CZĘŚĆ MÓZGU, UMIESZCZONA POD KORĄ MÓZGOWĄ, OBEJMUJĄCA SKUPISKA SUBSTANCJI SZAREJ, KTÓRE SĄ OŚRODKAMI NERWOWYMI KIERUJĄCYMI ZŁOŻONYMI ODRUCHAMI WARUNKOWYMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODKORA to:

część mózgu, umieszczona pod korą mózgową, obejmująca skupiska substancji szarej, które są ośrodkami nerwowymi kierującymi złożonymi odruchami warunkowymi (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ MÓZGU, UMIESZCZONA POD KORĄ MÓZGOWĄ, OBEJMUJĄCA SKUPISKA SUBSTANCJI SZAREJ, KTÓRE SĄ OŚRODKAMI NERWOWYMI KIERUJĄCYMI ZŁOŻONYMI ODRUCHAMI WARUNKOWYMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.245

PILCHOWATE, D, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, NOC, WIAROŁOMSTWO, HISTOGENEZA, MASZYNA DO PISANIA, KOT, SESJA EGZAMINACYJNA, WIELORASOWOŚĆ, DRAPIEŻNIK, MAJĄTEK TRWAŁY, BLAT, ROZMACH, SCENKA, REKIN ŚLEDZIOWY, IPERYT, SKOK, PODZAKRES, PODZAMCZE, PAPIEREK LAKMUSOWY, USTNIK, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, GEOFIT KŁĄCZOWY, WNĘKA WĄTROBY, MICROSWITCH, REPUBLIKA LITEWSKA, JARZMO, NAROWISTOŚĆ, BAWET, CIAŁO MIGDAŁOWATE, MARZANA FARBIARSKA, ZAJĄCE, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, WYKRZYKNIK, ODDZIAŁ, CZERWIOCH, CZWÓRKA, FALKA, GÓRALKI, RYBOŁÓWSTWO, ILUWIUM, HAK ABORDAŻOWY, REJON, MŁYNEK DO ODPADKÓW, PODSKÓRNIA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, KĄT PŁASKI, MAGNEZJA, PIŁONOSOWATE, KRZYŻ, MENU, AGRESOR, INDYKATOR, PISTOLET, ŚCISKACZ, PARTIA WŁOSKA, MORFOLOGIA, PŁATEK USZNY, KATEGORIA LEKKOCIĘŻKA, UPROWADZENIE, GONIEC, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, SZÓSTY ZMYSŁ, TRZON, PROWINCJA, SOBÓR, WIELKORUŚ, KRÓLESTWO, ZBITOŚĆ, CHWYTAK, PODRZUTEK, NARKOANALIZA, REGLAN, STRZEMIĘ, DZIKIE RÓŻE, OBŁOK, SAMOZAGŁADA, GRUPA, TORFOWISKO NISKIE, ZIEMIA KŁODZKA, KOMPOTIERKA, POEZJA, SYSTEM WALUTOWY, SKOWYT, GĄSZCZAKI, OWCE, KURTYNA, RĄB, TAMBUR, TETRAMER, PRZESYP, PRÓG RZECZNY, CHOROBA JANSKY'EGO-BIELSCHOWSKY'EGO, PLANT, DOBRO SPOŁECZNIE NIEPOŻĄDANE, SOBACZE ŻYCIE, POKŁAD, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, LISTOPAD '89, ZAUSZNIK, SŁUPICA, ZIMNY PRYSZNIC, DOCZESNA, KIEŁŻ ZDROJOWY, CHOROBA BOURNEVILLE'A-PRINGLE'A, TURBINKA KOWALSKIEGO, POLĘDWICA, PŁYTA OCEANICZNA, NEUROFIBRYL, URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, DIAFRAGMA, SZKARADNIK, ZESPÓŁ, TRANSPARENTNOŚĆ, DUPA, ZASŁONA, SPÓLNIK, POZYCJA TRENDELENBURGA, JARZYNA, SKRYBA, APARAT, REZYDENT, PRYZMAT PENTAGONALNY, PĘCZEK, PRAWIDŁO, DYNAMIKA, MITOTWÓRSTWO, GAZELA, ŻABKA, PRZEDROŚLE, TRENT, ŻÓŁWIE BŁOTNE, OPONA PNEUMATYCZNA, EKSTENSJA, KLESZCZE, BIODRÓWKA, CHORWACKI, PRĄTNIKOWCOWE, ZASIEK, KOMORA, MONARCHIA ELEKCYJNA, WODA GEOTERMALNA, OSTROLOTY, ARTYLERIA LEKKA, HAFLINGER, CYKORIA, BEZAN ŻAGIEL, GŁOŚNIK ELEKTROMAGNETYCZNY, MIANOWNIK, SOHO, BAŃKA, WIEK NASTOLETNI, PLUWIOGRAF, NACIĄG, METAJĘZYKOWOŚĆ, WYROŚL, TYTANOZUCH, ROZŁUPEK BRUNATNY, POTNIK, KONWERTOR, KATOLIT, BRZOZA CZARNA, BOHATER, GŁADKOMÓZGOWIE, SZWABIA, MLECZKO MACICZNE, UKŁAD SYMPATYCZNY, MITSUBISHI, WINA NIEUMYŚLNA, WYŁADOWANIE NIEZUPEŁNE, PAS