Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SZEROKIE POJĘCIE LUB JAKAŚ GRUPA KLASYFIKACYJNA, DO KTÓREJ MOŻNA WLICZYĆ BARDZO WIELE RÓŻNYCH RZECZY, SPRAW

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WOREK to:

szerokie pojęcie lub jakaś grupa klasyfikacyjna, do której można wliczyć bardzo wiele różnych rzeczy, spraw (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WOREK

WOREK to:

rodzaj pojemnika, opakowania podobnego do torby, zwykle większy i pozbawiony uchwytów, które wykonuje się głównie z płótna, skóry, papieru bądź tworzyw sztucznych i służy do przechowywania przedmiotów i artykułów sypkich oraz ich transportu (na 5 lit.)WOREK to:

w biologii: u grzybów z gromady grzybów workowych (Ascomycota) jest to specjalna komórka o charakterze zarodni, w której w wyniku rozmnażania płciowego powstają haploidalne zarodniki - askospory (na 5 lit.)WOREK to:

zawartość worka; tyle, ile się mieści w worku (na 5 lit.)WOREK to:

obiekt, często narząd, który kształtem i funkcją przypomina worek - opakowanie (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZEROKIE POJĘCIE LUB JAKAŚ GRUPA KLASYFIKACYJNA, DO KTÓREJ MOŻNA WLICZYĆ BARDZO WIELE RÓŻNYCH RZECZY, SPRAW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.628

