POZOSTAWANIE W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH LUB POD WPŁYWEM POLITYCZNYM JAKIEJŚ STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ, NP. PAŃSTWA, WOJEWÓDZTWA, GMINY, LANDU, OKRĘGU, STANU, HRABSTWA ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYNALEŻNOŚĆ to:

pozostawanie w granicach administracyjnych lub pod wpływem politycznym jakiejś struktury organizacyjnej, np. państwa, województwa, gminy, landu, okręgu, stanu, hrabstwa itp (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZYNALEŻNOŚĆ

PRZYNALEŻNOŚĆ to:

to, że ktoś do czegoś przynależy (na 13 lit.)PRZYNALEŻNOŚĆ to:

coś przynależnego komuś, majątek, własność (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POZOSTAWANIE W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH LUB POD WPŁYWEM POLITYCZNYM JAKIEJŚ STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ, NP. PAŃSTWA, WOJEWÓDZTWA, GMINY, LANDU, OKRĘGU, STANU, HRABSTWA ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.555

UKŁAD GRAFICZNY, KWAS LINOLENOWY, REGISTER, PRAWORZĄDNOŚĆ, MONTAŻ, GETTO ŁAWKOWE, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, RACIECHOWICE, RETRAKCJA, PALISADA, HIPOTEZA ZEROWA, DOM STUDENCKI, BILL, OKNO, KSIĘGA HODOWLANA, MOLEKUŁA, CIS POSPOLITY, HEMOROID, SKALA, ŁEBEK, SZCZENIACZEK, NORMALIZACJA, UŁAMEK ZWYKŁY, ZAKONNICZKA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, PODATEK POŚREDNI, POZIOM, SZACHOWNICA, CEREMONIAŁ, FANPAGE, PRZYPADŁOŚĆ, EŁK, PREPARAT CHEMICZNY, KOBYŁA, GIGANT, PLECIONKA, UDAR, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, TORKRETNICA, BAJOS, RUCH, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, TRYSKAWKA SZKLANA, NAPĘD, ZNAJDA, MOPEK, LAN, EKSPANDER, LATARNIA, OPUS, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, MACH, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, KANCONETTA, BŁOTNIAK, ARBITER, WEKTOR JEDNOSTKOWY, KINO DROGI, GOLONKA, PROMIEŃ, BOMBA, KLIKOWOŚĆ, CANZONETTA, KARETKA, ALKIERZ, NIEPRZYJACIEL, KARABINEK PNEUMATYCZNY, PODEJRZLIWOŚĆ, MIELIZNA, POJAZD LATAJĄCY, MOMENT, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, WODA, NASYP, OPOKA, EUPELYKOZAURY, ŚWIATŁO CZERWONE, KREDYT PREFERENCYJNY, MIKONAZOL, ŚCIANA, ŁACIŃSKOŚĆ, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, ANATOL, ROZBÓJNICTWO, KLASZTOR, STATEK POWIETRZNY, HOKEJ, MORDOKLEJKA, JAMA, HEL, FONETYKA AKUSTYCZNA, RZYMIANKA, PRÓCHNO, CIENNIK, FUSY, KROTON, PORĘBA, RACHUNEK ZDAŃ, BARWA DŹWIĘKU, AUTONOMIZM, ŚLEPE WROTA, DEFERENT, OCZKO, UWŁOSIENIE, PRASA, IGŁA, PIÓRKO, SUROWOŚĆ, KUPON PODARUNKOWY, DOŻYWOTNOŚĆ, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, AJENCJA, NIECKA WYPADOWA, PANAMERYKA, DRUGI PLAN, KOLORYSTYKA, GODNOŚĆ, HULAJDUSZA, OPONENT, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, BŁĘKITNA KREW, CZAS ZIMOWY, STREFA HEMIPELAGICZNA, PARTIA, ZAPIS, BLASTODERMA, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, IMIĘ, ANTYCYPACJA, BIAŁA KSIĘGA, PLAMA WĄTROBOWA, ZNAK NAWIGACYJNY, OBŁOK SREBRZYSTY, KULEBIAK, KANTATA, KODZIK, EMISJA, KASETOFON, BIELISTKA JAŁOWCOWATA, ATRAPA, PODPIS CYFROWY, FRAMUGA, REKLAMANT, REFERENDUM LOKALNE, KOSZĘCIN, LOG, CIĄG, FERMENTACJA MLEKOWA, GUMA ARABSKA, ADIDAS, ATENKA, MEMORIAŁ, CHEŁBIA, ŻYŁA, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, DYSONANS, WYCZARTEROWANIE, TROMPA, AUTOMAT TELEFONICZNY, KLUCZ OCZKOWY, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, KONTEKST, CYKL WYDAWNICZY, PRAWOMOCNOŚĆ, BUDŻET, STATUS MATERIALNY, CHIŃSKI, PORNO, CZŁON KONSTYTUTYWNY, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, MAPA AKUSTYCZNA, NABRZEŻE, MOZARAB, ARENDA, RANWERSY, ZAŻALENIE, LUK