RZECZOWNIK, KTÓRY JEST NAZWĄ DOWOLNEJ ISTOTY LUB PRZEDMIOTU, ALE NIEBĘDĄCY NAZWĄ WŁASNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RZECZOWNIK POSPOLITY to:

rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZECZOWNIK, KTÓRY JEST NAZWĄ DOWOLNEJ ISTOTY LUB PRZEDMIOTU, ALE NIEBĘDĄCY NAZWĄ WŁASNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.839

TABOR, DRAMATOPISARSTWO, DZIECIORÓB, MISTRZ CEREMONII, KLAWISZ, PRZEWÓD SŁUCHOWY, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, POUFAŁOŚĆ, PODCHLEBSTWO, NIEOCZEKIWANOŚĆ, BOROWIK DUPAINA, INTERPRETACJA, SĘDZIA, OKSYDAZA, SZTYLPY, POŻYCZKA, POCHWALSKI, KONFIRMACJA, REKOLEKCJE, ABORDAŻ, DOBÓR GENETYCZNY, GRYZONIE, NIEKLAROWNOŚĆ, NALEWKA, RADA, GRADUAŁ, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, OTWARTOŚĆ, DUKLA CHODNIKOWA, SZAŁWIA, ŁAŃCUSZEK, NEURON RUCHOWY, PISTACJA, PIASTUN, NIEPRZYJEMNOŚĆ, WIĘZADŁO OBŁE, WSTĘŻNIAKI, MATRYKUŁA, PRZYLEPNOŚĆ, KOLEJKA LINOWA, POIMEK, WIESZAK, PODZIAŁ, LOKAJSTWO, TAPIR GÓRSKI, OMIEG GÓRSKI, IZOLATKA, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, BORDER, SYNDETIKON, WÓZKOWY, STOŻEK PRZYBYSZOWY, OWOC ZBIOROWY, NASOSZNIK TRZĘŚ, BOMBA TERMOJĄDROWA, EMFAZA, ODPŁATA, POWŁOKA, BAKTERIA ŚLUZOWA, PLANTACJA NASIENNA, OKRZOSEK, OWADZIARKI, WRAK, DWA OGNIE, ZAWRÓT, ADŻAPSANDAŁ, OWAL CASSINIEGO, FAKTORYZACJA, WSCHÓD, UBYTEK, CHESTER, UGNIATARKA, POCHODNA, GWIZDEK, ŻYCIE, DYRYGENTURA, BIEGŁOŚĆ, MONTAŻ, BAŃKA, POTULNOŚĆ, PASCHA, FUSYT, PRELUDIUM, SOFISTA, STAWIDŁO, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, UNIONISTKA, KOMBATANT, PODATEK, KOSTUR, DWUDZIESTKA, KRATKA, WOJNA DOMOWA, ANTABA, ZGREDEK, GWIAZDA, KUFF, GRAF SKIEROWANY, PRYWATNOŚĆ, AUTOBUS SZYNOWY, IGŁA, MATERIALNOŚĆ, NIEPRZYZWOITOŚĆ, SZTUKA, KÓŁECZKO, DUMPING, KRWAWNIK, INSTRUMENT, WIELORYB, OPARY, LIS MORSKI, PAUPER, POMPA ODŚRODKOWA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, WESOŁOŚĆ, DEZINSTALACJA, CZERWONY, PRZEWODNICZKA, CHRUPKOŚĆ, ELEW, AMEBA, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, POPULACJA STACJONARNA, LŚNIAK POSPOLITY, ZAKŁAD, MONOGAMIA, PATYK, ALE, DOKUMENT PAPIESKI, MARYNARCZYNA, ZAUROPTERYGI, ZAKAZ, STEK, PERŁOWIEC, AKCENCIK, SMOLUCH, SZWAGROSTWO, TAPETA, MADAPOLAM, NAWIETRZNIK, KAPRYS, KOLOKACJA, SUTENERSTWO, ORANŻADA, BLEJTRAM, OPŁATA STOSUNKOWA, RUMIEŃ LOMBARDZKI, MÓŻDŻEK, KNEBEL, MSZAK, PALUCH KOŚLAWY, ANDANTE, GRA NA ZWŁOKĘ, DYSPENSER, FORMA DRUKOWA, BBS, KARMIN, ATRAMENT SYMPATYCZNY, KWAS, BUKOWIANIN, WYMIAROWOŚĆ, ROZKRZEWICIEL, PUŁKOWNIK, SZPETOTA, SZEW, JAJKO NA MIĘKKO, ŁYŻKA, LESER, SAFARI, BRYGANTYNA, SZLAM, NIEMĘSKOŚĆ, FIGA Z MAKIEM, DYSKRECJA, LUFT, MOTYWIK, TOM-TOM, WEKTOR