ASYSTA, IRREALIZM, KAPOK, SPIĘCIE, MADONNA, WYPĘDZENIE, CZTERDZIESTKA, TACKA, DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA, SZCZĘKOT, CZARNA REAKCJA, PTASZEK, WYMIENNIKOWNIA, REMONT ŚREDNI, DUPEK ŻOŁĘDNY, BABA-CHŁOP, MANIERY, REWOLWING, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, SĄD APODYKTYCZNY, TRAWA MORSKA, HALA MASZYN, TARANTELA, KOŃ WŁODZIMIERSKI, SZKLIWO, BRANŻA, DRĄŻEK, KOLONISTA, CYSTERNA, KANTON, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SIODLARNIA, KOMPOTIERA, SKOMPROMITOWANY, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, MASZYNA INFORMACYJNA, DRUKARKA ROZETKOWA, KABINA, MAJONEZ, FOTOKSIĄŻKA, SWAP PROCENTOWY, MINUTA, DOROBEK, SZTYFT, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, WISIOREK, PERYPATETYK, DEZINTEGRACJA WIELOPOZIOMOWA, LUGER, WYBRANEK, PARTIA, PODRYG, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, RZEKA CHWILOWA, HYBRYD, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, TRAMWAJ WODNY, DOCHTÓR, KRATER, CHEMIKALIA, PROGRAM UŻYTKOWY, PAJĘCZAK, SOKOLE OKO, BURGRAF, GORSET, TEATRZYK, TŁUMACZ, MACIERZ DIAGONALNA, BURKA, SZACHULEC, EDAFOZAURY, CENTRALNE, PARAFIAŃSTWO, BETONKA, CIENIAS, FIOLET GENCJANY, JASTRYCH, ZOONOZA, BARWNIK, PLUJKA, KELT, ZAMEK, ALFABET MORSE'A, TRANSEKT, NIZIOŁEK, SŁOWNIK, NIEDŹWIEDZIÓWKA DWÓRKA, STACJA, ZAPŁADNIACZ, AUTOCAMPING, WOTUM ZAUFANIA, KÓZKI, SĄDOWNICTWO KOŚCIELNE, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, PRZODOWNIK TURYSTYKI GÓRSKIEJ, PIERWSZA KOMUNIA, RING, BICHAT, AMIDEK, OBÓZ, SADOWNICTWO, CYGANECZKA, TOR, CYBORG, KOSZYK, PULPIT, SWĘDZENIE, INGUSZKA, KARCIANKA KOLEKCJONERSKA, KUBIZM ORFICZNY, CHAŁTURA, DWUDZIESTY DRUGI, TRYSKAWKA, DREWNO, DIASTOLE, PIEC, CHOROBA KUSSMAULA-MAIERA, CZERWOŃCZYK DUKACIK, GADATLIWOŚĆ, FACHOWIEC, HANTABA, IDEAŁ PIERWSZY, POGROMCA, BOCZNICA, ALMANACH, SFORMUŁOWANIE, ŁOWCA GŁÓW, MONODIA, WULKAN CZYNNY, FREON, LEŻA, WIDOWNIA, GRZBIETORODY, ŁUK, KRAKOWIAK, ROZLEGŁOŚĆ, AMBRAZURA, ALERT, M, WANNA, TERAPIA REINKARNACYJNA, SKLEPIENIE PALMOWE, METAFRAZA, GRZBIET, WETERAN, REGISTER, POKŁAD STATKU, PŁYWACZ, PANICZ, MIKS, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, SKRÓT, BLIŹNIACZOŚĆ, ODSTĘP, DOJRZAŁOŚĆ, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, MASZKARON, PRACA, DEMOBILIZACJA, TWARDOŚCIOMIERZ, TWARZYCZKA, JASNOWIDZ, POWTÓRZENIE, BOTTOMLESS, PRZEWOŹNIK, GIGAPOZYTYW, KRYZA, PORTFEL, SIARKOSÓL, ODBIJACZ, KÓŁKORODEK, ŁĄCZNOŚĆ, OSTROGI, PIECZEŃ, GOŁĘBICA, WOREK GAMOWA, HISZPAN, ŁĄCZNIK, NADZORCA SĄDOWY, GWAŁTOWNOŚĆ, WOLEC, PRZEKŁADANIEC, GRUPA BILATERALNA, PION, GUMA, AUTODIAGNOZA, ZGRED, ORTOWODÓR, POPISOWOŚĆ, TROLL, BLOKADA, OBLĘŻENIEC, WYBRYK NATURY, MATOŁ, MARAN, SWETER, OPĘTANIE, AMERYKAŃSKOŚĆ, PUSZKARZ, PRYMAT, CZEPIAKOWATE, RETROGRADACJA, ZAGĘSZCZACZ, OPERATOR KABLOWY, WYCIEK, PŁOZA, LEN, BIURO TECHNICZNE, PYSZCZEK, LIMNIGRAF, DRASTYCZNOŚĆ, SPRZĘCIOR, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, EDUKATOR, KĄT OSTRY, PASZTETOWA, TŁUK PANCERNY, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, DOZYMETR, LUD, TUTTI FRUTTI, BABULA, OCZKO, WŁASNOŚĆ, MASCARPONE, KAMIZELKA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, KORPUS, ZABURZENIE UROJENIOWE, BABINIEC, BAZA PŁYWAJĄCA, NEUROPATIA, AREOPAG, ROLETKA, LEASING, DEIKSA, ŁONO, OSTRZAŁ, TERMOPLASTYKA, MUESLI, PALEOKLIMATOLOGIA, GOŁĄBECZEK, OPUS, ZDANIE LOGICZNE, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, MONTAŻOWNIA, BOLA, ZASTRZYK, TŁO, SUCHOWIEJ, TYŁOMÓZGOWIE WTÓRNE, ZABYTEK RUCHOMY, KOŁOMYJKA, TRACKLISTA, CASHBACK, KLERK, SOSNA LIMBA, FORLANA, LINIA MONTAŻOWA, ZIELENICE, ŻAGIEW, RAMA, GOŁOGŁOWY, ALIANT ZACHODNI, SYGNAŁÓWKA, SCHABOSZCZAK, SREBRZENIE, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, KOMPRESJA IMPULSÓW, DEWALUACJA, HANDEL NARĘCZNY, KUCANY, BEFKA, MARSREJA, ROPOWICA KŁĘBU, WODA, LYGODIUM JAPOŃSKIE, POWAŁA, WYŚCIGÓWKA, ZASADA HUYGENSA, ODPROMIENNIK, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, GRA WYŚCIGOWA, MOŁODYCA, ARABESKA, GIERKA, RELIKWIA, CENA DETALICZNA, CZASTUSZKA, AL SECCO, NUMER BURTOWY, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, CELA, WAFEL, SŁUCHOWISKO, LWIA CZĘŚĆ, PODAŻ NIEELASTYCZNA, KILOBAJT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.628 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: szerokie pojęcie lub jakaś grupa klasyfikacyjna, do której można wliczyć bardzo wiele różnych rzeczy, spraw, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZEROKIE POJĘCIE LUB JAKAŚ GRUPA KLASYFIKACYJNA, DO KTÓREJ MOŻNA WLICZYĆ BARDZO WIELE RÓŻNYCH RZECZY, SPRAW to:
Hasło Opis krzyżówkowy
worek, szerokie pojęcie lub jakaś grupa klasyfikacyjna, do której można wliczyć bardzo wiele różnych rzeczy, spraw (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WOREK
szerokie pojęcie lub jakaś grupa klasyfikacyjna, do której można wliczyć bardzo wiele różnych rzeczy, spraw (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x