RZECZOWNIK, KTÓRY JEST NAZWĄ DOWOLNEJ ISTOTY LUB PRZEDMIOTU, ALE NIEBĘDĄCY NAZWĄ WŁASNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RZECZOWNIK POSPOLITY to:

rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZECZOWNIK, KTÓRY JEST NAZWĄ DOWOLNEJ ISTOTY LUB PRZEDMIOTU, ALE NIEBĘDĄCY NAZWĄ WŁASNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.839

KORYTKO, TKANINA, MLEKO, KONTRAFAŁ, UNDERGROUND, WYRAŻENIE, DYSGRAFIK, UCHWAŁA, WOJNA CELNA, JAZ, BIAŁY, ROŚLINA TRUJĄCA, NIEPROFESJONALISTA, PARANOIK, FOTOTROPIZM DODATNI, FASETKA, OPUCHLIZNA, AMBONA, ODPRAWA CZASOWA, RÓW PRZECIWPANCERNY, AMORFIK, KURZA STOPKA, REGIONALISTA, MALOWANIE, GAJA, ASYSTENCJA, PODWÓJ, ZAPŁON, LIST OKÓLNY, MAGISTRALA, DYSKRYMINACJA CENOWA, PROJEKT TECHNICZNY, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, ZABURZENIE, ROK KOŚCIELNY, DOKUMENT, KLUCZNIK, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, PELENG, PODAŻ ELASTYCZNA, ODCZYNNIK, DIABEŁ, OŚNIK, KANIKUŁA, UCHO, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, ŚWIECA, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, DERYWATYWA, WOOD, MEMBRANA, JUTLAND, OBŁĘK, PŁATKONOS CZARNY, ORGANOWCE, KARA, AFERKA, INTERWENCJA PROCESOWA, WCISTEK, KANEFORA, EFEKT STYKU, KORDON SANITARNY, LUDOBÓJSTWO, MŁOTOWNIA, MODRZEW, ZŁOŻE GNIAZDOWE, DOBÓR GENETYCZNY, SEKSTET, NIESPIESZNOŚĆ, STYLOWOŚĆ, DUCHOWY PRZYWÓDCA, SESJA POPULARNONAUKOWA, REZYDUUM, GODZ, OSTROŻNOŚĆ, POKAZOWOŚĆ, STRZAŁA, RESTYTUCJA GATUNKU, POJAZD ZABYTKOWY, ZAWŁOKI, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, GERMANISTYKA, WIECHEĆ, SERCÓWKA, HIPERTONIA, SARONG, DIABEŁ WCIELONY, OPARCIE, SZABAS, LESZCZ, CARAT, PĘPEK, MASKA, HAPEK, STACJA ROBOCZA, LENA, CZAJ, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, JAMOCHŁON, KRUŻA, POLIMORFIZM, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, JĘZYK IZOLOWANY, EKOGROSZEK, LITOSFERA, KAZAMATA, ŁAWA KOMINIARSKA, ROZPACZNIK, PISZCZEK, DYŻURNY, WIĘŹBA DACHOWA, SZYBKOŚCIOWIEC, PRODUKCJA, TRIAL ROWEROWY, TATARKA, MALINOTRUSKAWKA, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, SILNIK ELEKTRYCZNY BOCZNIKOWY, ANTROPOLOGIA, KILOMETR ZEROWY, SZURPEK, NIEDOBÓR, GRAFIKA INŻYNIERSKA, SŁUŻBA WIĘZIENNA, FASCYNATOR, MOL, KOMISARZ, ULTRAMARYNA, WYKROCZENIE SKARBOWE, KADŹ, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, CHLEB, KURZYSKO, POZIOM, PRZYLŻEŃCE, KLUCZ, SOLUBILIZACJA MICELARNA, OFIARA ZAKŁADZINOWA, RYCERZYK, JĘZYKI TURAŃSKIE, EGZOSZKIELET, NIEGRZECZNOŚĆ, PRZYJEZDNY, DZIEDZIC, PLANETA OCEANICZNA, SMALEC, ABORCJA, TYGIELEK, WCZORAJ, ZABAWA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, AREA, BABOCHŁOP, CIASTECZKO, JOŁOP, MUNICYPIUM, PRZYNALEŻNOŚĆ, JUDASZOWE SREBRNIKI, STRINDBERG, GAŁĘZIAK, NAIWNOŚĆ, PEŁNIA, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, KONTRMANIFESTACJA, GRZECH POWSZEDNI, ZŁOTA KLATKA, KROMKA, RARYTASIK, KĄT ROZWARTY, ODJEMNIK, PIĘTKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, WELON, WYCIĄG TALERZYKOWY, BÓR, IDENTYCZNOŚĆ, RUSYCYSTA, PRZEWAGA, SYNTETYZATOR, LIEBERMANN, KRÓLOWA RENET, PROLETARIUSZ, LAKTOOWOWEGETARIANIN, KOŃ WIELKOPOLSKI, PEŁNOLETNIOŚĆ, PRZYCZÓŁEK, NIEWYPARZONY PYSK, FORMANT, KOŁTRYNA, ŚCIĘCIE, ZWIĄZEK PARTNERSKI, NATARCZYWOŚĆ, ZATOR, GAJA, SIARCZEK, SIATKA GEOGRAFICZNA, GAZ KOPALNIANY, CYGANECZKA, D, SERCE W PRZEŁYKU, PRYWACIARZ, SZEREG, HEL, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, WIDMO OPTYCZNE, TELEWIZJA REPERTUAROWA, POWINOWACTWO, SIEDLISKO, EGIDA, WIĆ ROŚLINNA, LENIUCH, CYGARETKI, PRZEDSIĘBIORSTWO, WYRAZY, DYMISJA, PINGWIN MASKOWY, PIES MINIATUROWY, OPERA, FIRMA-WYDMUSZKA, WIETRZNOŚĆ, LODY AMERYKAŃSKIE, HYDROFIT, DNO, CZŁONEK RODZINY, NIEJEDNORODNOŚĆ, BIOPOLIMER, ATMOSFERA, RZADKOŚĆ, PRYSZCZATY, NAPIĘCIE, TAUTOCHRONA, PIONOWZLOT, TEATR, OPŁATA PROLONGACYJNA, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, PRZYBYSZKA, WIMPERGA, SINOLOGIA, WILK, GMINA GÓRNICZA, HEZYCHAZM, ROZMIAR, GWARANCJA, WYRAŻENIE, STYPENDIUM, PRZYWÓZ, RUTYNISTA, AWANGARDA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, TERRINA, WŁOSIE, NAWA GŁÓWNA, ANODA, LICENCJA OTWARTA, MASZOPERIA, TOWARZYSZ PANCERNY, MONTOWNIA, KATAR KISZEK, MIANOWNIK, NACZYNIE WIEŃCOWE, ROZWORA, PERŁOWIEC, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, FORMA DRUKOWA, N-GRAM, CHOROBA POPROMIENNA, GĄSZCZ, LIMFOBLAST, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, KSIĘŻULEK, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, KOLORYT, ADIDAS, DIADEM, XENON, OPAT KOMENDATORYJNY, GRZEBIEŃ, RELING, TOPIEL, MIKSER, KAMIENNIK, DWÓJNIK, GWINT, POETKA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, BRAND, ROTATOR, PRZEMYT, MAKAGIGI, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, ŁUK BLOCZKOWY, OBLICÓWKA, MĘKI TANTALA, ZGODNOŚĆ, LITOŚCIWOŚĆ, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, AGENT, ŁOBUZIAK, ?LICZEBNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.839 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RZECZOWNIK, KTÓRY JEST NAZWĄ DOWOLNEJ ISTOTY LUB PRZEDMIOTU, ALE NIEBĘDĄCY NAZWĄ WŁASNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RZECZOWNIK, KTÓRY JEST NAZWĄ DOWOLNEJ ISTOTY LUB PRZEDMIOTU, ALE NIEBĘDĄCY NAZWĄ WŁASNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RZECZOWNIK POSPOLITY rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RZECZOWNIK POSPOLITY
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną (na 19 lit.).

