POZOSTAWANIE W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH LUB POD WPŁYWEM POLITYCZNYM JAKIEJŚ STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ, NP. PAŃSTWA, WOJEWÓDZTWA, GMINY, LANDU, OKRĘGU, STANU, HRABSTWA ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYNALEŻNOŚĆ to:

pozostawanie w granicach administracyjnych lub pod wpływem politycznym jakiejś struktury organizacyjnej, np. państwa, województwa, gminy, landu, okręgu, stanu, hrabstwa itp (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZYNALEŻNOŚĆ

PRZYNALEŻNOŚĆ to:

to, że ktoś do czegoś przynależy (na 13 lit.)PRZYNALEŻNOŚĆ to:

coś przynależnego komuś, majątek, własność (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POZOSTAWANIE W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH LUB POD WPŁYWEM POLITYCZNYM JAKIEJŚ STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ, NP. PAŃSTWA, WOJEWÓDZTWA, GMINY, LANDU, OKRĘGU, STANU, HRABSTWA ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.555

NATRYSK, ATAK RAKIETOWY, KOLOKACJA, KLOPSIK, APROKSYMATYW DENOTACYJNY, AZOTAN, KISZONKA, KIEŁBACHA, TENDER, PLUTON, STRZAŁ, TOWARZYSZKA BRONI, LITERATKA, IZBICA KUJAWSKA, REMONT KAPITALNY, ROZPADLISKO, CZOŁO, POETA, AUTONOMICZNOŚĆ, ACETAL, FITONCYD, DOMINACJA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, TULEJA, DZIEŁO ŻYCIA, DERESZOWATY, ARCHIKONFRATERNIA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, PŁYTA KONTYNENTALNA, ZŁOTOROST, UMIEJĘTNOŚĆ, MELANIZM, GERMAŃSKI, ZŁOŻE, MACH, PŁAWINA, REPETYTYWNOŚĆ, CIARKI, HALIZNA, PUCZ, KRATA DYSTRYBUTYWNA, BOTY, WYGRANA, CZARNY RYNEK, JANE, ETYKIETA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, INDOKTRYNACJA, SĄD POLOWY, GARNITUR, KRÓCICA, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, SER PARMEŃSKI, MILOWY KROK, SKIEN, UKŁAD, GENE, SZORTY, FUNKCJA ODWROTNA, UNCJA, URZĄD KONSULARNY, TECHNICZNY NOKAUT, OREGANO, KONTENER, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, WOKALIZA, CYMBAŁ, OPAŁ, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, LEMONIADA, MENISK, KONWENCJA, REOGRAF, WYKLUCZENIE, ZMOWA CENOWA, MULTILATERALIZM, UPOLITYCZNIENIE, DZWONNICA, LAKSACJA, WITAMINKA, ADAPTACJA, DZIENNIKARZ, BIAŁA SALA, DWUDZIESTY DRUGI, PRZEKŁADNIA, KONSUMENT, TWARZOWIEC, CYGARETKI, ODDZIAŁ, DEFORMACJA, FILAMENT AKTYNOWY, CHOROBA ZARAŹLIWA, MOLINO, MOZAIKA, KNEDLIK, DWUWIERSZ, MIMETYZM, TAG, OSADA, LENIWKA, CHARAKTERYSTYKA, KOMPATYBILNOŚĆ, ANARCHIZM, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, GOŹDZIANKA, PODSTAWA, SZWEDZKI, BERET, SUPRAPORTA, ELIPSA, PISZCZAŁKA, SZYBOLET, MINIATURA FORTEPIANOWA, MENU, GARDENIA, KRATER WULKANICZNY, PEREŁKA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, ZAPŁON, MARKIZA, PRZYLĄDEK, SUPERMOCARSTWO, SZASZŁYK, TERAPIA SZOKOWA, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, KOCIOŁ WIROWY, DYPTYK, ALABAMA, PREZENTACJA, PRZEDJĄDRZE, KÓZKI, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, STREFA PRZYGRANICZNA, ELEMENT, LAGUNA, JEDWAB, OBI, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, DRAMMEN, INTRUZJA, PUŁAP, ŁOBUZIAK, ZAGŁÓWEK, ANITA, PITA, PAS DROGOWY, GRANITA, TEMPERATURA ZAPALENIA, OTRZEWNA, ATRAMENT SYMPATYCZNY, ŁACINA, SPŁASZCZKOWATE, PERFORACJA, CHOCHOŁEK, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, STALLE, SKONIA, LITERA, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, KARABIN BERDAN, WYŁADOWANIE NIEZUPEŁNE, MATRIKS JĄDROWA, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, ZESTAWIK, ANEKSJA, ARTEFAKT, SZCZYT, WIR