TERMIN Z ARCHITEKTURY - BOCZNA, ZWYKLE WYDŁUŻONA CZĘŚĆ BUDYNKU, ZWYKLE USTAWIONA POD KĄTEM DO CZĘŚCI ŚRODKOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKRZYDŁO to:

termin z architektury - boczna, zwykle wydłużona część budynku, zwykle ustawiona pod kątem do części środkowej (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKRZYDŁO

SKRZYDŁO to:

narząd lotu u ptaków, nietoperzy, owadów (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

ruchomy element jakiegoś sprzętu itp., łączący się z nim boczną krawędzią (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

grupa ludzi, która wydzieliła się z większej grupy; ugrupowanie wewnątrz jakiejś partii, stronnictwa, organizacji itp (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

w lotnictwie: jeden z płatów nośnych samolotu lub szybowca (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

w wojsku: oddział lotniczy (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

w wojsku: boczna część ugrupowania bojowego (operacyjnego), odróżniana tradycyjnie od jego centrum (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

termin wojskowy związany z musztrą, oznaczający skrajne (prawe lub lewe) zakończenie szyku (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

element zbroi husarskiej (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

część śmigła, śruby itp. inaczej łopatka, ramię (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

mięso wołowe; część nad tylną nogą (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

część (często spotykany element handlowy) tuszki drobiowej (na 8 lit.)SKRZYDŁO to:

część kompozycji artystycznej, która może być połączona z pozostałymi częściami w sposób ruchomy lub nieruchomy (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TERMIN Z ARCHITEKTURY - BOCZNA, ZWYKLE WYDŁUŻONA CZĘŚĆ BUDYNKU, ZWYKLE USTAWIONA POD KĄTEM DO CZĘŚCI ŚRODKOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.849

SAMOTRAWIENIE, ZDANIE, BEZAN, WIĘZADŁO KARKOWE, GOETEL, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, CENTYGRAM, SZÓSTA CZĘŚĆ, DUPECZKA, URODYNAMIKA, HAITI, TWIST, LAMBDA, PIĘCIORNIK ZŁOTY, KECZUP, ECHINUS, ROZŁUPEK WŁOSKOZĄB, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, REGLAN, NARD, BĘBEN, TYGIEL, WIEŻA KONTROLNA, GOLFIK, USZKO, NACIEK, GRAFIA, SZTYWNY DESYGNATOR, ŚWIECIDEŁKO, BLONDEL, MRÓWKOJADY, TEMAT, DZIESIĘCINA, HONDURAS, BŁONA ZEWNĘTRZNA, NIEDŹWIEDŹ JASKINIOWY, RAJA NAKRAPIANA, WIERZCHOWINA, SŁOWO, STEK, REDOWA, PLEWA, MUROM, MYSZ WERTYKALNA, STOPKA, ZŁOTOGŁÓW, OBRZEŻE, CZOP, KOSZYCZEK KWIATOWY, GŁÓWNY REGULATOR TYLNY, BIJAK, ROPUSZKA KRĄGŁOJĘZYCZNA, KOCIOŁ, MANZILA, ANDANTINO, NORRLAND, PRZODOMÓŻDŻE, TYK, RZEKOTKA DRZEWNA, BARANECZEK, BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA, ANASTYLOZA, GAMBUZJA, KARO, KWADRYPTYK, ONTO, SOPEL, GEN HOMEOTYZNY, POSTĘPOWANIE CYWILNE, KODZIK, WINA UMYŚLNA, KAFSA, WANDEA, URLOP GÓRNICZY, KAPOTKA, COKÓŁ KONTYNENTALNY, CIAŁKO NERKOWE, KĄT, PAŃSTWO KATAR, BRZESZCZOT, STERNICZKA MASKOWA, NAPIĘTNIK, ŚNIOT, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, KONTRAKT WOJEWÓDZKI, MISIACZEK, PŁAT CIEMIENIOWY, PODZIEMNICA CIENIOLUBNA, PROSZEK DOVERA, GRÓB JAMOWY, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, KABRIOLET, ASTER GAWĘDKA, ŚWISTKOWATE, KOLAGENOZA, OWCE, LIBONEKTES, PIÓRO, DŁAWIGAD AMERYKAŃSKI, DEWETYNA, GITARA HAWAJSKA, ORZESZEK ARACHIDOWY, ZORZA, RESIDUUM, POKOLENIE, TUNGTING, KOMA, NIEPORÓWNYWALNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, PABNA, GÓRNIK DOŁOWY, PĄCZEK, JEŻOWIEC JADALNY, PÓŁFRAK, BĘBENEK, BŁONA MIGAWKOWA, PRZERÓBKA, PRÓCHNICZEK BAGIENNY, REMINISCENCJA, KAPUCYNKA WŁAŚCIWA, WOŁŻSKI, BOCIANIE GNIAZDO, SŁUP, PUB, JASZCZURKA PŁETWIASTA AUSTRALIJSKA, PIŁA, HRABAL, RAPAPORT, SPODEK, KABIA, TAMPON, AEROZOL, ŁYCZKO, PŁOZA, TURIEC, ODŁAM, POKRYWA, GRĄD SUBATLANTYCKI, TELIPTERYS BŁOTNY, LISOWCZYK, FORMIERZ, STACJA HYDROLOKACYJNA, BRZOSKWINKA, DZIWUSZKA PURPUROWA, PREMIA GÓRSKA, CEWA NERWOWA, AMARANTKA CZERWONODZIOBA, MANIPULATOR KULKOWY, ŻABY POŁUDNIOWE, ŁĄCZNIK CZUJNIKOWY, KRANIOTOMIA, MUZYKA TŁA, INKASKA, SZPAGIETKA BAHAMSKA, ŻEBRO, SZYNKA, GICZ, GORSET, PLANETA TYPU JOWISZ, BRZUCHORZĘSKA, ŁAN, ROK PODATKOWY, DRZEWICA CZARNOBRZUCHA, ZWÓJ RDZENIOWY, AEROFIT, DZIKA KARTA, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, TEMAT FLEKSYJNY, STYL, CZCIBÓR, PIPIL RUDOGŁOWY, BIROFILISTYKA, REPUBLIKA SŁOWENII, FRYSZTAT, KARLIK WIĘKSZY, JAŁOWIEC PŁOŻĄCY, KACZKA KRZYŻÓWKA, DOLNA SAKSONIA, MODRASZEK ALEKSIS, PLIOZAUR, SŁOIK, POTAŻ, LUDOŻERCA, GŁUSZEC, POPRZECZNICA, OPONKA, DUANT, KRZYŻÓWKA, PSTRYKACZ, ERA EOFITYCZNA, PŁYTA KONTYNENTALNA, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, STREFA ZGNIOTU, IZOCHRONA, SZABAS, ZATOR PŁUCNY, SCHEMAT, OMIEG KAUKASKI, KOLOKACJA, SPÓDNICZKA, MAŁŻOWINA NOSOWA, NACISK, KADR, ARCHITRAW, CZASZA, PROFESOR, KOMANCZKA, SPAŁA, WYKŁADNIK, PAWILONIK, SŁUP, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, POPIELICOWATE, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, PUDŁO, BŁĘKITNE HEŁMY, OLENIOCKA, JAPOŃCZYK, WADA WZROKU, OKRYCIE, RUFA, PODSTAWY, SKIN, TYMBARK, USTERZENIE MOTYLKOWE, SUTENERSTWO, WĄSONÓG, NALEŹLINA, ŁĄCZNICA KOLEJOWA, TWARDÓWKA, ROZWÓJ RODOWY, CZAPRAK, ŁOPATKA, DEKOLT, MAKUTRA, MARR, FRYGIJCZYCY, NEONTOLOGIA, WOŁYNIANIN, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, SEPARATKA, ZALĄŻNIA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, TRANSMITANCJA, REWOLUCJA, KARABIN BERDAN, BANK ZRZESZAJĄCY, LEGENDA, PŁYTA STOLARSKA, SOŚNINA, TABLAZO, CYPRYS PATAGOŃSKI, PRZEPSZCZELENIE, DŻAMAHIRIJJA, RÓŻDŻKARZ, ALKIERZ, PONTICELLO, WIEWIÓRKA SZARA, ŁOPATA, CHRZĄSTNICA KĘDZIERZAWA, ALAJUELA, WIECZNE PIÓRO, PROBLEMATYZACJA, PREMIA GÓRSKA, PODRYDZYK OSTRY, NISZA NIWALNA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, DREWNIAK, SOŚWA, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, ANTYTEZA, ODCINEK KOŁA, PARTER OGRODOWY, BABKA, ARTROLEPTY, GICZ, SUBDOMENA, NADZIAŁ, PÓŁKULA MÓZGOWA, BRAMA, SKARB PAŃSTWA, TAŁAS, KANTYK, DEMARKACJA, SKAFANDER, PODSTRONA, KROKODYLOWATE, KREDYT ROLOWANY, OSTRIA, WCZASY POD GRUSZĄ, DZIOBÓWKA, WSPÓLNIK, PODUSZKA, MYSZOSKOK WIELKI, OBRĘCZ BARKOWA, TRANSPARENT, WIWAT, PAJĄCZEK, TERCJA, ?KASZTEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.849 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TERMIN Z ARCHITEKTURY - BOCZNA, ZWYKLE WYDŁUŻONA CZĘŚĆ BUDYNKU, ZWYKLE USTAWIONA POD KĄTEM DO CZĘŚCI ŚRODKOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TERMIN Z ARCHITEKTURY - BOCZNA, ZWYKLE WYDŁUŻONA CZĘŚĆ BUDYNKU, ZWYKLE USTAWIONA POD KĄTEM DO CZĘŚCI ŚRODKOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKRZYDŁO termin z architektury - boczna, zwykle wydłużona część budynku, zwykle ustawiona pod kątem do części środkowej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKRZYDŁO
termin z architektury - boczna, zwykle wydłużona część budynku, zwykle ustawiona pod kątem do części środkowej (na 8 lit.).

Oprócz TERMIN Z ARCHITEKTURY - BOCZNA, ZWYKLE WYDŁUŻONA CZĘŚĆ BUDYNKU, ZWYKLE USTAWIONA POD KĄTEM DO CZĘŚCI ŚRODKOWEJ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - TERMIN Z ARCHITEKTURY - BOCZNA, ZWYKLE WYDŁUŻONA CZĘŚĆ BUDYNKU, ZWYKLE USTAWIONA POD KĄTEM DO CZĘŚCI ŚRODKOWEJ. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x