W GEOMORFOLOGII JEST TO WYPUKŁA FORMA UKSZTAŁTOWANIA TERENU, PODŁUŻNA, ROZŁOŻYSTA FORMACJA NA ZBOCZU, STOKU LUB ŚCIANIE; TAKŻE SILNIE WYDŁUŻONE WZGÓRZE O SŁABO ROZCIĘTYCH STOKACH I SPŁASZCZONEJ WIERZCHOWINIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRZĘDA to:

w geomorfologii jest to wypukła forma ukształtowania terenu, podłużna, rozłożysta formacja na zboczu, stoku lub ścianie; także silnie wydłużone wzgórze o słabo rozciętych stokach i spłaszczonej wierzchowinie (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRZĘDA

GRZĘDA to:

pozioma żerdź służąca do siedzenia ptakom gospodarczym, montowana zwłaszcza w kurnikach (na 6 lit.)GRZĘDA to:

pas ziemi w ogrodzie przeznaczony pod uprawę (na 6 lit.)GRZĘDA to:

określenie krótkiej jętki mocowanej tuż przy samej kalenicy, szczególnie w dachach o bardzo dużym spadku (na 6 lit.)GRZĘDA to:

poziomy drąg podwieszony pod powałą w izbie chłopskiej chaty, żerdź służąca do wieszania na niej odzieży codziennej (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GEOMORFOLOGII JEST TO WYPUKŁA FORMA UKSZTAŁTOWANIA TERENU, PODŁUŻNA, ROZŁOŻYSTA FORMACJA NA ZBOCZU, STOKU LUB ŚCIANIE; TAKŻE SILNIE WYDŁUŻONE WZGÓRZE O SŁABO ROZCIĘTYCH STOKACH I SPŁASZCZONEJ WIERZCHOWINIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.367