MIEDNICZNY, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, TERMOS, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, KRATKA, INFOBOKS, UKŁAD RĄBKOWY, CZĘŚĆ WSPÓLNA, PODSEKTOR, CZĘŚĆ ZAMIENNA, MUSZLOWCE, ISKIERNIK, BEŁT, SYLOGIZM, NAUTYKA, TEST, WAŁEK, KREDKA WOSKOWA, PEKTORAŁ, FINANSE PUBLICZNE, PODSTOPNICA, WAGA PÓŁCIĘŻKA, PODRYDZYK OSTRY, WODA PODZIEMNA, ROSZCZENIE ZWROTNE, ŻABA ZWINKA, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, RYBY KOPALNE, FORMA, REPRESOR, KLOAKA, PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY, ŁAWKA REZERWOWYCH, HOLOPROJEKTOR, FAST FOOD, CHOCHLA, PALIUSZ, PISMO OKÓLNE, ORLIK, SILNIK WIDLASTY, OMATNIKOWATE, URZĄDZENIE POMIAROWE, SOHO, CEWKA, ZADEK, NADZIAŁ, ORBITA, MÓZG EMOCJONALNY, TERMOMETR LABORATORYJNY, ŁAWA FUNDAMENTOWA, TYTANOZAURY, URUBU PSTROGŁOWY, ZATOKA, BOMBONIERA, PODPINKA, PRZYSZWA, POZIOMICA, ACHTERDEK, PAPUA, SKRZYDŁO, GRUCZOŁ KUPROWY, PISZCZAŁKA, ROŚLINA MIODODAJNA, MAŁPECZKI, ZIEMIA ODNIESIENIA, BLASZKA, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, FOLA, CZYSTOŚĆ, KAJMANY, PRAWO KARNE, FORT, MIĘSIEŃ SERCOWY, SSANIE, WOŁYNIAK, EUROPA, KLOCEK, ŻOŁĄDEK POD GARDŁEM, PUZZLE, ALEXIS, KISZKA, STATYSTYKA FERMIEGO-DIRACA, ANIMALIZM, STANDARDZIK, CENZURA, STANDARDBRED, CZAMBON, SIKOROWATE, ROSZCZENIE WINDYKACYJNE, STAROPANIEŃSTWO, NATKA, CZUB, PIERŚCIEŃ, GALERIA, STRETCH, GENRE, GŁĄBIK, DOPALACZ, KONTROLA SKARBOWA, LOTNICTWO POKŁADOWE, SUTANELA, OLINOWANIE, SUCHY PROWIANT, IMMUNOPATOLOGIA, WYMIANA, PROSPEKT ORGANOWY, BARWNIK, FRYSZTAT, PRZEWÓD WĄTROBOWY, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, TRABANT, WARSTWA, GIROSKOP, PUNKT, SAMOZAPŁON, MARKETING SKOJARZENIOWY, POLIHISTORIA, LOCH, UKŁAD WSPÓŁCZULNY, TIRET, TABLICA, KAFTAN, SAMOZNISZCZENIE, KLASTER KOMPUTEROWY, KREDYT PREFERENCYJNY, PIÓRO, SARNIAK, PICA, ?ANAGLIF.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.245 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ MÓZGU, UMIESZCZONA POD KORĄ MÓZGOWĄ, OBEJMUJĄCA SKUPISKA SUBSTANCJI SZAREJ, KTÓRE SĄ OŚRODKAMI NERWOWYMI KIERUJĄCYMI ZŁOŻONYMI ODRUCHAMI WARUNKOWYMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ MÓZGU, UMIESZCZONA POD KORĄ MÓZGOWĄ, OBEJMUJĄCA SKUPISKA SUBSTANCJI SZAREJ, KTÓRE SĄ OŚRODKAMI NERWOWYMI KIERUJĄCYMI ZŁOŻONYMI ODRUCHAMI WARUNKOWYMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODKORA część mózgu, umieszczona pod korą mózgową, obejmująca skupiska substancji szarej, które są ośrodkami nerwowymi kierującymi złożonymi odruchami warunkowymi (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODKORA
część mózgu, umieszczona pod korą mózgową, obejmująca skupiska substancji szarej, które są ośrodkami nerwowymi kierującymi złożonymi odruchami warunkowymi (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ MÓZGU, UMIESZCZONA POD KORĄ MÓZGOWĄ, OBEJMUJĄCA SKUPISKA SUBSTANCJI SZAREJ, KTÓRE SĄ OŚRODKAMI NERWOWYMI KIERUJĄCYMI ZŁOŻONYMI ODRUCHAMI WARUNKOWYMI sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - CZĘŚĆ MÓZGU, UMIESZCZONA POD KORĄ MÓZGOWĄ, OBEJMUJĄCA SKUPISKA SUBSTANCJI SZAREJ, KTÓRE SĄ OŚRODKAMI NERWOWYMI KIERUJĄCYMI ZŁOŻONYMI ODRUCHAMI WARUNKOWYMI. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast