W GRACH: PRZESUNIĘCIE PIONKA LUB FIGURY SZACHOWEJ NA PLANSZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RUCH to:

w grach: przesunięcie pionka lub figury szachowej na planszy (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RUCH

RUCH to:

poruszanie się, zwykle w celu nabycia większej sprawności fizycznej (na 4 lit.)RUCH to:

zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części (na 4 lit.)RUCH to:

zespół czynności, działań, akcji podejmowanych w jakimś celu (taki ruch to nigdy nie jest grupa ludzi, zawsze tylko czynności) (na 4 lit.)RUCH to:

wzmożone wykonywanie czynności, np. dokonywanie zakupów przez wiele osób w jednym czasie, ożywienie (na 4 lit.)RUCH to:

poruszanie się przechodniów i pojazdów po szlakach komunikacyjnych (na 4 lit.)RUCH to:

zmiana położenia punktu materialnego w stosunku do innych punktów dokonująca się w czasie (na 4 lit.)RUCH to:

regularne poruszanie się ciał niebieskich, części skorupy ziemskiej lub części atmosfery (na 4 lit.)RUCH to:

przemieszczanie się wojska w terenie (na 4 lit.)RUCH to:

zmiana położenia jakiegoś bytu lub formy jego istnienia (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GRACH: PRZESUNIĘCIE PIONKA LUB FIGURY SZACHOWEJ NA PLANSZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.567

STYMULATOR, CYSTERNA, SYGNATURKA, PORTRET, KONKURS, MANIOK, KASZA JAGLANA, POCISK ODŁAMKOWY, LEGALIZACJA PONOWNA, CUG, INTUICYJNOŚĆ, RECEPTYWNOŚĆ, GRANAT, BARWA DŹWIĘKU, PAWĘŻ, DOWÓD ONTOLOGICZNY, HIGIENISTKA, UKRZYWDZONY, KULFONIK, ONELINER, KATAROWIE, CZOŁOWNICA, RYNKA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, KOSMOGONIA, BIZA, BROKAT, IRREDENTYZM, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, KOMORA GORĄCA, ŁYCHA, PLAGIAT, KISZKA WĄTROBIANA, BEZSZELESTNOŚĆ, OSCYLACJA, KOPIA FOTOGRAFICZNA, SZAROWIPTERYKS, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, WYBIJACZ, MAJDANIARZ, BAREŻ, KREOLKA, ABLACJA LODOWCOWA, CZASZA, GODZ, ZWŁOKI, PRĄD, MONOPARTYJNOŚĆ, LOT NURKOWY, AUTOPARODIA, TAMBURMAJOR, NASADKA, POPLECZNICTWO, TONAŻ, EPIZOOCJA, WYDŁUŻALNIK, ŁUPEK BENTONITOWY, OBROŃCA, POLER, KOŃ, SZYBKOŚĆ, KLESZCZOWINA, NADZORCA SĄDOWY, SPARRINGPARTNER, EGZERCYCJA, KROPLÓWKA, DOMINACJA, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, RZECZNIK PATENTOWY, TRESKA, CZASZA LODOWA, ZDRADLIWOŚĆ, GRZYB, MALUCH, POWÓZ, WIDMO CZĄSTECZKOWE, BATYST, BAGAZJA, SKAFANDER, NIHILIZM, TAKT, NABRZEŻE, ROZWÓJ WSTECZNY, TECHNIKA ANALOGOWA, HAJDAMACZYZNA, KAWALKADA, SENTYMENT, LAK, DOBRO PRAWNE, NIEDOJRZAŁOŚĆ, OPALENIZNA, NOOBEK, OFLAG, ROŻEK, KONFIGUROWANIE, PRAŻONKA, FASOWANIE, BĄBELEK, ROZMIAR, MASZYNA ELEKTRYCZNA, KLUBOWIEC, MOSTEK, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, JABŁKO, GRZYBNIA, KAMIENICA, PALIWO GAZOWE, SZWABSKI, STAN, POWIASTKA FILOZOFICZNA, ŚWIATŁO, BRZEG, PYSZOTA, FAZA, KAPSLA, SZPULA, DAMKA, WCISTEK, WYWROTKA, TABLICA STEROWNICZA, JEZIORO ZAPADLISKOWE, SĄD KOLEŻEŃSKI, SEKS, NAZWA RODOWA, ECCHI, PREZESKA, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, BAŃKA, ANODA, DRABIK DRZEWKOWATY, SZERYF, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, SZPILKOWE, WIECZÓR POETYCKI, SAMOCHODZIARZ, GODZINA PRAWDY, DESKA KLOZETOWA, ASYNCHRONIZM, SYMPOZJON, ROŻEK, EUTEKTYKA, POSTAĆ, JACHT, DESKA SEDESOWA, CHOROBA POPROMIENNA, ANGIELSKA FLEGMA, ZASADA REAFERENCJI, SALA, KOPIA, BERŻERKA, ZAKOP, FAJECZKA, AWAL, POLEWKA, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, GEN SPRZĘŻONY, TECZKA, KOLORY PAŃSTWOWE, OBJĘTOŚĆ, SAMOPOMOC, PRZYWODZICIEL, TERCET, ALBUMIK, BEK, KASETA, ZIELE, WISZNICA, IGLICA, SEK, EKLIPTYKA, DYSCYPLINA, BARWNIK SPOŻYWCZY, BOMBARDA, NAKŁO, CHAŁUPNICA, PESTYCYD, TOPIELISKO, BEATA, OKRĘT DOZOROWY, ŁÓŻKO PIĘTROWE, WŁOCHACZ, CERKIEW, ŁUK TĘCZOWY, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, DOMINANTA, KLASA, SZTUKA DEKORACYJNA, PASSA, SKRZYDŁO, TEST PSYCHOLOGICZNY, ŁATKA, BODMERIA, WĄŻ, SNAJPER WYBOROWY, ODSYP, PRZYKRYCIE, STROP KLEINA, TINGEL-TANGEL, KORPUS, OLGA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, LINIA ZABUDOWY, WYWŁASZCZENIE, BORZEŚLAD ZWISŁY, PROMIEŃ, KOS, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, MAJÓWKA, PASZTETOWA, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, SENSYBILIZATOR, GULASZ IRLANDZKI, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, MAŁPI GAJ, WCIĄGARKA, KOTLET, SIEROTA SPOŁECZNA, HORYZONT, KARCZOWISKO, SZUM, FORYŚ, ILUMINACJA, ZAPINKA, PIEGUSEK, EGZOCENTRYZM, TRĄBA POWIETRZNA, KRAJ, FRONTON, PANTEON, OCZKO, DOPŁATA EKSPORTOWA, KAPELMISTRZ, KOLCZAKOWATE, MORENA BOCZNA, TRANSMISJA, KOTLINA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, POŁYSK, WIZA, KOŁPAK, PRZYRODNIA SIOSTRA, WAŁ, WEKTOR, KOKTAJL MOŁOTOWA, ODGAŁĘZIACZ, WĘŻÓWKA, PIĘCIOZŁOTÓWKA, EPISKOPAT, ZAŻALENIE, GALARETA, ANTYPATRIOTYZM, PULPIT, KOSTKA BRUKOWA, KWAS, UKRAIŃSKI, PENSJA, KAPITUŁA, CZARNY RYNEK, ODEZWA, POCHŁANIACZ, BLACKOUT, BLOK ENERGETYCZNY, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, RAMKA, KATATONIA, GWIAZDA WIELOKROTNA, WYPOWIEDZENIE, ASD, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ŁAJKA, ŻEGLARZ, PAKIET POMOCOWY, INTERCEPCJA, STORYTELLING, PROROCTWO, MISTERIUM, ZBAWICIELKA, WOSZCZYNA, FORT, HABANERA, KOLEGA, KOŁO RATUNKOWE, KARDAMON, DYSTANS, TOR, TEORIA INFORMACJI, ROSZADA, SKWAPLIWOŚĆ, PEPIK, WILCZA PASZCZA, KONCHYLIOLOGIA, ARTEFAKT, PŁOMYK, PODSKOK, BREZYLKA, COŚ, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, HEJNAŁ, ?WOJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.567 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W GRACH: PRZESUNIĘCIE PIONKA LUB FIGURY SZACHOWEJ NA PLANSZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W GRACH: PRZESUNIĘCIE PIONKA LUB FIGURY SZACHOWEJ NA PLANSZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RUCH w grach: przesunięcie pionka lub figury szachowej na planszy (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RUCH
w grach: przesunięcie pionka lub figury szachowej na planszy (na 4 lit.).

Oprócz W GRACH: PRZESUNIĘCIE PIONKA LUB FIGURY SZACHOWEJ NA PLANSZY sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - W GRACH: PRZESUNIĘCIE PIONKA LUB FIGURY SZACHOWEJ NA PLANSZY. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x