SATYRA, BABUŚKA, ANGIELSKOŚĆ, BRYGANTYNA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, FORMA, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, PIANISTYKA, LEWITA, STARUSZKOWIE, KAMIEŃ OBRAZY, LUDZIK, POŻYTECZNOŚĆ, CZARNA WDOWA, DATARIA, MOLTON, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, EKSŻONA, JEŻOWIEC JADALNY, STROP, STEK, ELEKTROLUMINESCENCJA, DRĄG TŁOKOWY, KOŃ ŚLĄSKI, ŚWIECA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, DOŚWIADCZENIE, MELINA, TERMOREGULATOR, LOGIKA ZDAŃ, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, KRA LODOWCOWA, KREMOWOŚĆ, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, WYRÓB MEDYCZNY, PROGRAM, POŁAWIACZ, MOCHWIAN BŁOTNY, RYCINA, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, MUSZLOWCE, DZIEWIĘTNASTKA, HACKAMORE, PŁASZCZYZNA, ZERWA KŁOSOWA, PIKNIK, KOSMETYK KOLOROWY, MOSTEK, WAŁ, SOKI, UNIWERSYTECKOŚĆ, MODRASZEK REBELA, NOSOROŻEC, ZEŚWIECCZENIE, ESDEK, TRYBUT, KONTUAR, LECZNICTWO STACJONARNE, PROEPIDEMICZKA, KRETYŃSKOŚĆ, RÓWNOŚĆ, PARTYKUŁA, MEFLOCHINA, ATOL, TUNICZKA, JON KARBONIOWY, PRZYZWOITOŚĆ, SIARKA POPIOŁOWA, DYRYGENTURA, KITAJKA, RUCH KRZYWOLINIOWY, KONWENT, AGAT, BAGNIK ZDROJOWY, TYTULATURA, LOPOLIT, MOLESKIN, KARA ŁĄCZNA, PRACOHOLIK, KABANOS, AKSAMIT, BARCHAN, KONTEKST, KLOZET, PODRYWKA, ROZWOLNIENIE, LOT NURKOWY, RESPIRATOR, RACJA, PLASTYCZNOŚĆ, PEŁNE MLEKO, NAŚLADOWNICTWO, KAPUSTA BIAŁA, PĘCHERZYK, KLAWIATURA, IMMUNOSUPRESOR, CZERPARKA, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, ANTYKONCEPCJA, ULGA REMONTOWA, ZIEMIA, LUZAK, PIECZYWO, BON UWŁASZCZENIOWY, ŻURAWIK, NEOGNATYCZNE, MARTWE POLE, MAJONEZ, ŻARTOBLIWOŚĆ, PORTUGALSKI, RZECZY OSTATNIE, MELANINA, OPERATOR, SAMOPAŁ, ROTA, MOKROŚĆ, LICHWA, MURZYŃSKOŚĆ, PANCERZOWCE, ZĄB, PIERSIÓWKA, WYDŁUŻALNIK, AGREGATOR TREŚCI, RAKIETA, CYTOMEGALIA, SINFONIA, KAKAO, ANIOŁECZEK, NIEOKREŚLONOŚĆ, ADVOCATUS DIABOLI, OPOSIK WIELKOOKI, PORTUGALSKI, OBSERWATORKA, SŁUPICA, PROSTOŚĆ, BOROWIK GRABOWY, PŁATECZEK, SYMETRALNA, LIST OKÓLNY, CZĄSTKA ALFA, DROBNIACZKOWCE, DOGGER, PIWNICA, ŚLIZGAWKA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, KOLORY NARODOWE, ROŻEK, AUTOMOBILISTA, OSIEDLINY, EMBARGO, PLUTON, WSPOMNIENIE, AUTOMOBILKLUB, ZAKRZTUSZENIE, SIEROTA SPOŁECZNA, MAGAZYN, PIKA, ZGŁAD, SZCZEPONOGI, MAMUT POŁUDNIOWY, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, SEKWENCJA KODUJĄCA, HUZAR, BODY PAINTING, PORTAL, KOŁACZ, JEDNOIZBOWOŚĆ, KOŁTRYNA, TYRAŃSTWO, REZYDENT, NÓW, ARIZONAZAUR, LUDEK, KIJ, GRODZISZCZANKA, ODCHYLENIEC, AKATALEKSA, WIDMO OPTYCZNE, CIENIAS, POLIKRYSZTAŁ, MIGAWKA CENTRALNA, JEDNOLITOŚĆ, KREDYCIK, MAŁŻEŃSTWO, GALARETA, ZAKON CZYNNY, KOSZULKA, NIEWZAJEMNOŚĆ, SAŁATA, CEWKA, BLASZKA, JASNOTA GAJOWIEC, BZYGI, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, PRZEDSCENIE, PODAŻ ELASTYCZNA, KARTA TYTUŁOWA, UŚCISK, ROZGRZEWACZ, SŁUPISKO, STENWANTA, BASZŁYK, MANAT, JAZGOT, RYNNA SUBGLACJALNA, PODDANY, AKSAMITKA WZNIESIONA, 2-AMINOETANOL, KONIUNKCJA, GLOBUS, PIERWSZY PLAN, KLAWIK, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, ŚCISKACZ, PŁYWACZEK, MIKROTRON, JESIOTRY, DZIERŻAWCA, DOŁEK, GAŁĘZIAK, OBSESYJNOŚĆ, TWIERDZENIE SINUSÓW, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, GRAJCAR, DZIEŁO POŚREDNIE, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, STOPKA, BULLA, ROZRZUTNIK, NOSICIEL, RAMA, CYKL SONATOWY, WAPNO GASZONE, PRZODOMÓZGOWIE, BANDYCKOŚĆ, LEASING FINANSOWY, PODZIEMIE, SUBTELNOŚĆ, OBIEG, WĘZEŁ, GRUPA LIEGO, PORNO, DZIEŁO SZTUKI, SEPTET, EPONIM, DOM PRZYSŁUPOWY, CALYPSO, DEKALKOMANIA, HISZPAŃSKOŚĆ, MEMBRANA, GRA, DOBÓR SZTUCZNY, OFENSYWA, POZYCJA, KALETA, PANICZ, NISZA, LICZBA, ADWEKCJA, ŁOTEWSKI, GARMAŻERIA, CHŁODNIK, BAJCA, SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI, KAWOWIEC, CUDZOŁOŻNICA, PODRYDZYK OSTRY, FILTR ANTYSPAMOWY, KALKA, STANCJA, ZWŁOKI, CZESKI, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, KOMPENSACJA, GRZYBIARZ, CZARNA DZIURA, SUPERVISOR, SZACHULEC, PALIA, DOPEŁNIACZ, EDIAKAR, STOŻAR, VASARELY, KUFF, SŁUCHOWISKO, KRYKIET, TYMBALIK, PATENA, GÓWNIARA, PANTOGRAF, BRAMKA, NIERÓB, KOTLET SCHABOWY, OKTANT, WĘZEŁ, POZYCJA, KASZKIET, AFERA, ?KONTYNGENT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.367 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W GEOMORFOLOGII JEST TO WYPUKŁA FORMA UKSZTAŁTOWANIA TERENU, PODŁUŻNA, ROZŁOŻYSTA FORMACJA NA ZBOCZU, STOKU LUB ŚCIANIE; TAKŻE SILNIE WYDŁUŻONE WZGÓRZE O SŁABO ROZCIĘTYCH STOKACH I SPŁASZCZONEJ WIERZCHOWINIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W GEOMORFOLOGII JEST TO WYPUKŁA FORMA UKSZTAŁTOWANIA TERENU, PODŁUŻNA, ROZŁOŻYSTA FORMACJA NA ZBOCZU, STOKU LUB ŚCIANIE; TAKŻE SILNIE WYDŁUŻONE WZGÓRZE O SŁABO ROZCIĘTYCH STOKACH I SPŁASZCZONEJ WIERZCHOWINIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRZĘDA w geomorfologii jest to wypukła forma ukształtowania terenu, podłużna, rozłożysta formacja na zboczu, stoku lub ścianie; także silnie wydłużone wzgórze o słabo rozciętych stokach i spłaszczonej wierzchowinie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRZĘDA
w geomorfologii jest to wypukła forma ukształtowania terenu, podłużna, rozłożysta formacja na zboczu, stoku lub ścianie; także silnie wydłużone wzgórze o słabo rozciętych stokach i spłaszczonej wierzchowinie (na 6 lit.).

Oprócz W GEOMORFOLOGII JEST TO WYPUKŁA FORMA UKSZTAŁTOWANIA TERENU, PODŁUŻNA, ROZŁOŻYSTA FORMACJA NA ZBOCZU, STOKU LUB ŚCIANIE; TAKŻE SILNIE WYDŁUŻONE WZGÓRZE O SŁABO ROZCIĘTYCH STOKACH I SPŁASZCZONEJ WIERZCHOWINIE sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - W GEOMORFOLOGII JEST TO WYPUKŁA FORMA UKSZTAŁTOWANIA TERENU, PODŁUŻNA, ROZŁOŻYSTA FORMACJA NA ZBOCZU, STOKU LUB ŚCIANIE; TAKŻE SILNIE WYDŁUŻONE WZGÓRZE O SŁABO ROZCIĘTYCH STOKACH I SPŁASZCZONEJ WIERZCHOWINIE. Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

x