SYTUACJA, W KTÓREJ NA DRODZE DO CELU CZŁOWIEK JEST OBCIĄŻONY PRZECIWNOŚCIAMI, Z KTÓRYMI BARDZO CIĘŻKO SOBIE RADZI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DROGA PRZEZ MĘKĘ to:

sytuacja, w której na drodze do celu człowiek jest obciążony przeciwnościami, z którymi bardzo ciężko sobie radzi (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYTUACJA, W KTÓREJ NA DRODZE DO CELU CZŁOWIEK JEST OBCIĄŻONY PRZECIWNOŚCIAMI, Z KTÓRYMI BARDZO CIĘŻKO SOBIE RADZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.096

ZAKRES, ZARZEWIE, DROGA, SZKARADA, ZWIĄZEK RZĄDU, USIŁOWANIE, KANCER, KOSZYK, NIEWIDKA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, KRZEŚLISKO, LABORATORIUM, GRZECHOT, SESJA, PERKOZEK, ROSZCZENIE ZWROTNE, IMPLIKACJA LOGICZNA, CHLOREK SREBRA, DAUMONT, PACAN, ŁADNOŚĆ, LYGODIUM PALMIASTE, NIESTOSOWNOŚĆ, ZERÓWKA, SPARTANIN, BUŁKA MONTOWA, NADBUDÓWKA, POTOP, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, KILOTONA, ANALIZA SEKTOROWA, PROMOCJA, ROPNICA, GORĄCZKA HAVERHILL, CYPRYSIK GROSZKOWY, MIESIĄC SMOCZY, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, IMIGRACJA, DROGA, SEKSTET, GLINIASTOŚĆ, REKTOR, PRASSAKI, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, KRÓLEWICZĄTKO, PŁASKOŚĆ, PUŚLISKO, MAGIEL, KOŁOWIEC, OBROTÓWKA, LOTOKOT FILIPIŃSKI, JEDNOSTKA OSADNICZA, WATYKAŃCZYK, EGZERCYCJA, NIGERCZYK, WARTOŚĆ DODANA, KONTROLKA, SZCZAPA, ZŁOTO, PŁEĆ, STARA PUDERNICA, BEMOL PODWÓJNY, OUTLIER, TŁUSZCZAK, ESKONTO, TRYNITARYZM, BIAŁA, MINOCYKLINA, RELACJA SYMETRYCZNA, LENIUSZEK, MASA SPOCZYNKOWA, SAJAN, PRZYSADKA MÓZGOWA, WONNOŚĆ, DŻUBBA, FAŁSZYWOŚĆ, TEOLOGIA SPEKULATYWNA, KOŁO, NIKCZEMNIK, OKO OPATRZNOŚCI, PROSTACKOŚĆ, NIELOTNOŚĆ, JEZUITA, JAJKO PO FRANCUSKU, PODSTACJA TRAKCYJNA, WĄTEK, NEPOTYSTA, RUDBEKIA BŁYSKOTLIWA, KWARTET, MNOŻNIK, PAMIĘĆ OPERACYJNA, MONOCHROMATYZM, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, WAPIENNIK, SUDAŃCZYK, MGŁA WYKŁADNICZA, RADIACJA ADAPTACYJNA, PUŁAP, BÓBR EUROPEJSKI, KUPA, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, WARKOCZ, BALSA, KATAPULTOWANIE, USŁUGI NIEMATERIALNE, REPRODUKCJA PROSTA, DELEGACJA, PROTEKTORAT, GŁUPEK, STRADIVARIUS, KOLEJ LINOWA, RZĄD KOALICYJNY, KROKODYLE WŁAŚCIWE, KOLONIZATOR, KROKODYL, GOOGLE, PRZYŁBICA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, KOKS, EFEKT ELIZY, PELENG, ANTYLITERATURA, WEKTOR EKSPRESYJNY, SPRAWNOŚĆ, WZW D, NAROŻNIK, WARUNKI, TWORZYWO SZTUCZNE, PRZEKUPIEŃ, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, PODTYBINKA, HEKSAKOSJOIHEKSEKONTAHEKSAFOBIA, CUDACTWO, CHICHOTEK, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, MEGAFON, CZARODZIEJ, POSIEW, SOLO, INFLACJA PŁACOWA, SYLFIDA, ZESTAW, CENA PROGOWA, OGNIWO MOKRE, OSTRY KURS, BURAK, BORECZNIK SOSNOWIEC, BIOLOGICZNOŚĆ, CZERWONA NOC, WYDRA, ZBRODNIA HITLEROWSKA, UNIKATOWOŚĆ, PIASEK FLUWIOGLACJALNY, NEPOT, BILDUNGSROMAN, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, BASILEUS, OBMOWA, ROZTWÓR STAŁY, TRANSPORTÓWKA, KRIOKOMORA, SZLAFROK, NOMOKRACJA, TAMARYND, MONARCHIA DZIEDZICZNA, SUBKULTURA, NAROWISTOŚĆ, STER, DIAGRAM