Oprócz RZECZOWNIK, KTÓRY JEST NAZWĄ DOWOLNEJ ISTOTY LUB PRZEDMIOTU, ALE NIEBĘDĄCY NAZWĄ WŁASNĄ sprawdź również:

w urządzeniach transportujących urobek w górnictwie: przypięty do łańcucha lub liny element poprzeczny, przesuwający materiał ,
Orgyia antiqua, Orgyia recens, Tussock moths - motyl z rodziny brudnicowatych; występuje na otwartych terenach z zagajnikami, mniej gęstych lasach ,
nieduży, odkryty samochód napędzany energią elektryczną z akumulatora ,
lekka opona rowerowa bez dętki stosowana w kolarstwie ,
badanie, doświadczenie, test służące weryfikacji hipotezy, dążeniu do zanegowania lub potwierdzenia czegoś ,
okres wzrostu i rozwoju roślin obejmujący intensywne procesy życiowe od siewu do zbioru uprawianej rośliny ,
amerykański dyrektor ,
głos męski, pośredni między tenorem o basem; śpiewak o takim głosie ,
azjatyckie drzewo lub krzew o jadalnych słodkich owocach podobnych do jeżyn, liście morwy białej są pokarmem gąsienic jedwabnika morwowego ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
Ebenaceae - rodzina roślin z rzędu wrzosowców ,
grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii; obejmuje ona: introdukcję biblijną, egzegezę biblijną Starego i Nowego Testamentu oraz teologię biblijną ,
antykoagulant - lek spowalniający, utrudniający lub uniemożliwiający krzepnięcie krwi; stosowany w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi ,
mały siennik ,
cecha działań, zachowań, rozumowań: to, że coś nie podlega jakimś regułom, jest nielogiczne, niespójne, nieprzewidywalne, pozbawione właściwego uzasadnienia, nie wynika z przyjętych przesłanek ,
klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność ,
wyłudzony papieros ,
światowej sławy śpiewaczka francuska (1740-1802) ,
dowolny punkt na powierzchni lub w głębi ziemi, którego potencjał nie zmienia się pod wpływem prądu spływającego z rozpatrywanego uziomu ,
dowódca jednostki pływającej ,
kieł dzika ,
obelisk ,
miasto w płn. części Bangladeszu; przemysł spożywczy, cementowy ,
mikronawóz stosowany do zapobieganiu chorób roślin wynikających z niedoboru boru ,
stłuczka na szosie ,
bohaterka elementarza ,
tępy człowiek, najczęściej przy tym prosty ,
styl przemów ze specyficzną dla siebie organizacją tekstu, argumentacją i figurami retorycznymi ,
narzędzie rolnicze do ręcznego młócenia zboża ,
imię psa Nel

Komentarze - RZECZOWNIK, KTÓRY JEST NAZWĄ DOWOLNEJ ISTOTY LUB PRZEDMIOTU, ALE NIEBĘDĄCY NAZWĄ WŁASNĄ. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast