TAŚMA KLEJĄCA - ARTYKUŁ PAPIERNICZY W FORMIE JEDNOSTRONNIE LUB OBUSTRONNIE POKRYTEJ KLEJEM TAŚMY SPRZEDAWANEJ ZWYKLE W ROLCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TAŚMA to:

taśma klejąca - artykuł papierniczy w formie jednostronnie lub obustronnie pokrytej klejem taśmy sprzedawanej zwykle w rolce (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TAŚMA

TAŚMA to:

wąski pasek (zwykle plastiku, ale czasem i papieru) nośnik danych (na 5 lit.)TAŚMA to:

wąski, długi, giętki pasek, który może być wykonany z różnych materiałów i znaleźć różnorakie zastosowanie (na 5 lit.)TAŚMA to:

element przenośnika, ruchomy pas, pod którym umieszczone są rolki, na którym coś się kładzie, by to coś było przesuwane (na 5 lit.)TAŚMA to:

nagranie, które znajduje się na taśmie (na 5 lit.)TAŚMA to:

przedstawiciel glonów z gromady zielenic (Chlorophyta) z rodzaju Enteromorpha (na 5 lit.)TAŚMA to:

wyrób hutniczy, rodzaj cienkiej blachy, na potrzeby transportu i magazynowania zwiniętej w cylindryczny krąg (na 5 lit.)TAŚMA to:

ruchomy pojemnik (rodzaj pasa), służący do podawania nabojów do donośnika broni (na 5 lit.)TAŚMA to:

wyrób hutniczy o przekroju prostokątnym, walcowym (na 5 lit.)TAŚMA to:

(grzejna) przewód grzejny o przekroju prostokątnym (na 5 lit.)TAŚMA to:

(ścierna) narzędzie do szlifowania składające się z taśmy podkładowej i warstwy ścierniwa (na 5 lit.)TAŚMA to:

montażowa - w fabryce (na 5 lit.)TAŚMA to:

długa, szeroka wstęga (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TAŚMA KLEJĄCA - ARTYKUŁ PAPIERNICZY W FORMIE JEDNOSTRONNIE LUB OBUSTRONNIE POKRYTEJ KLEJEM TAŚMY SPRZEDAWANEJ ZWYKLE W ROLCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.414

