ZABURZENIE WIDZENIA STEREOSKOPOWEGO OBJAWIAJĄCE SIĘ WIDZENIEM PODWÓJNYCH OBRAZÓW PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOŻE BYĆ POWODOWANE ZABURZENIAMI DZIAŁANIA OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO LUB PORAŻENIEM OŚRODKÓW MOTORYCZNYCH OKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DIPLOPIA to:

zaburzenie widzenia stereoskopowego objawiające się widzeniem podwójnych obrazów przedmiotów, które może być powodowane zaburzeniami działania ośrodkowego układu nerwowego lub porażeniem ośrodków motorycznych oka (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABURZENIE WIDZENIA STEREOSKOPOWEGO OBJAWIAJĄCE SIĘ WIDZENIEM PODWÓJNYCH OBRAZÓW PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOŻE BYĆ POWODOWANE ZABURZENIAMI DZIAŁANIA OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO LUB PORAŻENIEM OŚRODKÓW MOTORYCZNYCH OKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.383

GORZELNIA ROLNICZA, TOROS, PRZYJACIEL, RZADKOŚĆ, HODOWCA, PIŁKARZ, DEMOTYWATOR, KARKAS, RETARDACJA, HAMULEC, NAPUSZONOŚĆ, DNO OKA, SIEDLISKO, MERKURY, ZNAK ZAPYTANIA, WIZYTÓWKA, OBOZOWISKO, CEMENT, DZIKI ZACHÓD, PŁACZ, WYCHÓD, ŻACHWA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, ANALIZA, SAJGONKA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, TELEGRAM, BRĄZOWNIK, POLIMER, OAZA SPOKOJU, MAZUREK, STARY WRÓBEL, STYL TOSKAŃSKI, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, STYL JOŃSKI, SUTERENA, WITREKTOMIA, GEOELEKTRYKA, AŁMA ATA, PODSADNIK KULISTY, BASEN, SZYNSZYLOWATE, OWADZIARKI, LATAJĄCE SKRZYDŁO, STAN ŚREDNI, DOZOROWIEC POGRANICZA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, BLOKHAUZ, SKUMBRIA, JUDASZ, PSYCHOHIGIENA, BOJER, POWTÓRZENIE, MAŁE MOCARSTWO, SELEKTOR, PRZEKAŹNIK, MOZZARELLA, MASZT ANTENOWY, PRZYRODA, WYŻYNA, ANTHEM TRANCE, EMIGRACYJNOŚĆ, ZUBOŻENIE, KWASZARNIA, RAD, REALIZM NAIWNY, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, KATATONIA, KUMOSZKA, POMOCNOŚĆ, LICZBA OKTANOWA, POŁABSKI, MIESZANINA OZIĘBIAJĄCA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, JERZY, HALA, BOMBONIERA, AUTOMAT, CHOROBA FAHRA, JĘZYK TAMILSKI, REZYDENT, KANDYZ, PIEGUSEK, FRYZ, WYROBNICA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, SITARSTWO, GÓRKA, DIAKRYT, USTNIK, TUTORIAL, FAKOMATOZA, SYSTEMIK, ANGIELSKI, WOK, EROZJA WĄWOZOWA, CERATA, CIAŁO, BLOK, ALKOWA, WIĄZADŁO, FLASHBACK, ZAŚWIATY, WRÓBEL MAZUREK, WIERNOŚĆ, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, FRAZA NOMINALNA, PATENA, NARAKA, KINO, KONSTANTAN, ŻELAZOWIEC, GERONTOKRACJA, ATREZJA JELITA GRUBEGO, BUŁGARYSTYKA, ANGORA, LENA, IVAN, CHŁOPEK ROZTROPEK, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, BĄBELKI, KOMIZM, METYZACJA, ABSOLUTYZACJA, WYWRÓCENIE SIĘ, EKRAN PEREŁKOWY, ZGORZEL GAZOWA, SEKS ANALNY, MIEDZIOWNIK, KOLKA, DYWERGENCJA, BLANKOWANIE, SYSTEM, CYTOKININA, DRAJREP, NERWICA, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, NIEDYSKRETNOŚĆ, ALEC, PROGRAM UŻYTKOWY, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, SYMBOLICZNOŚĆ, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, PŁYWACZEK, MONTAŻOWNIA, RÓW TEKTONICZNY, UBOŻENIE, CARILLON, ZAPOŻYCZENIE, EMISJA, TYGIEL, CHŁONIAK HODGKINA, DZIÓB, MIEJSCE GEOMETRYCZNE, WOREK, KOMBAJN GÓRNICZY, HABANERA, INWIGILACJA, ZAĆMA CAŁKOWITA, CZĘŚĆ ZDANIA, ANTAGONIZM, ŁADOWARKA, RZEMIOSŁO, KAMIKAZE, STARA WIARA, PILŚŃ NERWOWA, KACENJAMER, ARANŻER, CZARNINA, HARMONIKA, DYSKRECJONALNOŚĆ, LAWINA GRUZOWA, KET, UPGRADE, PRZEDŁUŻACZ, BAMBO, ELASTOMERY, ŁÓDŹ LATAJĄCA, PLĄSAWICA CIĘŻARNYCH, STACCATO, RZEMYK, MARKA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, TRYB, KOŃ LOKAJSKI, INFUZJA, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, LATARNIA, LINON, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, ZIARNIAK, SOPEL, ZŁOTOGŁÓW, MASER, STADIALNOŚĆ, ZESTRÓJ, DOBRO PODRZĘDNE, BEŁT, TUNIKA, KOALICJANT, WSPANIAŁOŚĆ, NADBUDÓWKA, WĘŻÓWKA, OBSERWATORKA, CHOROBA KAHLERA, ELEWATOR, STOLICA, DUCH OPIEKUŃCZY, MISKA KLOZETOWA, PLANETA DOLNA, MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW SERCA, ZDZIADZIENIE, AMINOKWAS, STAROPOLSKI, ANTAŁ, SAMOUPROWADZENIE, LÓD DENNY, KLASTER GENÓW, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, KUPNO, PRAKTYCZNOŚĆ, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, TRÓJKA, DRZWI PRZESUWNE, SOLNISKO, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, GŁOWA PAŃSTWA, KONCENTRAT, OBSADA, SCENICZNOŚĆ, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, SPÓŁKA CICHA, JĄKANIE KLONICZNE, MAJĘTNOŚĆ, MIESIĘCZNIK, OBSESJA, NABÓJ ĆWICZEBNY, WETERYNARKA, DYDAKTYKA OGÓLNA, KOPUŁA LODOWA, MIKROCHIRURGIA, OCZKO, WAGON, MÓZG, BRUDNA ROBOTA, LIQUID, SUCHY PROWIANT, TERAPIA BEHAWIORALNA, SIŁA AERODYNAMICZNA, KONTYNGENT CELNY, MŁODZIEŃCZOŚĆ, TENDENCJA, KOKSOWNIK, KACERSTWO, TWÓRCZOŚĆ, POLAROGRAFIA, ŚRODOWISKO, DYSCYPLINA NAUKOWA, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, SZCZUR TUNELOWY, CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAPASOWA, PAPRYKA, PODMALÓWKA, FILAKTERIA, ZAPONA, AFERKA, TAKSYDERMIA, SMALEC, ISTOTA SZARA, PRZEKUPKA, SANDINISTA, WSCHÓD, CZYNNIK SYTUACYJNY, MSZYCZNIK, WESTERN, PŁASZCZ KĄPIELOWY, MECENAT, PREZENTER, DYSOCJANT, SYFON, VIRGA, SCHEMAT SARRUSA, KOŻUSZYSKO, BEZTORBIKI, WŚCIEK DUPY, IRONIA ROMANTYCZNA, JĘZYK, FILIGRAN, WINO, POMPIER, JAŚMIN, STOŻEK NAPŁYWOWY, MEDIALNOŚĆ, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, AMBRAZURA, CZAS PRZESZŁY, ALKID, FUNDUSZ PODSTAWOWY, ?STATYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.383 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABURZENIE WIDZENIA STEREOSKOPOWEGO OBJAWIAJĄCE SIĘ WIDZENIEM PODWÓJNYCH OBRAZÓW PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOŻE BYĆ POWODOWANE ZABURZENIAMI DZIAŁANIA OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO LUB PORAŻENIEM OŚRODKÓW MOTORYCZNYCH OKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZABURZENIE WIDZENIA STEREOSKOPOWEGO OBJAWIAJĄCE SIĘ WIDZENIEM PODWÓJNYCH OBRAZÓW PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOŻE BYĆ POWODOWANE ZABURZENIAMI DZIAŁANIA OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO LUB PORAŻENIEM OŚRODKÓW MOTORYCZNYCH OKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DIPLOPIA zaburzenie widzenia stereoskopowego objawiające się widzeniem podwójnych obrazów przedmiotów, które może być powodowane zaburzeniami działania ośrodkowego układu nerwowego lub porażeniem ośrodków motorycznych oka (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DIPLOPIA
zaburzenie widzenia stereoskopowego objawiające się widzeniem podwójnych obrazów przedmiotów, które może być powodowane zaburzeniami działania ośrodkowego układu nerwowego lub porażeniem ośrodków motorycznych oka (na 8 lit.).

Oprócz ZABURZENIE WIDZENIA STEREOSKOPOWEGO OBJAWIAJĄCE SIĘ WIDZENIEM PODWÓJNYCH OBRAZÓW PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOŻE BYĆ POWODOWANE ZABURZENIAMI DZIAŁANIA OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO LUB PORAŻENIEM OŚRODKÓW MOTORYCZNYCH OKA sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - ZABURZENIE WIDZENIA STEREOSKOPOWEGO OBJAWIAJĄCE SIĘ WIDZENIEM PODWÓJNYCH OBRAZÓW PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOŻE BYĆ POWODOWANE ZABURZENIAMI DZIAŁANIA OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO LUB PORAŻENIEM OŚRODKÓW MOTORYCZNYCH OKA. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x