIK, KOLORY PAŃSTWOWE, GRODZISZCZANKA, BOCZNOTRZONOWIEC, ELEWATOR ZBOŻOWY, LODOWNIA, BETON JAMISTY, MARRAN, PRZYWILEJ LOKACYJNY, PRÓBA, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, SKUTER, ZAAWANSOWANIE, ZIARNO, KUPLET, KNAGA, SZEW, KAWA MIELONA, CZYNNIK PRODUKCJI, KAROWNIK, KUTYKULA, DROGA, ŚWIATŁO, ŚMIECIARZ, PRZYWODZICIEL, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, AUTOMAT, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, KOLEUS, BLOKHAUZ, ANOMALIA POLANDA, GORĄCE ŹRÓDŁO, MILANEZ, STRONA, NASTĘP, GRUSZKA, PODGLĄD, BUT, KOMUNIA, ZAPLECZE SANITARNE, PIKOT, DOBROSĄSIEDZTWO, NAKIEROWANIE SIĘ, CHOROBA ODZWIERZĘCA, ŚWIĄTKARSTWO, BUTELKA, GAŁĘZIAK, PASIERB, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, PISK, DRĘTWA, RESET, LUD, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, BICZ BOŻY, OBRONA, LAMPKA MAŚLANA, KULT SOLARNY, HUBA SIARKOWA, SKŁADNIK POKARMOWY, PROCH, IRANIZACJA, GĘSTE, BLOKADA, OBŁOK SREBRZYSTY, PIONIER, IMMUNIZACJA CZYNNA, STANOWISKO, TIURMA, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, WYSTARCZALNOŚĆ, REZYDUUM, ELUWIUM, CHAŁTURA, NIEWIERZĄCY, WELON, SIŁA, OFIARA ZAKŁADZINOWA, OBROŻA, HOT DOG, MIASTO, PARKA, WEJŚCIE, GRETING, PORFIROBLAST, PODRODZAJ, KOŹLAK, KOT, METFORMINA, PULPA, SZCZĘKOT, HYDROBUS, TRZMIELINA, BEFKA, LICENCJA POETYCKA, WYCHÓD, MUTACJA PUNKTOWA, FARBA DRUKARSKA, ASCEZA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, TERMINAL, DRUK, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, ALPAGA, PANSEKSUALIZM, BŁOTNIAK, ŚLIZGAWICA, SŁONINA, BOMBA ATOMOWA, ?KASZTEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.567 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W GRACH: PRZESUNIĘCIE PIONKA LUB FIGURY SZACHOWEJ NA PLANSZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W GRACH: PRZESUNIĘCIE PIONKA LUB FIGURY SZACHOWEJ NA PLANSZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RUCH w grach: przesunięcie pionka lub figury szachowej na planszy (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RUCH
w grach: przesunięcie pionka lub figury szachowej na planszy (na 4 lit.).

Oprócz W GRACH: PRZESUNIĘCIE PIONKA LUB FIGURY SZACHOWEJ NA PLANSZY sprawdź również:

człowiek oceniany bardzo negatywnie, wyzwisko ,
punkt odniesienia w astronomicznych pomiarach azymutu ,
rodzaj sterowca, którego powłoka utrzymuje kształt dzięki nadciśnieniu gazu nośnego ,
zebranie członków jakiejś organizacji, instytucji, organu o dużej wadze, zwykle odbywające się w takim składzie, który pozwala na podejmowanie ważnych decyzji ,
klub piłkarski Korona Kielce ,
pomarszczona kolorowa bibułka, do tworzenia dekoracji ,
w okresie baroku wstęp do kantaty lub opery ,
sprzęt pożarniczy (daw.) ,
zadrukowany arkusz papieru złożony (złamywany, sfalcowany) jedno- lub wielokrotnie ,
coś gotowego, w całości lub przynajmniej w zarysie, nie wymagającego (zbyt wielkiego) dodatkowego wkładu w nadaniu ostatecznego kształtu ,
dawne określenie nakrycia głowy zakonnic i wdów czy starszych pań ,
część ośrodkowego układu nerwowego; parzysta, owalna, wysunięta struktura anatomiczna, wchodząca w skład rdzenia przedłużonego, położona nad sznurem bocznym, w pobliżu mostu ,
to, że coś jest niedokończone, brakuje mu zakończenia ,
cecha kogoś lub czegoś cichego, niewydzielającego głośnych dźwięków ,
łuszczak indygo, Passerina cyanea - gatunek ptaka z rodziny kardynałów (Cardinalidae), wcześniej zaliczany do łuszczaków (Fringillidae) lub trznadlowatych (Emberizidae) ,
choroba bakteryjna czerwiu pszczelego ,
stoją w pasiece ,
metoda polegająca na zastosowaniu sztucznego systemu krążenia pozaustrojowego, wspomagającego pracę mięśnia sercowego i umożliwiającego na czas zabiegu zatrzymanie pracy serca poprzez kardioplegię ,
np. cukier ołowiany ,
płynny tłuszcz ,
napój zawierający etanol ,
KATALPA ,
wywarcie wrażenia ,
osoba sprawująca pieczę nad skarbem i mennicą państwową, urząd centralny w I Rzeczypospolitej ,
przen. mała rzecz, mała sprawa, drobny fakt lub emocja ,
robotnik, który kopie studnie ,
wycięty w lesie, niezadrzewiony pas, który dzieli teren na sektory ,
nauka zajmująca się pasożytniczymi przywrami, tasiemcami, nicieniami oraz chorobami przez nie wywołanymi ,
marka samochodu produkowanego przez VEB ROBUR-Werke Zittau w NRD w latach 1962-1991 jako ciężarówka i autobus ,
człowiek, który mieszka w Bukowinie Tatrzańskiej albo pochodzi z tej miejscowości

Komentarze - W GRACH: PRZESUNIĘCIE PIONKA LUB FIGURY SZACHOWEJ NA PLANSZY. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast