W BIOLOGII: SYSTEM KOJARZEŃ, W KTÓRYM SAMICA STALE LUB OKRESOWO WSPOŁŻYJE Z KILKOMA PARTNERAMI JEDNOCZEŚNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLIANDRIA to:

w biologii: system kojarzeń, w którym samica stale lub okresowo wspołżyje z kilkoma partnerami jednocześnie (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POLIANDRIA

POLIANDRIA to:

forma poligamii, w której jedna kobieta ma kilku mężów jednocześnie, przy czym żaden z jej mężów nie ma w tym samym czasie innej żony (na 10 lit.)POLIANDRIA to:

w ogólnym rozumieniu: pozostawanie jednej kobiety w związku uczucuiwym i seksualnym z kilkoma mężczyznami na raz (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W BIOLOGII: SYSTEM KOJARZEŃ, W KTÓRYM SAMICA STALE LUB OKRESOWO WSPOŁŻYJE Z KILKOMA PARTNERAMI JEDNOCZEŚNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.867

CZARNINA, WIEŻA STRAŻNICZA, STRONA INTERNETOWA, MAKAGIGI, ŁOPATA, OBIEG GWIAZDOWY, SUPERKUTER, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, KOMPLANACJA, FARA, SPRAWUNEK, SPONDYLOARTROPATIA, KNEDLE, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, JEDNOSTKA METRYCZNA, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, PIĄTY, MSZA GREGORIAŃSKA, ZAĆMIENIE, DACH HEŁMOWY, ORTEZA, MNISZEK, KATAFRAKTA, JĘZYK CHIŃSKI, DETAL ARCHITEKTONICZNY, DEKLARACJA, DZIENNIKARZ, PRZEPOJKA, MŁYN, NIEWIERZĄCY, MAPA TEMATYCZNA, ADRES WZGLĘDNY, PALINGENEZA, CHARAKTER, CIECZ WYCZERPANA, TRÓJKA, MANUFAKTURA, LODÓWKA, NAKŁO, FUNKCJA WZAJEMNIE JEDNOZNACZNA, AKROLIT, SKRÓT, PRACA DOMOWA, POIMEK, CIĄGNIK BALASTOWY, WĘDKARSTWO SPŁAWIKOWE, DEWALUACJA, SZPITAL ZAKAŹNY, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, MORAWSKI, BLACHOWNIA, MAKARONIARZ, PRZEWRÓT, SKRĘTNIK, ZACIĘCIE, INGUSZ, BEZIMIENNOŚĆ, STAW KULISTY WOLNY, ŚWIATŁOCIEŃ, TRABANT, GĘŚ, KLUCZ, WĘGAREK, SITNISKO, SIŁA PŁYWOWA, LABIRYNT, ARTEFAKT, DAWCA NARZĄDÓW, SIŁY, INWEKTYWA, HETMAN, PEDAGOGIKA DYREKTYWNA, ATUT, OSTRY KURS, CZUJKA, ALKOWA, TLENEK AZOTU, FASOLKA PO BRETOŃSKU, SAMPLING, KOSZYK WALUTOWY, KLON, MECHANIZM MNOŻNIKOWY, RUCHANKA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, RYZYKO OPERACYJNE, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, ATAWIZM, REFLEKSYWNOŚĆ, MAGIERKA, OBRONA, AFERA, PROTEZA, SYNKLINA FAŁSZYWA, POLE, DZICZ, PRASA, KOLEBKA, SZMATKA, MASA KAJMAKOWA, PRZYPOŁUDNIK, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, AMPUŁKA, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, HIPERESTEZJA, STRĄGA, JAPONKI, WARCHOŁ, MRÓWKA FARAONA, POWŁOCZKA, CEWA, SZPULKA, PAŁĄCZEK, JERZY, JABŁKO, CYWILKI, POBRATYMSTWO, GRANATNIK, INIEKCJA, REHABILITACJA, STRUKTURA, ZESZYT, CZTERNASTY, CHWYTNIK, SILNIK, KAPELMAJSTER, CEL, ROSZCZENIE ZWROTNE, LEK PRZECIWBÓLOWY, FIBRYL, DZIECINA, WYZIEWY, SZPILKOWE, TWÓR, ANTYKOAGULANT, STRZAŁ, TREL, BIGIEL, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, POWŁOKA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, PINCETA, SYRENA, SATYRA, NOŚNIK DANYCH, MORWA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, SOLIDARNOŚĆ, ABSOLUTYZACJA, PROMIENNOŚĆ, DYSZKANCIK, BADANY, CUDZOZIEMKA, SNAJPER WYBOROWY, NÓŻ, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, ŚRUBSZTAK, ZNACZENIE, KRAINA, SĄD GRODZKI, OBIEKT KUBATUROWY, ŁUPEK PARAFINOWY, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, WIOŚLARKI, MIĘSO, JAZDA, KOŁO HISTORII, MOHORYCZ, KOLINEACJA PERSPEKTYWICZNA, SCENKA RODZAJOWA, ALLOCHTON, ALLOSTERIA, MIĘKKOŚĆ, KAZAMATA, KIPA, PIEPRZYK, PRĄD PRZEMIENNY, NIEWYCZUWALNOŚĆ, JAGODOWISKO, PELA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, PŁUCZKA WIERTNICZA, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, ZWAŁ, KATAKUMBY, STAN, KATEGORIA SPOŁECZNA, AUTOMOBILKLUB, ROZSADNIK, IGLASTE, KRÓTKOSZ SZORSTKI, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, CIĘGNO NAPĘDOWE, DŁUGODZIÓB, CZYSTKA ETNICZNA, PADDLE, PLATYKLADUS, KSIĘŻULO, PERILLA ZWYCZAJNA, BUTWA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, BUŁAT, OCZKO, KORUND, OSOBNIK, MANDOLA, ŚMIGŁOŚĆ, OGNISKO, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, LORAN, BATALIA, PLENNOŚĆ, PARKA, GNIAZDO, AFISZ, ŚLIZG, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, POMOC, ŁOŻE MAŁŻEŃSKIE, ODPRYSK, RELIKT, PUNKT ROSY, PIERÓG, WYSTARCZALNOŚĆ, MORALIZACJA, FUTBOL AMERYKAŃSKI, KAZALNICA, MASOŃSKOŚĆ, MUSICAL, DUŃSKI, TOREBKA, STRZAŁA, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, ŁĄCZE STAŁE, IPSYLON, HELING, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, NAROŻNIK, LINIA DEMARKACYJNA, KOWADŁO, ŁOBUZIAK, NIEMIECKOŚĆ, UKŁAD ODNIESIENIA, STREFA CZASOWA, MECENASKA, REZEDA, LOCHA, UMOWA ADHEZYJNA, BARWY, TYMPAN, PRZETŁOK, OBRÓT PIENIĘŻNY, GŁUCHY TELEFON, PRZESILENIE, KURA, LATARNIA UMARŁYCH, CZYNNIK WYTWÓRCZY, BLOK RYSUNKOWY, MACIORKA, GNIAZDKO, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, PIRAT, KONFIGURACJA, BORDER, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, GRAFOSKOP, ROZKŁAD MAXWELLA, WIĄZKA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, LICYTACJA, CIĄG ARYTMETYCZNY, USŁUGODAWCA, IKONA, BIAŁA ŚMIERĆ, TERMOJONIZACJA, RYNEK FORMALNY, RAKIJA, SKŁADNIK POKARMOWY, SAMOTOK, PŁYTA, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, KOLEUS, SPOINA, WĘZEŁ, CZEREŚNIA, PIĘĆDZIESIĄTKA, RESTRYKCJA, KARA ŁĄCZNA, RELACJA BINARNA, KREACJA, GEOFAGIA, FINAŁ, POWSTANIE, ŚLEDŹ, TARAS WIDOKOWY, MIEJSCE KULTU, PRZEPIS, CONDO HOTEL, DWUDZIESTY SIÓDMY, NAPIĘCIE, ?DZIKA KARTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.867 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W BIOLOGII: SYSTEM KOJARZEŃ, W KTÓRYM SAMICA STALE LUB OKRESOWO WSPOŁŻYJE Z KILKOMA PARTNERAMI JEDNOCZEŚNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W BIOLOGII: SYSTEM KOJARZEŃ, W KTÓRYM SAMICA STALE LUB OKRESOWO WSPOŁŻYJE Z KILKOMA PARTNERAMI JEDNOCZEŚNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POLIANDRIA w biologii: system kojarzeń, w którym samica stale lub okresowo wspołżyje z kilkoma partnerami jednocześnie (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLIANDRIA
w biologii: system kojarzeń, w którym samica stale lub okresowo wspołżyje z kilkoma partnerami jednocześnie (na 10 lit.).

Oprócz W BIOLOGII: SYSTEM KOJARZEŃ, W KTÓRYM SAMICA STALE LUB OKRESOWO WSPOŁŻYJE Z KILKOMA PARTNERAMI JEDNOCZEŚNIE sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - W BIOLOGII: SYSTEM KOJARZEŃ, W KTÓRYM SAMICA STALE LUB OKRESOWO WSPOŁŻYJE Z KILKOMA PARTNERAMI JEDNOCZEŚNIE. Dodaj komentarz

3+4 =

Poleć nas znajomym:

x