ŁADUNKOWY, SUBWOOFER AKTYWNY, POLAK, EROZJA LODOWCOWA, ZAKONY, PRZEGRYZKA, PRAŻONKA, ZBROJA PEŁNA, WANIENECZKA, ILUMINATOR, KULFONIK, SZTUBAK, BURSZ, DEDERON, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, GOLGOTA, ROZKRUSZ, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, WEŁNIAKOWE, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, PRZEŁYKANIE, ADAPTACJA, PIWNICA, WCIĄGARKA, MOŁDAWSKI, DRĄG, TRANSPORT AKTYWNY, ORLĘ, WOJSKO KOMPUTOWE, WĄTROBIANKA, SUKINSYN, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, POLITYKA PRZESTRZENNA, ODPRAWA, MOBING, INFOMAT, PACYNA, KURZYSKO, WILK, MOSKALIK, TRZEJ KRÓLOWIE, ODRUCH BEZWARUNKOWY, MUSZTARDA, KRAWĘDŹ, KOKULAR, KOMBATANTKA, APLET, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, PADDLE, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, WYCHÓD, GÓRALSKI, LAGUNA, TĘCZA, MINA, OKRĘG, SAKRALIZACJA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, ĆWICZENIE, LOT CZARTEROWY, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, ENZYM, PŁUCZKA, SYSTEMIK, FRANCUSKOŚĆ, LUGER, SAMODESTRUKCJA, WOLNY RODNIK, ŁZAWNIK, MODYFIKACJA, PANDRAK, GŁOSKA NOSOWA, POJĘCIE LOGICZNE, PUNKT DYMIENIA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, DIASYSTEM, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, AREA, KABRIOLET, ZANIECZYSZCZENIE, PODKŁADKA, KOLORATURA, DEZAKTYWACJA, NIEMOŻNOŚĆ, POŚWIĘCENIE, ŚWIĘTO, ANASTOMOZA, ODGAŁĘZIACZ, SZYSZKA, FULAR, KROSOWNICA WIZYJNA, POSZEWKA, POEMAT HEROICZNY, CIEŃ, KOLCZAKOWATE, SPLENDID ISOLATION, ROŚLINA PASTEWNA, SNIFFER, NASTAWA, PRZYCHYLNOŚĆ, BEZŻENNOŚĆ, ŁĄCZNIK, ALKOHOL ROLNICZY, WYBRYK NATURY, ANNA, DRUKARKA ROZETKOWA, ROKIET, ANGLOFOBIA, TRIFORIUM, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, SOŁECTWO, EKSPOZYCJA, PUSTAK, INSTRUMENT MECHANICZNY, WAŻNOŚĆ, MARNOTRAWCA, PŁOTEK, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, WARTOWNIK, JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE, ?LEWOSKRZYDŁOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.555 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POZOSTAWANIE W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH LUB POD WPŁYWEM POLITYCZNYM JAKIEJŚ STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ, NP. PAŃSTWA, WOJEWÓDZTWA, GMINY, LANDU, OKRĘGU, STANU, HRABSTWA ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POZOSTAWANIE W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH LUB POD WPŁYWEM POLITYCZNYM JAKIEJŚ STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ, NP. PAŃSTWA, WOJEWÓDZTWA, GMINY, LANDU, OKRĘGU, STANU, HRABSTWA ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZYNALEŻNOŚĆ pozostawanie w granicach administracyjnych lub pod wpływem politycznym jakiejś struktury organizacyjnej, np. państwa, województwa, gminy, landu, okręgu, stanu, hrabstwa itp (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYNALEŻNOŚĆ
pozostawanie w granicach administracyjnych lub pod wpływem politycznym jakiejś struktury organizacyjnej, np. państwa, województwa, gminy, landu, okręgu, stanu, hrabstwa itp (na 13 lit.).

Oprócz POZOSTAWANIE W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH LUB POD WPŁYWEM POLITYCZNYM JAKIEJŚ STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ, NP. PAŃSTWA, WOJEWÓDZTWA, GMINY, LANDU, OKRĘGU, STANU, HRABSTWA ITP sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - POZOSTAWANIE W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH LUB POD WPŁYWEM POLITYCZNYM JAKIEJŚ STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ, NP. PAŃSTWA, WOJEWÓDZTWA, GMINY, LANDU, OKRĘGU, STANU, HRABSTWA ITP. Dodaj komentarz

1+6 =

Poleć nas znajomym:

x