BAZA TRANSPORTOWA, JASKÓŁKA, OBRÓT SPECJALNY, SERENADA, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, ANTENA YAGI-UDA, UBOGI KREWNY, LIEBERMANN, STROPNICA, POŁOŻENIE, KWAS LINOLENOWY, AMORY, SOWIECKOŚĆ, PARKIET, WSPARCIE, REKWIZYT MUZYCZNY, BUCZYNA NIŻOWA, KOMA, ZNAK INTERPUNKCYJNY, ANNA, DYSK KOMPAKTOWY, ZLEW, SAUNA, SŁUGA BOŻA, MOHRG, ŚLIZGAWICA, SUWNICA BRAMOWA, SMOLUCH, KOŁOWROTEK, PŁYTA, SURFER, EGRETA, TONACJA, ŚLĄSKOŚĆ, MENAŻKA, WIOSŁO, SZURPEK MISECZKOWATY, WISIOREK, SZPILECZKA, PARKIET, MUTRA, FAKT, KORYTKO, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, WYŻYNA, SEPARACJA, LĄDZIENIE, STOŻEK PRZYBYSZOWY, BIOREMEDIACJA, SZAŁAS, TRANSPORTEREK, UDRĘCZENIE, AZJATYCKOŚĆ, SERYJNY MORDERCA, MASTYKS, MEDALIK, AKORD, RĄB, PTASZYNA, GARMAŻERNIA, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, MANIERKA, INFORMACJA, TRZYNASTKA, DYSPENSER, OSAD DELUWIALNY, MANIFESTACJA, KADR, WARSTWA, CUGANT, MOSTEK, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, GŁOS, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, KUSTOSZ, APLA, PIŁA CZOPOWA, ARSENIAN(III), KÓŁECZKO, OLEANDER, RAKIETA, EMISJA, OSOWIAŁOŚĆ, PAŃCIA, KOLUMNADA, WARTOŚĆ MODALNA, ORATORIUM, OKAP, ŚLIWA, ADAPTACYJNOŚĆ, POMYLENIEC, REKREACJA, DRAG, DERESZ, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, ŻNIWIARKA, NESTOR, KASTANIETY, JEDNOPARTYJNOŚĆ, PĘTO, OFICJAŁ, DRESSING, PODSZEPT, STOŁP, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, BABINIEC, OSTROGA PIĘTOWA, RETENCJA, WILGOTNOŚĆ, GNIEW, KRWIODAWSTWO, RUCH IZOSTATYCZNY, SKRZYDŁA, SMOLUCH, PRZEWOŹNIK, KLAKSON RĘCZNY, FUNDUSZ PODSTAWOWY, KIT, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, KOTONINA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, WIELKI PORZĄDEK, ODBITKA, BURGRAF, KOEGZYSTENCJA, PARTIA, DOWÓD RZECZOWY, POMURNIK, UMOWA CYWILNOPRAWNA, MORAŁ, KOPROWINA, STRZELECTWO SPORTOWE, MERZYK OBRZEŻONY, WROTKARSTWO HOKEJOWE, LOT KOSZĄCY, SZWADRON ŚMIERCI, SIORKA, NAGŁOŚNIENIE, DRAMATOPISARSTWO, AKROBATYKA SPORTOWA, ŚCISKACZ, OKO, ŚLIWA, WSPÓŁUCZEŃ, PARATHA, BOŚNIACKOŚĆ, OKREŚLENIE, ACHTERPIK, BĄK, POLITYCZNY, SPAMIK, DRUGI, NIECZUCIE, PRACE KONSERWACYJNE, MIODNIK, EFEKT UBOCZNY, ŁAŃCUCH, PRZEZIERNOŚĆ, SILNIK CZTEROSUWOWY, BUDKA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, LINON, MENTALNOŚĆ, PUSZCZA, HASŁO, LEKKOZBROJNY, WACŁAW, ROŚLINA ZIELNA, WEJŚCIE, BRUDAS, FLACZKI, SPRAWNOŚĆ, BUTWA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, EFEKT STYKU, AILANT, DZBANEK NA KWIATY, OPALENIZNA, KLIMAKS, SKUPIENIE, APARTAMENT, KANONIERKA, RUCH BEZWIZOWY, TECZKA, EPIZOOTIA, TOALETA, CHARAKTER, DRZEWCE, PARKIETAŻ, PODPINKA, KORYFEUSZ, MUZYK, NAWA, ŁĄCZNICA, LODÓWKA, KACENJAMER, DŻAGA, AUDYT, BIOTA, SPULCHNIACZ, NIEMIECKOŚĆ, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, BRAMA TRIUMFALNA, PRZEDSIONEK, OWOCNIK, MAURESKA, BASEN, GIEZŁO, HOKEJ, ZNACZNIK, LALKARSTWO, KABINA, CUDOTWÓRCZYNI, STACJA, KRYZA, KANTONISTA, OGROM, GLAZURA, PROGRAM, PALCÓWKA, RERECORDING, ADIANTUM WŁOSY WENERY, RZEZAK, GNÓJ, ŻÓŁW, OKRĘŻNOŚĆ, NIEBOSKŁON, KOLONADA, GERMANIZACJA, PŁYWAK, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, TUTORIAL, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, KLIN, TRYTON, WIĆ, KORONKARZ, WZORZEC, KOŁNIERZ MARYNARSKI, PRZYLEPNOŚĆ, CHŁODNIK, KOKORYCZKA, MAJÓWKA, DEWETYNA, KRAJALNICA, OBLIGACJA ZAMIENNA, DESZCZ, EFEKT SORETA, ROGALIK, KONFRONTACJA, BIEŻNIA, PIECZEŃ, PAJAC, DIPLOBIONT, OSĘK, UNIA REALNA, SMYCZ, ABLUCJA, POLER, BATIAR, FUNT-SIŁA, ŻYWOTOPIS, BADYL, OPASŁOŚĆ, DOMEK LETNISKOWY, IDIOMAT, BEKA, BIDULA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, ZŁOŻE GNIAZDOWE, EXLIBRIS, PAS POOPERACYJNY, ALIDADA, EGIDA, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, KLERK, RUCH, ODPADY STAŁE, AEROZOL, STREFA HEMIPELAGICZNA, MARCIN, MUFKA, PRYMUS, INTERNACJONAŁ, SMUSZKA, DOMINATOR, GABINECIK, KWASZONKA, RZEŹ NIEWINIĄTEK, FORT, MUZYKA, OBŁĄKANIEC, STEREOTAKSJA, ESCUDO, POŁĄCZENIE CIERNE, SURMA, KWATERA GŁÓWNA, KOSTUR, ?TKANINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.414 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TAŚMA KLEJĄCA - ARTYKUŁ PAPIERNICZY W FORMIE JEDNOSTRONNIE LUB OBUSTRONNIE POKRYTEJ KLEJEM TAŚMY SPRZEDAWANEJ ZWYKLE W ROLCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TAŚMA KLEJĄCA - ARTYKUŁ PAPIERNICZY W FORMIE JEDNOSTRONNIE LUB OBUSTRONNIE POKRYTEJ KLEJEM TAŚMY SPRZEDAWANEJ ZWYKLE W ROLCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TAŚMA taśma klejąca - artykuł papierniczy w formie jednostronnie lub obustronnie pokrytej klejem taśmy sprzedawanej zwykle w rolce (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TAŚMA
taśma klejąca - artykuł papierniczy w formie jednostronnie lub obustronnie pokrytej klejem taśmy sprzedawanej zwykle w rolce (na 5 lit.).

Oprócz TAŚMA KLEJĄCA - ARTYKUŁ PAPIERNICZY W FORMIE JEDNOSTRONNIE LUB OBUSTRONNIE POKRYTEJ KLEJEM TAŚMY SPRZEDAWANEJ ZWYKLE W ROLCE sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - TAŚMA KLEJĄCA - ARTYKUŁ PAPIERNICZY W FORMIE JEDNOSTRONNIE LUB OBUSTRONNIE POKRYTEJ KLEJEM TAŚMY SPRZEDAWANEJ ZWYKLE W ROLCE. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x