VENNA, KOKSU, EKTOPLAZMA, OKAZAŁOŚĆ, ZARZĄDZENIE, PIĘCIOKROTNOŚĆ, KOŁPAK, ZAGĘSTNIK, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, RYSUNEK, ASPIRYNA, KUM, NIENOWOCZESNOŚĆ, HORMON PŁCIOWY, OSIEMDZIESIĄTKA, OBRONNOŚĆ DOTYKOWA, AMERYKANIN, LEKARSTWO, PRĄTNIK SREBRZYSTY, NIEWYGODA, SOCZEWKA, TRAWOŻERNOŚĆ, TUALETA, BOSTON, ZNICZ, BRONIOZNAWSTWO, REZERWA OBOWIĄZKOWA, CUMULUS, GETTO PRZEJŚCIOWE, ZAPALENIEC, ANTYPERSPIRANT, WYRZECZENIE, SZKARADZTWO, TABLICA CAYLEYA, KONFERENCYJKA, NYLON, OBUCH, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, OC, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, PROCES PSYCHICZNY, GARKUCHNIA, WIELKOŚĆ, MAGNEZJA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, USZKA, GRUCZOŁ MLECZNY, ARESZT, OSMOZA, WCIOS, RONNE, KROKODYLOWATE, KOK, CONSILIUM, CIAŁO JAMISTE, OBLĘŻENIEC, ANORAK, CZŁOWIEK, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, KONFEKCJONER, DZIAD KALWARYJSKI, UMIEJSCOWIENIE, JĘZOR OSUWISKOWY, ŚLAD PAMIĘCIOWY, KAPITALISTA, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, BIEDA, KOPUŁKA, POJMANIEC, REKLAMA, TECHNIKA ŚWIETLNA, SOLUBILIZACJA MICELARNA, KARTUZ, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, KUDŁACZ, TEMPERATURA ROSY, FRYWOLNOŚĆ, BOROWIK GRABOWY, MIĘDLARKA, EKRAN, ILUSTRACYJNOŚĆ, NADZWYCZAJNOŚĆ, SUBSTANCJALNOŚĆ, WALANSJENKA, UPARCIUCH, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, SPEKTAKL BALETOWY, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, DOBRO POZYCJONALNE, NIEWYRAŹNOŚĆ, MNOŻENIE MACIERZY, KANCELARIA TAJNA, PASMO PRZENOSZENIA, BLADZIUCH, EDIAKAR, WODOROSIARCZEK, PROTEROZUCHIDY, TEST CIS-TRANS, GRANULA, GARNA, NAPINACZ, GŁOS JĘZYKOWY, GLEJT, DROGA KRAJOWA, REKINY, RENEGAT, ROZUMOWANIE DEDUKCYJNE, BIAŁA NĘDZA, CHUDOŚĆ, DŻOLER, ANTYCYPACJA, JURYSDYKCJA, CZORT, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, SZTAFAŻ, NIEZAMOŻNOŚĆ, TAJEMNICZOŚĆ, TELEFON ZAUFANIA, STALÓWKA, POSIEDZENIE, TRAWA, TRUTKA, ĆWIERK, JĘZYK WEGETUJĄCY, SIERMIĘGA, NIEBOSKIE STWORZENIE, CENA MAKSYMALNA, CZUPURNOŚĆ, PRZEPUKLINA RICHTERA, ?MANCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.096 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYTUACJA, W KTÓREJ NA DRODZE DO CELU CZŁOWIEK JEST OBCIĄŻONY PRZECIWNOŚCIAMI, Z KTÓRYMI BARDZO CIĘŻKO SOBIE RADZI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYTUACJA, W KTÓREJ NA DRODZE DO CELU CZŁOWIEK JEST OBCIĄŻONY PRZECIWNOŚCIAMI, Z KTÓRYMI BARDZO CIĘŻKO SOBIE RADZI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DROGA PRZEZ MĘKĘ sytuacja, w której na drodze do celu człowiek jest obciążony przeciwnościami, z którymi bardzo ciężko sobie radzi (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DROGA PRZEZ MĘKĘ
sytuacja, w której na drodze do celu człowiek jest obciążony przeciwnościami, z którymi bardzo ciężko sobie radzi (na 14 lit.).

Oprócz SYTUACJA, W KTÓREJ NA DRODZE DO CELU CZŁOWIEK JEST OBCIĄŻONY PRZECIWNOŚCIAMI, Z KTÓRYMI BARDZO CIĘŻKO SOBIE RADZI sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - SYTUACJA, W KTÓREJ NA DRODZE DO CELU CZŁOWIEK JEST OBCIĄŻONY PRZECIWNOŚCIAMI, Z KTÓRYMI BARDZO CIĘŻKO SOBIE RADZI. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x