PRZENOŚNIE: CZĘŚĆ, DZIAŁ CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODŁAM to:

przenośnie: część, dział czegoś (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ODŁAM

ODŁAM to:

przen. grupa ludzi, która wydzieliła się z większej grupy (na 5 lit.)ODŁAM to:

frakcja partii (na 5 lit.)ODŁAM to:

frakcja po podziale partii (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: CZĘŚĆ, DZIAŁ CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.121

DZWONNICA, OPONA, SOLÓWKA, ISKRA, MORZE AZOWSKIE, FILTRACJA, ASTRALNOŚĆ, KRUCJATA, MROK, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, NONA, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, ROZMIESZCZENIE, BIEGNIK, TRUP, ZAGÓRZANKA, ZROZUMIAŁOŚĆ, JABŁKO NANERCZOWE, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, WALIDACJA, STOPNIOWALNOŚĆ, DZIAŁ WÓD, PION, AKCENCIK, POCIĄGNIĘCIE, MIĘKKOŚĆ, PORZĄDKI, ŁOŻYSKO, WEZWANIE, ATOM, TELOM, JELITO PROSTE, POLEWKA, ŁOPATA, NORMA, MAŁOPOLSKOŚĆ, SZCZEGÓŁOWOŚĆ, KAMIZELKA, FRYZ, WYRAZISTOŚĆ, SAMOLUBNY DNA, STULENIE USZU, NAUSZNIK, ŻABA TRAWNA, WIRTUOZERIA, TELEGRAFIA KOPIOWA, ZDANIE, PRZYZIEMIE, GEM, RYT, ASTRONOMIA POZAGALAKTYCZNA, WYPRZEDAŻ, SPÓD, KISZKA STOLCOWA, ROZBUDOWA, BURDON, MAGAZYN, NIEUŻYTECZNOŚĆ, BOHEMISTYKA, USTRÓJ NOŚNY, KOSMOGRAFIA, BLUZA, OLINOWANIE, PĘTLA JELITOWA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, PARTIA, GENIALNOŚĆ, KRUPON, MODEL, ELEKTROINSTALACJA, ŚWIĄTYNIA, TEORIA REKURSJI, PODMIOT, SOCJOLOGIA RADYKALNA, PRZEMYSŁ, GRUBOŚĆ, RZEPKA, ŻAKIECIK, POZYCJA, BUSZÓWKA, ENTOMOLOGIA, KOŃCÓWKA, FONIATRIA, POKŁAD, ZABYTEK NIERUCHOMY, ADAPTACJA, BIELIZNA POŚCIELOWA, FRAGMENTACJA, SIEDMIOKROTNOŚĆ, KĄCIK, NIEBYWAŁOŚĆ, MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU, ŻYWOTNOŚĆ, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, SZALENIEC, USYPISKO, ADHEZJA, MECHANIZM, JAMA BĘBENKOWA, SUSEŁ LAMPARCI, ŁABĘDZICA, GRAFIKA, OPUSZCZENIE, KAPELUSZ, DEFORMACJA, REWERENCJA, MINUTA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, SYMILOGRAFIA, SUWAK, PARA, COROCZNOŚĆ, OBRĘCZ BARKOWA, POŁOWA, PIŻMOWÓŁ, SEJSMOAKUSTYKA, LANGLEY, ANTROPOLOGIA MISYJNA, HISTOCHEMIA, NAPYLANIE, PALEOLIT, BIEGUN ANIMALNY, NADZIAŁ, STUŁA, UROCZYSKO, KORYTARZYK, ZASIĘG, ETIOLOGIA, WKŁAD, DROBINA, NIUCHACZ, SŁOWA, UZYSK, SPOSÓB, SŁUSZNOŚĆ, ŁOŻE, SKARPETKA, KORBKA, ODCINEK, KESON, AKROPOL, WYJEC RUDY, ODSTĘPNE, PAS, SASZETKA, NIECHLUJNOŚĆ, PAMIĄTKA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, OPTYMIZACJA, FEMTOCHEMIA, MUSZLOWCE, TARAS, KOSZTOCHŁONNOŚĆ, GEODEZJA NIŻSZA, ZIELONE ŚWIATŁO, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, POCHWA, WYSYP, PALEC, ORNITOLOGIA, PRZÓD, PATYK, ZACZEPNOŚĆ, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, ISKRA, KATEDRA, PRZYGOTOWANIE, MAGAZYN, STOPIEŃ TURBINY, DZIURAWE RĘCE, PRZEWIDYWANIE, KOMISJA, ZBAWCZYNI, SAMOREGULACJA, PESZT, PRZECINACZKA, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, REZYGNACJA, ODŁAM, ANTOWIE, TAJFUN, WYMIAR, POKÓJ, EMFAZA, OBŁUSZYN, DENNICA, FILOGENETYKA, FOLA, SZYPUŁA, WYKRAWACZ, WALOR, NASTĘPSTWO, MDŁOŚĆ, KRATKA, UKONTENTOWANIE, HISTOPATOLOGIA, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, PLASTRON, JĄDRO ZIEMI, ZAGŁÓWEK, PRIORYTET, SZPONDER, POWTÓRZENIE, ISKRA, ATRIUM, CHIŃSKOŚĆ, ORZESZNICA, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, MILENIUM, OBUCH, RĘKA, KOLANO, KASZUBSKOŚĆ, SUBREGION, SKŁADOWA, DETEKTORYSTA, OCENA, OSKARŻYCIELSTWO, FRONT, BATERIA, DEWALUACJA, PRZESTRZELENIE, KRYSTALOFIZYKA, ZABUŻE, STEMPEL, OBROTNICA, OSKROBANIE, PRZECIWSTOK, ZBIORNICA, OWOCNIA, PRZEDŻOŁĄDEK, BYSTROŚĆ, ŚWIADCZENIE, NIESMAK, ŚWIECKOŚĆ, TEOGONIA, WYKLUCZENIE, STAN, ZAJĄKNIĘCIE, SROM, NIEPOSPOLITOŚĆ, ZALĄŻNIA, OBLICZENIA INTELIGENTNE, DEKLARACJA, ROZCHÓD, GAŁKA OCZNA, KRAŃCÓWKA, KONDYGNACJA, TANECZNOŚĆ, WYMIANA, MARCELIN, KREWETKA PŁYWAJĄCA, ODŚRODKOWOŚĆ, PISZCZAŁKA, KOP, DZIAŁKA ROBOCZA, WYROSTEK RZĘSKOWY, WYBUDOWA, HALIZNA, POPRZECZKA, KOLUMNA, GEOMETRIA AFINICZNA, ROZKŁAD, REMINISCENCJA, TECHNICZNOŚĆ, TEORIA DOWODU, KLATKA PIERSIOWA, SIŁA ROBOCZA, KŁĄB, KRYSTALOCHEMIA, KONTYNENT, ZAZNAJOMIENIE, PROSTNICA, NIEZAUWAŻENIE, KORMORAN OLIWKOWY, ROZBUDOWA, GRÓB, OSIEMDZIESIĄTKA, AMALAKA, MODEL, ALUZJA, EDYCJA, PRZĘSŁO, DZIANINA, ZSYP, KRYSTALOGRAFIA, WYSYŁKA, OSTENTACJA, POPRZECZNICA, BRODA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, PRZĘSŁO, BASKINKA, JAŚNIA, KOSMOLOGIA, PEDOLOGIA, STANDARDZIK, MŁOT, OBROŃCA, ?ZAMIŁOWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.121 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: CZĘŚĆ, DZIAŁ CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: CZĘŚĆ, DZIAŁ CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODŁAM przenośnie: część, dział czegoś (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODŁAM
przenośnie: część, dział czegoś (na 5 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: CZĘŚĆ, DZIAŁ CZEGOŚ sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - PRZENOŚNIE: CZĘŚĆ, DZIAŁ CZEGOŚ. Dodaj komentarz

5+9 =

Poleć nas znajomym:

x