JEDNOSTKOWY, ŚLĄSKOŚĆ, NASIONNICE, ZAPORA WODNA, OCET, DEIZM, DEMOKRACJA, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, TRUTEŃ, NOCEK ŁYDKOWŁOSY, GEN SPRZĘŻONY, POLIMORFIZM, HABANERA, PLIK MULTIMEDIALNY, OFENSYWA, DZIERŻAWCZOŚĆ, NAWAŁNICA, KASATA, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, AKROBACJA, HIPSOMETRIA, STREFA PRZYGRANICZNA, KONTYNGENT, BUTERSZNIT, BISEKS, KARTA WIZYTOWA, LUZAK, RADIESTETA, WALUTA BAZOWA, HAZARD, ANASTYLOZA, ŚWIAT, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, SĘKACZ, FENYLFERYNA, ZNAK LEGITYMACYJNY, CHOROBA, BUŃCZUK, NĘCISKO, DACH ŁAMANY, POLSKI, STATEK POWIETRZNY, WRAK CZŁOWIEKA, MALATURA, ANGIELSKA FLEGMA, OCZKO, SER TOPIONY, SKUNKS, DEKRET, SYTA, INTERLUDIUM, ODPŁYW, HOMOGENIZACJA, BADYLARZ, HAMULEC BĘBNOWY, POKREWIEŃSTWO, POZYCJONER, AMNEZJA, KONSERWACJA, SARONG, SZYLKRET, RUMSZTYK, NEKTARNIK, ODRUCH KOLANOWY, GMINA GÓRNICZA, KLAMOTY, ADIDAS, FUNKCJONALIZM, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, DRAMAT WOJENNY, SPÓJNIK ŁĄCZNY, PLEWA, CZŁON ODWRACALNY, PIEC AKUMULACYJNY, KALEKA ŻYCIOWY, DRUGI PLAN, ZDARZENIOWOŚĆ, KARTKA, OBIEGNIK, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, SUMA WEKSLOWA, BATERIA AKUMULATOROWA, MISIACZEK, DZIELNOŚĆ, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, KOMORA PŁYWAKOWA, CZTERNASTY, MUZYKA ELEKTRONICZNA, PSALMOGRAF, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, TOUROPERATOR, PRZEWÓD, CIĄGNIK, CZASZA, PAKIET POMOCOWY, ANIOŁEK, WIZJONER, POLARYZACJA JONOWA, SPRAWUNEK, PSYCHODELICZNOŚĆ, SPARTANIN, ASTROTURFING, WOOD, STARODAWNOŚĆ, LAGER, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, ŚCIĘCIE, KOLORYT, CHEMEX, PATRON, PRZEPAŚĆ, DOBUDÓWKA, CZTEROSUW, KANCIASTOŚĆ, HORMON TKANKOWY, MEZOMORFIA, KRZYŻ MALTAŃSKI, ?CIS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.839 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RZECZOWNIK, KTÓRY JEST NAZWĄ DOWOLNEJ ISTOTY LUB PRZEDMIOTU, ALE NIEBĘDĄCY NAZWĄ WŁASNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RZECZOWNIK, KTÓRY JEST NAZWĄ DOWOLNEJ ISTOTY LUB PRZEDMIOTU, ALE NIEBĘDĄCY NAZWĄ WŁASNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RZECZOWNIK POSPOLITY rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RZECZOWNIK POSPOLITY
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną (na 19 lit.).

Oprócz RZECZOWNIK, KTÓRY JEST NAZWĄ DOWOLNEJ ISTOTY LUB PRZEDMIOTU, ALE NIEBĘDĄCY NAZWĄ WŁASNĄ sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - RZECZOWNIK, KTÓRY JEST NAZWĄ DOWOLNEJ ISTOTY LUB PRZEDMIOTU, ALE NIEBĘDĄCY NAZWĄ WŁASNĄ. Dodaj komentarz

8+5 =

Poleć nas znajomym:

x