KRÓTKIE POŁĄCZENIE TELEFONICZNE, WYKONYWANE NIE PO TO, ŻEBY JE ODEBRAĆ, LECZ BĘDĄCE KOMUNIKATEM, ŻEBY NP. KTOŚ WKRÓTCE ODDZWONIŁ, LUB ZNAKIEM CZEGOŚ INNEGO, CO BYŁO UMÓWIONE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRZAŁA to:

krótkie połączenie telefoniczne, wykonywane nie po to, żeby je odebrać, lecz będące komunikatem, żeby np. ktoś wkrótce oddzwonił, lub znakiem czegoś innego, co było umówione (na 7 lit.)STRZAŁKA to:

krótkie połączenie telefoniczne, wykonywane nie po to, żeby je odebrać, lecz będące komunikatem, żeby np. ktoś wkrótce oddzwonił, lub znakiem czegoś innego, co było umówione (na 8 lit.)SYGNAŁ to:

krótkie połączenie telefoniczne, wykonywane nie po to, żeby je odebrać, lecz będące komunikatem, żeby np. ktoś wkrótce oddzwonił, lub znakiem czegoś innego, co było umówione (na 6 lit.)SYGNAŁEK to:

krótkie połączenie telefoniczne, wykonywane nie po to, żeby je odebrać, lecz będące komunikatem, żeby np. ktoś wkrótce oddzwonił, lub znakiem czegoś innego, co było umówione (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STRZAŁA

STRZAŁA to:

pocisk przeznaczony do łuku lub kuszy (na 7 lit.)STRZAŁA to:

w leśnictwie: pień o prostym przebiegu od szyi korzeniowej (czyli podstawy) aż do wierzchołka drzewa (na 7 lit.)STRZAŁA to:

krótkie połączenie telefoniczne, wykonywane nie po to, żeby je odebrać, lecz będące komunikatem, żeby np. ktoś wkrótce oddzwonił, lub znakiem czegoś innego, co było umówione (na 7 lit.)STRZAŁA to:

przenośnie o szybkim pojeździe (na 7 lit.)STRZAŁA to:

SAGITTA; gwiazdozbiór nieba północnego (na 7 lit.)STRZAŁA to:

gwiazdozbiór w obrębie nieba północnego (na 7 lit.)STRZAŁA to:

pocisk do kuszy, łuku i innych machin miotających (na 7 lit.)STRZAŁA to:

pocisk do łuku (na 7 lit.)STRZAŁA to:

pocisk wystrzeliwany z łuku (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRÓTKIE POŁĄCZENIE TELEFONICZNE, WYKONYWANE NIE PO TO, ŻEBY JE ODEBRAĆ, LECZ BĘDĄCE KOMUNIKATEM, ŻEBY NP. KTOŚ WKRÓTCE ODDZWONIŁ, LUB ZNAKIEM CZEGOŚ INNEGO, CO BYŁO UMÓWIONE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.190

ALAN, BIEG JAŁOWY, PRZYKRYCIE, STRĄGA, KIEŁZNO, KOCIOŁ, PREPARACJA, SPIEK, SZPATUŁKA, ZOOCHORIA, CHAŁTURA, GŁUPKOWATOŚĆ, EKSTRUZJA, WAWRZYN, IDIOFON, MYDELNICZKA, MNICH, MACIERZYŃSKOŚĆ, SARAFAN, ŁOŻYSKO SZTYWNE, OSĘKA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, BLASTODERMA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, FRAGMENTACJA, OBCHÓD, KARDAMON, LOKATOR, LINIA GEODEZYJNA, TARCZA, TROLLING, KOLEJ LINOWA, RUBLÓWKA, PREDYSPOZYCJA, HEADHUNTER, IWAN, FILM PŁASZCZA I SZPADY, CHOROBA BRUGADÓW, ŻYWOTNOŚĆ, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, SAMODZIELNOŚĆ, WĘGAR, FONDUE SEROWE, DRUHNA, WYSTRÓJ, RACJONALIZACJA, ZBIORY ROZŁĄCZNE, STAROPANIEŃSTWO, BAGAŻ, CZYSTY ROZUM, DYSTRYKT, OBRAZEK, PLECIONKA, OBRUS, UBYTEK, WEŁNA, EKSTERN, TYTULATURA, PLAN, PACZKA, JEDNOSTRONNOŚĆ, KOMUNAŁKA, SUBSTANCJA EGZOGENNA, WAFELEK, ŻYŁA, CZAJ, ARCYDZIEŁO, SUBWOOFER AKTYWNY, NIEOSTROŻNOŚĆ, HALBA, ŻONISKO, NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIOWSKA, POURPOINT, PRZEBIERANIEC, WĄTPLIWOŚĆ, PIERWSZEŃSTWO, ZAWIKŁANIE, BERLACZ, DZIECINKA, TEMPERATURA ROSY, ALGORYTM SYMETRYCZNY, PERUKARNIA, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, SKÓRZAK, ANONIMAT, METABAZA, PROSTAK, KOSMOGONIA, DEFORMACJA, AGROWŁÓKNINA, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, OWOC, KUCHNIA, WOLE, POWSTANIEC ŚLĄSKI, NIEWYCZUWALNOŚĆ, POMIDOR DRZEWIASTY, PROCENT PROSTY, GUMKA, REAKCJA JĄDROWA, WCIERKA, POJAZD ZABYTKOWY, ŚLISKOŚĆ, CIEK, BEZPŁCIOWIEC, WYKUPNE, STRAWIŃSKI, PŁAT, BAK, CHMURKA, CHORÓBKA, BEGONIA, WĄTŁOŚĆ, WÓZ STRAŻACKI, KREWETKA ATLANTYCKA, AZOLLA PAPROTKOWA, ANGIELSKI, SZCZĘK ORĘŻA, PRZECIWIEŃSTWO, ABSOLUTYSTYCZNOŚĆ, MASŁO, FARMAKOTERAPIA, DECHA, PUŁAP, BRUDY, NATĘŻENIE, ZAKŁAD, KOSZTOCHŁONNOŚĆ, EKSPANDER, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, MASZYNOWNIA, SŁUŻBA, CZUB, PIONIERSKOŚĆ, INHALACJA, DZIADZIENIE, ANOMALIA TERMICZNA, PRZETOKA, FIKCJA, SZLAM, FASON, SKRĘT, BATERIA, PRZEBUDOWA, ŁADUNEK, KUSTOSZ, IRRADIACJA, TRAGEDIA, RYT, MENISK, SATYRA, KAZAMATA, UNIŻENIE, GLONY ZŁOCISTE, NIEPRAWDZIWOŚĆ, WIEŻA SZYBOWA, RAFA, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, ELASTIK, ŚWIATŁO CZERWONE, DOKUMENT LOKACYJNY, STEWA, MAPA GENETYCZNA, CHRZEST, NACHÓD, SWOJAK, IZOGAMETA, GEN LETALNY, PODUSZKA, POSTOŁY, KONSULTANTKA, GAJNIK LŚNIĄCY, DEPRESJA, BYK, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, PŁUCZKA, PLAKIETA, ANNA, GATUNEK ZAGROŻONY, KOREK, SEKULARYZACJA, POLEWKA, RACJA, KANAŁ BURZOWY, NOMINAŁ, CHŁODNIK, TRANZYCJA, HOT DOG, TARTYNKA, OBAWA, SAMOGŁOSKA USTNA, AMFITEATR, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, KARAFECZKA, KAROWNIK, RAPTULARZ, KRYNOLINA, LICZMAN, ROZBIERANKA, SZALEŃSTWO, GŁUPKOWATOŚĆ, GRA CASUAL, SZTURARZ, SKWAPLIWOŚĆ, TUBA, DEPUTAT WĘGLOWY, PAMPUCH, KWARTET, KAPITUŁA, EMIGRACJA, BEZDNIA, PULPIT STEROWNICZY, MIT, TINGEL-TANGEL, STAŻ, LITOBENTOS, AHINSA, MINA, ABSYDA, ABAKUS, ZAPOŻYCZENIE, RZADKOŚĆ, ZACHOWANIE, WARTOWNIA, CZAS, GŁUPKOWATOŚĆ, NIEPRZECHODNIOŚĆ, TRÓJKĄT BERMUDZKI, KRĄGŁOŚĆ, GRZEBIEŃ, KRYTERIUM WEIERSTRASSA, PRĘT, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, AZOTAN, PROPAROKSYTON, KLINKIER, WIECZÓR POETYCKI, WNĘTROSTWO, MAGIERA, PACHOŁ, ZEŚWIECCZENIE, CZTERDZIESTKA, PIECZARKOWA, RANA, SER PODPUSZCZKOWY, OLEJ, CZĘŚĆ ZAMIENNA, SPLOT, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, OPĘTANIEC, BAWOLE OKO, DIRCIK, NAPĘD, UDAR MÓZGOWY, CZAPRAK, EDYKUŁA, DEWALUACJA, PANICZ, MADAPOLAM, ZGRZYBIAŁOŚĆ, OBRAZICIEL, WIETRZENIE MECHANICZNE, GLOBUS, MARGINES, GADATLIWOŚĆ, MITENKI, DRUK ROZSTRZELONY, PIĘTNASTY, DWUNASTKA, KAMPUS, FURGONETKA PANCERNA, PARK MASZYNOWY, ZNAJDA, PRZYNALEŻNOŚĆ, KAMIKADZE, NAZWA PATRONIMICZNA, TYRAŃSTWO, KOMBAJN GÓRNICZY, LOTERIA, LATEKS, NOBEL, MIKOZA, JĘZYK, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, GWIAZDKA, ZAWŁOKI, REŻYSERNIA, WNĘTRZE, MINIMALIZM, NOWINKARSTWO, MARTA, KOP, BROSZURKA, ZAŚWIATY, KOSMITA, ZESTAW, ZNACZENIE, MIKSER, WATERPROOF, ?LIMNOCHARYSOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.190 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRÓTKIE POŁĄCZENIE TELEFONICZNE, WYKONYWANE NIE PO TO, ŻEBY JE ODEBRAĆ, LECZ BĘDĄCE KOMUNIKATEM, ŻEBY NP. KTOŚ WKRÓTCE ODDZWONIŁ, LUB ZNAKIEM CZEGOŚ INNEGO, CO BYŁO UMÓWIONE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KRÓTKIE POŁĄCZENIE TELEFONICZNE, WYKONYWANE NIE PO TO, ŻEBY JE ODEBRAĆ, LECZ BĘDĄCE KOMUNIKATEM, ŻEBY NP. KTOŚ WKRÓTCE ODDZWONIŁ, LUB ZNAKIEM CZEGOŚ INNEGO, CO BYŁO UMÓWIONE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRZAŁA krótkie połączenie telefoniczne, wykonywane nie po to, żeby je odebrać, lecz będące komunikatem, żeby np. ktoś wkrótce oddzwonił, lub znakiem czegoś innego, co było umówione (na 7 lit.)
STRZAŁKA krótkie połączenie telefoniczne, wykonywane nie po to, żeby je odebrać, lecz będące komunikatem, żeby np. ktoś wkrótce oddzwonił, lub znakiem czegoś innego, co było umówione (na 8 lit.)
SYGNAŁ krótkie połączenie telefoniczne, wykonywane nie po to, żeby je odebrać, lecz będące komunikatem, żeby np. ktoś wkrótce oddzwonił, lub znakiem czegoś innego, co było umówione (na 6 lit.)
SYGNAŁEK krótkie połączenie telefoniczne, wykonywane nie po to, żeby je odebrać, lecz będące komunikatem, żeby np. ktoś wkrótce oddzwonił, lub znakiem czegoś innego, co było umówione (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRZAŁA
krótkie połączenie telefoniczne, wykonywane nie po to, żeby je odebrać, lecz będące komunikatem, żeby np. ktoś wkrótce oddzwonił, lub znakiem czegoś innego, co było umówione (na 7 lit.).
STRZAŁKA
krótkie połączenie telefoniczne, wykonywane nie po to, żeby je odebrać, lecz będące komunikatem, żeby np. ktoś wkrótce oddzwonił, lub znakiem czegoś innego, co było umówione (na 8 lit.).
SYGNAŁ
krótkie połączenie telefoniczne, wykonywane nie po to, żeby je odebrać, lecz będące komunikatem, żeby np. ktoś wkrótce oddzwonił, lub znakiem czegoś innego, co było umówione (na 6 lit.).
SYGNAŁEK
krótkie połączenie telefoniczne, wykonywane nie po to, żeby je odebrać, lecz będące komunikatem, żeby np. ktoś wkrótce oddzwonił, lub znakiem czegoś innego, co było umówione (na 8 lit.).

Oprócz KRÓTKIE POŁĄCZENIE TELEFONICZNE, WYKONYWANE NIE PO TO, ŻEBY JE ODEBRAĆ, LECZ BĘDĄCE KOMUNIKATEM, ŻEBY NP. KTOŚ WKRÓTCE ODDZWONIŁ, LUB ZNAKIEM CZEGOŚ INNEGO, CO BYŁO UMÓWIONE sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - KRÓTKIE POŁĄCZENIE TELEFONICZNE, WYKONYWANE NIE PO TO, ŻEBY JE ODEBRAĆ, LECZ BĘDĄCE KOMUNIKATEM, ŻEBY NP. KTOŚ WKRÓTCE ODDZWONIŁ, LUB ZNAKIEM CZEGOŚ INNEGO, CO BYŁO UMÓWIONE. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x