PYŁOWY, KONDOTIER, BYK FALARISA, ROSZCZENIE REGRESOWE, PANTEON, SALOPA, GUARANA, PROLETARIUSZ, WĘDRÓWKA, LARWA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, TRYUMF, OKULARY, HALA PERONOWA, ORBITAL, ŁYKO, TYPOGRAFIA, SŁUŻBA, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, INTERNUNCJUSZ, KASZA GRYCZANA, KORKOCIĄG, MAŁY PALEC, ODRĘTWIENIE, GLORIA, ZMARSZCZKA, TWIST, OPĘTANY, PSEUDOPAŁANKOWATE, KAJMAKAM, PRAWICA, WÓZKOWY, KAPITALNY REMONT, HAJFA, UPRAWNIENIE WŁADCZE, GŁOSICIEL, WŁÓCZYKIJ, CZEKA, ASYNCHRONIZM, TWIERDZENIE KRULLA, GŁOWOCIS, TRZYDZIESTY, DYKTAT, DZIELNICA X SWOSZOWICE, CIEMNY PRZEPŁYW, BESZAMEL, CZARODZIEJKA, MAKRAMA, ŁUPEK WĘGLOWY, TERYTORIUM ZAMORSKIE, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, SATELITA, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, CWANOŚĆ, OFICER, URLOP DZIEKAŃSKI, PARTIA, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, WYBIEG, SPÓŁKA, SZPETOTA, KRAJKA, WARTOŚĆ, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, OBIETNICA WYBORCZA, WIDŁONÓG, GAZ, OBUWIE, CAFE, MOCARSTWO, NIEZAWISŁOŚĆ, BANDERA, NERW, FILTR, ZNAJDA, STUDNIA ABISYŃSKA, BADANIE HISTOPATOLOGICZNE, SKRÓT, ALOZA NIEBIESKA, FOTORECEPTOR, SĘDZIA, PRODUKCJA, PRAGNIENIE, POGROM, OKO, MUŚLIN, PALIA, PAMIĄTKA, ŁUSKOWIEC, NIEŚPIESZNOŚĆ, BEZUCZUCIOWOŚĆ, INSTRUMENT MECHANICZNY, GLIKOKORTYKOID, OWAD, DODATEK MOTYWACYJNY, PISMO GRECKIE, LOCO, KIEŁBA, WYKUPNE, ARANŻACJA, E 336, WIGILIA, DRĄŻEK SKRĘTNY, KULT, RZECZ NIERUCHOMA, SZMAT, DRAMATOPISARSTWO, TARLATAN, BOZIA, PODGLĄD, BREZENT, SMOK, INA, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, CZEREMCHA, WYLOT, OLSZTYN, KOREKTOR, ZASOBY, OBŁĄKANY, POWSZECHNOŚĆ, ÓSEMKA, FAJKA, ŚMIERDZIEL, WŁÓKNO SZTUCZNE, OPŁATA PROLONGACYJNA, BRAZYLIJSKOŚĆ, GŁUPEK, LUK, MINNA, ?BROŃ BIOLOGICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.555 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POZOSTAWANIE W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH LUB POD WPŁYWEM POLITYCZNYM JAKIEJŚ STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ, NP. PAŃSTWA, WOJEWÓDZTWA, GMINY, LANDU, OKRĘGU, STANU, HRABSTWA ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POZOSTAWANIE W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH LUB POD WPŁYWEM POLITYCZNYM JAKIEJŚ STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ, NP. PAŃSTWA, WOJEWÓDZTWA, GMINY, LANDU, OKRĘGU, STANU, HRABSTWA ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZYNALEŻNOŚĆ pozostawanie w granicach administracyjnych lub pod wpływem politycznym jakiejś struktury organizacyjnej, np. państwa, województwa, gminy, landu, okręgu, stanu, hrabstwa itp (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYNALEŻNOŚĆ
pozostawanie w granicach administracyjnych lub pod wpływem politycznym jakiejś struktury organizacyjnej, np. państwa, województwa, gminy, landu, okręgu, stanu, hrabstwa itp (na 13 lit.).

Oprócz POZOSTAWANIE W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH LUB POD WPŁYWEM POLITYCZNYM JAKIEJŚ STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ, NP. PAŃSTWA, WOJEWÓDZTWA, GMINY, LANDU, OKRĘGU, STANU, HRABSTWA ITP sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - POZOSTAWANIE W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH LUB POD WPŁYWEM POLITYCZNYM JAKIEJŚ STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ, NP. PAŃSTWA, WOJEWÓDZTWA, GMINY, LANDU, OKRĘGU, STANU, HRABSTWA ITP. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast